Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Богинята-Майка е андрогинно същество/същност?

Днес след посещение на пещерата Магура приседнахме малко в близкия хотелски комплекс „Магура“ да поговорим и разговорът стигна до неочакван за мен момент. Това нещо ми е било пред очите вече едно десетилетие, но не го бях забелязал.

07а

Ето това е едно от трите изображения на Богинята-Майка в Магура.

10

А това е един символ, който е нейна стилизация и също така е изказ на нейната същност. Поради това символът значи „сътворявам“, „създавам“.

Но, освен него, в Магура съществуват и десетина рисунки, представляващи мъжки същности в творческо съсредоточение, което също така може да се изкаже като състояние на полова възбуда: Прочетете повече…

Advertisements

The „heart“ symbol – let’s recall its true meaning

I am starting this publication with a well-known, but pretty relevant joke: a cardiovascular surgeon enters a gift shop and tells the seller:

  • Give me that big pink ass.

She replies:

  • This is a heart, not an ass!
  • I have been healing hearts for the last twenty years and I know their shape, so I tell you to give me that big pink ass!

It is definitely clear to everyone that the „heart“ symbol

01

is in no way related to the anatomical heart, which looks in the following way:

02

In this case we deal with a fabrication or with a metaphor, or most probably – both of them.

Nowadays the „heart“symbol is related to affection, good feelings and even love. And numerous authors and gurus talk abot this symbol in a relation to terms as sublime, pure and unconditional love.

Such we are, influenced by literature and art works. Of course, there is no sure way that a novel or a poem may be our guideline to gain knowledge and understanding, because their basic aim is to be intriguing and/or beutiful. Therefore nowadays we see countless „hearts“ to be indiscriminately placed all over to such an extent that sometimes people are speechless, just placing a „heart“ as a comment and somehow they think that they express love or affection.

Ah, everything has been written in Magura – there every symbol has its graphical origin and one can find its meaning in a justified way, but Magura is not popular and thus justification remain unknown.

03

A whole group of symbols originate from the sun (the painting, not necessarily the astronomical Sun), which is their source and origin. These symbols are its rays, i.e. they are energy or spirit in its various states. Прочетете повече…

Following the traces of the Goddess

Entering Magura cave for the first time in 2008, I was so impressed by the paintings there that I got an impuls to read them, which has been lasting for almost ten years so far.

aa-map-font-no-background

Due to the numerous repetitions of similar symbols it was obvious that someone had tryed to express ideas. I had a feeling a very deep meaning stored in the paintings and I really wanted to read it.

All the paintings are very impressive to me, but now I want to show you a scene where three humanoid creatures are presented.

06small

For better recognition of them, especially for those who see them for the first time, I supply an exceprt of the scene as it may be difficult to recognize them: Прочетете повече…

Символът „сърце“ – да си спомним какво значи

Подхващам тая публикация с един добре известен, но много уместен виц: влиза един сърдечносъдов хирург в магазин за подаръци и казва на продавачката:

  • Дайте ми онзи голям розов гъз.

А тя отвърнала:

  • Но това е сърце, а не е гъз!
  • От двадесет години оперирам сърца и знам как изглеждат, затова Ви казвам да ми дадете онзи голям розов гъз!

Определено е ясно за всички, че символът „сърце“

01

изобщо по никакъв начин не се отнася до анатомичното сърце, което изглежда по следния начин:

02

В такъв случай си имаме работа или с някаква измислица, или с метафора, а е много вероятно да става дума и за двете едновременно. Прочетете повече…

За Колелото на съдбата (историята) и съдбовността на числото 13

Фразите в езика ни съвсем не са се появили по случайност и благозвучност, а отразяват езотеричната (невидимата в материалнопроявения свят съвкупност от принципи, управляващи проявлението) същност на битието.

pb045107

Например, думата лък неслучайно е подобна на думата лъч, защото и по взаимно разположение и по логика на извършваното действие лъкът и стрелата са отделянето на лъчи от телата. В Магура лъкът е подобен (и е част от) излъчващото светлина слънце. Пак в Магура, лъкът е символ на преднамереното действие, а в сцената с триединната Богиня-Майка единият от нейните аспекти покровителства стрелеца и му помага да постигне целите си, т.е. да улучи. Виждате, че думите улучват, сполука са производни на думата лък, а пък в Магура преднамерените действия и сполуката се символизират все от лъка. Няма съмнение за мен, че езикът ни е възникнал като изричане на познанията от Магура.

Нещо повече, стрелецът бива покровителстван от Богинята и е в съзвучие с нея, затова и постига целите си. Така той е богат, а коренът на думата е именно бог. Дори тази логика на езика ни също е представена в пещерата.

Но тук думата ми е за колелото на историята или съдбата. Кой, кога, по каква причина е преценил, че историята има колело, което се върти и заради което събитията се повтарят?

01

Две хиперважни сцени в Магура са разположени една до друга, за да се подчертае връзката им. Дясната е Слънчевият календар, а лявата е Сцената на човешката история. Разположеното от дясно в Магура е причината, а разположеното от ляво е следствието. Затова събитията в човешката история са следствие на календара и фундаменталните принципи, които въртят неговите колела. Колела в календара никак не липсват.

Насочвам вниманието към следното колело:

15 the rotating star

Прочетете повече…

За iTi и iYi

Миналата година, докато правех картата на всички рисунките от Магура, трябваше щателно да огледам и снимам и всички рисунки, за да не пропусна някоя. Тогава видях доста, които преди това не бях забелязал.

Над сцената с трите аспекта на Богинята-Майка забелязах символа iTi:

781-783

iTi symbol

Той със сигурност е пояснение за същността на Богинята-Майка и дава информация относно нея, защото е част от символите около нея, които са нейни описания – така е в Магура. Прочетете повече…

За равнищата на осъзнаване и преминаването от едно в друго

Не съм гуру, който знае абсолютната истина и благоволява да ви я каже срещу такса за семинар 🙂 Това, което представям в тази статия, са размисли – напълно свободни от задължението да са неизменно верни. Освен това, може някой друг вече да е писал или говорил същото по въпроса, но категорично заявявам, че не съм го чел, нито съм го слушал, обаче това съвсем не изключва възможността да съм доловил неговите размисли и затова да имам такава идея.

Още много отдавна загрях, че битието се проявява на седем равнища.

fig 30

От горе надолу те стават все по-плътни, все повече описание и конкретика се добавят, все повече се увеличава ясното и все повече се намалява свободата на действие, все по-малко нещо подлежи на промяна.

Действието е най-нисшето от всички равнища на съществуване. То е прикрепено към определен момент, към определено място и към определен обект. Веднъж извършено, действието завинаги остава статично, определено по посочените показатели. Едно извършено действие никога не може да се промени – то остава факт – във времето, в пространството, в логиката си. Докрай мъртво в своята природа. Това е, защото действието е окончателното проявление на нещата. Нещо стигне ли до действие, това е последната му фаза, в която остава като отпечатък в тъканта на битието. Действието може да се извърши само в настоящето, а веднъж извършено, то изчезва от настоящето и безвъзвратно остава в миналото. Прочетете повече…