Skip to content

Магура йога. Път на съзнание и съ-творчество

октомври 19, 2016

В пещерата Магура е създадена древна библиотека с откровенията на Богинята-Майка или Въплъщаващия Дух, които откровения са се случвали винаги в епохата Дева. Първия път това е станало в периода 43 000 – 40 000 години назад във времето, а втория път – преди около 14 600 години. Дева значи Бог, а не девица, както сега считаме. Епохата Дева е времето, в което има пряк достъп до бога.

bm

Богинята-Майка от Магура в аспекта й на Учител и Просветител

В дълбоката древност се считало, че всички знания и умения идват от Богинята-Майка и всеки, който искал да се научи, трябвало да се обръща към нея. Затова и един от трите аспекта на Богинята-Майка в Магура е именно Учителят, Просветителят.

В Магура е записано предаденото от нея познание за устройството и функционирането на света. Подбрани са възможно най-добрите условия за дълготрайно съхранение на записите, като е направено и допълнително подобрение. Така е създадена библиотека на Нейното откровение, която е издържала вече повече от 40 000 години и е участвала в просветата на хората от практически цялото земно кълбо. Следите от това се намират в изобилие – разпространението на името Магура по света, еднаквостта на множество азбуки с рисунки от пещерата, богове с подобни функции и имена, символите от алхимията, основите на Християнството и други религии и т.н.

Но тези познания за принципите на света били дадени и представени не като текст, защото текстът е неподходящ за тази цел. Затова били използвани схематични рисунки, които представят не буквалния външен вид на нещата, а самата функционална конструкция на вселенските принципи.

Ама какво да се прави – проявленията следват построението на принципите и затова приличат на тях, та с времето сме започнали да бъркаме. Поради това наричат рисунките от Магура „танцуващи жени“, „цветя“, „борчета“, „огради“, а техни детайли наричат „рокли“.

Някогашното много задълбочено познание било сведено до религии пак по причината на неразбиране и единствено останалото наподобяване. Сякаш религията е начин да разкажеш за формата на неща, които не разбираш.

Желая да не обяснявам тук отново принципите на битието, затова моля да прочетете статията:

Българският език от гледна точка на магическата грамотност. Част 1 – значение на буквите

Така ще научите за трите изначални съставки, за техните естествени образи и за начините на тяхното взаимодействие, които се описват от нови, производни образи.

Обаче, как да достигнеш по-надълбоко в това познание? Няма оставени учебници и наръчници. Представителите на някогашната култура са измрели, а наследството от нея е постигнало едно затормозяващо равнище на слепота – намираш същите символи в религии и учения, ама там има само някакви догми и твърдения без анализи. Единственият ти път е да започнеш да експериментираш. Да наподобяваш рисунките с надеждата така предизвикаш тяхната същност да се проявява, а ти да наблюдаваш явленията и да си съставяш представа за същността, която се проявява по този начин.

Именно това правих в продължение на пет години и така стигнах до идеята за Магура Йога.

fig 5 trite elementa

Трите изначални геометрически елемента

fig 4 trite elementa

Трите изначални рисунки, от които се създават всички останали

construction

Човешката душа и човешкото тяло са материално проявление на самия вселенски принцип на сътворение и затова имат тази форма – не е обратното. Затова същността на човека е вселенска функция, която е приела материален, проявен вид.

В сърцевината на човека е дух, произхождащ от източника на духа – слънцето. Но и самото слънце е също материално проявление на принципа „източник на духа“. Значи, духът е част, лъчение от оная изначална същност, която отделя порции от себе си:

03-the-sun

След това „върху“ духа се „поставя“ плът и така се създава функцията човек. Какво представлява тази „плът“? Тя е изобразена като два обърнати един срещу друг, плътни равностранни триъгълници.

Триъгълникът, сочещ надолу, е стремежа на духа да се въплъти във форма, в плът и да изживее нисша опитност. Насоченият нагоре триъгълник е стремежът на духа за израстне и да се завърне в свободното си състояние.

Така нареченото „тяло“ на човешките фигури значи трептението на духа по пътя му между двете крайности – втъкаване във форма и освобождение.

Това ще рече, че човекът като вселенска функция е начин порциите от бог (порциите дух) да творят в света на образите, да добиват опит от това, да развиват съзнание и да се завръщат към безтелесен живот. Значи, ние сме средство на бог да се проявява, да се самоосъзнава и да постига себе си. Нашият живот не е наш в истинския смисъл на думата, защото няма такова нещо като „себе си“, а има осъществяване на самия бог чрез множество роли, които нямат собствен живот и същност, а се явяват временно и след това се разсейват.

Ето как се случва това:

01-raw-of-transformation

  1. Някакво построение, съдържащо описанието на задачите

Нашата личност е една съвкупност от сведения за това къде живеем, как изглежда тялото ни, как звучи гласът ни, как се казваме, как постъпваме, как мислим. Това е запис и той не е жив. Той може да се пренаписва и затова ни изглежда като жив, защото от време на време се променя.

Той се символизира от плътния кръг, защото плътното значи съдържание.

За по-пълно разбиране, препоръчвам следните две статии:

Какво се преражда след смъртта? – сведения сред рисунките от Магура. И можем ли да се родим просветлени?

Съпоставка на Християнството (Православието) и записа от Магура

От втората статия важна е частта, където се описва какво значи плътната горна част, която тук се явява като глава.

В началото на всичко е едно „семе“, съдържащо информация за проявлението, съдържащо задачата за изпълнение.

Именно това е и което се преражда – информацията.

 

2. Дух, който има задача

01-raw-of-transformation

Припомням изображението, защото започна да се качва много нагоре, а е добре човек да вижда това, за което става дума.

От свободен дух, който изглежда така:

fig 25

с добавяне на задачата, описанието в горната му част, се създава нов вид дух, който има задача за изпълнение – неговата съдба. Това е рисунката с номер 2. Именно това е духът, който отива да се преражда в една от сексуалните сцени:

sceni-014

 

3. Пеленачето

01-raw-of-transformation

Пеленачето е недоразвито, то е представено много просто и схематично. Носи в себе си заложбите, съдбата, задачата си. Тук все още сме много далече от съзнанието, което се представя от „ръцете в кръг около главата“. Това предстои да се случи чрез осъществяването на заложбите, задачата.

 

4. Натуралният човек

01-raw-of-transformation

Натуралният човек е развит дотам, докъдето е развито тялото му – тялото вече е пораснало, силно, функционално. Той няма развито съзнание, не е и образован. Той няма специфични умения. Действа по инстинкт. Неговото вдъхновение и мотивация за действие са командите на природата. Той също носи задачите си.

Човек може да изживее целия си живот в това състояние, без дори да забележи.

 

5. Умелият човек

01-raw-of-transformation

На позиция 5 виждаме човек, който е образован и обучен да извършва някакви дейности, символизирани от лъка като символ на преднамереното поведение. Човекът носи своите заложби и ги осъществява чрез уменията си. Няма развито съзнание. Съзнанието му пак е плътен кръг, той е изцяло отдаден на задачите си.

Такива са болшинството от цивилизованите хора.

 

6. Съсредоточеният човек

01-raw-of-transformation

На позиция 6 се намира мъжката същност в състояние на сексуална възбуда. Тук отново имаме ограничено съзнание, насочено към изпълнение на задачите. Мъжът в състояние на сексуална възбуда е силно целеустремен и вниманието му е много концентрирано. Тук за първи път се проявяват творчески елементи и елементи на първична съзнателност.

fig 36

Формата на мъжката същност в това състояние е половината от символа Ф, който означава сътворение. Самият символ Ф пък произлиза от образа на творящия вселенски принцип – Богинята-Майка:

11-the-order-of-stylization

С това мъжката същност във възбудено състояние се явява едната, оплождащата половина на сътворението. Затова ние имаме и думата ПОЛ, която се отнася до половината.

 

7. Стремящият се към просветление

01-raw-of-transformation

На седма позиция имаме стремящият се към просветление.

Това, че тялото му е съставено само от насочен нагоре плътен триъгълник значи, че това е дух, който се стреми към просветление и освобождение. Но това няма да стане сега и изведнъж – първо ще трябва да измине пътя на осъществяването.

Обърнете внимание на двете плътни точки вътре между ръцете. Това са задачи за изпълнение. Ето от къде произлиза цялата работа:

Някъде през октомври или ноември 2007 година сънувах един много странен, в който смятам, че започнаха заниманията ми с Магура. През март 2008 за първи път влязох и видях рисунките, което ми даде такъв тласък, че и досега почти само с това се занимавам. В периода между двете събития не знаех за рисунките, не ги бях виждал.

Тогава имах силно желание с нещо да допринеса за развитието на моя край и често мислех по тоя въпрос. Много пъти слушах музика, която ме екзалтираше, докато мислех за това. Тогава ми се появяваше спонтанен стремеж да вдигам ръцете си около главата си и правех това доста често по различни поводи. При вдигането на ръцете в тази поза, която е същата като на рисунките от Магура, усещах как между тях се концентрира енергия.

В това време се развихриха разни събития, в които имах много голямо обществено одобрение и разни хора ме тласкаха в политиката. Можех да се издигна много, ако не бях се отказал заради погнуса.

След като вече узнах за рисунките и мислих върху тях, си го обясних. Не изведнъж, а постепенно. Причината да се случва така е, че самият идеен зародиш е един плътен кръг, който съдържа построението на бъдещите проявления. Най-вероятно, идеите съществуват под формата на сфери.

629

Информационният зародиш

А пък вдигнатите около главата ръце на рисунките от Магура са именно мястото, където да се „включват“ идеите:

idea-realization

Реално, ние сме именно това – функции, които осъществяват идеи. Ние нямаме собствена същност, ние сме устройства. Идеите, които осъществяваме, изглеждат като нашата същност, защото те се проявяват чрез нас.

 

8. Наблюдаващият в себе си

01-raw-of-transformation

Позиция 8 представя затворена форма на съзнанието. Ето ги различните видове съзнание в Магура:

saznaniya

Затвореното съзнание се е изолирало от света и наблюдава вътре в себе си.

 

9. Стремящото се да получава съзнание

01-raw-of-transformation

Позиция 9 показва съзнанието, което е насочено навътре. Това съзнание се стреми да получава.

 

10. Неутралното, наблюдаващо света съзнание

01-raw-of-transformation

На позиция 10 съзнанието е отворено, т.е. взаимодейства със света. Но разположението на ръцете е неутрално, следователно то не се стреми към промени в света, а само наблюдава света и мястото си в него.

 

11. Даряващото съзнание

01-raw-of-transformation

На позиция 11 имаме съзнание, което е представено с насочени навън длани. То значи „дарявам“, „служа“.

Рисунките от Магура разкриват реда на развитие на човека. Най-близо до входа на Галерията с Рисунките се намират най-ежедневните и привични сцени – лов и т.н. С навлизането навътре сцените и рисунките стават все по-абстрактни, което представлява приближаване до трите начала. С навлизането навътре се променя и формата на съзнанието. При рисунките влиза този, който се стреми към просветление и изминава целия път на трансформация на съзнанието си.

Интересно е, че развитието на съзнанието е свързано с изпълнението на някакви задачи, с осъществяването на заложбите ни. Затова се стига до крайните етапи, където човекът дарява от себе си. Реално, тук той е изчерпал сексуалните и обществените си стремежи, изчерпал е стремежа да получава, минал е дори отвъд медитацията на позиция 10. Останали са вече малко на брой, но по-възвишени заложни. Нисшите заложби са изчерпани една по една във възходящ ред.

Сега човекът осъществява заложбите си и дарява резултата на света.

 

12. Съвършеният маг

01-raw-of-transformation

Понеже тялото ни е плътно, то неговата плът има формата си от заложбите, а енергията си – от духа. С изчерпването на заложбите тялото се разгражда.

Така стигаме до позиция 12, на която имаме съзнателна същност, съществуваща без материално тяло, но все още съдържаща някакво построение. Това са висши магове, които служат.

 

13. Вечен живот

01-raw-of-transformation

Позиция 13 показва съзнателен дух, който няма тяло. Той е изчерпал всичките си заложби и повече няма никакви задължения. Въпреки това, продължава да служи.

 

fig 24

Символите на духа тръгват от слънцето, но в началото са слепи природни сили, които не съзнават. В края на процеса духът вече има развито съзнание и представлява творческа същност на битието.

Това е порция от слънцето, което се е осъзнала като такава. Това е дух, който се е разпознал като част от бог.

Изглежда, че вечният живот се основава на полезност. Наблюдавайте, че столетниците винаги вършат неща в полза на останалите, на развитието и на добруването. Човек умира, когато е време да мине на следващ етап, но твърде дълго отказва да го направи. Или когато под различни влияния започне да променя заложбите си в ненужна и дори вредна посока. Това го превръща с ненужен елемент на битието и бива застигнат от дезинтеграция, която разделя духа от задачата. След това задачата се връща за „рециклиране“ и бива отново преродена.

Да се преродиш значи да са ти останали неосъществени заложби. Да си създаваш карма значи да действаш погрешно и, вместо да се занимаваш с изпълнение на заложбите си, да насаждаш у себе си някакви други заложби, които ще трябва също да изпълниш. Тук въобще не може да се говори за положителна и отрицателна карма – тя всичката е все задължителна и, поради това – винаги отрицателна.

Ще постигнеш безсмъртие, когато се разпознаеш като дух, като опитващ се да опознае себе си чрез проявления бог.

И когато осъществиш свободата си да избереш да служиш.

А сега да кажа и за практикуването на Магура йога.

Магура йога е старателна служба на всеки от етапите. Ние сме средство за осъществяване на идеите и средство за осъзнаване на духа.

На първите етапи (1 до 4) нямаме никакво съзнание и нямаме свободна воля. Там ни гонят разни инстинкти и затова в тези етапи сме съвършено старателни.

На етап 5 можем да се стараем да учим много прилежно.

На етап 6 ще започнем да проявяваме творчески способности. Тук ще е нужно да се стараем да развиваме и усилваме вниманието и концентрацията си.

Сякаш е рядкост човек да стигне до етап 7, където търси да получи просветление. Тук вече имаме съзнание и собствена воля. Така че зависи само от нас дали ще продължим развитието си или не.

След това ще проявим стремеж да оставаме сами със себе си и да се изолираме, за да наблюдаваме в себе си. Ще се стремят да ни вадят от това състояние, а то ни е нужно.

После ще повярваме, че знаем всичко. Ще искаме да получаваме внимание, ресурси, одобрение.

Ще осъзнаем, че получаването не ни удовлетворява и по някое време ще ни омръзне да полагаме всички тези усилия, за да получаваме одобрение. Ще се вгледаме в нашето място в света.

От там насетне ще преминем различни етапи на служене и раздаване.

На всеки от тези етапи ние ще бъдем прилежни. Когато искаме да получаваме – ще се борим със зъби и нокти да получим. Когато искаме секс, това ще ни обсебва напълно и ще правим какво ли не, за да го получим. И т.н. Приключването с настоящия етап ще идва тогава, когато се разпознаем в него. Следващ етап няма да дойде преди да е приключил предишния.

 

Рисунките от Магура представят чистите етапи, през които преминава осъществяването на битието. Различните символи на духа са различните състояния на духа. Различните рисунки на душите са различните състояния на душите. Те са естествени и вселената се проявява чрез тях.

Когато ги повтаряме, ние ги предизвикваме да се осъществяват.

Можем да ги наподобяваме чрез изработването на такива символи от дърво, камък, глина, метал. Това е първото равнище на Магура Йога – изработването на материални подобия на рисунките, за да ги предизвикаме към проявление, а т.е. това е заобиколен път да опознаем същността си. Но няма пряк път, има само заобиколен. С така изработените рисунки ние всъщност разполагаме с магически вещи, които ще променят едни или други събития в живота ни.

109

При мен тоя етап трая няколко години – изработвах рисунките от разни материали и ги използвах като магически вещи. Понякога, в отпуснато състояние, си представях как от тези предмети се излъчва сияние, характерно за тяхната същност, което аз поглъщах и отвеждах в ума си, за да разбера смисъла на рисунките.

Рисунките от Магура могат да се наподобяват и с тялото. Това също е вид вникване в тях, също е начин душата и духа ни да съпреживеят тези образи, да се научат на тях или дори да си ги спомнят.

Наподобяването на рисунките с тялото може да се въплъти и като танц, например дервишите.

dervishes-dancer

Балетът също е добър пример.

Наподобяването чрез тялото може да стане и чрез различни ритуални танци. А може да стане и чрез дрехите. Такъв пример са различните форми на шапките:

От време на време се получава едно объркване. Понеже днешният ден е много след получаването на рисунки от хората и много неща са забравени, обаче наподобяването все още съществува в различните си телесни форми, то ние мислим, че това е първото, а рисунките са следствието. Затова толкова много изследователи просто не успяват да погледнат отвъд ежедневието и да видят, че рисунките пресъздават вселенските фунцкии, ама си мислят, че виждат так рокли, танци и други такива. Не, драги мои, жезлите, накитите, дрехите, шапките, танците, позите на тялото – това са все начини да се пресъздават изначалните състояния. Не е обратното – рисунките да са пресъздаване на елементи от бита.

На следващия етап ще започнем да прерисуваме рисунките точно, а понякога и с интерпретации.

risunki

Когато един начин повече не те влече, той си е изиграл ролята в твоето развитие. Това, че някога си рисувал не значи, че трябва винаги да рисуваш. Нито пък, че трябва да правиш едни и същи йога или фитнес упражнения до безкрай – та ти не си робот. На теб това ти трябва колкото да си изявиш заложбата и това е. После си свободен. Сега може нещо да ти се прави,а след две години вече да не ти се прави.

След това ще започнем да си представяме рисунките, докато заспиваме. Да медитираме върху тях.

После може да започнем да подреждаме рисунките в различни магически композиции.

И това е път. И ти вървиш и вървиш – от най-материалните му проявления към все по-нематериални занимания, докато накрая Магура Йога започне да се случва в ума и въображението ти.

Advertisements
3 Коментари
  1. Превъзходна статия! Поздравления за невероятната работа!!!

  2. Поздрави и от мен, Кирил 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=EK6jVg0s-gM
    Благодаря

  3. Благодаря ви! 🙂

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: