Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Бог идва като човек на 25 декември – наистина! Още един път към разгадаване

Високият, на когото главата е символът Т (Слово, Промисъл, Бог), се явява сред хората в момента на скъсване на лентата, който съответства на белега на ротационното тяло. Така разбираме, че пришествието се случва не само в епохата Водолей, но и на Коледа. Прочетете повече…

На път към разгадаване на съотношенията 10:17 и 20:7

Магическите познания и познанията за устройството на Битието много ме вълнуват, но най-дълбоко от всичко ме разтърсва, когато за пореден път поради някакво ново осъзнаване на взаимовръзките в рисунките си дам сметка за гения, който ги е създал. Наистина много ми се иска да поговоря с този човек или нечовек не само чрез направения от него запис, но и лично. Признавам си, че искам да съм като него. Прочетете повече…

Продължение на разказа за циклично повтарящите се магии

Та тъй то – избери си дати и си прави празници на тях, на които празници разигравай желани от теб постановки. В следващите години на тия дати бери плод.

Мисля, че затова се правят празниците, а не заради друго. Не, за да почетем миналото, а за да създадем бъдещето. Прочетете повече…

Врътки

Прочетете повече…

Относно Ма Ур – първата майка, дошла на Земята

Откъс:

И тъй, пътят на Магура идва да е пътят на съвременния човек. И моите предположения за възрастта на рисунките от Магура и за възрастта на магурското учение от 42 680 години се оказват особено плахи и скромни на фона на показаните тук около 200 000 години или това са още 7 прецесионни цикъла по-рано от това, което си мисля, че съм прочел.

Съвременната публична археология твърди, че Африканската Ева е живяла именно преди около 200 000 години.

Но, щом пътят на Магура е пътят на човека, не е ли възможно да говорим за един друг родоначалник на човека с името Ма Ур, за когото се намират само митологични сведения за сега. Прочетете повече…

Бележки върху магическите аспекти на сексуалните взаимоотношения

„И така, от моя опит видях, че общението с подходяща жена довежда до много бързо случване на събитията, за които говорим с нея. Така ми се показа на практика, че мъж и жена да се вълнуват от едно и също и да говорят за него с желание е като ефирния еквивалент на полово взаимодействие между тях – така те зачеват събития. С това ми се показаха някои съществени магически аспекти на сексуалните взаимоотношения, а пък познанията ми по Магура ми позволиха да ги прочета по стените на пещерата.“

Прочетете повече…

За светлинно сдвоените светилища

Обиколките по белоградчишките скални светилища дават добър материал за премисляне, защото броят им е немалък. Дотук намерихме 11 в местността Маркашница, едно на Чачин камък, две около Боров камък, едно на Белоградчишката крепост, едно в посока към Збегове, по самите Збегове и в района им се намират още ритуални кладенци, а все още над 50% от скалите не са обиколени с тази цел. Наличието на толкова много образци позволява да се направят сравнения и изводи още повече, че образците са в един и същи район, в един и същи „стил“, вероятно правени и използвани от една и съща група хора по една и съща технология. Това е като с рисунките от Магура, чиито брой от 1031 образеца позволява провеждането на множество сравнения и анализи помежду им.

Първото, което се набива на очи, е формата на ритуалните кладенци. По-точно е да се каже, че по Белоградчишките скали говорим за ритуални ямки, защото са плитки в сравнение с диаметъра си. При намерени дотук около 180 броя, над 80% от тях са кръгли.

Така възникна въпросът, защо тази форма е предпочитана. Може да има и други обяснение, по-верни, но правя аналогия между познанията си за рисунките от Магура и формата на кладенците, изхождайки от това, че определена форма се свързва с определен вид явления.

01-raw-of-transformation

В Магура плътният кръг е едно от всичките възможни състояния на съзнанието. Той представя онова, което е предначертано, което е записано и вложено за изпълнение, а последващият процес на неговото изпълнение довежда до разтваряне на съзнанието и постигането на просветлен ум и до дух, който осъзнава себе си и постига вечния живот. Прочетете повече…