Към съдържанието

Тълкувание на „зодиите“ на хороскопа от Магура

юли 19, 2019

Много кратък теоретичен преглед


Колелото на времето е част от магурския календар:

zodii

Въртенето на Колелото на времето поражда Лентата на времето с нейните сегменти.

02 raw of transformation.png

Изведох 13 етапа на усложняване изявата на духа, които представляват 13 етапа на неговото развитие и взаимодействие със света. Те се оказаха такива, че точно съвпадат с Лентата на времето, а следователно и с Колелото на времето.

Понеже Колелото на времето, от една страна, отброява месеците в годината, то всяка от изявите на духа отговаря на един магурски месец, който принципно има продължителност от 27 дни. За удобство закръглих месеца на 28 денонощия, за да се получат 13 месеца в годината, което навярно поражда леки неточности, но те са простими с оглед на полученото удобство в употребата. Иначе трябва да се работи с 13.5 месеца в една слънчева година.

Както и да е, една изява съответства на един от тези месеци.

32.jpg

Като знам, че символът, подобен на буквата Ф от лявата страна на слънцето обозначава зимното слънцестоене, и като знам посоката на въртене на колелата, беше лесно да определя датите по Колелото на времето.

Получи се следната картина:

04а.png

Преди година и нещо правих едно първоначално тълкувание, но сега се обогати прочитът и го предлагам в пълния му вид към днешна дата.

Правя уточнението, че в Магура са представени три начала на Битието – дух, душа и тяло. Съответно, има три хороскопа – по дух, по душа и по тяло. За втория и третия вид не знам почти нищо, затова предлагам на читателя само хороскопа по дух, но той не описва един човек напълно, а само като взаимодействие със света.

Нека още се има предвид, че тук не става дума за степени на развитие на хората. Тук става дума само за това, как нашият дух е избрал да взаимодейства със света в този живот. В друг живот може да избере да взаимодейства със света по друг начин.

Родени от 11.06 до 08.07 – Зародиш


05

Символът на Зародиша е плътният кръг. Плътното се отнася до съдържанието. Това съдържание е идея/идеи, съдба, заложби, потенциал.

Всички рисунки от Магура и целия свят, описан от тях, произлиза от Зародиша. Въобще, целият свят съществува, за да може да се изявяват заложбите на Зародиша, и множество същности и вселенски принципи най-много и преди всички се стремят да управляват кръговрата на Зародишите.

Когато Зародишът е съвсем кръгъл, това значи, че може да съдържа в себе си всякакви заложби и предварително те са напълно неизвестни – дори не можем да гадаем какви са. Можем да ги узнаем едва, когато се изявят.

С това хората Зародиши имат много и/или големи идеи, които долавят преди всичко като усещане, но и сами не знаят добре точно какви са техните идеи. Те откриват идеите и заложбите си в процеса на тяхното осъществяване.

Имах началници Зародиши. В началото на всяка работа те ми възлагаха задачи, с които сами да си изяснят какво имат предвид и да им се оформи ясна идея какво и как да правят. Наблюдавах това, но го разбирам едва сега.

Навярно заради това Зародишите биват опиянявани от всякакви идеи, дори и противоречащи си, защото търсят да видят дали това не са случайно идеи като онези у самите тях.

Зародишът няма никакви средства за взаимодействие със света – няма ръце, крака, нито пък вертикална черта надолу, която в Магура значи „действие“. Това значи, че Зародишът е напълно неспособен да се осъществи сам. Неспособен е и да действа сам. Останал сам, Зародишът се чувства безнадеждно, защото усеща големия си потенциал и пълната липса на възможност да го осъществи. А потенциалът не е нещо, което ни кара да се чувстваме спокойни, напротив. Потенциалът ни кара да действаме. Затова хората Зародиши често са напрегнати.

В много случаи те са като експлозии – започват да тичат едновременно в няколко посоки, напрягат се, изнервят се, вдигат скандали – ах, само ако можеха сами да се изявяват!

За да разберем по-добре един магурски символ, е нужно да погледнем сцените, в които той участва и там да видим какви са типичните му ситуации и взаимодействия.

693

Зародишът се явява като съдържание на съзнанието (ръцете в кръг около главата) на множество фигури. Така той значи преди всичко идея. Да, Зародишът е идея, която има нужда да намери чрез кого да се изяви.

Затова за приятели на Зародиша са подходящи фигури, които нямат собствена глава. Тези хора нямат собствени идеи. Зародишът заема мястото на тяхната глава и се превръща в тяхна идея, но Зародишът-глава не е свързан с тялото, т.е. няма шия. Това е не съвсем собствена идея и в голяма степен наподобява обсебване.

Имам приятел зародиш. Той има непреодолимото желание навсякъде да е актуален, навсякъде да изпъкне, навсякъде да поеме лидерското място. Да, той има нужда от това, защото е Зародиш и не може да се изяви сам, а трябва да намери кой да го осъществи, но там трябва да заеме водещо място. Да, на мен това не ми харесва и не ми е приятно и не искам той като Зародиш да се намира на мястото, където би трябвало да е главата ми, ако моята магурска фигура имаше глава.

684

Срещаме Зародиша и в символа на дома, стопанството, царството. Без Зародиш, символ за дом няма, съответно, няма и дом. Зародишите имат стремеж към домовете. Зародишите имат стремеж да управляват домовете и им се получава. Те въобще имат стремеж да управляват и постигат своето да поемат контрола, обаче нямат ясни идеи, те дори не съзнават какви идеи имат. Затова са хаотични, макар и енергични, управленци.

08

Ярък пример за зародишите е нарисуваното в Магура слънце. Зародишите са в ядрото му и въобще са причината за съществуването му. Взаимодействията между двама или повече Зародиша са високоенергетични и могат да се менят от еуфория, екзалтация та до гръм и тътен. Но са неспособни да сътворят нищо, защото никой от тях не може да твори.

Зародишът може само да изяви от себе си навън. Зародишът не приема навътре. Зародишът е неуправляем.

zig-zag 2

В много рисунки Зародишът се използва за отбелязване на позиция. Това показва, че Зародишът е склонен да заема и да отстоява позиции, независимо от тяхната степен на смисленост или разумност. Опитайте се да му кажете, че не е прав.

Поради това, че не може да се изявява сам, Зародишът винаги действа чрез някакви посредници. Пак заради това Зародишът може да бъде особено прилепчив, обсебващ и досаден. Той с цялото си същество чувства и вярва, че трябва да бъде ваша принадена глава. Тези хора изпитват огромна потребност да бъдат директори на нещо и обикновено смятат, че правят това особено добре 🙂

Поради огромния си потенциал и способността си да се превръщат във всичко, до което се докоснат, първото впечатление за тях е, че са особено обаятелни. Но те се превръщат в нещата само по външен вид. После се оказва, че съдържанието не отговаря на формата, защото Зародишът никога не се променя отвътре. Именно затова държат позиция особено добре.

Промяната изисква наличието на празнота, а те нямат такава в себе си.

Родени от 09.07 до 05.08 – Дух със задача


869

Духът със задача е пръв братовчед на Зародиша и в по-голямата си част прилича на него с няколко разлики. Първо, плътната горна част на Духа със задача не е съвсем кръгла, което говори за известна оформеност и яснота на идеите и заложбите. Поради това Духът със задача бива привлечен не от всички ситуации и възможности, а само от сътветстващите на неговите заложби. Привличането става напълно несъзнатлено, защото тук няма съзнание. Второ, Духът със задача има вертикална черта, която значи „действие“ и поради това той може да действа самостоятелно за разлика от Зародиша.

Но Духът със задача също не може сам да осъществява, защото няма нито крака, нито насочен надолу триъгълник (въвеждането на духа в материя, в образ), нито има хоризонтална черта през средата – способността да подрежда събитията и обектите.

За да изяви заложбите си, Духът със задача има нужда от партньор, който е способен да осъществява, но няма собствена глава. Тогава духът със задача заема мястото на липсващата глава.

Духът със задача е носител на много енергия, той е много деен, той обожава да участва. Той е много обаятелен, както са обаятелни идеите и затова често хора без собствени глави го приемат за своя глава, т.е. за техни жизнени идеи.

Да разгледаме и сцените, в които участва, за да научим повече за него.

61

Тук Духът със задача е под номер (7) и е част от сцената, описваща прераждането на хората. Тук той е кармична същност, която неумолимо бива водена към подходяща за себе си ситуация от заложбите си. Тук Духът със задача възниква след обработка на Зародиш от страна на Словото Т (реда, подредбата, структурата, описанието). Едно от средствата за въздействие върху света от страна на Словото са именно Духовете със задача – те биват „програмирани“ от Словото и изпратени сред нас да извършат определени задачи, или по-точно, да внесат сред нас определени идеи.

обсебване

Другото място, на което се появява този символ, е сцената, в която Ръката манипулира действителността, като въвежда в нея нови проявления – насоченият надолу триъгълник е духът, който се стреми към въплъщение. Онова от дясно е причината. Така Ръката е причината. Тя създава Духа със задача, а той става причина мъжка и женска фигура да се пожелаят и да заченат Духа, така че неговите заложби да се изявят.

Ръката и Редът Т са в противоборство. Ръката е случайността и непредвидимостта, а Редът е пълната предвидимост. Но те ползват едно и също средство за въздействие върху един и същи свят – да внасят в него идеи и действия.

Духът със задача също е невъзприемчив. Нови идеи не навлизат в него – той следва стриктно заложбите, с които е дошъл. По външен вид също е способен да се променя и да заприличва на онова, до което се докосва, но не и по съдържание. Това е така, както и при Зародиша, защото и от двете фигури се образуват много други.

В българските приказки и предания има седем различни описания на змея. В едно от тях той е невидим дух, който може да се явява на избрани от него хора, като приема човешки образ. Тогава змеят обсебва тези хора (обикновено това са жени) и те зачеват от него. В този си вид змеят бива описван като кросно – дълъг прът, който има приличаща на тава глава.

Вие сте добри в това да давате начало на начинания и събития, с идеите, които изказвате, и със заряда, който носите.

Родени от 06.08 до 02.09 – Пеленаче


663

Пеленачето има значително ясно оформена глава, което говори за предварително добре известни заложби и идеи. Хората Пеленаче би следвало добре да знаят за себе си кое е тяхното и кое не е.

Пеленачетата във всички случаи на тяхното упоменаване в рисунките са обърнати на ляво, което в Магура е естествената и непреднамерена посока на развитие на събитията. Това значи, че тези хора правя нещата просто, защото нещата сами идват до тях, а не се стремят да ги предизвикват и използват.

Пеленачетата имат вертикална черта, която обаче е зигзагообразна. Това значи, че те са способни да действат и в същността си дейни, но тяхната дейност никога не е проста. Навярно постоянно възникват някакви въпроси за решаване, с които обаче те се справят.

Зиг-загът в Магура означава път. Това показва, че Пеленачето има своя ясно определен път, макар той да не е предварително известен на Пеленачето. Тези хора не могат да се отклонят от пътя си. Дори и да опитат, в крайна сметка се връщат на него.

62

В Магура Пеленачето се упоменава на три места. Първото от тях е сцената, описваща прераждането на хората и създаването на божествените владетели.

Тук Пеленачето (7) бива родено след сексуална сцена с такава конфигурация на участниците в нея, че сексуалното взаимодествие извиква точно определен дух да бъде заченат и прероден. Това значи, че Пеленачетата са извикани тук.

61

В началото на същата сцена се показва, че Пеленачетата преминават за общо 7 дни през отвъдното, преди да бъдат готови за зачеване, и в този процес има много участници, които ги подготвят за появяването им, като волята за тяхната поява е на самото Слово Т (редът, промисъла).

От наблюденията ми и от прочита на сцените стигам до следното описание: Пеленачетата не отиват сами да участват някъде и в нещо. Те биват извиквани от мислите и действията на останалите – на онези, които започват дейността. Пеленачето се появява при някого или в някаква дейност, след като е било извикано, призовано там. Това може да е направено напълно несъзнателно или пък осъзнато.

В същото време Словото Т много бързо поставя нужната ясна заложба, задача на Пеленачето и след това то идва при повикалите го. С това Пеленачетата се явяват извикани представители на промисъла във всяка дейност, в която участват.

60

В лявата част на сцената Пеленачето се появява отново. То е една от няколкото причини за възникване на дома, стопанството, царството – голямият правоъгълен символ точно преди конника.

В Магура причините са от дясно, а следствията са от ляво. Никое следствие не може да съществува без причините си и затова без Пеленачета дом не може да се изгради.

Как се чете и проявява всичко това? Домът, стопанството или царството е символ на начинанията, на структурите, на фирмата, групата, организацията и други от този род. Най-общо казано, на средата за изява.

Пеленачетата пораждат домовете. Ако създавате фирма, най-вероятно Пеленаче ще дойде под формата на партньор, адвокат или нещо подобно, за да структурира и материализира тази фирма. Ако строите къща, Пеленаче ще дойде да я построи. Пеленачетата изобщо строят домове. Може да не е направо с ръцете си, а може дори и с ръцете си, но само и единствено с тяхното пристигане домът може да бъде построен. Виждате, че в символа на дома присъства Словото Т, което чета така: Пеленачето е пратеник на промисъла, съдбата в начинанията, за да внесе промисъла в дома и с това на начинанието.

Да обощим дотук: Пеленачето никога не отива само някъде. Всъщност то винаги е там, където са го извикали. Когато пристигне, работите потръгват. То идва да внесе ред.

Има още една сцена, където е описано Пеленачето.

127

В сцената то е под номер (7), като този път е момиче, което познаваме по хоризонталната черта през средата. Тук Пеленачето не е родено нито износено от майка, преди появата му няма и сексуална сцена. Това би могло да се чете така: Пеленачето бива повикано напълно съзнателно и нарочно, за да спомогне за осъществяването на някаква дейност. В предната сцена хората (мъжът и жената) по-скоро повикаха Пеленачето като резултат от тяхната страст към това, което правят, а тук го извикват чисто прагматично.

Пеленачето е експерт по установяване, материлизиране, добиване на образ на различни дейности и начинания. В едни случаи то е пратеник, който да донесе структурата на дома. В други случаи то бива извикано съвсем съзнателно да направи същото. Затова Пеленачето има ясно оформена глава – ясни идеи и заложби и строго определен път, защото Пеленачето е пратеник с конкретна задача.

Ако сте Пеленаче, вие винаги сте точно там, където сте нужни.

Но и Пеленачето никъде не съществува само по себе си. Носеното от него не може да се изяви само. То има нужда първо от родителите или създателите си. Само когато е повикано съзнателно или несъзнателно в някаква дейност, само тогава може да се изяви. Освен това, Пеленачето има нужда от дом. Създаването на дома дава на Пеленачето чувство на осъщественост и завършеност на задачата.

В същото време Пеленачето никъде в Магура не взаимодейства пряко с други фигури. Това значи, че потребността му не са хората, нито взаимодействието с тях. Навярно значи, че предпочита уединението. Между Пеленачето и другите фигури не са описани близки взаимодействия, което може да значи и, че в личния си живот Пеленачето не е особено склонно да попада в страстни връзки, нито от него може да се очакват страсти.

Родени от 03.09 до 30.09 – Естествен човек


 

046

В Магура ествественият човек е представен просто и схематично, което показва, че не е обучаван, не е оформен, не е поставен в някаква система на мисленето и поведението. Естественият човек е обърнат винаги на ляво, което показва, че е непреднамерен, не планира, прави това, което само дойде до него. Големите пениси в трите рисунки на Естетсвения човек показват, че той действа по инстинкт, действа спонтанно. Главата е ясно оформена, което показва, че заложбите и наклонностите са добре известни и изявени.

24

Естествените хора са показани само в тази сцена, която наричат „Ловната“, но тя говори за създаването на Цивилизования човек, за който ще стане дума по-късно. Връзката тук е, че Естественият човек е изходния материал за създаването на Цивилизованите хора. Естественият човек привлича към себе си учители, които обаче са преднамерени, защото са обърнати на дясно.

Като Естествен човек вашата естественост от една страна дразни околните, защото вие не правите нищо в тяхна полза, и те се стремят да ви „опитомят“. От друга страна тази естественост и неуправляемост много силно ги привлича, но винаги у тях се появява стремежът да ви „сложат в ред“, т.е. да ви направят изгодни за себе си, да ви превърнат в Цивилизован човек.

Изобщо, привлечените от вас винаги се стремят да ви „образоват и обучат“. Позволите ли им да направят това, ще станете безинтересни и непривлекателни за тях.

75

При аналаиза на рисунките на несъзнателните типове хора и съпоставката им с Ключовата фигура се показа, че Естетвените хора са напълно матрични. Техните инстинкти, поведение, спонтанност са породени от матрицата (Ключовата фигура). Но са естетсвени и спонтанни, защото матрицата е природата. Така може да се каже, че вие си имате определен „репертоар“, който изпълнявате не нарочно, а защото сам се лее от вас.

В някои случаи Естетсвеният човек е основно вертикална черта, което показва голяма склонност към действие – обича да действа и да участва. Има заряд за участие, но поради оформеността на главата участва не във всичко, а само в онова, което му съответства на заложбите. В други сличаи Естественият човек има крака, което показва способност да създава неща и да ги довежда до материална изява, но това става без план, а като плод на спонтанността.

Простата схема на фигурите показва, че те не се задълбочават в размисли и философии, което не означава, че са прости и простаци. Напротив, те не са претрупани и не се занимават с излишното.

Родени от 01.10 до 28.10 – Цивилизован човек


075

Цивилизованият човек е онзи, когото са обучили, оформили, опитомили, на когото са възложили работа. Тези хора лесно се поддават на обучение и добре усвояват нови умения.

В Магура всички Цивилизовани хора са обърнати на дясно, което показва, че имат цели, планират, стремят се да знаят предварително какво и как ще се случи, прилагат типови похвати за разрешаване на ситуации.

34

Онова, което е от дясно, е причината и целта, а онова от ляво е следствието и е породено, причинено. Така Цивилизованият човек живее заради целите. Ако няма пред себе си цели, е възможно да се чувства изгубен, ненужен, безсмислен. Целта проявява у него живеца и го мотивира за действие.

Тези хора са амбициозни, изпълнителни, стриктни и умели, те знаят как. Те живеят и мислят така, че винаги да имат пред себе си някаква цел за постигане.

Според описанието в Магура те биват създадени, за да вършат работа. Постоянната нужда от цел и възбудимостта им от целите може да ги направи лесно манипулируеми, като им се представят различни цели. Всъщност, точно така е показано, че биват заставяни да работят.

Би следвало в живота си тези хора да мислят, че работят за себе си, че постигат собствените си цели, но в действиелност да вършат работа на някой друг.

Наличието на добре оформени глави показва, че техните заложби са добре изявени и ясни. Наличието на крака показва, че са способни да осъществяват, включително и в материален план. У тях няма насочен надолу триъгълник, което показва, че не могат да въплъщават нови идеи, а използват вече наличното.

В един от случаите (4) лъкът или въобще средството се намира от дясно на човешката фигура. Това е случаят, когато средството се превръща в причина и цел, а животните тогава се явяват само среда за постигане на средството като цел.

Това може да се изяви като склонност за схвръхобучение. Може да са пари, които се превръщат в цел. Ако средството на един Цивилизован човек е красотата му, то красотата ще се превърне в цел.

75

Цивилизованият човек също е матричен – той следва определени модели на мислене и поведение. Но при цивилизования човек обхватът на действието и на взаимодействието със света е най-голям. Средството му дава възможност да прави иначе недостижими неща, защото увеличава обхата му. Това създава усещането за огромни възможности, но те все пак са в рамките на матрицата. Това усещане за огромен обхват и въздействие кара Цивилизования човек да се сраства със средството и да не иска да се раздели с него, да се вкопчва в него като в надежда за спасение и успешен живот.

Родени от 29.10 до 25.11 – Творчески насоченият човек


237

Творчески насоченият човек в Магура има ясно изразена и оформена глава, което показва, че има добре изявени и известни заложби и е добре видно върху какво следва да се съсредоточи.

В същото време наличието на големи глави (които са въщност сами по себе си символа Зродиш) показва, че са носители на ярки и завладяващи идеи. Вертикалната черта показва, че имат голям заряд и са дейни – те винаги се впускат да правят нещо и да участват.

В почти всички случаи Творчески насочените хора са обърнати на ляво, което показва, че са непреднамерени – на тях просто така им идва. И в почти всички случаи се намират от дясната страна, което показва, че са причина – те привличат, те очароват, те носят идея и заряд и с това привличат онези, които могат да осъществят идеите. Те самите нямат крака, което показва, че не могат сами да осъществяват.

Въобще, в Магура е показано, че фигурите се стремят да се групират така, че да създадат нова свръхцялост, която разпозлага с всичко в едно – от идея и заряд до способност за материализация на идеите. Когато фигурите нямат всичко това сами по себе си, те се обединяват с други, които да ги допълнят до пълните възможности за сътворяване и изява.

При Творчески насочения човек много интересно е това, че лъкът или средството, умението е интегрирано в самия човек, но не кара човека да се обръща на дясно и да става преднамерен и целенасочен. Интегрираният лък е в повечето случаи от дясната страна, с което е причина и вдъхновение. Този хора се вдъхновяват от уменията си, вдъхновяват се от средствата. Когато видят лист и молив, у тях се поражда чувство за потребност да рисуват.

В Магура Творчески насоченият човек се появява на много места.

41

Първото място е сексуалната сцена, в която стремежът е просто да се пробва, да се експериментира какво е това, какво е чувството от него. Тук Творчески насоченият човек е причината. Неговата конкретна конфигурация е такава, че той не опложда, не предизвиква сътворение, а просто изява под формата на изживяване. Затова и привлича женска фигура, която няма никакво желание да зачева.

33

Това довежда до въникване на съзнание по отделни въпроси у Творчески насочения човек. От несъзнателен (1) в следствие на добития опит от изживяването той се превръща в съзнателен (4) по този въпрос.

50

Друга сцена на взаимодействие е, когато носената от него идея не е особено интересна и не го прави велик, привлекателен, голям. Тогава той е склонен да заплати по някакъв начин на някого, за да му понегне с нейното осъществяване. Така предизвиква проституцията.

51

В следващата сцена идеята му е велика и вдъхновяваща и това извиква същности, възбудени от нея и готови да я заченат. Тук в първата част не е нарисуван пениса – това е, когато идеията се мисли, обсъжда се, лелее се. Самата идея е много добре изяснена, което става ясно от формата на главата. Но в крайна сметка не се стига до нейното материализиране. Тук стремежът е към изживяване на чувството от тази идея. Затова във втората част на сцената пенисът не е насочен към колана, където става зачеването. Тук това мисловно изживяване на идеята заедно с възприемчиви към нея хора довежда до проглеждане отвъд – това са хоризонталните черти отгоре. Така Творчески насоченият човек може да доведе и себе си, и другите до ново разбиране за света.

60

В друга сцена е показано, че състоянието на Творчески насочения човек става причина за зачеване и материална изява, с което бива извикано Пеленачето.

Тук трябва да се има предвид, че малките разлики в конфигурацията на Творчески насочения човек са разлики в това как той мисли и изживява идеите си, а това довежда доразличен стремеж – да ги пробва, да ги мисли, да им се възхищава, да ги въплъти.

В тази сцена е показано, че Творчески насочените хора са необходимо условие за осъществяване на начинанията и градежите и те започват от тяхната възбуда от идеята за тези начинания и градежи.

66

В следващата сцена е показано, че най-вдясно е Духът със съдба – това е много силно енергетично заредена идея, която буквално обсебва ума. Така Творчески насоченият човек става проводник на несобствени идеи, а той пък от своя страна е единственото средство, което може да привлече някой способен да материализира тези идеи.

68

Накрая идва и сцена, в която женската фигура е от дясно и е причината. Тя е готова да зачене, способна да материализира и дланите й са навън – дава, дарява, служи. Ще я нарека Даващата жена.

Тя е възможност за осъществяване и това привлича творците неумолимо. Тя се превръща в цел за творците.

75

Според Магура Творчески насоченият човек също е матричен. Той сам по себе си има малък обсег и не променя света. Може да промени света само, ако намери кой да увеличи обсега му и да материализира идващите чрез него идеи.

Родени от 26.11 до 24.12 – Устремени към вечния телесен живот


001

Устремените към вечния телесен живот имат силно развито съзнание – ръцете в кръг около главата. Те винаги разбират добре къде се намират, защо и какво следва от това.

У тях дланите са едновременно навън, неутрални и навътре – те еднакво добре служат, просто наблюдават и угаждат на себе си.

Насоченият нагоре триъгълник е стремежът на материята към съвършенство и вечен живот. Тези хора ценят здравето, чистотата, материалното обезпечение, дълголетието, благоденствието.

Нямат собствена глава, което показва, че нямат собствени заложби и идеи. За сметка на това те притежават множество Зародиши – множество идеи, могат да погледнат света от множество гледни точки, разбират се с всички. Понякога тези толкова много идеи могат да ги направят хаотични.

Те нямат насочен надолу триъгълник, което показва, че не могат да довеждат в света ни нови идеи и да създават новости. Те възприемат съществуващото и го подреждат по нов, по-добър начин, с което увеличават благоденствието. Те са оптимизатори.

При тях няма крака, което показва, че създаването на материални блага не е във възможностите им и не ги интересува. Те извличат най-доброто от съществуващото, като просто го подреждат по нов начин.

Те нямат и хоризонтална черта през кръста, поради което не могат да зачеват идеи – не очаквайте от тях вашите идеи да ги възбудят и трогнат. Да, те ги оценяват по достойнство, но се отнасят към тях прагматично и по-скоро хладно.

Тази фигура се намира сама по себе си и около нея мяна други фигури. Това показва самодостатъчност и дори предпочитание да бъде оставена на мира. Да, този човек може да се разбере и да взаимодейства с всеки, но не изпитва потребност от други хора и от взаимодействие с тях.

Родени от 25.12 до 21.01 – Вгледаният в себе си


108

При Вгледания в себе си има съзнание – ръцете около главата, но те са затворени, което показва, че той е невъзприемчив към идеите и стремежите на другите. Той си има собствена глава – дошъл е със собствени идеи, за него те са ценни и си ги пази от „замърсяване“. В същото време ръцете са насочени навътре, което показва, че иска, иска да получава, иска да постига. Той иска да постигне идеите си.

Няма крака, което показва, че не изпитва потребност идеите му да добиват материален образ, а по-скоро иска да ги изживее. Той е дошъл да изживее онова, което си е намислил.

Има черта през кръста, което показва способност да въплъщава. Има носочен надолу триъгълник, което показва, че е способен сам да придава изява на идеите си.

Чертата през кръста, обаче, показва незаинтересованост, неготовност за зачеване, липса на страст и вълнение – вие с вашите идеи не можете да го развълнувате.

Затвореното съзнание показва, че човекът е вгледан в изживяванията си, във вътрешния си свят.

превръщане на вгледания в себе си

На едно място е описано, че когато Вгледаният в себе си няма хоризонтална черта през кръста (1) и не може сам да осъществява идеите си, той може да се превърне в мъжката фигура (2), която си плаща, за да получи осъществяване на идеите си.

Също така Вгледаният в себе си, понеже не се вълнува от идеите на останалите, е склонен да им помогне да си ги осъществят само срещу заплащане (3).

33

На друго място е описано, че Вгледаният в себе си (2) бива привличан от Творчески насочени хора, които обаче само експериментират и не търсят осъществяване на идеите си. И тук Вгледаният в себе си не допуска да се промени от случващото се, но е единственият, който се явява партньор в постигането на просветление по някакви теми (4) според нарисуваното в Магура. Вгледаният в себе си няма да ви осъществи идеите, но ще ги пробва заедно с вас, което ще ви доведе до просветление.

обсебване

На друго място се казва нещо странно, което не разбирам до край и защо въобще е така.

Вгледаният в себе си бива привличан да осъществява само в случаите, когато Творчески насочените хора са обсебени от идеи. Но и в този случай съзнанието остава затворено и Вгледаният в себе си само помага за осъществяването, без да променя по някакъв начин живота си – той няма да дойде да живее с вас на самотен остров или на село. Ако вие знаете какво точно значи това, споделете. Аз нямам достатъчен опит с хора родени в тази част на годината, за да осмисля защо такива ситуации ги привличат и възбуждат. Допускам, че е заради следното: Вгледаният в себе си най-много цени себе си и представите си за живота. Той няма да се заеме да прави с вас нещо дългосрочно, освн ако това не е неговата идея. Затова ще взаимодейства с час, ако сте обсебен, защото обсебването е краткотрайно. Той усеща това, усеща, че вие скоро ще изоставите тази идея и за него няма проблем да получи изживяване, след което отново остава свободен да прави своите си неща.

Имал съм „приятелка“ Вгледана в себе си и реално наблюдавах, че не иска нищо друго, освен да получи своя оргазъм – нито чувства, нито нещо подобно, а след това просто искаше да бъде оставена да си мисли и прави своите си неща.

Родени от 22.01 до 18.02 – Неописуемият човек


При Неописуемия човек говорим за огромно множество от разновидности, въртящи се около наличието на собствена глава. Едни имат крака, други нямат. Има женски и мъжки – със и без колан през кръста. Има с крака, има и без крака.

Всички те са съзнателни – имат ръце в кръг около главата. Всички те имат глави – имат собствени идеи, но са в различна степен отворени да възприемат нови идеи и да преосмислят своите.

Тук става дума за толкова много варианти на поведението и взаимоотношенията, че не може да се каже нищо със сигурност. Неописуемият човек участва навсякъде и във всичко, а в много случаи фигурата му стои сама и не взаимодейства с никого.

Родени от 19.02 до 18.03 – Наблюдателят/Експериментаторът


111.png

Наблюдателят / Експериментаторът се характеризира с липсата на крака – него не го интересува да доведе нещо до материално осъществяване, за него това е непотребно и е излишно усилие.

Наблюдателите / Експериментаторите са винаги в съзнание (ръце в кръг около главата) и в повечето случаи то е широко отворено, което показва силна възприемчивост.

Наблюдателите нямат собствени глави – те нямат собствени идеи, дошли са да разгледат и да пробват това-онова. Те временно възприемат чужди идеи, но не очаквайте да ви ги осъществят – ще ги пробват и си тръгват.

249

Има случай, в който Наблюдателят / Експериментаторът е женска фигура, има колан през кръста и може да осъществява, но не е във възбудено състояние (коланът не е ветрилообразен) така че, не очаквайте възторг от това да му дадете идея какво да прави.

експериментатор освобождение

На едно място е показано, че Наблюдателите / Експериментаторите са особено склонни да излизат с духа си от тялото си и да витаят. Изобщо, това е любимото им занимание – да витаят. Те обичат да напускат материалния свят и като цяло не харесват материалния свят особено много – предпочитат при всяка възможност да витаят. Затова често прибягват до помощни средства, за да се отделят от така претоварващата ги материя – наркотици, алкохол, практики, шантави общности.

Възникването и поведението на Наблюдателите / Експериментаторите е силно типично.

33

Аз съм Наблюдател / Експериментатор и ви казвам всичко това от първа ръка.

Една сцена описва какво правим ние (4). Когато забележим друг, склонен просто да пробва, без да поражда материална изява или да се стреми да си промени живота (2), този човек става наша цел, възбужда ни и ни привлича и ние временно губим съзнанието си и се превръщаме в Творчески насочен човек (1), който обаче иска само да пробва. А този вид взаимодействие (1+2) довежда до отваряне на съзнанието, до осъзнаване и ние почти веднага след това се връщаме в осбичайното си състояние (4).

Това съм го наблюдавал при себе си милион пъти спрямо жените. Видя някоя, много ми хареса, усетя, че няма нищо страшно в бъдеще, обезумения, получа своя опит и седя и осъзнавам, че се чувствам много по-добре в усамотение. И цялата ми душа или дух копнее да прекратя взаимодействието и да се изтегля встрани.

Така съм не само по отношение на жените, но и на всичките си занимания, ама вече не се обвинявам, защото виждам, че така съм описан и за това съм дошъл.

наблидател възникване 2

В другия описан случай Наблюдателят / Експериментаторът възниква по подобен начин – отново след сексуално взаимодействие, което е символ за взаимодействие изобщо.

Но при всички положения Наблюдателят / Експериментаторът е описан отделен от останалите фигури – самодостатъчен и обича усамотението.

Понеже Наблюдателите / Експериментаторите нямат собствени глави, то те са много привлекателни за Зародишите, Духовете със съдба и Пеленачетата, които изпитват потребност да заемат мястото на техните глави, но това е последното, което един Наблюдател / Експериментатор иска на тоя свят. Иска да пробва, да изживее нещо, а после всички са си ходят 😀

shaman

Друго описание на Експериментатора / Наблюдателя е това на шамана. Горната част на фигурата става фуниевидна и човекът се превръща в идеята, за която мисли. Това е състояние на такова вживяваше в идеята, че човекът става фуния, през която тя тече в нашия свят. В това състояние Експериментаторът / Наблюдателят придобива крака, чрез които довежда нещото до материалния свят. Това е единственото състояние, в което Експериментаторите / Наблюдателите създават някакви материални изяви – когато искат да направят или разкажат/покажат осенилата ги идея. Често това е писане на публикации, стихотворения, рисуване на картини и т.н.

Тук Експериментаторът / Наблюдателят е показан като посредник между два свята – между горното равнище на сцената и долното.

 

 

 

 

Родени от 19.03 до 15.04 – Даващите жени


874

Тук имаме фигура в съзнание – ръцете в кръг около главата. Дланите са насочени навън, което значи давам, дарявам, служа. Има собствена глава, т.е. собствени идеи, но и съзнанието е значително отворено, което показва възприемчивост, склонност към осъвременяване на представите си и промяна на гледната точка.

Има триъгълник надолу, което е способността да свежда нови идеи в нашия свят. Има крака, което е потребност от достигане на материална изява на идеите, а също и способност за това. Коланът й е ветрилообразен, което показва възбудено състояние и готовност за зачеване.

Тези хорат могат да направят всичко и им харесва да го правят, даже имат потребност да го видят осъществено. Те са склонни да подаряват творческите си способности, да осъществяват идеи на други хора.

68

Имат само едно единствено описание, според което Даващата жена е от дясно и с това, че дава и е способна да зачене и роди, привлича онези, които имат идеи, но не могат сами да си ги осъществят. И, забележете, тя е от дясно и причината за нейната възбуда (ветрилообразният колан) не е той с неговата идея, а сътворяването само по себе си.

Но навярно понякога на Даващата жена й идва в повече да я търсят да осъществява на хората идеите.

Родени от 16.04 до 13.05 – Магове-помощници


765

Маговете-помощници имат само едно единствено описание в Магура.

Те са съзнателни – ръце в кръг около главата. Дланите са насочени навън – даряват, помагат, служат. Нямат собствена глава, което значи, че не са дошни да направят нещо предварително определено, а въприемат и осъществяват замислите на други и правят това като помощ към тях.

Имат крака и то цели три, което говори за стабилност, устайчовост и особено голяма способност да материализират. Самите те нямат плътно тяло, но имат много сложна структура. Те владеят много добре структурирането и законите на материалния свят.

маг помощник

Магът-помощник бива извикан от мъж и жена (хора) да използва средството за материализация / осъществяване – отворената надолу дъга.

Маговете-помощници са много компетентни хора, на които може вече да им е омръзнало да помагат, но единствено те са способни да материализират, без да зачеват, използвайки средства за материализация.

Те се появяват не самоволно, а биват извиквани да решават неразрешими от останалите въпроси.

Родени от 14.05 до 10.06 – Ангели и светци


Ангелите и светците са съзнателни – имат ръце в кръг около главата. Те имат собствени глави, което показва, че имат техни си идеи. Техните длани са насочени навън, което означава, че служат, даряват, помагат. Те нямат плътно тяло, напълно са напуснали материята като дух.

Имат вертикална черта, което показва, че са действени и енергични.

Понеже основата им е Духът със задача, те могат да бъдат силно обаятелни и привлекателни, но са несексуални – така са представени в Магура.

Това са помощници, които се явяват да помогнат на останалите в различни дела, съответстващи на техните собствени идеи. Но те помагат не в материален план, а като усещане за подкрепа и сили.

Познавам такава жена. В случаите, когато се успокои и те хареса, някак в теб идват живот и сили, чувство, че си силен, здрав, тонизиран и всичко можеш.

Ангелите и светците са показани в Магура сами и отделени от останалите фигури – те не обичат да влизат във взаимодействия, нямат потребност от компании и стълпотворения.

Впрочем, Магурският хороскоп ми помогна тия дни да разбера по-добре това момиче. Като лежах на едни скали, ми дойде още много разбиране и виждане. Тя е безплътен дух-помощник, ангел. Но тя не иска да се раздава, страхува се, че така ще пренебрегне себе си. И не иска да прави това, в което е наистина добра – да ти даде чувство, че си подкрепен и силен. В същото време фигурата няма крака, не зачева, не материализира. Тя сама никога няма да постигне богатството, за което толкова лелее. А то й трябва просто, за да чувства свобода. Затова тя мисли за възможността от някъде да се появи богат мъж, който да даде на този дух възможността да върши своите дела и да не мисли за осигуряването на тялото си. За известно време мислих, че иска практически да проституира. Но сега разбирам, че хората Ангели и светци сами не могат да се осигурят и трябва или тялом да тънат в мизерия, или да имат благодетели.

Заключение


Навярно Магурският хороскоп има да се обогатява и уточнява още много дълго време, а освен това има още две части – по душа и по тяло. Поради това е възможно да не се разпознаете напълно в него.

Освен това, повечето от нас се борим със себе си постоянно. Невинаги харесваме това, което иска духът ни. Ние искаме да сме нормални, някак средностатистически. Едни страдат, че много се раздават и искат да станат темерути, намирайки, че така ще защитят себе си. Други страдат, че не са спонтанни, а трети именно, защото са спонтанни и се поставят във всевъзможни ситуации. Четвърти биха искали най-сетне да започнат да изпитват чувства и взаимност, а пети най-накрая поне малко да си починат от това.

Ние постоянно се борим с духа си.

Затова може би си мислите, че сте някакви други, защото така ви се вижда по-добре, но реално по дух сте това, което е описано в Магура.

Това, което ни казва Магурският хороскоп е: приеми какъв си, разбери, че всеки си има причини, всеки е дошъл да прави нещо заедно с останалите, да научи, да разбере. Каквото не става, то и не трябва да става. Какъвто не си, не се старай да бъдеш.

Допълнение


 

При себе си забелязах преди време, че всички възлови събития от взаимодействието ми с магурските рисунки започват все в началото на месец април на съответната година, като в началото на април 2019 година сключихме договор за стопанисване на Екоселище Глинените къщи в село Извос до Белоградчик, където доста добре се разположи нещо като среда за представяне на рисунките и района на Белоградчик. Това го няма с схемата, защото я направих малко по-рано.

закон за развитието на начинанията

Така ми се очерта виждането, че човешкият живот може да се представи като многократни повторения на Лентата на историята от Магура, защото тя всъщност се явява лента на развитието. Тя показва логиката на развитие на какво да е във времето, защото вселенските закони или Твореца, или каквото е там са отредели една схема за развитие на събитията. Всяка една година повтаря тази схема в себе си в своите 13 месеца.

razvitie po godini

Съпоставяйки хода на магурските ми занимания с Лентата на историята видях, че те съвпадат там не само по време, но и по смисъл на случващото се. Разликата във формата на отделните отрязъци от лентата показва промяна на смисъла.

Така видях, че квадратните отрязъци значат развитие на начинанието вътре в себе си със сравнително малка или без никаква изява. Правоъгълните отрязъци отговарят на периоди предимно на изява и на по-малко развитие сътре в себе си. Разделените на отделни части отрязъци означават структуриране, изграждане на средства, чрез които събитията да се изявяват.

Виждате, че така представени тези множество последователни ленти добре описват съществени етапи и преломни моменти в живота на масовия човек.

Тази тема има да се проучва и систематизира още дълго време, но с нея Магурският хороскоп направи още една голяма крачка напред.

04а

Друго доразвитие на разбирането на Магурския хороскоп е, че всеки един от месеците на годината е дом, който се управлява от съответната „зодия“. Тогава как ще ни върви животът в съответния дом следва да зависи от това как в рисунките са описани нашите взаимодействия с въпросния знак.

13 коментара
 1. Невена permalink

  А от 16 до 19 април къде са? Печатна грешка или..?

 2. Ангел Георгиев permalink

  Благодаря ти, за неспирната работа, която е изключително полезна за много мислещи и търсещи хора!

 3. Красимира permalink

  Вгледания в себе си, взаимодейства с другите, които му отговарят на интересите, но това е контакт само по линия “задоволяване на интересите които пасват и при двамата”. Пример: жената с която си имал връзка е намерила в теб много добро сексуално синхронизиране, в никакво друго отношение не сте си пасвали. Вгледания в себе си има шия, но няма глава, тоест може да проявява, но няма идея. Не просто да проявява, а да отгледа, развие, усъвършенства и прояви точно конкретна идея и то сам, защото е цялостен и самодостатъчен. За мен перфектната комбинация е със Зародиш. Двамата създават само допълваща се, перфектна, самодостатъчна и цялостна система, която има конкретна идея и може да я прояви. Като Зародиш е асоциален и неконтактен, а Вгледания в себе си е контактен, но това са повърхностни контакти, докато връзката му със Зародиш е като част от него самият. Контактите на Вгледания в себе си чрез пояса са частични, докато връзката му със Зародиша е цялостно съвпадане и синхронизиране.

  • Здравейте! Много добър анализ. Действително съм чел, че Козирозите добре се разбирали с Раците.

 4. Женя permalink

  Кога да очакваме за другите дати от зодиака ?

 5. Красимира permalink

  При Ангелите и Светците, понеже са ориентирани към нематериалното, е важно и описанието по душа. Според мен, не че те са несексуални, а проявлението на идеите които носят, не се случва по начина изобразен в сексуалните сцени. Тоест проявлението им е по скоро по духовен начин-невидим. Те създават среда, атмосфера, климат в който този който ще проявява в матерялното да се чувства можещ. Те са неговата муза. Те са обаятелни, над нещата и вдъхновяват проявителя. Дъщеря ми е Ангел, тя си се роди с обаятелна и слънчева харизма. Целеустремена е, не може да съществува в нехармонична и негативна среда. Винаги духовното и творчеството трябва да е в баланс с материалното- съотношението е приблизително 70/30.
  Жената която описваш е залитнала към материалното и това нарушава баланса и прави средата и нехармонична, затова не се чувства ок. Но при лошите социални условия в България, това е типично-средата ти налага стериотип на мислене. Ако тя се обърне към невидимото или талантите си, нещата ще се балансират и потръгнат при нея.

 6. Станислава Серафимова permalink

  Здравейте!
  Ще започна че няма нищо случайно и колко се радвам на вашето изследване, аз съм представител на групата “вгледаният в себе си “ и искам да Ви кажа че нещата който пишете вчера бръмчаха в главата ми , след много изучаване на себе си с годините !!
  Вашето изследване потвърждава идеите в материалното 3D, ако позволите да добавя допълнения относно тази група специално
  Казвате че тя има триъгълник сочещ надолу и нежелание за материализиране на идеите, това е така до момента докато , “фигурата” стигне до себе просветление в божествено посочено време тогава истинският баланс настъпва ! Ако се вгледате фигурата има и триъгълник сочещ нагоре и двата имат балансна точка , пресечената линия през кръста ! Няма по балансирана зодия от тази група ( козирог) но за да се стигне до осъзнат баланс е нужно себе осъзнаване на личната сила ( което в индиската практика се обозначава с трета чакра или слънчевият сплит в района на стомаха което съвпада и с тази пресечена линия между двете! Тя е балансна та точка в фигурата и енергията от кръга се въплъщава и намира проявление в материалното и обратното , абсолютен завършен цикъл на саморазбиране само приемане и самоизява
  Ако сложим фигурата в хоризонтално положение ще видим че линията се пада да бъде отмерител на баланса на двете страни като везна, и за да има баланс лявата страна( материалния триъгълник) с трябва да е по тежък , защото десния триъгълник ( идеите) и кръгът( себеосъзнаването) са по големи по обем
  Тоест аз мисля че има изява в материалното ако е достигнат божественият момент на себеосъзнаване на собствената сила
  Надявам се че моите лични обзервационни и хилядолетен духовен опит са в помощ на Вашето изследване !!
  С уважение
  Станислава Серафимова

 7. Няма да спреш да ме изнандваш адски прияно

 8. Polya Novakova permalink

  Не знам от къде идва инфото до теб, но попаденията са мноого добри!
  Маг-помощник:)

 9. Vania Makedonska permalink

  Впечатлена, е меко казано. Очарована съм от вашето тълкуване. Благодаря за огромният ви труд, благодаря, че сте се постарали да стигне до хората. Цял живот съм се чудила, защо все ми се лепят разни хора, който да успокоявам. Цял живот никога не са ми идвали пари наготово, винаги съм се трудила за тях. Почти никога не ми липсва никой, освен децата ми разбира се, И…. за момичето, което в началото погрешно сте разбрали, за проституирането…. нали сам стигате до извода, че близнаците не са такъв тип сексуални. Ако поработите за душата и тялото ще бъде уникално/ако е възможно, разбира се/. Огромни и сърдечни благодарности.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: