Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Съдба и бъдеще на магурската идея

Не за пръв път наблюдавам събития, които се развиват точно по описанието дадено в магурските рисунки. През 2014 година леля Анка ми подари камък, направен от нея:

 

На камъка е част от сцената с прераждането на божествените владетели – онази част, която описва идването на душата за прераждането, зачеването й и деветте месеца на бременността. Тя е написала отзад датата 28 юни 2014 година, като не можа да ми обясни защо точно тази дата. Сега проверявам в сайта stardate.org каква фаза на Луната е била тогава и виждам един ден след новолуние. Практически, датата е на новолунието. Прочетете повече…

Advertisements

Загадъчните турове около Белоградчик през 2018 година

През 2017 година обиколих много нови места и намерих нови неща. Едни от тях помогнаха да се обяснят вече познати обекти, а други породиха още повече въпроси. Едва ли опознаването на загадките ще се изчерпи в следващото десетилетие, което поражда известна нетърпеливост, но пък и прави възможностите за посещение все по-интересни.

С намереното в предходните години и с намереното през 2017 година обектите в района изглеждат така:

Слънчево-лунният светилищен комплекс


Kompleks

Намериха се три кръгли каменни плочи, счупени по един и същи начин, разположени така, че образуват един от върховете на фигура с 27 равни страни. Изчертах фигурата на картата и шест от върховете й съвпаднаха с вече известни ми светилища.

Направих още три експедиции до три от върховете на фигурата и там също се намериха свещени обекти. Дотук се потвърдиха 9 от изчислените 27 върха на фигурата.

Числото 27 е особено важно в магурските рисунки – всички женски фигури са 27, всички мъжки фигури са 27, всички символи на женския творчески дух са 27, всички символи на Словото са 54, всички символи на мъжкия дух са 54 и т.н. От гледна точка на Земята Слънцето се завърта около оста си за 27 денонощия, а лунният орбитален период е също 27 денонощия. Комплексът е 395 пъти по-малък от Луната, която пък е 400 пъти по-малка от Слънцето. Изобщо, този комплекс е навярно най-интересната находка в района. Има предположения, че всеки от върховете му съответства на един ден от лунната орбитална обиколка и, че в съответните дни се правят специфични обреди на съответните светилища.

Комплексът предоставя огромно поле за действие – от посещение на отделни негови върхове, през организиране на експедиции в издирване на останки от светилища по неизследваните още върхове до организиране на обиколки по целия периметър. Прочетете повече…

Запазване на фотиевата ос. Загадъчно! Бедствие на 11 август 2018? Доработка на хороскопа и други

Днес получих имейл, в който ми разказват свой сън. Няма да кажа от кого е имейлът. Ето го, като пропускам по-личните моменти от него:

Искам да ти споделя един сън, който сънувах тази сутрин. 

***

Каза ми се: „Когато сянка (слънчев лъч)* падне по фотиевата ос ще се случи катаклизъм, и за това я пазим на сянка.” Катаклизмът ще е свързан с извънземни. За въпросната ос ми се даде символ подобен на Ҩ или ϕ. Това се е случвало преди и за това сега това е предупреждение. Прочетете повече…

Цивилизацията като венец на човешкото развитие?

01-raw-of-transformation

В Магура цивилизованият човек е на позиция (5) в редицата на развитието по пътя към просветлението и освобождението от тленния живот. Това е пътят на развитие на отделния човек. В този път състоянието на цивилизованост далеч, далеч не е върховата степен на развитие.

За човечеството като цяло пътят на развитие е в обратна посока:

tantra epoha

Всяко човечество се появява с най-мощния си духовен заряд и няма изобщо никаква потребност от цивилизация, технически средства и огромни тълпи, защото начинът за направа на нещата е мантра – чрез назоваване имената на нещата и явленията те биват извикани към съществуване.

Епоха след епоха духовният заряд на човечеството като цяло намалява и степените на развитие се изнизват една след друга в обратен ред.

Всяко човечество живее един прецесионен цикъл – около 26 000 години, напълно се изчерпва и бива внезапно заменено от ново.

Всяко човечество има своя Голяма Промяна, Прочетете повече…

Хипервръзки. Вторият и третият начин за освобождение

how the shaman send the soul to god and then returns it to be incarnated again

Когато тялото умре, душата (2) поема на път обратно към Бог-Слово (4). Тя не се връща в него съвсем същата, а от нея се отделя зародишът й (3) и той се връща в Бог-Слово. Зародишът е съдбата, кармата, задачите, заложбите.

006

От там зародишът се появява в друга сцена – показаната горе.

13

Т, което тук е в смисъла си на матка, женственост, отделя зародиша под формата на яйцеклетка и е показано, че този процес е свързан с числото 28 или 29. Прочетете повече…

От времето на тантра

Тия дни слушам много лекции по Ведите. Почти нищо не знаех, освен името Веди. Сред много интересна и полезна информация един фрагмент ме впечатли. Ставаше дума за мантра, тантра и янтра.

Ето как го обясни лекторът:

според духовното равнище на една същност, според нейния свят или според настоящата епоха има три начина за правене на нещата:

  1. Мантра е най-висшият начин, достъпен за онези, които имат огромна духовна енергия. Чрез назоване на имената на вещите, събитията и явленията, те биват извиквани към съществуване;
  2. Тантра е начинът на средните по духовна енергия същности, светове и епохи. Тантра значи ред, последователност, логика, начин – подредбата на нещата, ритуала, обреда, чрез които нещо се прави. До тантра се прибягва тогава, когато ние не можем да направим нещо, но чрез определена последователност на действията си (те следват определен закон) предизвикваме по-висши същности да направят това за нас;
  3. Янтра се използва в най-бедните на духовна енергия светове и епохи и от най-бедните на духовна енергия същности. Янтра са всички технически средства.

В по-стара публикация надлежно доказах, че символът Т в Магура (а на друго място може да значи всичко друго) значи ред на нещата, подредба, начин, описание, Слово. По изброените причини магурският символ Т съответства на тантра.

Но да видим произхода на символа Т в Магура. Прочетете повече…

Рептили и песоглавци. Кой е на власт, кой лъже, кой манипулира?

Усъмнявайте се на първо място в масовото. Масовото е на някого изгодно и той го насърчава. Прочетете повече…