Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Хипотеза и проект за издирване, установяване и документиране на лунен светилищен комплекс в района на Белоградчик

Контекст

Предишни находки и проучвания в района на Белоградчик доведоха до събирането на информация за обекти и техни особености, които създават тематично благоприятна среда за съществуването на такъв комплекс, т.е. личи, че в района на Белоградчик хората са се занимавали с философски, познавателни, мистични, обредни теми и с практическо приложение на идеите си. Заради това в този район е съществувала цялата необходима основа, а очевидно и нагласа, която да доведе до изграждането и функционирането на предполагаемия комплекс. Прочетете повече…

Advertisements

Връзки

Толкова съм далеч от пълното познание на взаимовръзките из района на Белоградчик, че чак е страшно да се мисли, но имах възможността да наблюдавам много от тях.

Да вземем пещерата Козарника. Тя е право на север от светилището Чачин камък и от звездната карта над Лепеница. От Лепеница пък се вижда една „лодка“ на отсрещните скали: Прочетете повече…

По следите на Богинята

Като влязох за пръв път при рисунките от Магура през 2008 година, бях толкова впечатлен от тях, че придобих импулс да проучвам смисъла им, който продължава и досега. Прочитът на рисунките тръгна в много посоки и множество теми се развиха в една или друга посока. Сега искам да разкажа за една от веригите на изследването, която върви по следите на Богинята-Майка.  Прочетете повече…

Богинята-Майка е андрогинно същество/същност?

Днес след посещение на пещерата Магура приседнахме малко в близкия хотелски комплекс „Магура“ да поговорим и разговорът стигна до неочакван за мен момент. Това нещо ми е било пред очите вече едно десетилетие, но не го бях забелязал.

07а

Ето това е едно от трите изображения на Богинята-Майка в Магура.

10

А това е един символ, който е нейна стилизация и също така е изказ на нейната същност. Поради това символът значи „сътворявам“, „създавам“.

Но, освен него, в Магура съществуват и десетина рисунки, представляващи мъжки същности в творческо съсредоточение, което също така може да се изкаже като състояние на полова възбуда: Прочетете повече…

The „heart“ symbol – let’s recall its true meaning

I am starting this publication with a well-known, but pretty relevant joke: a cardiovascular surgeon enters a gift shop and tells the seller:

  • Give me that big pink ass.

She replies:

  • This is a heart, not an ass!
  • I have been healing hearts for the last twenty years and I know their shape, so I tell you to give me that big pink ass!

It is definitely clear to everyone that the „heart“ symbol

01

is in no way related to the anatomical heart, which looks in the following way:

02

In this case we deal with a fabrication or with a metaphor, or most probably – both of them.

Nowadays the „heart“symbol is related to affection, good feelings and even love. And numerous authors and gurus talk abot this symbol in a relation to terms as sublime, pure and unconditional love.

Such we are, influenced by literature and art works. Of course, there is no sure way that a novel or a poem may be our guideline to gain knowledge and understanding, because their basic aim is to be intriguing and/or beutiful. Therefore nowadays we see countless „hearts“ to be indiscriminately placed all over to such an extent that sometimes people are speechless, just placing a „heart“ as a comment and somehow they think that they express love or affection.

Ah, everything has been written in Magura – there every symbol has its graphical origin and one can find its meaning in a justified way, but Magura is not popular and thus justification remain unknown.

03

A whole group of symbols originate from the sun (the painting, not necessarily the astronomical Sun), which is their source and origin. These symbols are its rays, i.e. they are energy or spirit in its various states. Прочетете повече…

Following the traces of the Goddess

Entering Magura cave for the first time in 2008, I was so impressed by the paintings there that I got an impuls to read them, which has been lasting for almost ten years so far.

aa-map-font-no-background

Due to the numerous repetitions of similar symbols it was obvious that someone had tryed to express ideas. I had a feeling a very deep meaning stored in the paintings and I really wanted to read it.

All the paintings are very impressive to me, but now I want to show you a scene where three humanoid creatures are presented.

06small

For better recognition of them, especially for those who see them for the first time, I supply an exceprt of the scene as it may be difficult to recognize them: Прочетете повече…

Символът „сърце“ – да си спомним какво значи

Подхващам тая публикация с един добре известен, но много уместен виц: влиза един сърдечносъдов хирург в магазин за подаръци и казва на продавачката:

  • Дайте ми онзи голям розов гъз.

А тя отвърнала:

  • Но това е сърце, а не е гъз!
  • От двадесет години оперирам сърца и знам как изглеждат, затова Ви казвам да ми дадете онзи голям розов гъз!

Определено е ясно за всички, че символът „сърце“

01

изобщо по никакъв начин не се отнася до анатомичното сърце, което изглежда по следния начин:

02

В такъв случай си имаме работа или с някаква измислица, или с метафора, а е много вероятно да става дума и за двете едновременно. Прочетете повече…