Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Една лечителска практика в Магура

По идея на Петър Няголов и с оказана от мен помощ конкретно по темата Магура и представения в нея път на развитие на човешкия дух, се състави следната лечителска програма:

psihichni sastoyania v Magura

Изминаване на пътя на духа
Ето как са подредени в общ план типовете съзнание, представени чрез ръцете около главата: Прикачената снимка.
Според подредбата на рисунките в Магура, когато човекът тръгне на духовен път да търси познание, просветление и пораждащото се от тях лечение, той преминава през следната поредица от общи състояния, които доминират поредните етапи от човешкото развитие:
1. Ръце около главата, насочени една към друга с разперени пръсти във вертикален план – значи, че човекът търси осъществяването си във всички планове – неутрален, стремящ се да получава, стремящ се да дава и да служи;
2. Затворени около главата ръце – човекът е разбрал, че съзнателно може да проявява свои качества и да взаимодейства и наблюдава какво се случва у него. Това е и вид медитация върху себе си, тъй като при това състояние на съзнанието той наблюдава какво се случва у него;
3. Ръцете около главата стават насочени към себе си за известен отрязък от развитието му и той се стреми да получава и да придобива. Развива се и се проявява егоизмът, стремежът за признание и т.н.; Прочетете повече…

Зависимости в разположението на рисунките по стените на залата

zala

Като бях оня ден при рисунките от Магура, Божанка Гатева забеляза повторението на фрагмент на две срещуположни стени. Понеже вече бях наблюдавал такова разположение за друг фрагмент, зацепих, че това не е единствен случай и може би съществува такава закономерност, т.е. да е направено съвсем нарочно.

Проучих въпроса допълнително и се откриха пет такива случая, засега.

Ето как изглежда самата Слънчева зала:

zalata

Формата й не е правилна, а рисунките са разположени по стените около големия черен кръг. Затова моята схема представя ситуацията идеализирано, от което произтичат няколко изкривявания на взаимното разположение и на моята схема изглежда, че има някакво разместване на лъчите, оформяни от две повтарящи се рисунки на срещуположни стени, но в действителност въпросните повторения за на срещуположните стени спрямо центъра на залата.

Моята схема за онагледяване:

zala

Ето какви рисунки са разположени една срещу друга: Прочетете повече…

Магурският проблем с тройното Слънце

sl tr 03

Ето го Слънчево-Лунно-Земният календар от Магура:

sl tr 01 kalendar

Фигура 1. Слънчево-Лунно-Земният календар от Магура.

В Магура една рисунка никога не е само едно нещо, а съдържа много пластове и аспекти на информацията в зависимост от това, в какъв контекст се чете. Например, показаното тук Слънце е и Богът-Баща, а показаната около него планета Земя е също и стилизиран символ на Богинята-Майка. Така че, плановете на прочита са много, но в този случай искам да говоря за Слънцето като за слънце.
Когато ходя с различни хора при рисунките, забелязвам различни неща, които преди това съм пропускал. Причината е, че всеки човек има склонност и готовност да забележи едно или друго и да си го помисли. Улавям мислите му или даже често той или тя ги споделят и тогава намирам нови неща сред гледаните хиляди пъти рисунки. Например, Ангелина Гуцова ми помогна с разчитането на сцената на човешкото прераждане и създаването на царете, Михаил Ненов – с прочита на зиг-загите като път и изобщо с разбирането, че рисунките представят цялостен процес на посвещение, при посещението ми заедно с Иван Кръстев прочетох числото 365, а пък днес посещението ми с Божанка Гатева ми отвори очите за още 3-4 неща, едно от които описвам в тази статия.
Става дума за една особеност на календара, която съм виждал много пъти, ама чак днес осмислих в известна степен. По принцип в календара имаме Слънцето в средата на композицията, а около него четирите особени положения на Земята – пролетно и есенно равноденствие и лятно и зимно слънцестоене:

sl tr 02

Фигура 2. Четирите особени положения на Земята около Слънцето.
Като премахнем подробностите от календара, ще оставим само едно ядро, което сега е интересно:

sl tr 03

Фигура 3. Тройното Слънце. Прочетете повече…

Историческите чудеса и загадки на пещера Магура

081

Напълно напук на традиционното историческо и археологическо мислене и представи, пещера Магура и най-вече нейните рисунки поставят непренебрежимо голям брой загадки и въпроси, които те карат да се чудиш къде сгрешихме.

Местните легенди за пещерата

Още около лето 1870, след 30-годишно проучване на фолклора из Северозападна България се издава книгата „Българска етнография“, в която са записани и местни легенди от селищата около Магура. Според легендите, пещерата и езерото до нея са бездънни и свързани помежду си, а в дълбините им живеели митични същества с невъобразими познания и способности. Интересно, но пещерата и езерото действително се оказват свързани помежду си, за което ние научаваме едва наскоро. Най-малко една река, течаща под пода на пещерата, се влива в езерото. Тук въпросът е, от къде са знаели? А допълнителният въпрос е: щом са били прави за тези две неща, не са ли прави и за третото – че някога в дълбините са живели по-особени обитатели?

Къщи в пещерата

В пещерата са установени поселища на хора от праисторията, като няколко от поселищата са имали свои къщи, построени вътре. Чакай малко, хората не живееха ли в пещерите, понеже бяха примитивни и не можеха да строят къщи? Прочетете повече…

Менструален цикъл според рисунките от Магура. Първоначални бележки

menstruation-Model

Откъс:

Но да се върнем малко назад – там, където изглежда, че някога всички жени са били със синхронизиран цикъл. Дали е възможно такова нещо? Ако се доверяваме на книгата на издателство „Паралелна реалност“ „Империите от Орион и Сириус“, то такива времена е имало и те са били до преди около 100 000 години. Рисунките да са толкова стари, че да са от това време? Не, че е изключено, но те по-скоро говорят за принципа.

А е възможно жените жреци, които са работели в библиотеката и школата Магура, поради дълготрайната си изолация от смущаващите фактори на външния свят да изпадали в синхрон помежду си и всички заедно – с космическите цикли. Може и така да е било.

А пък, може би, една жена просто трябва да поиска това от цикъла си?

Това са въпроси, които ще намерят отговорите си сред рисунките от Магура в бъдеще. Прочетете повече…

Numeric record system of early history: Numbers among Magura cave paintings. Recognition and types. Numeric expressions. Numeric operations. Similarities to Egyptian numeric system.

numbers 2

Abstract:

The process of decoding the ancient paintings of Magura cave repeatedly leads to the recognition of numeric records among the paintings. Therefore it has become necessary to define what a number must look like in order to recognize it when on encounter. This has led to the discovery of 234 numeric expressions among the total number of 712 paintings which is 33% of the total volume of the ancient record stored in Magura cave, which determines the paintings as a sophisticated and merely scientific record as long as mathematics is a sign of well-developed cultures.

Indeed, there are thirteen different cases of numeric records in Magura cave, every one of them suitable for a specific field of use. This makes Magura numeral system probably the most sophisticated known to exist even more that one can find at least three mathematical operations there – summation, multiplication and division as well as marking of specific positions and representation of parallel processes and sub processes.

Meanwhile, 27,7% of the paintings deal with the number 3 and its products thus completely describing the various manifestations of the triune Goddess-Mother who was believed to had created the manifested world, meaning that Magura mathematics is mostly oriented to the description of cosmogony processes and events.

After all of this it is of no wonder that Magura numeral system is very similar to the Egyptian one and not only. Roman numeric system is also similar to it and we can even recognize traces of Magura mathematic approaches in our modern mathematics. A culture so developed and bright that it has served as the root of modern, enlightened world. Прочетете повече…

Consecutive animal species and appearance of previously unseen conceptions determine two stages of creation of Magura cave paintings. Continuation of the painting’s style and meaning over a large time span.

figure 4 all paintings of animals in Magura cave

Abstract:

This issue has not been previously discussed in any publication I am familiar with but it has to be kept in mind when trying to date the paintings of Magura cave because there are solid facts which cannot be neglected.

About 120 of the 712 paintings are convex meaning that the contour and the surface of these paintings are above the level of the wall they have been painted on. This is considered to be the result of extended erosion and it means that long time has passed since the paintings were created. The rest of the paintings are plain which means that they were created more recently thus determining at least two stages of creation.

Additional data is available among the paintings themselves as the convex ones display animals which are not recently available on the Balkan Peninsula but are known to have lived in the region while among the flat paintings only deer and a horse can be recognized. This is an evidence that a long period of time has passed between the two stages of creation as long as to allow for fauna change.

Except for this, new types of shapes and geometric elements appear among the flat paintings. As paintings serve to express particular ideas, it is obvious that new conceptions have originated over the discussed time span and have been depicted during the second stage.

Meanwhile, the style and meaning found in the convex paintings have completely transferred to the flat ones revealing that the tradition and the philosophy of the initial paintings have preserved, developed and transferred over the period of time. Прочетете повече…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.