Skip to content

За iTi и iYi

юли 17, 2017

Миналата година, докато правех картата на всички рисунките от Магура, трябваше щателно да огледам и снимам и всички рисунки, за да не пропусна някоя. Тогава видях доста, които преди това не бях забелязал.

Над сцената с трите аспекта на Богинята-Майка забелязах символа iTi:

781-783

iTi symbol

Той със сигурност е пояснение за същността на Богинята-Майка и дава информация относно нея, защото е част от символите около нея, които са нейни описания – така е в Магура.

В пещерата има множество символи, които са по три:

figure 22 b

И при тях, и при онези, при които чертите са повече, става дума за отброяване и посочване някакво число. Понеже се използват все вертикални черти, се заявява следното: определен брой от еднакви по същността си неща. Тогава трите вертикални черти са три подобни по същността си неща, може да са три камъка, три дървета, три дни, трима души и т.н.

Но в Магура тоя похват е разширен, например в следната сцена:

652-660

В Магура се чете от дясно на ляво и тук е посочено, че от девет подобни неща четвъртото е по-специално – бройте тази женска фигура като една от вертикалните черти. Това са деветте месеца на бременността, като е посочено, че същинската бременност започва от четвъртия месец. Освен това, представеният по различен начин елемент (бременната жена в случая) дава информация за какво се отнасят всичките девет елемента – отнасят се до бременността.

Проста и ефективна система, която показва брой, поредност и същност.

781-783

Като се върнем на iTi и следваме магурската логика на предаване на информация, разбираме, че стада дума за три еднородни неща, средното от които е същинското, както и каква е същността на трите – същността им е символът Т, който в Магура значи построението на нещата, тяхната логика, тяхната конструкция. Битието има три съставки – построение, енергия и пространство. Построението е женската съставка на битието и символът Т се отнася към женската изначална същност. Затова в Магура женските творящи духове са създадени от мъжките оплождащи духове чрез добавянето към тях на символа Т:

female spirit creation

В Магура не съществуват никакви вътрешни противоречия.

От представената дотук логика става разбираемо, че iTi е триединството на символите Т или на женската изначална компонента на битието. Това се изразява чрез трите аспекта на Богинята-Майка:

3-aspects

От трите аспекта, двата странични са описани с множество символи:

pb045107

а средният е представен в „чист вид“. От това се разбира, че средният аспект е „чистата“ същност на Богинята-Майка, а двата от страни са негови функционални варианти. Затова в

781-783

средният елемент говори за същността на всичките три и с това се доказва, че iTi е символът на триединната Богинята-Майка.

Сега прочитът отива към болезнено чувствителният и ползваният по всякакви начини символ IYI. И нищо чудно някой да би желал и да ме понабие за прочита, който давам тук, защото той си има друг прочит, който му отърва на мирогледа и целите.

Явно е, че в IYI средният елемент е Y, което е начин да се покаже, че определено не е T.

В Магура има богат набор от варианти на символа Y:

за Y V Л 1

Те са разновидности на следните символи:

mazki-zatvorenimazhki-otvorenimale-others

които имат произхода си от нарисуваното в Магура слънце:

magura-cosmogony

Слънцето в Магура е Богът-Баща. Конструктивно то е сборът от всичките си лъчи, т.е. от мъжките оплождащи духове. Затова същественият и най-прост негов символ е лъчът. Y в IYI значи „един от лъчите“ или „мъжкото начало“. С това се заявява също, че средният е същинският и, че общо са три. Действително, в образа на магурското слънце средният лъч е основополагащият. както съм показал с червен цвят в илюстрацията.

Но има и нещо друго:

sl-tr-03

Слънцето в Магура също е триединно и има три проявления – както и Богинята-Майка. Двете сцени дори са нарисувани една срещу друга, за да се предадат големи количества допълнителна информация.

IYI е не само изначалната мъжка същност под формата на задвижващ и оплождащ дух, а също така е и триединният Бог-Баща. Но това е символ със залязващо значение. Не изживявайте неприятни емоции от това твърдение. В дълбоката древност Богинята-Майка е била заменена от Бога-Баща. Затова в Магура срещаме iTi, защото е от времето на Богинята-Майка, но днес iTi не се среща, защото всичко това е било много отдавна и Богинята-Майка отдавна е детронирана. Обаче нарисуваното в Магура колело на съдбата се върти, а събитията по оставената от него диря под формата на лентата на човешката история следва да се повторят. Затова предстои смяна на Бога-Баща от Богинята-Майка, с което, поетично речено, на небосклона ще изгрее iTi, а от него ще слезе IYI.

Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: