Skip to content

Хороскопът от Магура

декември 8, 2016

Първо да се разберем, че това е само есе по темата – не знам дали е било наистина така, но си правя мисловни построения на основата на това, което съм гледал и съм мислил досега.

Тръгваме от там, че в Магура има три начала на Битието – Дух, Душа и Тяло или това са Задвижващата енергия, Описанието на построението и Пространството, в което нещата се случват. За да се създаде какво да е нещо, то трябва да има описание, да бъде задвижено и някъде да се осъществи. Значи, за създаването на какво да е, е нужно „смесването“ на трите изначални съставки. Да ги наречем трите проявления на един и същи изначален Бог. Това може да не е точно, но то пък и не е от решаващо значение. Важен е механизмът на работа на Битието.

fig 5 trite elementa

Ето ги трите изначални съставки. От тях се създават трите начала:

fig 4 trite elementa

Началото на Духа / Енергията включва цялата следна съвкупност от символи, които изразяват различните състояния на Духа:

Всички те представляват по един „лъч от Слънцето“:

03-the-sun

construction

А пък човекът е въплъщение на „слънчев лъч“ или на състояние на духа в плът.

От Бога-Дух (Слънцето като негов материално проявление) се отделят порции, които първоначално не осъзнават себе си. Те просто се движат и/или задвижват. Целта на пребиваването им в тяло и на всичките им преобразувания е да постигнат съзнание за себе си, да се разпознаят като част от Духа. Това е сравнително подробно описано в публикацията Магура йога. Път на съзнание и съ-творчество.

И ето го пътят на съзнание и съ-творчество:

01-raw-of-transformation

Накратко:

1. Информационният зародиш, който има да се осъществява
2. За да се осъществи тази информация, тази „съдба“, трябва да се превърне в дух със съдба, с предопределение (2)
3. Новородено, пеленаче – носи „съдбата“ си
4. Телесно развит, но неограмотяван индивид
5. Човек, научен да върши конкретни задачи
6. Творец – човек, умеещ да насочва сексуалната, творческата си енергия
7. Търсещият просветление и вечен живот – съзнателен индивид
8. Експериментаторът – съзнателен индивид
9. Желаещият да получава
10. Просветеният съзерцател
11. Просветен индивид, който дарява от себе си
12. Висш безплътен маг, който дарява от себе си
13. Вечен просветен живот отвъд материята. Осъзнал себе си дух, който дарява / служи

Това са тринадесетте фази на трансформация на порциите дух до тяхното съзнателно състояние на вечен живот.

И така, връщаме се пак до Слънцето, за да видим следното:

02-calendar-redrawn

В ляво от Слънцето има една звезда / едно колело с 13 лъча, което въртейки се, отброява 13-те месеца в годината. Следователно, едно пълно завъртане на това колело представлява един завършен цикъл. Отново виждаме числото 13. А сега, като имаме предвид, че порциите дух произлизат от Слънцето, става ясно защо пътят до вечния живот и самоосъзнаването на духа минава през 13 фази – защо числото 13 описва цикъла на осъществяване на Духа.

В същото време, въртенето на колелото предопределя и събитията по Лентата на човешката история:

razgyvka

Това е така, защото Лентата представлява разгъвка на Колелото.

19

Тука виждаме какво се случва през космическите / зодиакалните епохи, които са с продължителност от по 2 160 години всяка. Космическите епохи се броят наобратно на зодиите в годишния хороскоп.

Съвременният Зодиак, отнесен към Слънчевия календар от Магура, изглежда така:

galactic-center

Лесно се разполагат епохите, защото се знае къде са съзвездията Стрелец и Козирог – галактическият център е в Стрелец, почти до границата с Козирог. Лесно се разпознава символът за Земята в положението на зимно слънцестоене – това е подобният на буквата Ф символ. Знае се също, че на зимното слънцестоене Слънцето, Земята и галактическият център се подреждат в една права линия. Така че, колелото, което определя съдбата и предопределя и етапите на израстване на духа, се чете и като галактически център. Като се има предвид това, лесно се разполагат зодиите около Слънцето. От тук нататък зависи какво четем. Ако четем годишния зодиак, то въртим по часовниковата стрелка. Ако четем космическите епохи, то въртим обратно на часовниковата стрелка.

Лъчите на Слънцето пресичат спиралата около него в 24 точки, което може да се чете като денонощието с неговите 24 часа или като годината с 24 половинки от синодични месеци. Синодичният месец трае 29,5 денонощия и представлява времето между две видимо еднакви положения на Луната спрямо Земята – това са пълнолунията, новолунията и т.н. Тогава разстоянието между всеки две пресечни точки на лъч със спиралата е или времето от новолуние до пълнолуние, или времето от пълнолуние до новолуние.

Но календарът от Магура е много по-сложен от това. Той отчита не само фазите на Луната, но и действителния орбитален период на Луната, който е 27 (27,3) денонощия. Под Слънцето с точки е изписано числото 27, което указва именно орбиталния лунен месец. Такива месеци в годината има 13,5. В две съседни години има общо 27 такива месеца с по 27 денонощия, което има отлично приложение от гледна точка на магията. Този тип месец следи взаимното разположение на Земята, Луната и Слънцето, които са проявленията на Тялото, Душата и Духа.

Обаче това не е всичко. Освен цикълът от 13,5 месеца за година има и цикъл от точно 13 месеца за година, който е представен от Колелото. Тези месеци имат по 28 дни.

Всичко това е много сложно да се събере в едно. Затова календарът от Магура е много сложен и човек трябва да е добре квалифициран и доста внимателен, за да не обърка нещата. Но пък това е реалният календар. Той отчита точно астрономическата и езотеричната действителност. А ние сега имаме календар с месеци от по 30 дни и в годината тези месеци са 12 – просто за употреба, но не не отговаря на нищо. Това е календар само за счетоводни цели.

galactic-center

Всичко това значи, че показаните тук зодии не са абсолютни и единствени. Това са синодични зодии. Те отговарят на синодичните месеци и са свързани с повторението на фазите на Луната. Можем да ги наречем лунни зодии. Съзвездията могат да бъдат подредени и по друг начин. Звездите могат да бъдат подредени и в други съзвездия. Но небето е поделено на 12 части, защото синодичните месеци са 12 в една година. То не е поделено така заради формата на съзвездията. Напротив, формата на съзвездията е направена така, че да се вместват в 12-те небесни сегмента.

И така стигаме до другия вид зодиак – алхимическия зодиак, който се основава на 13-те месеца от по 28 дни. Същия зодиак, който се основава на въртенето на Колелото и на 13-те фази на трансформация на духа по пътя му към вечния живот.

01-raw-of-transformation

Като преброим състоянията по вид, се получава следното:

02-raw-of-transformation

А то пък е точно еднакво с това:

razgyvka

Вижте, в Магура всичко е съвършено логично, взаимосвързано и взаимопотвърждаващо се не, защото съм го измислил, а защото съм го забелязал. Отнело ми е години да забелязвам някакви числа, някакви поредности, после да забелязва, че съвпадат с други и т.н. Измислил го е някой с потресаващи интелектуални възможности. Как може да нарисуваш 1 031 привидно несвързани помежду си рисунки, а да се окаже, че те са точно под брой, че всичко се засича с нещо друго, че успяват да разкажат и цялостна история, а междувременно да разкажат за устройството на света, за превъплъщенията и преобразуванията на духа, за сексуалните отношения, за създаването на царете, за същността на бог и какво ли не още. Смятам, че някой е успял да достигне до единствения възможен запис, който казва всичко наведнъж. Но неговите интелектуални възможности не ти оставят друг избор, освен да занемееш.

И, въобще, авторът не е Homo sapiens sapiens.

Да се върнем обратно към темата – етапите на израстване на духа до постигане на вечен живот точно съвпадат с Лентата на живота, следователно, те точно съвпадат и с Колелото на съдбата:

03

04

Знаците могат да се подредят само така и по никакъв друг начин. Остава въпросът с посоката на въртене.

31

Слънцето и Колелото на съдбата са две зацепени едно с друго колела и се въртят в обратни посоки. За годишния зодиак въртим Слънцето по часовниковата стрелка, затова въртим Колелото на съдбата в обратната посока. Удивително! Точно, както трябва да бъде, за да се изпълни тази поредица на израстването!!!

01-raw-of-transformation

Да *** мама му! Просто сядам да мисля и да пробвам, а то се получава, разбирате ли?! Всичко се получава, всичко се връзва.

Сега остава да видим как са зацепени едно с друго двете колела, за да определим кой от знаците към коя дата от годината принадлежи.

32

Вижда се кой лъч на Колелото сочи към зимното слънцестоене, т.е. към 21 декември. Но имайте предвид, че се нарича слънцестоене, защото за няколко дни Слънцето почти не променя мястото си на изгрева. Затова Коледата практически също е на зимното слънцестоене. Много съм раздвоен, дали вярната дата е 21 декември или е 25 декември. Залагам на Коледата, защото от този ден започва новата Слънчева година.

Значи, вододелът между знаци 7 и 8 е 24-и срещу 25-и декември. Сега остава досадната работа да се отброяват по 28 дни от календара, за да приведа този зодиак към Григорианския календар, който използваме.

04%d0%b0

Трябва да се помисли и смисъла на тези знаци. Знам какво значат по принцип. Ето извадка от публикацията Магура йога:

01-raw-of-transformation

  1. Някакво построение, съдържащо описанието на задачите

Нашата личност е една съвкупност от сведения за това къде живеем, как изглежда тялото ни, как звучи гласът ни, как се казваме, как постъпваме, как мислим. Това е запис и той не е жив. Той може да се пренаписва и затова ни изглежда като жив, защото от време на време се променя.

Той се символизира от плътния кръг, защото плътното значи съдържание.

За по-пълно разбиране, препоръчвам следните две статии:

Какво се преражда след смъртта? – сведения сред рисунките от Магура. И можем ли да се родим просветлени?

Съпоставка на Християнството (Православието) и записа от Магура

От втората статия важна е частта, където се описва какво значи плътната горна част, която тук се явява като глава.

В началото на всичко е едно „семе“, съдържащо информация за проявлението, съдържащо задачата за изпълнение.

Именно това е и което се преражда – информацията.

 

2. Дух, който има задача

01-raw-of-transformation

Припомням изображението, защото започна да се качва много нагоре, а е добре човек да вижда това, за което става дума.

От свободен дух, който изглежда така:

fig 25

с добавяне на задачата, описанието в горната му част, се създава нов вид дух, който има задача за изпълнение – неговата съдба. Това е рисунката с номер 2. Именно това е духът, който отива да се преражда в една от сексуалните сцени:

sceni-014

 

3. Пеленачето

01-raw-of-transformation

Пеленачето е недоразвито, то е представено много просто и схематично. Носи в себе си заложбите, съдбата, задачата си. Тук все още сме много далече от съзнанието, което се представя от „ръцете в кръг около главата“. Това предстои да се случи чрез осъществяването на заложбите, задачата.

 

4. Натуралният човек

01-raw-of-transformation

Натуралният човек е развит дотам, докъдето е развито тялото му – тялото вече е пораснало, силно, функционално. Той няма развито съзнание, не е и образован. Той няма специфични умения. Действа по инстинкт. Неговото вдъхновение и мотивация за действие са командите на природата. Той също носи задачите си.

Човек може да изживее целия си живот в това състояние, без дори да забележи.

 

5. Умелият човек

01-raw-of-transformation

На позиция 5 виждаме човек, който е образован и обучен да извършва някакви дейности, символизирани от лъка като символ на преднамереното поведение. Човекът носи своите заложби и ги осъществява чрез уменията си. Няма развито съзнание. Съзнанието му пак е плътен кръг, той е изцяло отдаден на задачите си.

Такива са болшинството от цивилизованите хора.

 

6. Съсредоточеният човек

01-raw-of-transformation

На позиция 6 се намира мъжката същност в състояние на сексуална възбуда. Тук отново имаме ограничено съзнание, насочено към изпълнение на задачите. Мъжът в състояние на сексуална възбуда е силно целеустремен и вниманието му е много концентрирано. Тук за първи път се проявяват творчески елементи и елементи на първична съзнателност.

fig 36

Формата на мъжката същност в това състояние е половината от символа Ф, който означава сътворение. Самият символ Ф пък произлиза от образа на творящия вселенски принцип – Богинята-Майка:

11-the-order-of-stylization

С това мъжката същност във възбудено състояние се явява едната, оплождащата половина на сътворението. Затова ние имаме и думата ПОЛ, която се отнася до половината.

 

7. Стремящият се към просветление

01-raw-of-transformation

На седма позиция имаме стремящият се към просветление.

Това, че тялото му е съставено само от насочен нагоре плътен триъгълник значи, че това е дух, който се стреми към просветление и освобождение. Но това няма да стане сега и изведнъж – първо ще трябва да измине пътя на осъществяването.

Обърнете внимание на двете плътни точки вътре между ръцете. Това са задачи за изпълнение. Ето от къде произлиза цялата работа:

Някъде през октомври или ноември 2007 година сънувах един много странен, в който смятам, че започнаха заниманията ми с Магура. През март 2008 за първи път влязох и видях рисунките, което ми даде такъв тласък, че и досега почти само с това се занимавам. В периода между двете събития не знаех за рисунките, не ги бях виждал.

Тогава имах силно желание с нещо да допринеса за развитието на моя край и често мислех по тоя въпрос. Много пъти слушах музика, която ме екзалтираше, докато мислех за това. Тогава ми се появяваше спонтанен стремеж да вдигам ръцете си около главата си и правех това доста често по различни поводи. При вдигането на ръцете в тази поза, която е същата като на рисунките от Магура, усещах как между тях се концентрира енергия.

В това време се развихриха разни събития, в които имах много голямо обществено одобрение и разни хора ме тласкаха в политиката. Можех да се издигна много, ако не бях се отказал заради погнуса.

След като вече узнах за рисунките и мислих върху тях, си го обясних. Не изведнъж, а постепенно. Причината да се случва така е, че самият идеен зародиш е един плътен кръг, който съдържа построението на бъдещите проявления. Най-вероятно, идеите съществуват под формата на сфери.

629

Информационният зародиш

А пък вдигнатите около главата ръце на рисунките от Магура са именно мястото, където да се „включват“ идеите:

idea-realization

Реално, ние сме именно това – функции, които осъществяват идеи. Ние нямаме собствена същност, ние сме устройства. Идеите, които осъществяваме, изглеждат като нашата същност, защото те се проявяват чрез нас.

 

8. Наблюдаващият в себе си

01-raw-of-transformation

Позиция 8 представя затворена форма на съзнанието. Ето ги различните видове съзнание в Магура:

saznaniya

Затвореното съзнание се е изолирало от света и наблюдава вътре в себе си.

 

9. Стремящото се да получава съзнание

01-raw-of-transformation

Позиция 9 показва съзнанието, което е насочено навътре. Това съзнание се стреми да получава.

 

10. Неутралното, наблюдаващо света съзнание

01-raw-of-transformation

На позиция 10 съзнанието е отворено, т.е. взаимодейства със света. Но разположението на ръцете е неутрално, следователно то не се стреми към промени в света, а само наблюдава света и мястото си в него.

 

11. Даряващото съзнание

01-raw-of-transformation

На позиция 11 имаме съзнание, което е представено с насочени навън длани. То значи „дарявам“, „служа“.

Рисунките от Магура разкриват реда на развитие на човека. Най-близо до входа на Галерията с Рисунките се намират най-ежедневните и привични сцени – лов и т.н. С навлизането навътре сцените и рисунките стават все по-абстрактни, което представлява приближаване до трите начала. С навлизането навътре се променя и формата на съзнанието. При рисунките влиза този, който се стреми към просветление и изминава целия път на трансформация на съзнанието си.

Интересно е, че развитието на съзнанието е свързано с изпълнението на някакви задачи, с осъществяването на заложбите ни. Затова се стига до крайните етапи, където човекът дарява от себе си. Реално, тук той е изчерпал сексуалните и обществените си стремежи, изчерпал е стремежа да получава, минал е дори отвъд медитацията на позиция 10. Останали са вече малко на брой, но по-възвишени заложни. Нисшите заложби са изчерпани една по една във възходящ ред.

Сега човекът осъществява заложбите си и дарява резултата на света.

 

12. Съвършеният маг

01-raw-of-transformation

Понеже тялото ни е плътно, то неговата плът има формата си от заложбите, а енергията си – от духа. С изчерпването на заложбите тялото се разгражда.

Така стигаме до позиция 12, на която имаме съзнателна същност, съществуваща без материално тяло, но все още съдържаща някакво построение. Това са висши магове, които служат.

 

13. Вечен живот

01-raw-of-transformation

Позиция 13 показва съзнателен дух, който няма тяло. Той е изчерпал всичките си заложби и повече няма никакви задължения. Въпреки това, продължава да служи.

Сега въпросът е в друго: как тези знаци влияят на хората и какво предопределят в тях.

Простете, че завършвам публикацията така наполовина, но наистина не знам и трябва да мине някакво време да помисля. Навярно въртенето на двете колелета в противоположна посока значи следното:

докато годишните лунни зодиакални знаци директно определят нашия характер, понеже там въртенето е надясно, което значи осъществяване, то „алхимическият“ зодиак е с въртене на ляво, което в Магура значи „предпоставям причините“. Следователно, по всяка вероятност, този зодиак показва дълбоката, скрита житейска мотивация на хората. Но това са само размисли. Трябва да мине време и да се напише Част 2 на тази публикация, а може би и повече части.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: