Към съдържанието

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте \"Съдържание\", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Напредък по проект „Зародиш“. Подробно описание на идеята

Обстановка


Обстановката може да се определи накратко като „Ролсройс без двигател“. В района на Белоградчик има множество интересни обекти: светилищата Чачин камък, Лепеница, Лепенишка звездна карта, множество обекти в местността Маркашница, Скалата на Богинята Майка, Тръбите, светлинни отвори, олтари, обредни площадки. Тук са още пещера Магура, Белоградчишката крепост, църквите с богомилски символи в селата Орешец и Праужда, пещера Венеца и множество скални образи и възможности за разходки.

Но целият този ресурс, целият този „Ролсройс“ е неизползваем, ако няма кой да разкаже и покаже. Така той е без двигател и не може да се използва, човек не може да се позови в него. Ето такова туристическо изживяване получават повечето гости на града.

Промяна в обстановката


От 2008 година до сега бяха проучени около 50% от скалните масиви, разпростиращи се на площ от около 50 кв. км. и известни с името Белоградчишки скали. Вече се знае къде и какви интересни скални форми съществуват, къде има следи от обредна дейност, как се стига до там.

Бяха множество неподозирани преди аспекти на рисунките от Магура. Направиха се тълкувания, анализи, съпоставки, издирване на аналози по света.

Намериха се множество връзки между скали, останки от обредни средища и рисунките от Магура. Възникна цялостна взаимосвързаност и се породи цялостна история, превръщаща отделните обекти елементи от един цялостен разказ.

Всичко това беше изпробвано на практика. До тук около 5 000 души участваха пряко, а десетки хиляди четоха публикациите и гледаха видео материалите.

Допълнителни ценности


С времето се очертаха и в голяма степен се и направиха множество допълнителни начини за постигане и обогатяване на изживяването. Участия в експедиции, забелязване и тълкуване на детайли, съпричастност към откривателството, рисуване на картини, направа на керамика. Повече информация

Реклами

Размисли за календарите

Безспорно по много причини човек има нужда да знае своето местоположение във времето. Например, да знае колко време остава до разсъмване или до стъмване. Да знае кога ще дойде зимата и т.н.

Абсолютно време едва ли съществува, защото не разполагаме с неподвижна отправна точка – за всеки един момент можем да мислим за друг момент преди или след него и това отива в безкрайността, а така се изпарява и всеки абсолютизъм. Да, има теория за Големия взрив, дал началото на времето, но тя е именно теория. Не всички са съгласни с нея, има и други теории, например свързаните с електрическата природа на наблюдаваните в космоса явления.

След това, ние не разполагаме с абсолютна мерна единица за време. Продължителността на денонощието се изменя с течение на милионите години – въртенето на Земята полека се забавя и денонощията стават все по-дълги. Неясно е дали периодите на полуразпад на елементите са еднакви във всички части на вселената и т.н.

Значи, ние нямаме нито отправна точка, нито абсолютна мерна единица.

Повече информация

Наблюдения и размисли за скалните светилища около Белоградчик и за употребата на ямките

В тази публикация става дума именно за скалните светилища около Белоградчик, защото с останалите нямам опит, макар и да съм виждал техни снимки, да съм бил на няколко от тях и да съм чел някоя и друга публикация.

Скалните светилища около Белоградчик може да имат, а може и да нямат общо с останалите по страната и по света – това нямам как да знам, нито мисля, че някой може да знае със сигурност. Най-малкото, в района на Белоградчик има особености, каквито все още нито един изследовател на тези теми не е докладвал от изучаваните от него райони. Едната особеност е настойчивото повтаряне на символа Ф, а другата е наличието на кръглите каменни плочи. Така че, разлики със сигурност има.

Тук е и моментът да призова да бъдем честни преди всичко към себе си и този мой призив се отнася до взезнайковците, които винаги знаят кое как е било, какви езотерични принципи стоят зад явленията, как и кога са се извършвали обредите, че дори и какви точно думи са изричани. Да си признаем, че не знаем.

Също искам да се обърна и към ясновиждащите и ясночуващите, които с един поглед оценяват къде какви енергии има, но ни най-малко не казват как са установили тези енергии, нито могат да предложат начин и ние останалите да ги установим. Идва епохата на Водолея: ако не можеш да обосновеш твърденията си, никой няма да ги приема и ти трябва да потърсиш причината у себе си, а не у „липсата на способности“ у останалите.

Източниците на нашите усещания могат да бъдат всякакви, включително самонавинане и самозаблуди, лични съзнавани или несъзнавани стремежи и предпочитания, могат да бъдат и внушения или най-обикновена телепатия.

Разглеждането на скалните светилища около Белоградчик при мен започна от такова равнище на незнание и неосведоменост, че можех да разпозная като изкуствена намеса само две неща и то очевидни.

Петроглифи и ритуална ямка от светилището Чачин камък

Повече информация

Магурски сведения и прекурсори за „Исус Христос“.

В Магура е използвам графичен „език“ за предаването на информация. Език, който е напълно систематизиран както в своята лексика, така и в своята граматика. Там всички рисунки са създадени от малък набор основни елементи – вертикална черта, хоризонтална черта, плътен кръг, празен кръг, отворена дъга и т.н. – всеки от тях със своето значение, запазващо се едно и също във всяка рисунка. Навсякъде е еднакво значението и на разположението – отгоре, отдолу, от ляво или от дясно. Затова рисунките могат наистина да се четат.

Дали са първите от всички или са сравнително късно – това е сложен въпрос. Те са първи за едни, късни са за други и са от предишно човечество за нас. В Магура човешката история не е линейна и в нея човекът не води началото си от маймуната. В Магура космическите цикли създават историята, като всеки един от циклите може да се представи като права черта с последователни отрязъци от време – етапи, епохи, векове. Така всяка човечество има своя цикъл, възприеман като отрязък от време, равняващ се на 26 000 години, но след него идва друго човечество, което изживява силно подобна история. Възможно е дори всички тези цикли да се случват едновременно. Повече информация

Закон за развитие на начинанията. Бележки по темата

Ясно е, че всяко нещо произтича от причините си, следвайки някакви правила на това произтичане. Ако седя на наклонена повърхност и излея една чаша вода по-нагоре от себе си, тя ще ми намокри задните части – тук всичко е ясно и просто. Но при големи по обема си, продължителни във времето и свързани със стотици отделни събития начинания тази логика трудно се проследява и като цяло изглежда, че нещата просто се случват. И обикновено изглежда, че се случват хаотично.

Тук възниква въпросът за свободната воля. Дали я има или няма е толкова трудно да се отговори! Но след всеки направен избор сякаш се натиска спусъкът на поредица от събития.

Понякога трябва да мине доста време, за да се очертае добре измината пътека, и обикновено чак тогава се вижда цялостният й смисъл. Моите магурски занимания започнаха в края на февруари 2008 година, но за пръв път говорих публично по въпроса през април 2010 година, когато започнах да пиша първия си блог.

И от един-два дни започна да ми се върти една идея из ума. Скицирах я.

закон за развитието на начинанията

Толкова пъти съм гледал рисунките, че повечето от тях ги помня наизуст. Това ми помага много да съпоставям религии, идеи, философии, научни сведения, различни модели с тях буквално направо в ума и въображението си. Така си дадох сметка, че някои по-значителни събития от последните години са ми се случвали с определена периодичност, която много добре съвпада с една лента от Магура. Повече информация

Там има нещо отвъдно. Пробив чрез интелекта и завръщане към усещането

Днес пак бях в Магура, този път с двама приятели. Изненадващо ме поканиха да отидем, обаче се сетих да взема една ролетка, за да измеря някой размери на рисунките. Измерването им беше една доста стара идея, която отложих с много години.

Преди 13 дни бяхме там с друг приятел и ми дойде идеята да направя едни бързи измервания, обаче разполагам само с листя А4. Налагах техни къси и дълги страни върху отделни елементи на рисунките и се получиха впечатляващи съвпадения. За повече информация, прочетете предишната публикация със заглавие Нова крачка в разбирането на 7:10:10. Повече информация

Нова крачка в разбирането на 7:10:10. Числови стандарти в рисунките от Магура

Днес бяхме за 4-5 часа в Магура с един приятел. Коментирахме, разглеждахме.

930-944

Стигнахме до ето тези черти, за които нямам идея какво означават. Но е видно, че в дясната им страна има две с еднаква дължина, после вклинена една с половин дължина, после три с дължина като на първите две, а по-нататък следващи с различни дължини.

Разбира се, има два варианта: авторът да е правил чертите без оглед на дължината им или пък старателно да е изобразявал точно нужната дължина.

455-469584-598

Съществуват и други примери, при които авторът е използвал в едно и също число едновременно по-къси и по-дълги черти и това ясно се очертава като правило. На едно от местата дори знам какво означава това – числото 14.5 – в записа съществуват 14 дълги черти и една с половин дължина, като числото 14.5 има смисъл в цялата сцена, която едновременно се отнася до синодичния лунен месец и до менструалния цикъл. Това е вид гаранция, че наистина целта е била да се изпише именно числото 14.5. Повече информация