Skip to content

За Колелото на съдбата (историята) и съдбовността на числото 13

юли 17, 2017

Фразите в езика ни съвсем не са се появили по случайност и благозвучност, а отразяват езотеричната (невидимата в материалнопроявения свят съвкупност от принципи, управляващи проявлението) същност на битието.

pb045107

Например, думата лък неслучайно е подобна на думата лъч, защото и по взаимно разположение и по логика на извършваното действие лъкът и стрелата са отделянето на лъчи от телата. В Магура лъкът е подобен (и е част от) излъчващото светлина слънце. Пак в Магура, лъкът е символ на преднамереното действие, а в сцената с триединната Богиня-Майка единият от нейните аспекти покровителства стрелеца и му помага да постигне целите си, т.е. да улучи. Виждате, че думите улучват, сполука са производни на думата лък, а пък в Магура преднамерените действия и сполуката се символизират все от лъка. Няма съмнение за мен, че езикът ни е възникнал като изричане на познанията от Магура.

Нещо повече, стрелецът бива покровителстван от Богинята и е в съзвучие с нея, затова и постига целите си. Така той е богат, а коренът на думата е именно бог. Дори тази логика на езика ни също е представена в пещерата.

Но тук думата ми е за колелото на историята или съдбата. Кой, кога, по каква причина е преценил, че историята има колело, което се върти и заради което събитията се повтарят?

01

Две хиперважни сцени в Магура са разположени една до друга, за да се подчертае връзката им. Дясната е Слънчевият календар, а лявата е Сцената на човешката история. Разположеното от дясно в Магура е причината, а разположеното от ляво е следствието. Затова събитията в човешката история са следствие на календара и фундаменталните принципи, които въртят неговите колела. Колела в календара никак не липсват.

Насочвам вниманието към следното колело:

15 the rotating star


То има 13 лъча и 13 сегмента между тях. Седем от сегментите са затворени, значи са от един вид. Над осмият има знак, значи е специален. Пет от сегментите са отворени, значи са от друг вид.

Ако това колело се върти и оставя диря, неговата диря ще изглежда така:

10

Дирята му е нарисувана в съседната сцена:

12

Тази лента (последователност от сегменти) може да се датира:

17

Датите по тази лента съвпадат точно с реални геологически и археологически находки, както и с твърдения на свещени текстове, което значи, че това наистина е лента на историята.

Но тя е и лента на съдбата, защото се създава не сама от себе си, не по независим и случаен начин, а се поражда от въртенето на колелото.

Следователно, съдбата и историята наистина имат колело и тази фраза не е просто нечия приумица, а отново е резултат от това, че някой е чел и изрекъл рисунките.

Зависи кой сегмент вземем за начало. Ясно е показано в Магура, че за начало трябва да се вземе първият от седемте затворени сегмента и тогава катастрофата трябва да се случва в осмия сегмент. Така е и в календара на маите, където всяка епоха се подразделя на 13 подепохи, осмата от които е на радикална промяна.

Но в човешката памет най-ярко се отпечатват драматичните събития и затова за край на едно и начало на друго е броен сегментът с катаклизма. Очевидно, понеже се върти колелото с 13 сегмента, то 13 периода по-късно катаклизмът ще настъпи отново. И това се отнася не само за грамадните по продължителността си космически епохи, ами изобщо за всички процеси.

Ето от къде идва и вярата на човека, че числото 13 е фатално, т.е. съдбовно.

Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: