Към съдържанието

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте \"Съдържание\", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Там има нещо отвъдно. Пробив чрез интелекта и завръщане към усещането

Днес пак бях в Магура, този път с двама приятели. Изненадващо ме поканиха да отидем, обаче се сетих да взема една ролетка, за да измеря някой размери на рисунките. Измерването им беше една доста стара идея, която отложих с много години.

Преди 13 дни бяхме там с друг приятел и ми дойде идеята да направя едни бързи измервания, обаче разполагам само с листя А4. Налагах техни къси и дълги страни върху отделни елементи на рисунките и се получиха впечатляващи съвпадения. За повече информация, прочетете предишната публикация със заглавие Нова крачка в разбирането на 7:10:10. Повече информация

Реклами

Нова крачка в разбирането на 7:10:10. Числови стандарти в рисунките от Магура

Днес бяхме за 4-5 часа в Магура с един приятел. Коментирахме, разглеждахме.

930-944

Стигнахме до ето тези черти, за които нямам идея какво означават. Но е видно, че в дясната им страна има две с еднаква дължина, после вклинена една с половин дължина, после три с дължина като на първите две, а по-нататък следващи с различни дължини.

Разбира се, има два варианта: авторът да е правил чертите без оглед на дължината им или пък старателно да е изобразявал точно нужната дължина.

455-469584-598

Съществуват и други примери, при които авторът е използвал в едно и също число едновременно по-къси и по-дълги черти и това ясно се очертава като правило. На едно от местата дори знам какво означава това – числото 14.5 – в записа съществуват 14 дълги черти и една с половин дължина, като числото 14.5 има смисъл в цялата сцена, която едновременно се отнася до синодичния лунен месец и до менструалния цикъл. Това е вид гаранция, че наистина целта е била да се изпише именно числото 14.5. Повече информация

Рисунките от Магура като изключителен интелектуален подвиг

Уж някакви си рисунки на примитивни хора.

aa map font no background

Карта на всички видими рисунки в Магура.

Видът на рисунките е силно подвеждащ. Те са много схематични и това е карало поколения изследователи да ги възприемат като се пресъздаде буквално материалния свят, заобикалящ някогашните хора. И, понеже формите са толкова прости, а вече и със значително размити от времето и пипането контури, то всеки път е правен все един и същи извод – че сякаш са рисувани от деца. От там се прави следващият извод, че онези хора не са имали способността да нарисуват света точно, защото не са били достатъчно умели. Следователно, не е била развита културата, не е имало изкуства, не е имало школоване, обществото е било значително примитивно.

Но, когато гледаме на рисунките на като на рисунки, а като на символи, тогава изключителен ред, плод на невъобразим по степента си на развитие интелект.

В света на информацията съществува основополагащият въпрос как с възможно най-малък брой символи да се изкаже възможно най-много.

Погледнете фона зад този текст – той е еднакъв цвят навсякъде. Няма значение колко голям е този фон, той съдържа само две порции информация:

  • описание на цвета;
  • да се повтаря по цялата площ.

Дори да разтеглим този фон по цялата Вселена, информацията си остава все толкова.

Човешкият ум е достигнал до идеята, а и до необходимостта да изясни за себе си същността на въпросите – да намери в тях най-малкото количество описание, което е достатъчно да се опише цялото.

Повече информация

Може ли да хванем змей в гърне?

Пак започвам с уговорката, че понятието змей съвсем не е ясно определено и никак не се изчерпва със змиевидните създания, а народните представи се мени в широки граници от комети, метеорити, НЛО, кълбовидни мълнии, минава през змиевидни същества и подобия на извънземни и достига до безименни духове, обсебващи, разболяващи и в крайна сметка убиващи обсебените от тях хора.

За мен напоследък най-интересна е темата за обсебването и за стремежа към изчистване на съзнанието и живота от такива въздействия, което поставя и въпроса дали може да се улови змей и да се работи безопасно с него.

Повече информация

Некръстените хора стават змейове според народните вярвания

Последното място, на което ми е идвало на ум да търся магурски сведения, са народните приказки и предания, но те се оказват изобилни особено по отношение на различните отвъдни същности.

Отново се позовавам на книгата „Змей, змеица, ламя и хала“. В нея се казва, че според народните вярвания некръстеният човек става на змей. Описани са и доста други начини да се стане змей, сред които човек или животно да не бъде виждано от човек в продължение на 40 години, а според някои – в продължение на 40 дни. Друг начин е чрез магия или проклятие, както и да се родим като дете на змей и човек.

Тука ми е особено интересно твърдението, че се става змей, ако не сме кръстени.

Повече информация

Внушения, агентура и интервенции

Нека никой не се обижда и засяга от тази публикация, а да я използва за собствено обогатяване. Сигурен съм, че всички ще се разпознаем 🙂

Агентът е действащото лице. Това е онзи, който на практика изпълнява някакъв замисъл или някаква част от замисъл. Агентът обикновено не знае за замисъла.

В ролята на агент се явявам и аз много пъти. Не мислете, че се изключвам от това число и казвам „другите са неосъзнати, аз съм просветлен“.

Един човек става агент по много проста причина – мисли и чувства някакви мисли и чувства, а и емоции. Понеже ги възприема като вътре в себе си, намира ги за свои собствени, има им доверие и действа според тях. А те го тласкат насам и натам.

Повече информация

Сравнение на Твореца (Богинята Майка) от Магура с източноазиатската богиня Маго

Още преди 2010 година ми направи впечатление, че по света има и други места с името Магура. Тогава коментирахме темата Магура основно с майка ми и баща ми, а днес в нея се включиха много и много хора, тъй като за нея вече се знае повече.

Още по онова време се изгради тезата, че пещерата Магура е била школа, от която са разпространявани знания, култура, философии, а с това и самото име се е разпространило по света. Тогава нямахме представа за мащабите на това разпространение. По-скоро допускахме нещо с регионален или най-много с континентален мащаб.

Към края на 2014 година правих едно обстойно и основополагащо за работата ми днес проучване, къде по света се намира името Магура, което показа, че името го има по целия свят.

Това са карти на разпространението на името, като на втората съм нанесъл примерни маршрути на разпространение. Понеже най-много Магури има на Балканите, понеже тук има най-много символи (рисунките от Магура), каквито се срещат по райони с името Магура, и поради себецентризма, допускам в тези примерни маршрути, че името и свързаната с него култура се разпространяват от Балканите.

За желаещите да разгледат картата в Гугъл карти: отворете тук. Повече информация