Skip to content

За хороскопа от Магура и пътя на осъществяването

септември 22, 2017

Помни, че ти сам си дошъл при родителите си, защото те са подходящи за теб. Ти не си се паднал там по случайност. Помни, че всяка ситуация, всеки човек, които се явяват в пътя ти, ти съответстват. Помни също, че показаните рисунки са не само етапи от развитието, но и състояния, които можем да се изживяваме моментно. Не бързай да съдиш кой на какъв етап е, защото може би досега си наблюдавам само състоянията му. Не бързай да съдиш и за себе си. И помни още, че ние надрастваме едно състояние и един етап, когато се разпознаем в него, но не и когато се опитваме да се борим с него. Затова имай знанието за етапите и състоянията, изживявай се, наблюдавай се и се разпознавай. Така израстваш.

Предговор


 

Започвам тази публикация с признанието, че не знам всичко и, че тя може да съдържа много неточности. Възможно е с времето и с осъзнаването на нови връзки между представените в пещерата символи да се променят някои от представените тук тези.

Не бъдете разочаровани, ако така представеният хороскоп от Магура не съответства напълно на вашата същност и житейски път. Не познавам нито един човек, който да е продължител на магурската традиция на познанието, макар нейните фрагменти да са основата на всички наши съвременни учения и религии, а също и на много обичаи и обредни пособия. Затова няма кого да попитам за директно разясняване на записа от Магура, а остава единствено възможността да разчитам на собствения си ум и усет в прочита на рисунките. Така често намирам аналогии между представени в Магура сведения и тези на някои учения и религии и това ме кара да мисля, че в основни линии правя прочита правилно. В други случаи се намират недвусмислени аналогии с установени от науката факти и принципи, с реални геологически и антропологически събития, случили се през далечните хилядолетия.

Надявам се и на отзиви от читатели – дали така представеният хороскоп съответства на онова, което сами наблюдавате и мислите за себе си. Така, с натрупването на отзиви ще може да се подобри представата за магурския хороскоп и с времето дори да бъде направен съвсем точен.

Също искам да заявя,  че не съм търсил целенасочено сведения за хороскоп сред рисунките от Магура, а тази идея се оформи с времето, като проучвах други теми. Затова мисля, че не съм насилил действителността и не виждам нещо там, където него всъщност го няма.

Принципи


 

В една книга за йога упражнения прочетох, че градивната среда се създава от ритмично и предвидимо повтарящите се процеси – денонощията, лунните месеци, годините. Наопаки, извънредните събития създават невъзможност за нагаждане към средата и не позволяват изграждане на живота и съзнанието. Приемам това виждане с уточнението, че промените в средата са стимул и възможност за развитие в нови посоки, разбира се, ако промените не са твърде чести.

Преди да продължа към принципите на магурския хороскоп, имам да кажа нещо за астрологичния хороскоп. До ден днешен така и не чух някой да обяснява, нито пък някъде прочетох (не, че тази тема особено ме е вълнувала и съм прочел де що има по въпроса) какъв е смисълът на астрологичните хороскопи. Има там едни планети, които се въртят. Има там едно Слънце, което изгрява в едно или друго съзвездие. И всичко това има някакво въздействие, всяко от тези тела или съзвездия за нещо отговарят. Хубаво, но в крайна сметка какво от това? Какво повече от това, че така се задават някакви нагласи в живота на човека? Какъв е смисълът на всичко това?

В Магура попаднах на нещо, което има потенциала да внесе смисъл, да опише изначалния произход и въобще целта на цялото занятие.

IIII 1

В Магура съществуват т.нар. „шахматни полета“ – това са специфичен вид числа, при които отделната позиция няма значение. Такъв вид число дава сведение за количествения размер на нещо, гледано като един цял и неделим блок. Обикновено с такива числа се описва времето за пълното извършване на някакъв процес. Затова тези числа се отнасят и до пространството – броят отделни възможности за проявление, чрез които нещо се осъществява напълно.

Забелязах, че по-големите от тях могат да се получават от по-малките чрез два процеса:

poleta

или

7

Използвах така намерената логика и реших да започна процеса на изграждане от само едно квадратче, като към него отнеса неговото противоположно. Отнасянето на едно изначално нещо само към себе си поражда три нови, след това се пораждат осем нови, 15 нови, 24 нови, 52 нови и т.н.

Така получих една числова редица, за която се чудих дали се среща въплътена в някакъв естествен процес. Накрая намерих, че ако разделим орбиталните периоди на планетите на числото 27, се получават почти точно числата от редицата.

00a00b00c

Тъй като този вид магурски числа показват размерността на пространството, в което се осъществява някаква идея, някакво построение, то те са формата на изказване на идеите. Щом орбиталните периоди на планетите повтарят тези числа, то всъщност Слънчевата система е материалното проявление на някаква идея. В тази идея изначалният зародиш е самото Слънце, а всяка планета от Слънцето навън е идейно доразвитие на този зародиш. Тогава става ясно, защо всяка от планетите има своите характеристики и влияние и защо изобщо човекът се влияе от тях – отделният човек се получава като съвкупност от различните равнища на изказване на заложеното в изначалния зародиш. Така човекът е вариант на мисловния процес, който се осъществява от Слънчевата система. Отделният човек е една теза за себе си, която изначалният зародиш създава в опит да се опознае. Казано иначе, изначалният зародиш създава множество роли, множество допускания за същността си.

Усложняването на размерността на тези изкази от вътре на вън съответства и на това, че вътрешните планети се възприемат за нисши, а външните за висши.

Същата логика е използвана и в петроглифа от скалното светилище Чачин камък над Белоградчик:

fig 21 EN

Интересно е също, че първите четири числа от тази редица: 1, 3, 8 и 15 имат сбор от 27, което число беше и ключа за намирането на същите числа в Слънчевата система. По-нататък в изложението ще се покаже, че числото 27 е самата същност на магурския календар и хороскоп.

Принципите на магурската космогония


 

Най-дълбоката основа на съществуването, която е представена в Магура, е зародишът:

629

В Магура той се представя като сравнително голям по размера си плътен кръг. Съдържанието на зародиша е предварително неизвестно. То трябва да бъде проявено в процеса на съществуването. Зародишът е непознаваем по директен начин, неговата същност се представя и изявява чрез проявленията му. Зародишът е онова, което може да се отнесе само към себе си, за да породи три нови проявления.

zarodish i tri iznachalni proyavleniya

Зародишът е сам по себе си непроявен, а породените от него три принципа са изначалните съставки на проявения свят:

fig 5 trite elementa

Понеже рисунките от Магура описват проявлението на битието и принципите на проявлението, те са основани на числото 3 и неговите производни, тъй като принципите на проявеното битие са три. Трите принципа създават трите начала, чрез които действат:

fig 4 trite elementa

За да се прояви каквото и да било, то трябва да има своето описание, своята конструкция; то трябва да има сила, енергия, която го задвижва; трябва да е налично пространство, в което да съществува и да се проявява. Повече от тези три съставки не са необходими, а по-малко не са достатъчни. Затова цялото проявено битие представлява различни съчетания на трите начала. И всички рисунки в Магура са разнообразни комбинации от трите принципа и от трите начала, с което всяка една рисунка е пореден етап от пътя на проявлението и развитието.

478

Слънцето в Магура представя мъжкото начало – произхода и началото на движението, енергията, духа. В ядрото на слънцето се намират зародишите и за тях нищо повече не се обяснява, защото нищо повече не може да се каже. Но съществуването на зародишите на едно място предизвиква отделянето на всички възможни лъчи и енергии. Това се символизира от всевъзможните дължини на лъчите на слънцето.

03

Това са всички мъжки духове в Магура, техният брой е 54, което е два пъти по 27:

mazki-zatvorenimazhki-otvorenimale-others

Ядрото на слънцето и кой да е от неговите лъчи образуват по един от символите на мъжкия, задвижващ и оплождащ дух.

construction

Това са всички женски духове в Магура, техният брой е 27:

female

Ако към мъжкия символ на духа добавим символа за слово, се получават символите на женските, творящи духове. Това е така, защото на действената енергия се дава начин, дава се път и тя се впряга в конкретна работа.

Духът, мъжки или женски, е основата на изграждането на човешките фигури:

construction 1

COSMOGONY

Върху духа може да се надене плът, символизирана от онова, което е изобразено с формата на пясъчен часовник – двата насочени един срещу друг плътни триъгълници. Така от женските символи на духа се получават женските фигури, а от мъжките символи на духа – мъжките фигури.

В най-общ план това е космогонията в Магура – по какъв път се стига до създаването на мъжа и жената, защо и по какво се различават, от къде идват особеностите ни.

Виждате, че всички символи на духа, макар да са подобни един на друг, се различават по своите детайли. Причината е, че всеки от тях представя различно състояние на духа, но на едно и също равнище на плътност. Затова и всички ние сме различни, тъй като сме проявление на едно или друго състояние.

Човекът е проявление на някакво състояние на духа. Проследих какви символи преобладават по стените на пещерата в отделните им участъци и така се стигна до съставянето на следната редица:

01-raw-of-transformation

Тя показва реда на развитие, чрез който зародишът се проявява и развива, за да достигне до съзнание за себе си. Крайният етап тук (13) е дух, постигнал съзнанието и вечния живот без плът. Такъв дух е разпознал себе си като божествена искра, с което става част от бога-слънце. Затова тази редица може да се допълни на четиринадесети елемент:

01 raw of transformation

Тук слънцето може да бъде както в началото на редицата, така и в нейния край – то е едновременно началото на процеса и негова крайна цел. С това имаме едно божествено начало, което отделя част, искра от себе си, която да се превъплъти в определена роля, в определена хипотеза за себе си, да се изяви и по този начин да постигне съзнание за себе си, с което да се върне обратно към себе си, този път съзнателна. Ние, нашето съществуване и занимания сме стремежа на изначалната същност да се опознае.

От кръглата горна част на символите на духа се образуват „ръцете“ в кръг около главата на човешките фигури. Тези ръце символизират съзнанието и затова развитието на съзнанието е развитие на духа. Вярно е и обратното.

Духът може да има четири начина на съществуване:

Празната горна част показва, че духът е свободен – той е енергия, която не е впрегната в нищо. Запълнената горна част показва, че там има зародиш – там има задача, съдба – нещо за изпълнение. Такъв дух е впрегнат в изпълнението на задачата си. Когато обърнем един символ, създаваме обратното действие. От дух, който действа, чрез обръщането, създаваме дух, който материализира. Окончателният етап е Богинята-Майка, която създава всички материални проявления:

3-aspects

Тя е творящ дух, посветен на това да претворява съдържанието на зародиша в материя.

Отношението на духа към външния свят също има четири разновидности. Те се проявяват в съзнанието на човешките фигури:

108

Кръглата затворена горна част е съзнание вглъбено в себе си, изолирало се от света.

111

Кръглата отворена горна част е съзнание, което наблюдава света, без да се стреми да го променя.

203

Насочените навътре ръце показват стремеж на съзнанието да взима, да получава, да иска.

1024

Насочените навън ръце показват съзнание, което дава от себе си, дарява.

01-raw-of-transformation

С това виждате, че в тази редица се извършва развитие към все по-висши състояния и начини на взаимодействие. Това е и целта на цялото битие и на човешкото съществуване в него.

В Магура е нарисувана и една лента:

human-history

Лентата може да се разглежда като последователност от етапи в човешката история и да се датира удивително точно, съвпадайки с реални геологически и антропологически събития, документирани от науката. Направи ми впечатление, че редицата на развитието на духа и съзнанието съвсем точно се отнася към лентата:

03

Но хората от онова време са нарисували лентата с 13.5 сегмента, а не с 13. Ако се долепят две такива ленти една до друга, ще се получат точно 27 сегмента. От тях 26 ще бъдат заети от показаните етапи на развитието и ще остане един свободен, който изглежда се пада на слънцето.

Имайте предвид, че представеният тук магурски хороскоп с неговите принципи не ми е съобщен от човек, правил рисунките. По направените от него рисунки се досещам, че такъв хороскоп може да е съществувал и премислям как може да е бил построен той.

Интересно е, че близо до лентата е нарисуван и следният ротационен обект:

472-474

Той има същите характеристики като лентата, която е негова разгъвка. Тогава тринадесетте етапа на развитие могат точно да се разположат по сегментите на ротационния обект:

04

На свой ред ротационният обект е част от календара:

09

Първото нещо, което може да се разбере тук, е, че нещо с 13 етапа се повтаря циклично във връзка със слънцето. Тъй като слънцето е посочено като еманация на зародишите и източникът на духа, то това ни казва, че еволюционният цикъл на зародишите и породеният от тях дух има тринадесет етапа, което вече и установихме по друг начин.

Ето тук е моментът, в който съвсем ясно личи, че в Магура е представен хороскоп, отнасящ се не до случайни събития без всякаква цел, а до развитието на самосъзнанието на бога за себе си, случващо се чрез живота на човека. Затова магурският хороскоп е показвал каква е ролята на всеки от нас в процеса на самоосъзнаване на изначалието, което е и осъзнаване на смисъла и целите на живота ни.

Календарът от Магура


 

Ето накратко какво представлява календарът от Магура:

09

В него централно място заема Слънцето, а около него са разположени четири символа, показващи четирите характерни положения на Земята:

04 four symbols around the sun

Между пролетното равноденствие и лятното слънцестоене е показано следното число:

490-492

Това е числото 27, повторено още два пъти, или това е общо три пъти числото 27, но това не е числото 81, а е три пъти числото 27. За 26 денонощия Луната прави една орбитална обиколка около Земята и това е продължителността на един орбитален лунен месец. Така е показано, че в един сезон има три месеца. Но за цялата година се получават 13.5 такива месеци. С такъв календар се работи сравнително трудно. Днешният ни календар за удобство е направен грубо с 12 месеца от по 30 дни, но датите в него нямат никакво друго значение освен счетоводно и организационно.

А всяко човешко начинание е в същността си магия и сътворение, защото съчетава замисъл, енергия и място – трите изначални съставки на проявлението. Слънцето е символ и изява на енергията, Луната е символ и изява на структурата, идеята на нещата, а Земята е символ и изява на мястото, пространството за осъществяване. Затова взаимното разположение на трите едно спрямо друго определя дали времето е благоприятно за нови начинания, за бране на плодове, за приключване на започнатото. При месец с 27 дни, ако кажем, че първо число е при подредба Слънце-Земя-Луна, то на всяко следващо първо число подредбата ще е същата. Месец с 27 денонощия отговаря на космическата действителност и действително стойностен, макар с такива месеци да се работи по-трудно.

Ето тук идва ролята на колелото

15 the rotating star

което показва, че циклично се изминават по 13 етапа – това са тринадесетте месеца в годината. Но все още липсва половин месец. От дясната страна на слънцето е записано друго число:

02 calendar redrawn

Това е числото 27/2 или половин орбитален лунен месец. С това месеците в годината са допълнени до 13.5.

02 calendar redrawn 1

В долната лява част на календара са изписани два символа, които значат нещото да се изпълни два пъти и с това приключва цялостното му изпълнение. Значи, годината трябва да се изпълни два пъти. В две съседни години има 27 месеца с по 27 дни. По-точно, има 26 месеца с по 27 дни и един допълнителен месец с 28 дни. На всеки втори цикъл този допълнителен месец е с 29 дни, за да се компенсира допълнителния ден във високосната година. Ето от къде е останал месец февруари.

Две съседни години ще се представят по този начин:

03

Това е развитието на духа при пътя на Земята около Слънцето. Този път се представя още и като спиралата около слънцето:

478

Той се пресича от лъчите в 24 точки. Действително, цикълът новолуние-пълнолуние-новолуние се повтаря 12 пъти през годината, с което имаме 12 цикъла новолуние-пълнолуние и още 12 цикъла пълнолуние-новолуние, с което пресечните точки стават 24. Така календарът от Магура съдържа не само орбиталния лунен цикъл с продължителност от 27 денонощия, но и синодичния лунен цикъл с продължителност от 29 денонощия.

На друго ниво на прочита обектът в средата може да се чете като Земята, а четирите символа около него – като четири положения на Луната около Земята:

04 four symbols around the sun

Тогава числото 27 отдолу се отнася за 27-те денонощия от орбиталния лунен месец. При това положение ротационният обект с 13 лъча и 13 сегмента може да се прочете като Слънцето:

POLOZHENIYA LUNA

А пък спиралата в този случай около Земята може да се отнася до нейното денонощно въртене. Тогава разделената на 24 части спирала показва 24-те часа на денонощието.

Същата тази спирала точно съответства на прецесионната спирала – пътя на северния географски полюс по звездното небе заради промяната наклона на оста по време на явлението прецесия на равноденствията:

22 precession spiral

С всичко това се получава един много сложен календар, който съчетава следните периодични явления:

  • прецесионен цикъл с продължителност 25920 години, разделен на 24 половинки от зодиакални епохи. Една епоха е с продължителност от 2160 години, а една половинка – от 1080 години. Всеки цикъл и всяка негова половинка се характеризират със своите особени качества, които трябва да се реализират в битието, за да върви то по пътя на своето развитие;
  • годината – разделена веднъж на 24 половинки от синодични лунни месеци, а друг път на 13 основни и половин допълнителен месец;
  • сезони;
  • синодични лунни месеци;
  • орбитални лунни месеци;
  • взаимното разположение на Слънцето, Земята и Луната;
  • денонощия;
  • часове.

Всяко от тези периодични явления има своите качества и влияние върху събитията, поведението, нагласите, целите и средствата. В Магура причините се задават от дясно на ляво, а проявленията – от ляво на дясно. Затова по ред на причинно-следствена значимост циклите са от най-голям към най-малък – както е изброено в горния списък. Но по реда им на проявление и на сила на отражението в настоящия момент са в обратен ред – най-силно ни въздейства настоящият час с неговите характеристики, след това съответното денонощие, после месеца, сезона, годината и етапа от прецесионния цикъл, в който се намираме.

Причинно-следствената посока отговаря на въпроса, защо правим нещо, каква е генералната му цел. Посоката на проявление отговаря на въпроса какво правим в момента. Това е важно, защото отговорите на въпросите „какво да правя сега?“, „какво да правя в деня Х?“ или „какво съм аз и за какво живея?“ зависят от реда на натрупване на причините и от крайната цел – постигането на познание на себе си на изначалната причина за съществуването – зародиша.

Прецесионен цикъл


 

По отношение на прецесионния цикъл можах да намеря това:

human-history

Върху което с лекота се разполагат етапите на развитие на съзнанието:

03

Поради това мисля, че всяка една от епохите съответства на един от етапите. Едно човечество живее един прецесионен цикъл и рисунките от Магура са записа на човечеството преди нашето – онова, което ние наричаме Homo sapiens, за разлика от нас, които сме нарекли себе си Homo sapiens sapiens. Чудно е, защо жизненият цикъл на едно човечество започва в най-висшия си етап и приключва в най-несъзнателния си етап – но този въпрос за сега не мога да дам отговор, но той ме подсеща за аналогии с това, че познатите ни засега древни цивилизации се появяват в напълно завършен вид, а след това плавно и постепенно западат, неспособни да повторят постиженията си от първите си дни. По някаква причина прецесионният цикъл върви в обратна посока.

Всеки един етап от прецесионния цикъл носи своите съответни нагласи и генерални цели в съответствие с показаното на схемата. Например, позиция 6 показва планетарна промяна в условията и начина на живот. Тя съвпада с началото на Последния Ледников период, а в астрологичен план съвпада с епохата Водолей, като Водолеят по принцип променя установения ред.Да се родим в някоя епоха ще рече да носим духа на тази епоха. Докато духът на епохата е нашата генерална цел на проявлението, то самото ни проявление се доминира далеч по-силно от годината, сезона, фазата на Луната, положението на Луната, месеца от година, часа от деня.

Какви са характеристиките на отделните етапи, ще опиша после.

Сезони, месеци и взаимно разположение


 

Видя се, че символите за Земя и Луна са взаимозаменяеми, с което се подчертава, че Земята и Луната образуват смислово неделима двойка, в която едното не може да се разглежда без другото, защото съвкупното проявление на двете е цялостно. Подобно е отношението и Земя-Слънце, на които символите също са взаимозаменяеми.

04 four symbols around the sun

Засега не знам точното влияние на сезона, в който сме родени, върху нашите качества. Сезонът, в който живеем в момента, определено оказва въздействие върху целите и поведението ни. Как точно и в какви посоки – това трябва да се проучва допълнително.

Навярно ние ще имаме особено изразени качества, ако сме родени на някое от четирите характерни положения на Земята около Слънцето.

POLOZHENIYA LUNA

Имам следното предположение:

новолунието и зимното слънцестоене имат повтарящи се характеристики. На новолуние имаме подредба Слънце-Луна-Земя или метафизично Дух-Душа-Тяло, т.е. нарастваща плътност, което би трябвало да значи, че духът се облича в душа и в тяло, т.е. тогава Богинята-Майка ражда. Ето как въпросните символи произлизат от рисунките на Богинята-Майка:

26

Така че, новолунието и раждащата Майка са очевидно свързани.

От друга страна, на 21 декември или на зимното слънцестоене имаме подреждане в една линия на галактическия център, Слънцето и Земята, като Луната може да заема различни позиции около Земята в тази конфигурация. Отново имаме намаляваща ерархия от галактически център през Слънце до Земята. Отново следва да имаме въплъщение на нещо, но от по-висш порядък. А Богинята-Майка, трансформирана в Дева Мария, ражда Младенеца именно по време на зимното слънцестоене. Реално, Богинята-Майка ражда Слънцето за поредната слънчева година.

Затова допускам, че зимното слънцестоене и новолунието значат раждане. Следователно, трябва да има зачеване, износване и период на празна утроба. Тези въпроси трябва да се изясняват допълнително. Съществени са и без тях хороскопът не може да бъде пълен, но засега не знам достатъчно. Но от теоретична гледна точка, значението на сезона, в който сме родени, и настоящия сезон трябва да са подобни на значението на фазата и позицията на Луната.

Ето как са зацепени двете въртящи се колела:

zacepvane

Това помага да разберем как датите от нашия календар съответстват на колелото с тринадесетте етапа. Като знаем, че зимното слънцестоене се случва на 21 декември, то вододелът между етапи 7 и 8 трябва да е именно тази дата. Всеки един от етапите е с продължителност 27 дни и остава един допълнителен с продължителност 14 дни, посветен на Слънцето.

Това изглежда по следния начин:

razpredelenie

Характеристики


 

 

629 Зародиш


Зародишът е причината за съществуването на света и явленията в него. Зародишът съдържа заложбите на всичко, което е било, е и ще бъде. Зародишът съдържа и цялата необходима енергия за осъществяването на заложбите. Съдържанието на зародиша е съвършено несъзнавано – то не може да бъде опознато, преди да се разгърне и изяви. Сам по себе си зародишът не може да се изявява.

Човекът Зародиш разполага с огромна енергия, съвършено ненасочена. Той постоянно изпитва чувството, че нещо трябва да прави. Него го изпълват смътни идеи, съпроводени от чувства и емоции, но всичко това е като по инстинкт. Вероятно е тези негови чувства и идеи да го лашкат във всевъзможни посоки в търсенето на изява и осъществяване, защото той съдържа построението и енергията за изява, но не може да ги осъществи сам. Затова този човек постоянно е привличан от начинания, хора, организации, събития, които ако може някак чудодейно да се досещат за неговите потребности и да ги осъществяват вместо него.

Човекът Зародиш може да бъде особено полезен на други хора, на събития и организации, като внася в тях заряд и подтик да се действа в определена посока, но от зародиша не може да се очаква той лично да свърши работата.

Присъствието на зародиша следва да е силно енергизиращо, подтикващо.

В Магура зародишът присъства на следните места и по следния начин в описания процес на сътворение, проявление и развитие на битието и човека:

aa-map-font-no-background

001

Първото появяване на зародиша е като съдържанието на съзнанието на онзи, който е тръгнал да търси просветлението и вечния живот, т.е. да постигне етап 13 и осъзнатото завръщане в бога-слънце. Ръцете в кръг около главата са съзнанието. Тук двата зародиша значат „много неосъзнати идеи и заложби“ или „всички идеи и заложби“, така се изразява множествено число. По пътя към просветлението и вечния живот човек трябва да осъществи заложбите си. Зародишът не може сам да се осъществява затова такъв човек трябва да намери среда и средства да бъде осъществяван, иначе може да живее в депресия, чувствайки огромния си потенциал и заложби, но не можейки сам да ги прояви.

Зародишът се среща и в множество от мъжките (оплождащи, задвижващи) и женските (творящи) състояния на духа. Когато зародишът е в центъра на обема, това може да значи медитация върху зародиша, съсредоточаване върху него. Природата има склонност да се съсредоточава върху зародиша си и затова той често е център и отправна точка на събитията и явленията. Това може да е един от жизнените подходи на зародиша – или да намери на какво да бъде център, или да се остави да бъде център на онова, което проявява естествен стремеж към него, т.е. е в съзвучие с намиращите се в зародиша заложби и енергии. Разбира се, това може да бъде и разрушително, ако такова е съдържанието на зародиша.

Разбираемо е, че без осъществяване на заложбите няма да има никакъв напредък по пътя на развитие. Затова заложбите все някога трябва да се изявят, за да се изчерпят и да се превърнат в съзнание. В крайна сметка всеки човек трябва да приеме и изживее същността си, а не да се бори с нея.

Зародишът се явява и като главите на хора и животни, които се явяват осъществители на заложбите в него. От една страна тези взаимоотношения могат да изглеждат паразитни от страна на зародиша, но и осъществителите имат полза от тях, затова всъщност явлението е симбиоза.

Зародишът е в сърцевината на дома и слънцето. Най-вероятно е зародишът да е причината за единство на дома (начинанието, организацията, групата от хора), защото съществуващите в него предвидени за изпълнение задачи и заложби привличат и задържат хората и явленията до изчерпването на тези задачи.

deyateli 1

Зародишът формира главите на всички несъзнателни типове човешки състояния. Той е тяхната причина да действат. Ако сте зародиш – станете център на нещо или се превърнете в нечия глава.

Зародишът се явява и в състава на дух, който има задача за изпълнение.

Magura cave paleolithic paintings S4 numnbers and text small

Зародишът има роля и в сцената, където е описано преднамереното прераждане на точно определен дух чрез контролиран сексуален акт. Тук е показан фрагмент от сцената. След като душата напусне тялото, шаман я води из отвъдното, за да достигне тя до Бог-Слово (Т). Но душата не влиза цялата в Бог-Слово, а от нея се отделя зародиш – информацията за нея, нейната същност, съдба, задачи. Зародишът е онова, чрез което се прераждаме, той е тъждествен на нашата карма и предопределеност.

06

Зародишът е описан и на две места в сцената, която говори за менструалния цикъл. Разбирайте, че менструалният цикъл е проявление на вселенски творчески процес и принцип. Символът Т, който изобщо означава слово, подреденост на нещата, описание, значи също и матка. Матката има точно такава форма и е средство за въплъщение на словото.

13

Тук е посочено, че Бог-Слово отделя от себе си преди това погълнатия зародиш и това явление е свързано с число, по-голямо от 24. За съжаление, шахматните полета често са силно размити и издраскани и квадратчетата в тях не могат да бъдат преброени със сигурност. Понеже става дума за менструалния цикъл, навярно броят на квадратчетата е 29, а може би и 27. Матката е материално проявление на Бог-Слово. От душата на покойника се отделя зародишът, а след това зародишът се появява в материален образ като яйцеклетката чрез матката. Всяка една яйцеклетка е зародишът на някого. В една яйцеклетка се намира съдържанието на една душа.

006

Тук са описани още и процесите по образуването на фоликулите и прикрепването на яйцеклетката (зародиша) към стените на матката – там, където зародишът се намира в ляво и под символа Т.

Може би, Чвекът Зародиш трябва в живота си да се съобразява с тези естествени ритми, отнасящи се до него. Наблюдавайте себе си, ако сте зародиш, наблюдавайте и околни зародиши. Бройте дните и настъпващите през тях събития. Предоставете ми тази информация, за да мога да довърша магурския хороскоп.

749

Празният кръг е антипод на зародиша. Докато зародишът е съдържание, празният кръг е място, обем, но без съдържание. Мястото и обемът са възможността за случване на нещата. Все още не знам това, но вероятно е възможно такова преобразувание, при което зародиш да се превърне в обем или обратното.

Много е вероятно зародишът да чувства силно привличане към обемите, все пак на него му трябва място, възможност за изява на заложбите. В Магура са описани множество съчетания между зародиши и обеми.

Символите на златото, Слънцето и съвършеното съсредоточение са именно съчетания за зародиш и обем. Това може да се прочете и като медитация върху себе си.

03

На вас като зародиш се пада първият сегмент от лентата, което определя и жизненото ви пространство. Широчината изразява съзнанието, а височината изразява действието. Вашият живот следва да е изпълнен с много повече действие, отколкото със съзнание.

Към какво следва да се стреми зародишът в своя живот като човек? Отговорът е прост и винаги един и същ – към следващия етап от развитието:

869

Зародишът трябва да се допълни с целенасочено действие. Така той ще се превърне в дух със съдба и ще премине във втория етап на развитие.

Зародишът е нашата най-дълбока същност – онова, което самото битие иска от нас да осъществим. В днешно време много хора не са доволни от себе си, това са цивилизовани хора, за които ще стане дума малко по-късно. Цивилизованият човек има собствени представи за себе си и за света, които по никакъв начин не е гарантирано, че отговарят на действителността. Човекът не е доволен от себе си, защото иска да е нещо различно – каквото му предписват масовите представи. Затова човек започва да измисля различни начини да се насилва да бъде нещо, което не е предвидено да бъде.

В днешно време можете да попаднете на безбройни курсове, поучения, лекции, семинари, практики, книги, филми и какво ли не още за това как да препрограмирате подсъзнанието си, с което да промените заложбите си, а от там и живота си, за да станете онова, което си мислите, че трябва да сте. Правил съм такива неща върху себе си много успешно, защото техниките наистина работят. Но вече намирам, че по този начин не се постига развитие, а просто забиване в една посока.

Мисля, че няма нужда от нищо друго освен от съзнание, а то се постига чрез изявяването на заложбите. Затова с тези техники и чрез препрограмиране на себе си вие няма да постигнете съзнанието и няма да се придвижвате напред в етапите на развитието. Ще се закотвите трайно на етапа на цивилизования човек, като само периодично ще сменяте средствата за опосредствано взаимодействие – различните техники и учители. Накрая това ще се превърне в навик и има голяма опасност да се стигне до живот по навик:

189-190

който води до тежко закърняване и тотална гибел.

 

869 Духът със съдба


Духът със съдба, задача е вторият етап от развитието на съзнанието. При него движещите причини са заложните намиращи се в плътната кръгла част, която сама по себе си значи зародиш. Духът със съдба изпълнява заложбите в зародиша, но без да ги претворява, а само действа според тях, защото вертикалната черта означава действие. Такъв човек реализира себе си не чрез въплъщение на заложените в него идеи, а чрез реакция според себе си на събития, хора, явления. За да опознаете съдържанието си, наблюдавайте реакциите си по отношение на света.

Духът със съдба е склонен да попада в съответстващите на заложбите му ситуации и да действа в тях.

Ето къде се среща такъв дух:

how the shaman send the soul to god and then returns it to be incarnated again

Тук под номер 6 е показан духа със съдба, който бива създаден от Бог-Слово (Т) след завръщането в него на зародиша от душата на покойника. След това духът със съдба продължава пътя си, трансформира се в душа за прераждане (7) и попада в конкролирана, преднамерена сексуална сцена

incarnation pregnancy and birth

където бива заченат и наново роден. Това е единият път на духа със съдба – да бъде целенасочено търсен за прераждане чрез сексуален акт с такова емоционално излъчване, което да привлече именно него. Това говори и за един от възможните пътища в живота на човек с такива качества – да бъде целенасочено търсен и дори примамван заради това, че има огромен заряд за действие или заложби да действа в определена посока.

sex scene 8

Другият вариант е описан в тази кратка сексуална сцена: духът със съдба е в дясната страна, което значи, че е причината. Женската фигура е с ветрилообразен колан, което значи, че е готова да зачене. Енергията на духа със съдба предизвиква мъжът и жената да се пожелаят, за да го заченат. Такъв дух сам търси подходящите си родители според собствените си заложби.

Духът със съдба се среща като съставна част на множество рисунки:

Той представлява шията и глава на множество човешки и животински фигури, което значи, че от него идва тяхното поведение.

deyateli 1

Също така духът със съдба е основата на всички несъзнателни деятели.

Към какво трябва да се стреми такъв човек? Разбира се, към себеизява чрез действие, но трябва да внимава да не изпадне в състоянието на действие по навик:

01

което е пагубно за всяко живо същество.

03

На духа със съдба е отреден вторият сегмент от лентата, което значи много действие и малко съзнание. Генералната посока на живота на духа със съдба трябва да е към следващия етап от развитието – пеленачето.

 

663 Пеленачето


При пеленачето плътната горна част, която носи несъзнаваните заложби, не е съвсем кръгла, което говори за частично оформяне и подбор на тези заложби. Това са най-елементарните начени на съзнание и някаква форма на самоконтрол над себе си.

Надолу се протяга почти вертикална черта, което ще рече, че в живота на такъв човек себепознанието се постига не чрез претворяване на заложбите в плът, а чрез действие според заложбите си. Наблюдавайте действията си, реакциите си на хора, места, събития, за да добиете представа за заложбите си.

В същото време, долната част на символа е подобна на зиг-заг линиите

096

които в Магура значат път, посока, вървя, изминавам, отивам. За разлика от духа със съдба, който сравнително хаотично бива привличан от подхождащи му ситуации, пеленачето извървява път, а пътят е подредена последователност от ситуации, които съответстват на заложбите. Затова е вероятно пеленачетата да са много по-успешни в обществения си живот.

Това са всички пеленачета, които се срещат сред рисунките в Магура. Две от тях са момчета, а третото е момиче и се познава по хоризонталната черта, която в Магура отличава жените от мъжете.

Мъжките пеленачета се срещат в сцената, където целенасочено се преражда духа. Там за пеленачето се полагат всички необходими грижи в неговия жизнен път, което навярно показва, че Човекът Пеленаче следва да има благоприятна съдба. Вижте, всъщност всяка съдба е благоприятна, защото съответства на нейния носител и е такава, че да го преведе по пътя на развитието, но едни съдби могат да се усещат като по-леки и приятни от други. Тук следва съдбата да е лека и приятна.

Женското пеленаче, освен другото, има и творческа способност, не само деятелска. Творческата способност се представя чрез хоризонталната черта. Такъв човек може да опознава себе си и чрез това, което твори, защото идеите за неговите творчества идват от заложбите му. Но този творчески процес е несъзнателен. Той е подобен на изплитането на паяжина от страна на паяка.

Женското пеленаче се намира на входа на едно разклонение, в което са записани малко по-съкровени тайни и познания за същността на онези, които са правили рисунките. Следователно, хора-женски пеленачета следва да най-често пазителите на особени познания и умения.

От какво зависи дали един човек ще е мъжко или женско пеленаче, не знам. Това е въпрос на допълнителни проучвания.

03

Жизненото пространство на пеленачето се определя от третият сегмент на лентата – много повече действие, отколкото съзнание. Интересно е поделянето на сегмента на три части, като не ми е известно значението на това поделяне.

 

 

046 Инстинктивният човек


На този етап на развитие душата е все още слабо оформена – тя не е образована, съзнание отсъства. Човекът действа по инстинкт, което се пояснява от мощно подчертаната ерекция. Тук човекът е все още подобен духа със съдба и пеленачето, но за разлика от тях има средства за взаимодействие със света, която все още не е волево, защото волята изисква осъзнатост.

key figure presentation 2

Взаимодействието се осъществява на определени равнища, представени от пениса и ръцете. Фигурата, по която се разполагат рисунките, от едната страна е разделена на 7 нива, от другата на 10, а отгоре хоризонтално е разделена на 10 зони. Общият сбор е 27, което е числото на Богинята-Майка. То се отнася до проявените неща и тяхната структура. Тази фигура показва равнища на структурата на душата и на кои равнища можем да взаимодействаме. Наличието на ръце показва, че на този етап душата може да взаимодейства със света на доста високо равнище, сравнително близо до съзнателното.

Съзнание все още няма и такъв човек бива несъзнателно привличан от дейности, хора и ситуации, които подхождат на заложбите му и им дават среда за изявяване чрез правене. Ако сте такъв човек, наблюдавайте влеченията към правенето на едни или други неща и чрез това опознавайте съдържанието на зародиша си, представен от плътната глава.

В Магура са представени общо три такива рисунки, като не знам достатъчно относно разликите между тях и не мога кажа какви са техните особености, нито как се определя като коя от тях се е родил един човек. Това е въпрос на допълнителни проучвания. Но и трите се срещат само в една единствена сцена:

01

Изследователите, които не са се задълбочавали особено, наричат тази сцена ловна, но тя описва как инстинктивният, примитивен и необразован човек е бил образован и как е било създадено цивилизованото човечество. Тук е интересно, че инстинктивните хора се намират само на горния ред на сцената, където са представени божествените дела. Има два начина човек да е божествен и близо до бог – да е просветлен или да е инстинктивен. Нашите инстинкти произлизат от самото битие, което на свой ред произлиза от бога и затова е божествено. Така ние можем да разглеждаме инстинктите си като божествени указания.

Инстинктивният човек е вече къде, къде по-сложен и многовариантен начин изначалният зародиш да опознава себе си, вече правейки.

03

Жизненото пространство на инстинктивния човек е като това на пеленачето – много действие и малко съзнание. И отново не съм достатъчно запознат, за да кажа какво означава разделението на три части на този сегмент от лентата.

 

075 Цивилизованият човек


Цивилизованият човек е единственият етап на развитие, който е далеч от божественото начало – в показаната горе сцена се намира на долния ред. Има само един начин да сме далеч от бога и той е да сме цивилизовани. Това е така, защото цивилизованият човек се ръководи от модели на мислене и поведение, които не са естествени.

Ако сте цивилизован човек според вашата дата на раждане, то най-вероятно вие следвате измислени от вас или от някой друг правила и начини. Продължавайте да правите така, защото това е характеристика на етапа, и не се обвинявайте, ако преигравате, сковани сте, преднамерени сте, не сте естествени. Това е начин на изначалния зародиш да тества хипотези за себе си.

Ето всички разновидности на цивилизования човек, които са представени в Магура:

Първата особеност, която се вижда, е, че тук съществува инструмент, чрез който се осъществява взаимодействието. Цивилизованията човек, образованият и ограмотен човек взаимодейства със света опосредствано – чрез създадени от него пособия и начини. Ако вие сте цивилизован човек, измисляйте все по-разнообразни инструменти и начини, като с това ще ускорите изявата на заложбите си.

Второто нещо, което наблюдаваме, е специализацията и разделението на уменията и дейностите. Тук вече човекът не е универсален, както в предните етапи, а проявява заложбите си в определено, стеснено и специализирано направление, което му дава възможност да се вгледа в по-голяма дълбочина в тях. Това предполага и обучение.

Ако сте цивилизован човек, залагайте силно на обучението си и на придобиването на умения.

Повечето от рисунките на цивилизования човек са насочени на дясно. От дясната страна е причината, а от ляво е следствието. Насочеността на дясно показва, че нашето поведение е следствие от някаква причина. Следователно, цивилизованият човек е насочен към постигането на цели и решаването на проблеми. Тук вече говорим за дейност – дейността е осмислено начинание, в което разграничаваме аз (себе си), проблема (целта) и средствата за решаване на въпроса. Това е първия случай, с който се появяват наченките на съзнанието. Това се символизира от дъгата на лъка. Така ние наблюдаваме едно частично съзнание, явяващо се извън нас – чрез пособията, които използваме за решаването на въпросите. Затова създавайте и усвоявайте употребата на нови пособия.

Виждате, че основата на цивилизования човек е духът със съдба:

869

Затова цивилизованият човек действа по изпълнението на задачите, които са поставени в неговия зародиш – главата. Но изпълнението не е директно, а по опосредстван път – виждаме заложбите си като проблеми за решаване във външния свят и измисляме начини да ги решаваме. Така малко малко добиваме съзнание за заложбите си и малко по малко ги изявяваме.

02

При цивилизования човек се случва ново явление – организирана дейност на множество хора, която има обща за всички цел. Като цивилизован човек вие ще сте склонни да сте част от организации и да планирате поведението си.

Освен всичко друго е посочено, че цивилизованият човек опитомява природата и животните – той им задава своите, измислени от него самия правила. Това, метафорично погледнато, е и един опит за опитомяване на несъзнаваните ни заложби, намиращи се в нашия зародиш. Изобщо, цивилизованият човек се стреми да държи всичко под контрол и в подчинение на собствените му правила. Често това е причина за нерадости и разочарования, защото изначалието не е длъжно да отговаря на нашите искания и представи. Напротив, то е длъжно да ги разруши, когато са неверни, за да може погледът ни да се насочи към истинското съдържание на зародиша.

За цивилизования човек има да се кажат още три неща.

08

Долу в дясно е показано, че между цивилизования човек и неговата цел, символизирана от елена, стои една от божествените същности – един от трите аспекта на Богинята-Майка. Ние, отделилите се от бога, твърдим, че между нашите планове и целите ни стои невъзможността пълно да изчислим света и случайностите в него. Според Магура нещата стоят по различен начин – между нашите планове и нашите цели стои божествена, съзнателна същност, която има своите виждания за света.

Тя може да доведе стрелата ни до целта ѝ, а може и да я пречупи по време на полета ѝ. Това зависи само и единствено от това дали нашите планове са в съзвучие с нейните, т.е. дали нашите планове са така направени, че да осъществяват нейния замисъл. Затова в българския език коренът на думата богат е бог, защото бидейки в съзвучие с този бог, ние ще имаме успех.

IMG_3030

Описан е само един начин цивилизованият човек да бъде причина на делата си. Той трябва да създаде и „дари“ три условия, които да породят съответното Слово (Т). Словото е редът на нещата и онова, което не е записано в него, никога няма да съществува. Очевидно има начин редът на нещата да бъде променян при правилното взаимодействие със Словото. Аз не знам какво е това правилно взаимодействие и кои са трите неща, които трябва да принеса, за да се случи това.

03

И при цивилизования човек жизненото пространство представлява много действие и малко съзнание – сегмент 5.

 

237 Творчески насочено внимание


03

Етапът на творчески насоченото внимание е прелом – в начините, в целите, в нагласите. За първи път се появява собствено полусъзнание. В етапа на цивилизования човек съзнанието беше частично и се явяваше във връзка с опосредстването на взаимодействието, но тук половината окръжност е органична част от този вид хора.

26

Ред символи произлизат от образа на Богинята-Майка, а сред тях и символът Ф, който значи сътворение:

Виждате, че творчески насоченото внимание е половината от творчеството. Като такъв човек вие сте способни да задържате вниманието си върху определени теми, продиктувани от заложбите във вашия зародиш, символизиран от плътната глава. Вниманието включва насочената енергия, насоченото действие. На този етап става преходът между несъзнателните етапи и съзнателните. За сега не мога да си обясня катаклизма, който прекъсва лентата на живота в този сегмент и неговото отношение към творчеството, но такова отношение трябва да съществува и остава предмет на бъдещи търсения.

Като такъв тип човек вие би трябвало да се изпълвате с вдъхновение от различни въпроси и да сте силно привлечени към решаването им. Най-вероятно не става дума за банални въпроси, а още по-малко за намирането на банални решения. Напротив, вие имате способността да поставяте началото на нови подходи, нови начини и решения, да създавате нови начинания. Вие сте свързани с промяната – прекратявате старото и го заменяте с ново. Правете това неизменно, защото това е вашият начин да изявявате заложбите си и да вървите по пътя на просветлението. Навярно това ви прави и трудно приемливи за околните, защото никой не обича промените. Не се притеснявайте от това и продължавайте.

Това са всички описани в Магура разновидности на творчески насоченото внимание. Дали можете да заемате всяко от тях и как се определя кое от тях е доминиращото според датата на раждане, все още не знам. Техният смисъл в сексуалните сцени, в които участват е следния:

sex scene 2

Имайте предвид, че сексуалните сцени изразяват взаимодействие, обмена на енергии и идеи. Те не са само полов акт, те са взаимодействие изобщо, но сексуалното взаимодействие е добър символ за взаимодействието въобще.

Онова, което е от дясно, е причината. Онова, което е от ляво, е следствието.

В първата сцена виждаме експериментиране, което не довежда до зачеване. Тук човекът за пръв път започва да прави нещо в полусъзнание, по собствена воля. Затова човекът експериментира. Подходът на творческо насочено на вниманието е такъв, че не довежда до сътворяване, а до добиване на представа и опит.

189-190

Тази сексуална сцена не е част от пътя на творчески насоченото внимание, но е възможно човек да попадне и в нейната ситуация. Това са сексуални отношения по навик или изобщо взаимодействие по навик. При такова взаимодействие се получава закърняване, защото навикът е лишен от съдържание. Винаги трябва да се избягва да се живее и да се взаимодейства по навик, защото това довежда до гибел на същността.

sex scene 4

Това е сексуалното взаимодействие на разменни начала. Тук женската фигура от лявата страна е следствие на подхода на творчески насоченото внимание от дясната страна. При този подход се прави опит за купуване на творческите, въплътителските възможности на женската фигура. Имайте предвид, че женска фигура не значи непременно жена, нито мъжка фигура значи непременно мъж. В различни ситуации и отношения ние можем да се проявяваме като мъжки или женски същности, като това няма нищо общо с обърканата сексуална ориентация. Понякога ние възприемаме идеи и ги износваме, друг път от нас идва оплодителната енергия за зачеването на идеи.

Виждате, че онзи, който се опитва да закупи от творческите възможности на някого или на нещо, е дребен. Дребен в преносен смисъл, дребна душа. Ако усетите, че вашата житейска нагласа е такава, излезте от нея и търсете онова, което ви вдъхновява.

sex scene 5

Тук дясната част на сцената е първа, а лявата е втора – такъв е редът в Магура. В първата част творчески насоченото внимание е без нарисувана ерекция. Това ще рече, мен някакъв въпрос ме вълнува, мисля за него, вълнувам се. Това е еквивалентът на „намирам се в сексуално възбудено състояние, но без да обменям сексуална енергия“. Това е Тантра. Такова отношение към нещата ни прави привлекателни за хора и ситуации, които имат способността да довършат творчеството. Спомняте си, творчески насоченото внимание е само половината от символа Ф и само по себе си не може да твори, а трябва да бъде допълнено до цялост, за да може.

Тук „коланът през кръста“ на женската фигура е ветрилообразен, което означава, че тя се вълнува и е готова да зачене. Във втората част вече е нарисувана и ерекцията, т.н. случва се обмяна на сексуалната, творческата енергия. В резултат на това нещо се получава просветление, получава се познание отвъд видимото до момента – символизирано е от хоризонталните черти над главите. Да се занимаваме с онова, което ни вълнува – ето това е качествен път към просветлението и вечния живот. Тук изявата на заложбите от зародиша вече се случва с голяма скорост.

sex scene 6

Тази сексуална сцена довежда до преднамерено и контролирано зачеване точно определен дух със съдба с цел създаването на божествен владетел. Може да се представи като технологично стриктното изпълнение на каква да е работа, с цел да се получи точно определен резултат, иман предвид в неговото високо качество. И тук конфигурацията на творчески насоченото внимание показва специфично отношение към темата, което поражда готовност за зачеване у партньорите и средата. Това отношение и взаимодействие привлича душата за прераждане или това е оная идея, за която мислим и която искаме да въплътим. Това е друг продуктивен начин, по който човек може да взаимодейства със света, но тук енергията на въплъщението идва от нас – ние трябва да вложим от нашата енергия.

sex scene 8

Следва друга сексуална сцена, в която най-вдясно е духът със съдба или духът, който има да изпълнява определена задача, описана в неговата плътна глава. Той идва със своята енергия, идеята ни спохожда със своята енергия. Тази енергия повлиява първо творчески насоченото внимание и „го спечелва за каузата си“. На свой ред творчески насоченото внимание предразполага женската фигура, тя се вълнува и е готова да зачене. Това е още по-висш подход в изявата на заложбите си. Изобщо, старайте се да преминавате от по-нисши към по-висши подходи в рамките на един етап на развитие и от един етап на развитие към следващия.

sex scene 7

Накрая идва сексуалната сцена, в която женската фигура е от дясно – тя е причината. Нейният колан е ветрилообразен – готова е да зачене по принцип. Дланите на ръцете ѝ са насочени навън, което значи, че дарява от себе си. Гледайте на тази фигура не като на дашна жена, а като на житейски възможности за осъществяване. Това са най-благоприятните възможности и ситуации за вас, ако вие сте творчески насочено внимание. Чрез тях вие можете да предизвикате зачатие, чрез което да изявите заложбите си в най-пълна степен. И този път това ще бъдат вашите заложби, а заложбите на задачи и теми, които съответстват на вашите. Чрез този подход и етап вие можете да се изявите, наблюдавате и опознаете възможно най-добре и най-пълно.

Съществува още един вариант на творчески насочено внимание:

IMG_2974

Тук чрез медитация върху собствения ви зародиш вие постигате златно състояние на духа и творческо съсредоточение на вниманието, но без разходването на тази енергия. По неизвестен за мен механизъм, това довежда до там, че Словото (Т) ви става подчинено и чрез Словото можете да постигнете просветлението и вечния нетленен живот още тук:

IMG_2974 1

Така постигнатият просветлен и нетленен живот ще е донякъде половинчат, защото ръцете на фигурата са завъртени навътре, т.е. иска да придобива, да изживява, да получава, а при истинския нетленен живот ръцете са насочени навън – давам от себе си, дарявам, служа.

Виждате, това е един от най-добре описаните етапи на развитието в Магура. В него възможностите са огромни – от пълно самоунищожение чрез взаимодействие по навик до постигането на просветление и вечен живот в полза на себе си.

На този етап имате възможността да творите и да въплъщавате. Но, да го кажем така, не се улисвайте в творението и в процеса на творчеството, защото това е само етап, ами вървете напред по пътя на развитието на съзнанието.

03

Жизненото ви пространство на този етап е съчетание и противоречие от много действие с малко съзнание и много съзнание с малко действие. Това жизнено пространство се доминира от разкъсалия го символ на смъртта и тленното. Може би, защото творенията ви през този етап ще са все тленни и смъртни.

 

 

001 Търсещият просветление и вечен живот


Тук вече стигаме до съвършено нов тип човешки фигури. На първо място, те имат вдигнати в кръг около главата ръце – те представят пробуденото съзнание. На второ място, те имат тяло, съставено от един или два триъгълника. Насоченият надолу триъгълник означава духът, който се стреми да се принизи или, казано по друг начин, да да изживее житейска опитност. Насоченият нагоре триъгълник е, удивително, материя, която се стреми да се организира толкова сложно, че да постигне вечния телесен живот, с което и духът да се върне към вечния живот. Разбира се, постигането на вечен телесен живот навярно е невъзможно, но духът подтиква материята да прави това. Всъщност, в крайна сметка духът се завръща към вечния живот без материята и вече осъзнат.

С това виждаме една фигура, която е достатъчно съзнателна и при която имаме насоченост нагоре, т.е. стремеж към постигането на просветление и вечен живот. В Магура такава фигура има само една, но дори и сама тя дава характеристиките на цял един етап от развитието – човекът, осъзнал се дотолкова, че да се стреми към просветление и вечен живот.

Характерно за този човек е, че съзнанието му е изпълнено с множество зародиши – очевидно, не всички от тях негови собствени. Такъв човек е напълнил съзнанието си множество идеи за пътя към просветлението и вечния живот. При този човек има насоченост само нагоре. По това може да се съди, че той напълно отписва стремежите на духа да се въплъщава в различни образи и роли. Такъв човек е силно склонен към аскетизъм и изолация. Ползите от това са малко, когато съзнанието е изпълнено с всевъзможни идеи.

Такъв човек се стреми да чете още и още, да посещава курсове, лекции, беседи и т.н., с което много силно се лашка. Този човек изживява страдание. Той е осъзнал, че съществуват и по-дълбоки истини, но не се доверява на собствения си път и на собствените си заложби. Той мисли, че пътят може да бъде намерен извън себе си.

Вижте размера на ръцете около главата спрямо размера на тялото – този човек пренебрегва, дори ненавижда тялото си. Признавам, че и аз имах такъв период, но той е полезен само с това, колкото да видиш, че това не върши работа.

Мисля, че такъв човек трябва да се успокои, да спре да се анализира, да спре да воюва със себе си. Трябва да си даде време, да се остави на мира. Разбира се, не трябва да престава да се наблюдава, но само толкова. Нужно е да спре да си казва какъв трябва да бъде.

03

Жизненото пространство на този тип човек е сегмент 7, който е балансиран – колкото действие, толкова и съзнание, но е най-малкият и свитият от всички сегменти. Такъв човек, понеже не престава да чопли в себе си и да търси проблеми, има големи комплекси и той би желал, ако може, въобще да не съществува. Доброволно се отказва от едно или друго, утешавайки се с мисълта, че ще постигне вечния живот по своя фанатичен начин и това е всичко, което всъщност му трябва.

 

108 Ескпериментатор


При експериментатора имаме пълноценно тяло:

040

В Магура този символ значи плът. Този символ също значи и време, защото представя трептението на енергията (духа) от свободно към плътно състояние и обратно. Това също така е цикъл на проявено съществуване на материята и нейния разпад.

Ние всички, които сме стигнали до този етап, че да имаме такъв тип телесност, сме устройства за осъществяване на битието. Ние постоянно осъществяваме някакви идеи, като ги довеждаме до плът и действие, а разграждаме други. Чрез нас битието се осъществява, а ние живеем със заблудата, че имаме реално съществуване сами по себе си. Ни ще съществуваме дотогава, докато имаме някакви задачи за изпълнение. Без наличието на такива задачи тази конфигурация ще се разпадне и разложи на съставните си части, т.е. ще ни достигне тленната ни смърт.

Ние сме функция на битието и нямаме абсолютно съществуване. Затова не трябва да се впрягаме твърде много.

Сега обърнете внимание на съзнанието на експериментатора. Общо четири човешки рисунки имат такова съзнание:

На първо място, съзнанието е затворено, което значи „отделил съм се от външния свят и наблюдавам в себе си“. Да наблюдавам в себе си значи да наблюдавам чувствата си, мислите си, настроенията си.

След това обърнете внимание, че на всичките съзнанието има по-малко или по-изразена сърцевидна форма. Сърцевидната форма на съзнанието в Магура значи, че това съзнание иска, стреми се да получава. Комбинацията от двете форми чета по следния начин: съзнание, което иска да наблюдава в себе си, да изживява, но не във външния свят, а в себе си.

Такъв човек може да бъде затворен, да не желае да общува.

На трето място, забележете, че във всичките четири случая не са нарисувани крака. Краката значат, че се търси полза в действителността, че се търси проявление на заниманието и неговите резултати. Тук това не се търси, с което разбира, че става дума изключително за стремеж към, да ги наречем, „вътрешни“ изживявания. Затова тези рисунки са експериментатори – те искат да почувстват, да научат, да изживеят, но не и да променят живота си.

03

Жизненото поле на експериментатора е балансирано – колкото действие, толкова и съзнание, но е поделено на четири части. Не знам със сигурност значението на това, но предполагам, че така се показва съществуването на ясни граници – „аз искам да опитам това, но не искам то да е част от живота ми“. Мисля си, че сред експериментаторите преобладават тези, които биха флиртували неудържимо, за да изпитват емоциите от това, но не биха стигнали до отношения и връзка. Същата логика би трябвало да е вярна и за всяко друго начинание – склонни да разговарят за него, но не и да го правят.

 

203 Искащият


Онзи, който вече е станал съзнателен, е разбрал, че може по собствена воля да си представя едно или друго. После този човек дълго си е представял нещата като експериментатор, но без изобщо да се заеме да ги прави. В някакъв момент съзнанието се отваря, за да взаимодейства със света, но остава насочено навътре – искащо. Такъв човек е готов да започне да иска от света, да се стреми да получава и да взима.

Мъжките искащи съзнания са почти всичките без крака. Разпознаваме ги по липсата на „колан през кръста“. Липсата на крака ще рече, че те не се стремят към промени и полза в ежедневието. Следователно, мъжките искащи същности искат просто да се чувстват по определен начин – да ядат едно или друго, да имат едно или друго самочувствие и т.н.

Женските искащи същности са почти всичките с крака, което значи, че стремят не толкова към изживяванията и начина, по който се чувстват и възприемат, колкото към конкретни промени в живота си.

Искащият е такъв род човек, който на съответното си равнище на развитие на съзнанието вярва, че придобиването е решението на въпросите в живота му. Дори не толкова на битови въпроси. В дълбоката си същност искащият съзнателно или подсъзнателно вярва, че удовлетворяването на исканията ще промени начина, по който се чувства. За това е цялата работа – за да се чувстваме добре.

При по-необръгналите искащи аргументът за всичко е „ама аз искам!“. Тези, които са по-напреднали в изкуството или занаята на искането, се опитват да представят исканията си като стремеж да се направи добро за някой друг.

Искането няма спирачки. То се разгаря все повече и повече и се разпростира върху всичко – пари, отношения, обяснения, власт, емоционална власт, притежания, блага – всичко.

Лудостта на искането трябва да се остави да се изчерпи. Никого не можеш да убедиш, че получаването ще му реши въпросите и най-вече, че ще го накара да се почувства добре или поне нормално.

На основата на формата на съзнанието можем да определим искащия като особено силно вгледан в себе си.

Върхът на искането е представен в следната сексуална сцена:

sex scene 4

Тук женската фигура до такава степен иска да получава ползи в живота си, че проституира – разменя женствеността и творческите си възможности (колана през кръста) срещу даровете на дребното човече. Не я укорявайте, защото навярно всички правим такива неща. Да не е друго, но когато ходим на работа, ние проституираме в полза на дребната душа – директор. Всъщност, тук е подходящо да го кажа, само дребните души мечтаят да са директори.

Ако сте искащи, стремете се да искате по-малко, отдайте се напълно на искането или пък започнете да давате от себе си. Ако сте истински искащи, най-вероятно живеете с твърдото убеждение, че твърде много давате от себе си. Мисля, че всъщност нищо не може да се направи, преди искащият сам да осъзнае лудостта на искането.

03

Жизненото поле на искащия е неуравновесено – много действие и малко съзнание. Искането обсебва искащия и той иска страстно, което го довежда до житейски ситуации, в които лигите му да текат все по-силно.

 

111 Наблюдателят


След като искащият, дълго време влагал сила и енергия да получава, види, че получаването всъщност до никъде не води и, че няма как да получи всичко, защото изникват все нови и нови неща за искане, той най-сетне решава да напусне този етап от живота си. Тогава се превръща в наблюдател.

Наблюдателят е първия етап, при който виждаме истински развито съзнание. То е отворено и неутрално – наблюдава света, но без да се стреми да взаимодейства с него – нито да му дава, нито да взима.

В Магура са представени цели 30 варианта на наблюдателя. Заради това, изобщо не възприемайте наблюдателя като някакво пасивно състояние. Напротив, наблюдателят може и върши всичко от само съзерцаване, през обучение на другите, през магьосничество, та до зачеване и износване на плода. Тук особеното е състоянието на съзнанието, което е отворено, но нито се стреми да даде, нито да вземе.

Липсата на глава в една човешка фигура показва, че човекът наблюдател не се занимава с, не осъществява собствените си заложби. Вместо това той се явява вместилище и осъществител на построения отвъд себе си. Това е друг начин да се опознаеш, защото всичко в битието е построено по подобие. Наблюдавайки и осъществявайки битието, ние добиваме представа за себе си и осъзнаваме заложбите в зародиша си. Това е да се видиш в света извън себе си.

Когато фигурата има глава, това показва, че неутралното наблюдаващо съзнание има център – своя зародиш с неговите заложби. Това дава фокус на взаимодействието на този вид наблюдатели със света – те взаимодействат с онези теми, принципи и проявления, които отговарят на техните заложби. Това е друг възможен път към себеизявата и развитието на съзнанието.

03

Жизненото пространство на наблюдателя е сегмент 10, който е вторият най-благоприятен след сегменти 11, 12 и 13. В сегмент 10 съществува баланс между действие и съзнание и голямо поле за изява. Полето за изява е голямо, защото съзнанието и действията не са строго закотвени към сравнително тесните собствени заложби. Наблюдателят е многовариантен.

 

874 Даряващият


Последната форма на развитие на съзнанието е даряващото съзнание – да даваме нещо от себе си, не срещу цена, не срещу признание, почести или друга форма на облаги.

Насочените навън длани символизират даряването от себе си.

874

В Магура съществува само тази рисунка на даряващ човек. Това значи, че не съществуват варианти и всички даряващи са силно еднакви или поне подобни.

Тук съществува плътно тяло, следователно това съзнание е телесно представено и живее осезаемо сред хората. Представено е само в женски вариант – с „колан през кръста“, който символизира способността за зачеване, износване и раждане. Тук коланът е показан във ветрлиообразна форма, което говори, че даряващият е винаги готов да зачене. Наличните крака показват, че поведението на даряващия води до ползи и проявления в ежедневния живот.

sex scene 7

Поведението на даряващия е представено само и единствено в тази сексуална сцена – най-висшата от всички съзнателни сексуални сцени. Тук даряващият е от дясно, което показва, че той е причината. Действително, даряващият предоставя своите творчески и въплътителски възможности, да кажем, безплатно. Това привлича стремящи се да изявяват своите заложби хора с творчески насочено внимание.

Това не се отнася само до половия акт. Даряващият може да е майстор в някаква област, който е готов да сътворява. При него, чрез хора или по друг начин, достигат идеи, достига някакъв заряд. Даряващият го въплъщава до форма, съвместима с действителния ежедневен живот. Разбира се, бременността и родилните мъки са си за негова сметка. След това той оставя износеното и родено явление в дар на света. Като пиша тази публикация, а и всички преди нея, правя същото. Много от вас правят същото.

Даряващият е привлекателен и търсен, защото множество идеи и заложби търсят своята изява. Затова често даряващият може да живее и в лека степен на досада – покрай него винаги ще се навърта по някой, който иска нещо да му се осъществи.

Даряващият може да изглежда като лека жена, а това може и наистина да е така. Но даряването е много бърз и производителен път към изявяването на заложбите ни. След това, даряващият не задържа резултатите, а ги дарява, освобождава се от тях. На по-ранните етапи на развитие даряващият е изчерпал всичките си нисши заложби – всички стремежи чрез обсебване, придобиване, властване да почувства удовлетворение. Затова даряващият не твори дребнави изяви, а достатъчно качествени такива, които да са наистина дар за света. С това даряващият бързо изчерпва остатъците от заложбите си, изчерпва кармата и предопределението си. Даряващият е на прага на свободата и вечния живот.

Свобода от какво?

Тук все още има плът, а плътта е израз на заложбите и предопределението. Докато има плът, има и какво да се осъществява. Затова, ако човекът умре на този етап от развитието си, остатъците от неговите заложби ще бъдат върнати в Бог-Слово (Т) и ще бъде създадена нова душа за прераждане, която ще се върне отново като човек. Този човек няма да е съзнателен за предишния си живот, защото единият или другият живот като човек не са важни. Т.е., новото проявление на заложбите като човек няма да е съзнателно от самото начало, от раждането си. Но много бързо в рамките на живота си ще преминава през етапите, докато стигне развитието от последния си етап. Бързо може да значи по няколко години за повторението на един етап, може да значи и по няколко месеца. Това е наистина бързо, защото нормално един етап се изминава за стотици животи. Помислете колко дълго би траяла вярата на човека, че чрез придобиване се получава удовлетворение и развитие? Човек на такъв етап ще иска нови и нови животи, в които да се ражда като богаташ, владетел, директор, мързелив наследник на богати роднини, иманяр-късметлия и т.н. Така че, завръщането за няколко десетилетия (две или три) до последно постигнатия етап е наистина бърз процес на осъзнаване. Да го кажем така: на спомняне на съзнанието.

03

Жизненото пространство на даряващия е особено благоприятно – то е от трите най-благоприятни – сегмент 11. То е обширно и се характеризира с баланс между действие и съзнание.

Ако чрез даряване човек успее да изчерпи и последните си заложби, неговото плътно тяло ще се разгради, защото всички причини, довели до съставянето на това тяло, вече са изчерпани и престават да съществуват. Развилото се до тук съзнание преминава в ново, нетленно съществуване.

 

765 Нетленен маг, ангел


Нетленният маг е друго състояние на съзнанието, представено само от една единствена рисунка. Тук вече няма пол – нито мъжки, нито женски. Липсва тяло, но е налична „ефирна“ структура. Съзнанието е огромно на фона на структурата и е насочено навън – служи, дарява.

DSCN5642

Нетленният маг е описан само в една сцена. В нея мъжка и женска фигура, което може да се чете като „хората изобщо“, се намират пред средство за извършване на обреди. Самият обред се извършва от нетленния маг.

Нетленните магове могат да се обяснят като висококвалифициран персонал, знаещ и умеещ да използва невидимите механизми на битието. Нетленните магове помагат на хората с въпросите, които последните не могат да решат сами.

Нетленните магове нямат собствена глава, т.е. нямат собствени цели и стремежи. Тяхното съзнание временно се изпълва със задачата, която изпълняват.

Бихме могли да изкажем нетленните магове и като ангели-пазители.

Нетленните магове са неподвластни на смъртта, те са постигнали вечния живот и просветлението, но са дали обет да помагат на хората.

03

Жизненото пространство на нетленния маг, сегмент 12, е силно благоприятно.

 

1024 Съзнателна енергия, архангел


Предпоследният етап от развитието на съзнанието е дух, енергия, която е постигнала съзнание за себе си. Съзнателна природна сила, архангел.

03

Лъчите са енергии, дух. Несъзнаващ дух, просто енергия, която действа, прелива се от едно в друго и задвижва.

how a Magura male figure is constructed

Духът облича плътска одежда и се изявява като човек, за да се осъществи определен набор от заложби и с това да постигне съзнание за себе си. Човекът е бог в плътски одежди.

Накрая се превръща в съзнателен дух, който служи на битието и неговите цикли на зародиш-осъзнаване, но без намеса и влияние в ежедневните въпроси – не са нарисувани крака.

От духът се ражда съзнанието. Проява на духа е въображението. Чрез въображението се твори и се развива съзнанието. Животът на духа е вечен.

Архангелите се проявяват като природните сили.

1022

Интересен е този архангел, на който главата е показана куха с два зародиша вътре. Той има съзнание в съзнанието. Има божествено ядро в съзнанието си. Какво означава това, не знам.

 

 

478 Бог


Архангелите могат да се завърнат в бог, който е съвкупността на всичките архангели, но е повече от техния механичен сбор. Това е добиването на окончателното всесъзнание за себе си като всичко, което някога е било, е и ще бъде.

Богът отделя нов зародиш, за да изживее чрез един свой лъч нова хипотеза за себе си. Казват, че богът прави това от любов към себе си във всичките си проявления.

С това цикълът на изявяване на заложбите на зародиша и развитие на духа и съзнанието е приключил. И един архангел се отделя от множеството, за да изживее нов цикъл, започвайки отново от пълното несъзнавано.

 

Заключение на този етап


В хороскопа от Магура остава да се направи още много.

На първо място, чрез събиране на отзиви доколко това отговаря на вашите наблюдения и самонаблюдения ще мога да преценя дали разпределението на етапите по дати е правилно или трябва да се преправи. Също ще може да се прецени дали последният етап „Бог“ трябва да е част от лентата или тя трябва да е без него.

По-нататък трябва да се мисли за значението на деня от месеца, за значението на часа от денонощието и за значението на положението на Луната спрямо Земята и Слънцето. И да се изясни как тези значения се наслагват едно върху друго, за да създадат уникалните заложби, нагласи и етап на развитие на всеки един от нас.

Имайте предвид, че това не е просто хороскоп, още по-малко астрологичен. Тук се търси генералната цел на съществуването и как тя се реализира в нашия настоящ етап. Това ще ни помогне да разберем себе си, да се осъзнаем, да се приемем и изживеем. Ще ни помогне да видим глобалната картина и ролята си в нея и ще ни освободи от бремето на страданието, което умът изживява, защото може би не отговаряме на онова, което някой ни е казал, че трябва да бъдем. С това ще се излекуваме от болестите и страданията си.

Ще можем да знаем във всеки един месец, ден и час какво иска изначалието от нас, какво следва да изявим сега. Когато изявяваме заложбите си, ние чувстваме удовлетворение. Удовлетворението е съвършено различно от удоволствието. Удовлетворението е показател, че правим нужното сега, то е чувството, което изпитваме от развитието си. Удовлетворението лекува.

Не на последно място, ние ще спрем да обвиняваме себе си, съдбата и другите. Ще погледнем отвъд дребнавите рамки на аз и ти и ще се видим един друг като безбройните проявления на себе си.

Помни, че ти сам си дошъл при родителите си, защото те са подходящи за теб. Ти не си се паднал там по случайност. Помни, че всяка ситуация, всеки човек, които се явяват в пътя ти, ти съответстват. Помни също, че показаните рисунки са не само етапи от развитието, но и състояния, които можем да се изживяваме моментно. Не бързай да съдиш кой на какъв етап е, защото може би досега си наблюдавам само състоянията му. Не бързай да съдиш и за себе си. И помни още, че ние надрастваме едно състояние и един етап, когато се разпознаем в него, но не и когато се опитваме да се борим с него. Затова имай знанието за етапите и състоянията, изживявай се, наблюдавай се и се разпознавай. Така израстваш.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: