Skip to content

Какво се преражда след смъртта? – сведения сред рисунките от Магура. И можем ли да се родим просветлени?

октомври 3, 2016

Откъс:

„Това значи, че има едни преднамерени сексуални актове за зачатие, при които може да се избира душата на бъдещото дете, но има и други, при които един дух със съдба се „навърта“ около подходящи за неговата съдба родители и им причинява да изпаднат в сексуална възбуда. Те, разбира се, си мислят, че са възбудени един от друг, но енергията на възбудата и на сексуалното желание идва от самия дух, който ще се прероди. Така духът предизвиква подходящ за него сексуален акт. Реално, повечето сексуални актове на планетата, които довеждат до зачатие, могат да се определят като обсебване от дух.“

Толкова много съм гледал рисунките от Магура, прерисувал съм ги, пречертавал съм ги, използвал съм ги, че помня огромна част от тях и взаимното им разположение много добре. Това ми позволява, като ме споходи някаква идея, на ум да помисля дали тя съответства на нарисуваното. Така мога бързо да проверявам предположенията и да забележа онези, които са действително гениални.

Не мога да се сета за всичко наведнъж, затова идеите идват по една във времето. Много често това се случва, докато съм с някого при рисунките и той или тя забележи или каже нещо. Често пъти това се случва и след като сме посетили рисунките.

Аспектите, в които могат да се четат те, са толкова много, че не можеш да се сетиш за всички.

Преди две седмици се връщахме от Магура с мои гости и по пътя разговаряхме за сексуалните сцени и показаните в тях условия за зачатие.

sceni-011

Отгоре са показани всички сексуални сцени в Магура в техния ред, както се явяват пред посетителя с навлизането навътре в галерията. От всички тях само две довеждат до зачатие.

sceni-012

Единствено горните две сексуални сцени водят до зачатие.

Тъй като всеки геометричен елемент на рисунките значи нещо, то прочитът на всяка една рисунка е съвкупност от смислите на участващите елементи.

Така можем да видим, че за получаването на зачатието има три набиващи се на очи условия:

  • „коланът“ на женската фигура да е ветрилообразен – тази форма значи живот и смърт според посоката си. „Коланът“ се отнася до матката и това е състояние на матката, при което жената може да зачене. Разбира се, това е и съответното състояние на душата;
  • пенисът на мъжката фигура да сочи към „колана“. Това значи, че сексуалността на мъжа е насочена към утробата. Мъжът се вълнува от женствеността на жената. Не във всички сцени е така. Това, че мъжът се вълнува от женствеността значи, че сексуалната му енергия и оплодителните му възможности са насочени към утробата;
  • в сцената да има трети участник – душа или дух за прераждане. Според сексуалните сцени от Магура, невъзможно е зачатието, ако няма кой да се роди.

Вижда се от всички сексуални сцени, че основната група участници са мъжка фигура и женска фигура. Така че, когато имаме три участника, можем да поделим сцената на две подгрупи – мъжът и жената са едната, а другата група е онова, което ще се преражда, което ще бъде заченато.

Сега следва да се имат предвид двете възможни посоки на прочита в Магура. Когато четем от дясно на ляво, то създаваме предпоставките за събитията. Когато четем от ляво на дясно, то изреждаме случването на събитията заради наличието на предпоставките.

Това значи, че намиращата се в дясно фигура е причината, а поведението на намиращата се от ляво фигура е следствие на тази причина. Това значи също, че намиращата се от ляво фигура се държи така, както й диктува намиращата се от дясно фигура.

Може да звучи малко сложно, но всъщност не е. Ето пример:

sceni-013

Това е отрязък от седмата сцена. Четем така: наличието на сексуално възбуден мъж причинява женската фигура да проявява стремеж да участва в обмяна на сексуална енергия. Четено в другата посока: женската фигура проявява стремеж да участва в обмяна на сексуална енергия, защото е налична мъжка фигура в сексуално възбудено състояние. Можем да кажем и следното: женската фигура бива привлечена от сексуалната енергия на възбудената мъжка фигура и се стреми към нея. А също и: цел на женската фигура тук е да получи от сексуалната енергия на мъжката фигура.

Но трябва да се има предвид и следното: конкретната конфигурация на този от дясно изразява нюанси в неговата сексуална енергия и в неговото отношение. Тези нюанси са причина за различен отклик от страна на женската фигура и затова във всяка сексуална сцена женските фигури са изобразени различно. Причината за това е, че всички мъжки фигури от дясната страна са различни и заради това се получават различни реакции у женските. Следователно, откликът на жената зависи от подхода на мъжа.

Това значи, че съществуват само два вида отношение на мъжа към жената, които довеждат жената до готовност да зачене и съответно и до зачатие. Само две състояния на сексуална възбуда у мъжа, които водят до зачатие.

Шестата сексуална сцена е част от по-голямата сцена по прераждането и създаването на царете.

magura-cave-paleolithic-paintings-s4-numnbers-and-text-small

След като шаманът изпрати душата обратно при Бог-Слово (Т), тя се връща като дух, който има съдба:

640

По принцип духът в Магура се изобразява по следния начин:

fig 25

Това е „свободен дух“, който не е „впрегнат“ в извършването на конкретни задачи (прочетете тази статия). Когато кръгчето е запълнено, това значи, че там е вложено съдържание, т.е. някакви задачи, някаква предопределеност, някаква съдба – нещо, което следва да се изпълни от духа.

Така от Бог-Слово (Т) се връща препрограмиран дух, който да се прероди. Този дух търпи преобразувание, става душа за прераждане и отива да участва в сексуалната сцена за зачатие.

prerazhdane

Това е единият път за зачеване на хора. Този път е преднамерен – това е технология за създаване на съвършени царе, които правилно ще осъществяват Промисъла на Земята. Затова и биват връщани при Бог-Слово да ги препрограмира, да вложи в тях заложби.

Затова подгрупата мъж и жена са от дясно, а подгрупата душа за прераждане е от ляво, защото поведението на мъжа и жената (обмяната на сексуална енергия между тях) е причина за пристигането на душата за прераждане и участието й в сексуалната сцена.

prerazhdane-1

Това точно съответства на прочетеното в няколко книги за пътя на душите в отвъдното, сред които и „Тибетска книга на живота и смъртта“, според които душата в отвъдното живее като в сън и бива неустоимо привлечена от страстта и сексуалната енергия на бъдещите й родители и затова тя отива в самия сексуален акт между тях, който неумолимо я засмуква в матката.

Следователно, с регулиране на типа на сексуалния акт и на обменяната по време енергия може да се настройва какви души да бъдат привлечени. Тук всичко е инженирано – тук няма случайности. Трябва да бъде привлечена именно тази душа, която шаманът е изпратил при Бог-Слово за препрограмиране и е върнал обратно. Никоя друга душа не върши работа и не е желана в случая. Затова можете да видите особената чистота, особено правилните форми на рисунките на мъжа и жената в тази сцена.

Така и „обикновените“ хора могат да подбират бъдещите си деца. Това категорично се казва и в книгата „Даоистки сексуални тайни“.

Да се върнем към другата сексуална сцена, която довежда до зачатие.

sceni-014

В нея от дясно стои дух със съдба, който е едната подгрупа и е причината. Другата подгрупа са мъжката и женската фигури, чието поведение се дължи на присъствието на дух, който предстои да се прероди.

Това значи, че има едни преднамерени сексуални актове за зачатие, при които може да се избира душата на бъдещото дете, но има и други, при които един дух със съдба се „навърта“ около подходящи за неговата съдба родители и им причинява да изпаднат в сексуална възбуда. Те, разбира се, си мислят, че са възбудени един от друг, но енергията на възбудата и на сексуалното желание идва от самия дух, който ще се прероди. Така духът предизвиква подходящ за него сексуален акт. Реално, повечето сексуални актове на планетата, които довеждат до зачатие, могат да се определят като обсебване от дух.

С това се отговаря и на основния въпрос на статията – какво се преражда след смъртта.

Сега идва ред на допълнителен въпрос – човек може ли да се роди просветлен?

prosveta

Най-дясната червена рисунка е пеленачето, което се ражда след зачатието. То има съдба – „главата му“ е плътна, но е недоразвито, има само заложби. То не се ражда просветлено, макар душата, която шаманът изпрати в началото на сцената, да беше с развито съзнание. Значи, в началото на всеки нов живот в тяло ние сме рестартирани – идваме само със заложби, а съзнанието трябва да развием след това.

По средата се появява друга рисунка в червено – отново пеленачето, но в някаква степен на развитие. То вече се намира между символи, т.е. получава обучение. Като резултат, при конника най в ляво вече има развито съзнание и той е просветлен – това се символизира от ръцете около главата.

 

Всичките три рисунки на пеленачета в Магура са със заложби, но неразвити и непросветени.

deyateli

Трябва да се има предвид, че рисунките на пеленачетата са сродни на рисунките на духовете със съдба и те заедно са сродни на рисунките на смъртта и на деятелите – причината е, че всички те съдържат някаква предопределеност, която довежда до край, когато се изчерпи.

В тази статия става дума само за онези, които се прераждат – това са тези, които са приключили живота си в плът. В Магура съществува и друга категория същества (хора), които достигат до свободен от тяло живот под формата на съзнателен и съзидателен дух, които повече не се раждат в тяло.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: