Skip to content

За магурския хороскоп. Част 2. Развитието на Словото

септември 28, 2017

Съчетаването на етапа на духа и етапа на Словото в един човек е по принцип източник на конфликти. Представете си човек инстинктивен според духа си да живее с ум закон или дом. Този човек цял живот сам ще ограничава изявите си, които му идват по инстинкт. И ще се насилва да се държи по начини, които не изникват от неговата природа. Такива неща се случват на всички ни. Това ни прави нервни, напрегнати, болни, нещастни. Има две решения. Първото е да успокоим ума си и да се опитаме да му дадем второстепенна роля в живота си, като обясним на съзнанието си, че умът така или иначе не може да знае всичко, следователно не бива да настоява да ръководи процесите на жизнена изява. Другият начин е да намерим как да се изявяваме през съответното състояние на ума, разбирайки, че умът ограничава изявите ни, стремейки се да ги структурира. Но в духа участва елементът кръг, който никога не може да бъде пълноценно изявен чрез правите линии на Словото (Т). В крайна сметка, това е изначален конфликт, заложен в природата на нещата, защото всичко проявено е някакво съчетание на енергия, конструкция и място за изява.

Кратко въведение


Първата част на магурския хороскоп се оказа високо оценена и счетена за много полезна, тъй като много хора са си мислели подобни неща за себе си и за свои близки и познати, а сега са го намерили систематично изложено и при това записано сред древни рисунки. Но първата част на хороскопа разглежда само пътя на духа като осъществяване и изява на зародиша.

123-134

В Магура са показани три пътя: най-отгоре е пътя на тялото или на пространството, следва пътя на душата или словото, а най-отдолу е пътя на духа. Пътят на духа е най-съкровен, но като изява в ежедневния живот е с най-малка сила. С по-голяма сила е вторият път – този на Словото, който се отнася до душата и до ума. С най-голяма сила на изявата в ежедневния живот е пътят на тялото или пространството.

Slovo proizhod

Както се каза, в магурската космогония всичко започва от едно единствено нещо, което само не може да се изявява, но съдържа цялото битие в себе си – това е зародишът. Едно поражда три нови, чрез които се изявява. Зародишът поражда действието, начина и мястото, а те съответно духа, словото и пространството. Словото и пространството създават двата външни пътя. Духът е сърцевината, която изживява, но но той няма материално проявление. Първата дреха на духа е една ефирна конструкция – описанието на построението. Това е словото, което задава начини на поведение на духа. Дъхът следва тези начини, пътечки и така добива по-високо ниво на плътност. Сега вече не виждаме духа, а виждаме оживената конструкция, която изглежда материална. Това е душата, тя има субстанция. Втората дреха на духа е тялото. Това е душа, която се изявява в някакво пространство.

Затова пътищата на тялото и душата са външни пътища, а пътят на духа е вътрешен. Затова, гледайки към нещо, най-напред виждаме тялото му, после можем да опознаем структурата на душата му и записите в нея и едва най-накрая да почувстваме духа отвъд.

Пътят на Словото


Първоначално имах възможността да проследя графичното развитие на следните образи:

01-raw-of-transformation

и мислех, че те изчерпват цялото развитие, представено в Магура. Но тук е представено само развитието на съзнанието, което е изява на духа. За щастие, сетих се, че в Магура са представени три изначални съставки, всяка от които е изява на зародиша. Затова можах да мисля как се развива и пътят на Словото:

Slovo small 1

Пътят на Словото е свързан само с пътя на Луната около Земята, защото Словото е изявено чрез Луната. Тя прави една орбитална обиколка около Земята за 27 денонощия.

zacepvane

slovo razpredelenie

Първо число се определя от първия ден на 27-дневния месец, в който се изявява съответния етап от развитието на духа:

razpredelenie

Например, етапът Пеленаче е даден да започва на 09.VIII и, както всички останали етапи, трае 27 дни. Ако сте родени на 09.VIII, то това е първо число на етапа. Ако сте родени, например, на 15.VIII, то това 7-мо число на етапа. Целият път на словото се изминава за един орбитален лунен месец.

Характеристики


Словото е по-външна обвивка и е призма, през която се изявява духа. Словото е формат, чрез който се представя духа.

345

Символа на Словото представлява отношение между две неща. Да обърнем едно нещо на 90 градуса е начин да говорим за неговото различно. Вертикалната черта е действието, а хоризонталната черта е начинът. При символа Т начинът е водещ, той описва поведението на действието. Символът Т представя отношението затова той символизира построението на нещата, защото конструкцията на всяко нещо е описанието на отношенията между неговите съставни части. Затова най-общо Словото представлява описанието.

 

479Делящата се на две яйцеклетка


И тук правя уговорката, че не знам всичко, нито съм срещал човек от магурската цивилизация, който да ми обясни веднъж и завинаги значението на всеки символ. Напротив, трябва да изграждам обосновани хипотези за значението на символите и да видя мога ли да тествам тези хипотези и в останалите сцени. Ако така се получи смислен прочит, най-вероятно това е действителното значение на символа. Поради това е напълно възможно представените тук тълкувания да не са докрай верни и да трябва в бъдеще да се корегират. За това могат да ми помогнат вашите отзиви и въобще наблюденията и размислите върху отделните дни от тези 27-дневни орбитални лунни месеци.

Този символ е част от следния цикъл:

04 four symbols around the sun

Цикълът може да разглежда годишната обиколка на Земята около Слънцето или месечната обиколка на Луната около Земята. Той може да се представи по следния начин:

variant 2

За нещастие, цикълът може да изглежда и съвсем наобратно:

variant 1

И двете посоки са логични. Използваните тук символи се срещат само и единствено в тази сцена и няма къде другаде да се свери дали единия или другия прочит е верния. Остава единствено да се доверим на двете посоки на прочита в Магура. Когато движим нещо от дясно на ляво, то ние създаваме причините за проявленията. Например, може да създадем идеята, която после ще се материализира в някакво събитие. Тази идея е причината за материално проявеното събитие. Но идеята също има цикъл на зачеване, износване и раждане. Тогава горната схема се отнася за зачеването и раждането на идеи и този символ

479 значи раждане на идеята в нейния готов вид. Но в обратната посока имаме зачеване, износване и раждане на събития и материални проявления. Затова същият символ значи зачеване на проявлението.

И, гениално от страна на магурския разказ! Моментът на раждане на идеята е моментът на зачеване на нейното проявление!

С това стигаме до основополагащия въпрос, ние идеи ли сме или сме проявления? За да знаем коя посока се отнася за нас. Тъй като сме изява на зародиша, то следва да сме изява изобщо и затова да сме проявление, включително и на идеите, защото идеите са разгръщане на заложбите на зародиша.

Тогава за нас символът 479 значи момента на зачеване, а в този момент започва делението на яйцеклетката, което създава огледални образи – навярно в този момент възникват добро и зло, светло и тъмно и т.н. – категориите, чрез които се осъществява проявлението. Виждате, вътре в символа зародишът се модифицира да обекти с тяхното огледално разположение.

От това може да се направи изводът, че на първо число от 27-дневния цикъл на всеки етап се случва изначалното разделение на категориите. Тогава хората, родени на първо число, следва да имат склонност да поляризират нещата. Понеже Словото се отнася до ума и душата, то това поляризиране е едновременно техния предпочитан път на мислене, а и в душата си съдържат силни противоречия.

В същото време, всичко това е интегрирано в едно цяло, което би трябвало да показва, че родените на първо число виждат и цялата картина с нейните противоречащи си елементи. Техният ум работи така, че да превръща заложбите на зародиша и тяхното проявление като състояние на духа в първично структурирани идеи.

В Магура са показани множество състояния на духа и човешки фигури, които съдържат в себе си първоначалното структуриране на идеите, а с това и деленето на яйцеклетката. Това е въпрос, който трябва да се проучи допълнително – какво е взаимодействието между етап от развитието на духа и съзнанието и етап от развитието на Словото. Всички тези рисунки показват такова взаимодействие, но за постигането на бъдещата пълнота на магурския хороскоп това следва да се изясни докрай. Сега все още не знам това.

Slovo small 1

Интересно е, че първата и последната рисунка в Магура съдържат в себе си делението на яйцеклетката, което показва огромното значение на този вид Слово.

Ето как се съотнасят двата реда на развитие:

sapostavka slovo duh

Най-добър съвпад е да сте родени в етапа Бог 478 и в същото време да изявявате Словото като деление на яйцеклетката 479, защото те са подобни и в съзвучие помежду си. Ако имате такъв съвпад, то вие следва да сте онзи, чрез когото изначалните зародиши ще бъдат изявявани като идеи сред хората и е вероятно да поставяте началото на движения, религии, учения. Дуалистични, навярно.

Добър съвпад ще намерите и с етапа на търсещия просветление (7), който е изпълнен с множество често противоречащи си идеи за живота и света.

Тук Словото е загърнато вътре в символа, създава вътрешна подредба и е непознаваемо освен чрез поделяне на огледални категории. Вътрешният свят на човека роден на първо число следва да е външно непознаваем с пряко наблюдение и изказваните от него идеи следва да са такива. Онова, което може да достигне до нас като познаваема структура, са само категоризациите, които той прави.

 

828 Богинята-Майка


При Богинята-Майка имаме изнасяне на Словото отвън. Докато на предния етап Словото създаваше вътрешна подредба, но беше непознаваемо отвън, то тук Словото структурира и външността, контурите. Хората, родени на второ и трето число изказват оформени идеи. Но тук положението е обратното – вътрешността е напълно непознаваема, тя е подобна на зародиша.

Богинята-Майка е условно наименование. Истинското име на тази същност е Въплъщаващ Дух, а въплъщението на духа става чрез поставянето му в образ. Затова хората с тази изява на Словото създават външните форми на нещата, те изказват външния образ, но оставят вътрешността несъзнавана, неструктурирана и неоформена. Те я оставят жива – да съществува и да се изявява по собствена воля чрез създадената външна форма.

В дясната ръка на Богинята-Майка виждаме, може би огън, но може би и луковицата на живота. Чрез нея се създава животът – в същността си непознаваем, но с напълно познаваема външна форма.

sapostavka slovo duh

Ето как се съотнасят двата реда на развитие.

Като Богиня-Майка вие сте в най-добър съвпад, ако сте роден в етапа на зародиша (1), защото вашето проявление като Слово е да оформяте външно проявлението на зародиша.

Външното оформление на зародиша може да ви даде големи възможности в изкуствата, които представят несъзнавани извечни идеи под някаква форма, но без всъщност да се разкрива структурирано дълбочината на заложбите и зародиша – те се остават мистериозна загадка.

 

923 Сътворение


На следващия етап на развитие на Словото стигаме до сътворението, което се осъществява чрез нас, ако сме родени на 4-то или 5-о число. Кръгът е мястото, възможността за изява. В дясната си страна съдържа зародиша или зародишите, които да се изявяват. В лявата си страна съдържа мястото за изявата, а Словото (структурата, подредбата) пронизва и подразделя всичко това.

Това е контролиран процес на изява на съдържанието на зародиша. Това е сътворение, а то е съзнателен акт, който обаче не дава възможност на изявата да изживее напълно свой собствен живот, а ѝ задава предопределено жизнено пространство с неговите граници.

Навярно в живота си вие имате стремеж да правите неща, които са в границите на контрола ви. Ако представим живота на човека като една градина, то вашият е оранжерия, където условията, начините и плододаването са програмирани.

sapostavka slovo duh

При вас добър съвпад трябва да се получава с етапа на творчески насоченото внимание (6), който е, образно казано, половината от сътворението. Добър смислов съвпад при този етап от развитие на Словото има с експериментатора (8), който също така изживява много неща, за да добие опита и изживяването от тях, като контролира всичко това. Разликата е, че експериментаторът в никакъв случай не иска това по някакъв начин да променя живота му, а иска само да го изпробва. При вас като Слово в етапа му сътворение вие правите неща, които реално да съществуват. Ако имате съвпад между двете, винаги ще трябва да решавате кое от двете да надделее. Но контролът върху творението/експеримента е неизменен.

 

477 Новолунието – несъзнателното зачеване и раждане


Новолунието е празна утроба, която току що е родила и е готова да зачене отново. Такъв етап на Словото изявявате, ако сте родени на 6-о или 7-о число от орбиталния лунен месец.

Мястото за осъществяване при новолунието е цялостен кръг, празен. То не е контролирано и структурирано, а дава възможност за пълна изява на зародиша. Новолунието не се отнася само до собствения си зародиш, а може да изявява всякакви зародиши, които дойдат до него. То е винаги отворено за нови такива.

Краищата на символа Т са насочени надолу, което означава стремеж към изява, към материализация.

При новолунието Словото структурира отгоре, т.е. отвън, но оставя съдържанието непокътнато.

sapostavka slovo duh

Такъв тип хора са широко отворени за кармични събития, подсъзнателни влияния и идеи. Те са техният портал към нашия проявен свят. Такива хора биват водени не от разум, а от вдъхновение. Вдъхновението е енергията, която идва със самия зародиш. Няма ли вдъхновение в едно начинание, тези хора или го вършат с огромно нежелание, или напълно го изоставят. Навярно е добре за човек в такъв етап на Словото да взаимодейства с хора зародиши, които да го вдъхновяват.

Добре е, ако и самият той е зародиш, защото комбинацията от зародиш и новолуние предполага постоянна себеизява и бързо напредване към просветлението.

 

493 Контролирана бременност


На този етап от развитието на Словото сте, ако сте родени на 8-о или 9-о число на съответния етап.

Първо, тук виждаме всепроникващ символ Т, което ще рече, че подредбата на нещата е водеща. На второ място, виждаме, че е „отсечена“, избрана само едната половина на мястото и тя е вътрешно силно структурирана. От дясно е съзнателната страна, от ляво е инстинктивната страна. Тук е оставена само съзнателната, преднамерена страна.

Човек в такъв етап на развитие на Словото има афинитет към планираните дейности, ясно разписаните идеи. Той винаги се стреми да избегне всичко несъзнателно, което възприема като опасно и стихийно. Той държи всичко да е подредено, останалото го плаши и ужасява.

Понеже това е бременност, този човек няма за цел нещо да бъде доведено до край, до пълно осъществяване. За него важен е процесът на случване и този процес да е напълно регулиран и контролиран.

Можете да видите такива в дълги връзки без деца. Дълги, удобни връзки. Или настанени на добра работа без ядове и изненади, като те нямат стремеж към кариерно развитие, израстване на личността или нещо подобно, а искат просто да пребивават в ред и сигурност. Обичат да държат юздите там, където са.

Когато говорят за бъдещето, най-често казват „един ден ще направя така, един ден ще направя онака, ще отида там и т.н.“ Или пък „нека стане еди-какво-си, тогава ще направя еди-що-си“. Истината е, че те всъщност изобщо не желаят този един ден и тези събития, искат само да изживяват контролираната си бременност.

Ако такава жена все пак стане майка, жертвайки се по този начин, за да запази контрола си върху средата, тя ще обсеби децата си и ще се опитва да накара тях да станат удобна част от нейната среда и начин на живот.

 

486 Пълнолуние – контролирано раждане и зачеване


На този етап от развитието на Словото са хората, родени на 10-о или 11-о число от съответния етап на развитие на съзнанието.

И тук доминира символът Т (Словото), което значи, че събитията са подредени и структурирани. И тук се използва само половината от мястото – не се дава пълна изява на заложбите, а се подбират само благоприятните от гледна точка на подредбата – на собствените идеи за живота. Оставеното място за изява също е силно структурирано – изявата да бъде точно определена.

Хоризонталната черта на символа Т, която значи „начин“, е ограничена от двете страни. Тук не може да има вмешателство на външни идеи. Такъв човек е съвсем праволинеен и не излиза извън собствените си представи за нещата.

Такъв човек е склонен да зачева и ражда (осъществява) само ясно съответстващи на представите си идеи. Всички негови дейности са планирани, средата е контролирана, резултатът е предопределен.

Хора, отлични за работа в нетворческа среда и по нетворчески теми – изпълнение на планове, производствени задания, поръчки. Стриктно спазващи правилата и изискващи да се спазват техните правила.

 

419 Теоретикът


razguvka slovo

Теоретикът (поз. 6) е преломен момент в развитието на Словото. Тук изчезва живата съставка, представена от кръглата част, и остават само линии или правоъгълни пространства, които са структурирани за определена цел, но не са живи.

Теоретици са родените на 12-о или 13-о число на съответния етап на развитие на съзнанието. Съзнанието е кръгло, защото е живо, многовариантно, самоизменящо се.

При теоретика имаме обширна хоризонтална черта отгоре – всичко се доминира от начина, структурата – по-конкретно от начина на мислене. Крайчетата са завити надолу, което показва насоченост на това мислене към въплъщение, към осъществяване.

След това наблюдаваме второ ниво, още по-силно насочено надолу. Онова, което е по-ниско, е по-близко до материалното проявление. Чертата горе принципните размисли, а по-ниското ниво вече говори за детайлизиране, за да осмисляне на нещо до такава степен, че то да е готово да се въплъти – напълно да е изяснена структурата му.

Теоретикът обаче не може да въплъщава – той не разполага с обем- нито кръгъл, нито правоъгълен. Но теоретикът може да изясни напълно конструкцията.

При него сякаш остава спомен и носталгия към творчеството от предходните етапи.

Теоретикът има нужда да работи с хора с други мисловни нагласи, които да осъществят неговите замисли.

sapostavka slovo duh

Ако той самият е на етап творчески насочено внимание (6), експериментатор (8), искащ (9) или даряващ (10), то ще има възможност и сам да въплъщава построенията си. Ако имаме теоретик в съчетание с нетленен маг (12), такъв човек ще може да създава нови науки.

 

340Мислещият в дълбочина


Мислещите в дълбочина са родени на 14-о или 15-о число на съответния етап на развитие на съзнанието.

Тук са налични различни нива на начина, представен от хоризонталната черта. В Магура са показани свързани разновидности:

Изобщо, така се показват равнища на познание за битието и за проявленията в него. При мислещия в  имаме насоченост на долното ниво на дясно, което показва, че умът му клони към съзнателно познаваемите въпроси. Такъв човек се стреми да анализира и осмисли причините, които в Магура се представят от дясната страна. Но той самият не е причина. Такива хора са добри анализатори, но могат да бъдат и досадни с постоянното ровене и чоплене. Всъщност, те никога не постигат окончателно познание, защото работят едностранчиво, но пък са настойчиви в анализите си и неизменно продължават да опитват.

 

483 Умът в Дао


Хората с ум в Дао са родени на 16-о или 17-о число на съответния етап от развитието на съзнанието.

Умът в Дао е напълно балансиран – колкото в едната страна, толкова и в другата; колкото по вертикала, толкова и по хоризонтала.

razguvka slovo

Неговото жизнено пространство е сегмент 8, който е напълно структуриран. Умът в Дао постига яснота относно живота и събитията. Умът в Дао е възприемчив, отворен, подреждащ явленията на съответните им места. Не е насочен към осъществяване на тела и явления, но и не се изолира от участие.

Хора с такъв ум имат генерален поглед върху нещата. Не изпадат в подробности, не се задълбават, не са привързани към една или друга кауза. Но не можете да очаквате да бъдат привързани и към вас.

 

630 Планиращият ум


Хората с планиращ ум са родени на 18-о или 19-о число на съответния етап от развитието на съзнанието.

Словото, което планира, или планиращият ум се характеризира със насочени надолу краища на начина, което е стремеж към осъществяване в ежедневието. Виждате, този ум не се стреми да проучва, да се задълбочава. Онова, към което е насочен, е да подрежда събитията, ако това се окаже във възможностите му. Ако ли не, да наглася собственото си поведение според събитията.

Планиращият ум има цел и се опитва да състави път за постигането ѝ.

Планиращият ум не прави неща просто така.

Опитвам се да помисля за още нещо важно за планиращия ум, но действително за него няма какво повече да се каже. Може да се определи като особено скучен.

 

347 Законът


Хората, у които Словото се проявява като закон, са родени на 20-о или 21-во число от съответния етап на развитие на съзнанието.

Горната хоризонтална черта на символа Т е ограничена, т.е. начинът е затворен и не подлежи на промяна. Той структурира нивото под себе си. Тук са характерни точни и ясни начини на мислене и поведение.

Следва и хората с начин на мислене закон да са такива – склонни да създават, но и да следват закони.

 

435 Неизвестна


Съжалявам, но ми неизвестно значението на този символ. Отнася се за родените на 22-ро или 23-то число от съответния етап на развитие на съзнанието.

 

341 Разбиране


Разбирането е изява на Словото, която се отнася за родените на 24-то или 25-о число на съответния етап от развитието на съзнанието.

Правоъгълната горна част показва структурираност на съзнанието. Всъщност, това не е живо съзнание, защото не е кръгло. Това е подобие на съзнание, създадено от познаването и разбирането на взаимовръзките.

Тук разбиране се има предвид не по начина, по който една жена се чувства разбрана, имайки предвид почувствана и усетена. Тук става дума за чисто математическо, механическо разбиране.

Хора с тази изява на Словото разбират и знаят механизмите на света и хората. Те имат силно развит и сложно устроен ум, който знае правилата и до такава степен може да ги осмисля, че наподобява съзнанието. Този ум има за съставна част празен обем – това говори за вариантност в мисленето, т.е. за интелект.

 

684 Дом, стопанство, царство


Домът, стопанството или царството е изява на Словото, която се отнася за родените на 26-о или 27-о число на съответния етап от развитието на съзнанието.

От една страна, домът е подобен на слънцето:

478

което е породено от съществуването на зародишите. Слънцето може да се изкаже като естествения дом на зародишите. В Словесното състояние „дом, стопанство или царство“ имаме правоъгълно пространство, структурирано от символа Т, а целият дом е изграден от символа „разбиране“. Пространствата са възможност за изява, за развитие, но структурираните такива предполагат това да става според определени правила. Правилата не просто са валидни и задължителни за спазване в дома, но те го и създават.

Можем да разглеждаме дома като изкуствено създадена среда за изява на зародишите, с което от тях се очаква конкретно развитие.

Ако един човек е дом според своето Слово, той би следвало да създава мисловни построения, подобни на научни лаборатории, оранжерии или заводи – построения, които да тестват различни идеи, да ги развиват в определена мисловна рамка. Такъв човек създава своята теоретична рамка и, или я налага върху света, или изисква идващото до него да се съгласи да живее в създадената от него теоретична рамка.

 

Допълнителни сведения за Словото


В Магура Словото и Духа са равнопоставени като участие в проявлението на битието

proces

Духът е изявен в 108 рисунки и Словото е изявено в 108 рисунки, като фигурата показва, че двете се преплитат подобно на спиралата на ДНК едно с друго и създават конфигурация, силно подобна на Х-хромозомата, която носи способността за раждане в плът. В Магура е нарисуван и такъв символ:

003

С това Словото е едната страна на процеса на сътворението, отговорна за придаването на форма и структура на нещата, отговорна за тяхната подредба.

Ако правилно съм тълкувал онова, което съм наблюдавал, то в Магура има много стари рисунки и след това – много по-нови. В моя прочит старите рисунки са на около 42000-43000 години, а новите са на около 15000 години. Словото или символът Т не се срещат в старите рисунки, а само в новите. През изминалия период от около 28000 години се случват събития и промени, заради които се появява нова концепция – тази за Словото.

small

Събитията са описани в тази сцена, където лентата представлява линейната история на човешкия род в продължение на тези 28000 години.

17

Скъсването на лентата носи промени, с които и идеята за Словото идва сред хората.

creation-of-female-spirit-types

Показано е, че Богинята-Майка създава женските символи, като добавя Словото (Т) към символа на духа. От тези женски символи на творящия дух се създават женските фигури:

Онова, което отличава женските от мъжките фигури, е хоризонталната черта през кръста, която наричам колан. Само женските фигури имат колан, мъжките нямат. Този колан е вграденото в жената Слово (Т). Т може да се прочете и като генетика, защото гените са структурата на проявлението. И въобще думата ген идва от гръцката дума за жена – gynaika, която удивително прилича и на нашата дума жена. Кой от кого е заел думата е интересен въпрос, но тук не важен. Интересното е, че съществува едно съгласие, че генетиката на човека е по линия на майката, а в Магура е показано, че жената е носител на Словото (структурата) и не само това, но но при жената Словото е свързано с кръста ѝ, т.е. с матката, където действително генетичната структура се въплъщава в нова изява.

Да го кажем условно така: вашият път на духа е изявата на вашата мъжка страна. Вашият път на Словото е изявата на вашата женска същност. Да, знам, че се твърди, че е наобратно – че мисленето, анализирането, планирането са мъжки черти, а подсъзнателните, инстинктивни и емоционални прояви са женски. Но в Магура съвсем не е казано това. Например, в сексуалните сцени мъжката фигура винаги се намира в емоционално състояние, става инстинктивна, докато женската фигура винаги е в съзнателно състояние.

Съчетаването на етапа на духа и етапа на Словото в един човек е по принцип източник на конфликти. Представете си човек инстинктивен според духа си да живее с ум закон или дом. Този човек цял живот сам ще ограничава изявите си, които му идват по инстинкт. И ще се насилва да се държи по начини, които не изникват от неговата природа. Такива неща се случват на всички ни. Това ни прави нервни, напрегнати, болни, нещастни. Има две решения. Първото е да успокоим ума си и да се опитаме да му дадем второстепенна роля в живота си, като обясним на съзнанието си, че умът така или иначе не може да знае всичко, следователно не бива да настоява да ръководи процесите на жизнена изява. Другият начин е да намерим как да се изявяваме през съответното състояние на ума, разбирайки, че умът ограничава изявите ни, стремейки се да ги структурира. Но в духа участва елементът кръг, който никога не може да бъде пълноценно изявен чрез правите линии на Словото (Т). В крайна сметка, това е изначален конфликт, заложен в природата на нещата, защото всичко проявено е някакво съчетание на енергия, конструкция и място за изява.

01-raw-of-transformation

Вижте в какво се състои крайният етап на развитието на духа и съзнанието (13) – в пълно отпадане на структурата – тук вече няма Слово. Това значи няколко неща – човек да спре да се ражда от жена, да няма ум (само съзнание) и да излезе извън влиянието на Земята и Луната.

Словото се явява като неестествен елемент, добавен към духа, за да се създаде проявлението човек, чрез което да се създадат трудности в изявата на заложбите от зародиша и пътя към просветлението. Навярно тези трудности са необходими, ако не самия дух и на неговото осъзнаване, то поне на някого. Ясно се вижда от реда на развитие на Словото, че чрез него и чрез проявлението му ум не се стига до просветление.

Забележка


Не бързайте да определяте своя етап на Словото, защото конкретният ден зависи от положението на Луната около Земята, като отправна точка е разположението в права линия Слънце-Луна-Земя.

slovo razpredelenie

Това трябва да се определи за всяка година поотделно – има вариации в точните дати на цикъла с етапите на развитие на съзнанието:

razpredelenie

Предстои да направя това допълнително. За сега, без това още да е направено, попадането ви според рождената ви дата в един или друг етап е въпрос на случайност и няма как да се прецени дали така представените принципи и тълкувания на магурския хороскоп действително са верни.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: