Skip to content

Хипотеза и проект за издирване, установяване и документиране на лунен светилищен комплекс в района на Белоградчик

септември 14, 2017

Контекст

Предишни находки и проучвания в района на Белоградчик доведоха до събирането на информация за обекти и техни особености, които създават тематично благоприятна среда за съществуването на такъв комплекс, т.е. личи, че в района на Белоградчик хората са се занимавали с философски, познавателни, мистични, обредни теми и с практическо приложение на идеите си. Заради това в този район е съществувала цялата необходима основа, а очевидно и нагласа, която да доведе до изграждането и функционирането на предполагаемия комплекс.

 

а) целият район около Белоградчик прилича на буквата Ф

б) съществува мястото, наречено Върбовски кръг, което се намира в центъра на фигурата от т. а) и също има формата на буквата Ф

в) в пещерата Магура се намира рисунка със същата форма

10

г) в Магура символът Ф е една от стилизациите на рисунките на Богинята-Майка

26

Вариант на този символ се среща и в представения там Слънчев календар

09

Тук символът се отнася до зимното слънцестоене. Интересна особеност е, че той представя и Земята, и Луната според равнището на прочит – дали четен за движението на Земята около Слънцето или за движението на Луната около Земята. В случая, когато е представена обиколката на Луната около Земята, във връзка с това е представено числото 27, което отговаря на броя на денонощията в орбиталния период на Луната.

д) в района на Белоградчик съществуват множество скални отвори, които или свързват две съседни светилищни площадки, или от една светилищна площадка предоставят видимост към позиция в небето

е) по Белоградчишките скали са изсечени стотици ритуални ямки, като на някои скални площадки техният брой е до повече от десет, а на други има само по една

ж) на някои места по скалите около Белоградчик са се запазили и скални изображения, например на светилището Чачин камък и на скално светилище до скалата Боров камък над местното село Боровица

Едно от изображенията демонстрира високо развити познания по геометрия

sinteza-1

а друго може напълно логично да се прочете като данни за поредността и периодите на планетите от Слънчевата система в комбинация със слънчев часовник и компас, което го представя като сложен астрономически уред

з) в намиращата се на 7 км от Белоградчик пещера Козарника е намерен артефакт, който показва, че още преди 40000 години хората в района са могли да броят и да записват числа

rebro-40-000

В същото време, над 120 от рисунките в пещера Магура представляват числа, числови записи, редни записи, както и действия с числа – умножение и деление

и) огромна част от рисунките от пещера Магура са аналози на символите, използвани в астрологията и алхимията

alchemy

й) съществува скала в близост до Белоградчик, която напълно прилича на трите рисунки на Богинята-Майка от пещера Магура

Главата и лицето на тази скала съдържат множество подробности като устни, ноздри, скули и т.н., което е извънредно за известните образи по Белоградчишките скали. В допълнение, анфасът на тази скала представя симетрично лице

което указва за изкуственото оформяне на скалата.

Обобщение по контекста

Без да се навлиза в подробности по отделните представени точки (всички подробности могат да бъдат представени при поискване), се показва, че в района на Белоградчик са съществували всички необходими предпоставки за изграждането на мащабни научни, идейни и приложни комплекси. Това е още по-вероятно с оглед на множеството връзки, свързващи обектите по Белоградчишките скали и района с рисунките от пещера Магура. Така се очертава единен научен и идеен център, от който се е ръководела дейността в района, а това е благоприятно и дори нужно условие за изграждането и функционирането на предполагаемия лунен комплекс.

Възникване на идеята за съществуването на лунния комплекс

В близост до град Белоградчик, на привидно произволни места бяха намерени три кръгли каменни плочи, счупени по един и същи начин

Местата на плочите бяха заснети и поставени в карта

krug kamani

Така се изясни, че те образуват две отсечки с равни дължини – от по 1 км, което направи много малко вероятно предположението за случайното попадане на плочите на съответните места.

krug kamani 3

В последствие беше забелязано, че ъгълът между двете прави съответства на ъгъла при един връх на фигура с 30 равни страни, всяка от тях с дължина от 1 км. По-късно такава фигура беше изчертана. На изображението тя е показана в жълт цвят.

01

С таи фигура възникнаха два проблема. Първо, при изчертаването ѝ върху картата тя не можа да се затвори правилно, като възникна грешка от 05, км в дължината на последната страна. Второ, тази фигура не минава през известните досега обекти в района на Белоградчик.

Затова измерванията на двете прави бяха направени отново и ъгълът се коригира на 13,3°. Това съответства на един връх на фигура с 27 равни страни. Въпросната фигура също беше изчертана – в червен цвят.

При фигура с 27 равни страни възникват множество благоприятни и смислени съвпадения:

 • фигурата минава през Върбовския кръг, който има формата на стилизирания образ на Богинята-Майка от Магура, както и на взаимозаменяемите символи на Земята и Луната, използвани в Магура;
 • фигурата минава през село Праужда, където беше намерена каменна плочка с изсечени по нея изображения.

  От едната страна на плочката съществува директна препратка към сексуалните сцени от Магура
  03sceni-011
  От другата страна на плочката е показан астрономически обект – звезда с осем лъча. От това личи, че до село Праужда е съществувал център, свързан с пещера Магура и обектите по Белоградчишките скали, което пълноценно подкрепя виждането, че това място е било функционална част на комплекс. Това пък е в съгласие с допускането за 27 страни на фигурата и нейното преминаване през Праужда;

 • фигурата преминава през скалите в близост до село Дъбравка и масивите Збегове, където са известни още светилищни площадки;
 • в Магура числото 27 заема важна роля – броят на мъжките фигури е 27, броят на женските фигури е 27, броят на символите подобни на този за жена и Венера е 27, числото свързано с Луната също е 27;
 • центърът на фигурата с 27 равни страни попада на върха на възвишение, което е благоприятно за извършването на астрономически и култови дейности.

Така се стигна до предположението, че система от 27 на брой функционални звена е била изградена и е работела в района на Белоградчик, като разположението на звената е било по върховете на фигура с 27 равни страни, а един от върховете ѝ се описва от трите кръгли каменни плочи. Допусна се още, че така изграденият комплекс е бил свързан с орбиталната обиколка на Луната около Земята, която трае 27 денонощия. Тази фигура е вписана в окръжност с диаметър 8,8 км. Диаметърът на Луната е 3476,2 км, което е кратно на 8,8. Диаметърът на предполагаемият комплекс е 395 пъти по-малък от този на Луната. Известно е, че за предаването и улавянето на вълни, както и за натрупването на лъчева енергия в някакъв обем се използват размери, кратни на дължината на вълната. В същото време, увеличението на мощността на телескопите се постига ефективно не посредством увеличаването на техните размери, а чрез изграждането на система от множество малки телескопи, работещи синхронно върху един обект. Най-вече това се отнася за радиотелескопите.

Едновременно с това, Слънцето има диаметър 400 пъти по-голям от този на Луната, а Луната е 395 пъти по-голяма от предполагаемия комплекс. Тук може да става дума и за малки грешки при изчертаването на фигурата, а всъщност той да е 400 пъти по-малък от Луната. Тогава комплексът може да се отнася не само до Луната, но и до Слънцето.

И двете тела в Магура са показани като проявления и символи на боговете и затова комуникацията с тях трябва да е била от голяма важност.

Отзвуци

krugli kamani

В черкви из района на Белоградчик се намират кръгли каменни плочи, вградени в пода. След публикуването на темата, както и след разкази пред мои гости, които водя из района, получих множество устни сведения за такива плочи в дворовете на черкви в близките части на Сърбия, както и в други черкви из България. Допускам това явление за закономерно като останка в паметта на хората, че кръглите каменни плочи са проводник или средство за извършване на тайнства и/или за общуване на почитаните богове.

Цели на проекта

Целта на проекта е да се изясни, имало ли е такъв комплекс.

На някои от местата е вероятно останките от части на комплекса все още да са на повърхността – върху скали и скалисти места. Всъщност, всички точки от предполагаемия комплекс, намерени досега, са именно върху скали и скалисти терени, където останките са могли да останат на повърхността. Там, където обектите са били разположени върху почви, в съвременни землища или на територията на съвременни селища, е вероятно останките вече да не съществуват или да са под земната повърхност. Ако оценките ми за възрастта на рисунките от Магура са верни, този комплекс може да е работил по всяко време в последните 42000 години, като в Магура е описано, че допреди 25000 години взаимоотношенията с боговете не са били опосредствани чрез използването на пособия и процедури. Това се случило след голяма промяна, настъпила преди около 25000 години. Останките от тези обекти могат да се намират на всякаква дълбочина.

Начин на работа

Налага се да се съсредоточим върху това, което е достъпно и възможно.

На първо място, това е обход по цялото протежение на предполагаемата фигура в ивица с широчина не по-малка от половин километър. Това ще бъде опит за визуално установяване на потенциални останки от комплекса. Успех в случая ще представлява един, два или повече обекта, разположени по върховете или в близост до върховете на предполагаемата фигура. Това ще направи смислена работата по следващ етап.

Следващият етап е направата на археологически сондажи. Археологическо дружество Белоградчик, на което съм член на управителния съвет, има правото да извършва такива дейности, разполага и с квалифицирани археолози. Ако сондажите покажат, че по-задълбочените проучвания са перспективни, следва да се премине към пълноценни археологически проучвания.

Какво е направено досега и какво е нужно

Разбираемо е, че трябва да се започне с най-простото и най-достъпното – обхода на терена.

Дотук е направено всичко, което е описано в контекста. Разполага се с любителски фотоапарат, GPS устройство и дрон. Съществува активно археологическо дружество с всички необходими права. Дружеството може да получава парични и вещни дарения и да се разпорежда с тях.

Нужни са по-съвършени и подходящи дрехи, обувки, технически устройства, дори и пари, защото в това време участниците не могат да вършат друга работа. Автомобил за пътуване по по-сложни терени също би бил от голяма полза. В помощ ще са също и хора, които искат да участват в издирването. Не се наемам да пресмятам кое колко струва и колко трябва, защото това е извън нагласите на психиката ми.

Но логиката на работата е ясна, целите са определени, вероятността за съществуването на комплекса е голяма. За мен този обект е интересен и за последните десет години съм се доближил значително до него.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: