Skip to content

Бележки върху магическите аспекти на сексуалните взаимоотношения

май 6, 2017

„И така, от моя опит видях, че общението с подходяща жена довежда до много бързо случване на събитията, за които говорим с нея. Така ми се показа на практика, че мъж и жена да се вълнуват от едно и също и да говорят за него с желание е като ефирния еквивалент на полово взаимодействие между тях – така те зачеват събития. С това ми се показаха някои съществени магически аспекти на сексуалните взаимоотношения, а пък познанията ми по Магура ми позволиха да ги прочета по стените на пещерата.“

С опита си и наблюденията си върху него човек може да научи едно или друго за нещата. Така още отдавна мислех и говорех за това, че сексуалните сцени от Магура показват не само телесното взаимодействие между мъжа и жената, но всъщност описват творческо проявление на магията.

Това беше нормално да си го мисля по следните причини: в Магура рисунките показват не телата на хората, а състоянията на техния дух и душа; в Магура става дума за магия.

Но това бяха размисли, а неща, в които да съм сигурен. Просто трябваше да е така поради изброените причини. Едва по-късно можах да наблюдавам „експериментални резултати“ и да видя еднаквостите между случващото се и написаното в Магура.

Първо да река за думата секс, която идва от латинския език и произлиза от глагола разсичам, разделям. По смисъла си тя е съвсем подобна на българската дума пол, която се отнася до половината от нещо. Ако си спомняте статията Българският език от гледна точка на магическата грамотност, разбирате от къде идва нашата дума. Буквата П значи част, отрязък от нещо. О значи цялост, обем, множество. Буквата Л представя равнището, на което нещата се проявяват телесно. Затова думата пол значи част от телесната цялост, което може да се размишлява и като интересна препратка към древна андрогинност, т.е. състояние, при което мъжът и жената са в едно и също тяло, което може да се самоопложда. Иначе няма смисъл думата пол да се отнася до половината от нещо и би трябвало да не е такава, а различна.

И тук изобщо да се използват термините полово или сексуално взаимодействие между мъжа и жената би било особено неточно, защото така се има предвид само телесното им взаимодействие, а не магическото. Ама какво да направя, когато цивилизацията ни няма понятие за него и трябва да използвам съществуващите фрази, за да говоря с тях за нещо свързано, но различно? Може би трябва да въведа нов термин, например творческо магическо взаимодействие между мъжа и жената.

Полека ще изложа за какво именно става дума и всичко ще ви стане ясно.

В Магура са налични общо девет сексуални сцени. Да, първо мислех, че са осем, но всъщност са девет. Ето ги:

01

Това е първата сцена. В нея под номер 1 имаме мъжка душа във възбудено състояние, докато под номер 4 имаме мъжка душа в нормално, съзнателно състояние. Под номер 2 е женската душа. В сексуалните сцени женските фигури са в съзнателно състояние.

Съзнанието се символизира от ръцете около главата. То може да има различни състояния:

saznaniya

Затворените ръце около главата значат „вглеждам се в себе си“, а липсата на нарисувани крака при женската фигура значат, че тя няма за цел постигането на резултат в в света на действията, да кажем, в ежедневието. Такава фигура експериментира, учи се, изследва опита си.

01

Това, което има тук под номера 1 и 2 е експериментално сексуално взаимодействие.

Символът под номер 3 значи трансформация, преобразувание. Чрез сексауалният опит мъжката фигура може да се трансформира от творчески инструмент на природата съзнателна душа (4). Вярно е и обратното: съзнателният в нормалното си състояние мъж се трансформира до безсъзнателен творчески инструмент, когато се намира във възбудено състояние, т.е. четем сцената наобратно.

01-raw-of-transformation

В Магура има ред на развитие на духа, въображението и съзнанието (които в голяма степен са едно и също или проявления на едно и също), състоящ се от 13 стъпки. Мъжките фигури във възбудено състояние са на позиция 6. Това е преломната точка между съзнателно и безсъзнателно състояние. Това е състояние на творчески унес, подобен на съня. Действително, сексуално възбуденият мъж е именно в такова състояние. Но тук не е задължително да става дума само за секса, това се отнася за всяка дейност. Човек може да се отнася към всяка идея, мисъл, намерение, занимание така, както възбуденият мъж се отнася към съответната жена – творчески.

Ето ги всички мъжки фигури във възбудено състояние:

10

Виждате, че хем са еднакви по много признаци, хем са различни по същите тези признаци. Така се описват осем възможни творчески подхода, т.е. осем възможни магически подхода, защото сексуалното взаимодействие е проявление на творческите принципи на магията.

Ето от къде идва формата на този вид фигури:

3-aspects

В Магура това са трите проявления на творящия принцип, който заради това може да се нарече Богинята-Майка.

26

Символите Ф са нейни стилизации и са различни аспекти на сътворението. Сега вземете един символ Ф и го разделете вертикално на две части – получават се именно мъжките фигури във възбудено състояние:

10

Това води до мислите, че мъжката фигура във възбудено състояние е половината от творчеството, от където навярно идва и думата пол, макар тя да се отнася за половината от телесното проявление.

Така мъжката фигура във възбудено състояние притежава половин творческо съзнание. В същото време тази форма е силно подобна на следните рисунки:

02

Лъкът като символ на целеустремено и целенасочено действие отлично описва целеустремеността и погълнатостта от заниманието на мъжката душа в нейното състояние на сексуална възбуда. Творческа целеустременост и погълнатост от заниманието, вживяване.

В друга сцена шаман (1) извършва ритуал (2),

03

чрез който напътства душата на покойника (3) в отвъдното обратно до Бог-Слово (4). Любопитно е, че душата (4), веднъж отделена от тялото и готова да се върне при Бог-Слово, се намира в полусъзнание. Това отлично съвпада с твърдения от будистката Тибетска книга за живота и смъртта, че душата броди из отвъдното в състояние на сън и има нужда от жрец/свещеник, който правилно да я напътства, за да намери пътя си към благоприятно прераждане.

В подобно състояние се намира и мъжката душа, което е осенена от сексуалната творческа възбуда.

Ето какъв е произходът на хората според рисунките от Магура:

origin of spirit

Всеки лъч на Слънцето (но не толкова физическото ни Слънце, колкото Слънцето като изначален принцип и явление) е едно мъжко, оплождащо, задвижващо състояние на духа. Ако към мъжкия дух се добави символът Т (Слово), се получава женски, творящ дух. Ако към тези двата вида дух добавим символа за плът, за по-плътно състояние, получаваме човешката душа. Душата, това метафорично са дрехите на духа, както тялото е дрехите на душата. Затова се получават мъжки и женски души, защото произлизат от мъжки и женски духове. Затова женските фигури от Магура имат черта през кръста, която съм свикнал да наричам „колан“:

zheni-1

Това значи, че в женската душа се съдържа Слово, а в мъжката не се съдържа.

Така сексуалното взаимодействие е стремежът на Духа (у мъжката фигура) да енергизира, оплоди Словото (у женската фигура).

Битието ни има три изначални съставки – действие, начин и място и три техни съответни производни – Дух, Душа и Пространство (Тяло).

fig 5 trite elementa

fig 4 trite elementa

От множеството комбинации на трите изначални съставки се образуват всички рисунки в Магура с тяхното значение.

Сравнете кои да са две съществуващи неща или явления. Всяко от тях неизменно ще има логика или построение, ще има задвижваща сила или материализираща енергия и ще се случва на някакво място, в някакво пространство.

По-малко от три съставки не са достатъчни, а повече са ненужно много, защото всяка следваща ще бъде или повторение на някоя от изброените, или някаква тяхна комбинация. Затова трите съставки са най-дълбоката основа на проявеното битие и с тяхното изучаване трябва да започва всяко магическо ограмотяване. Да, ние предимно питаме за следното: „кажи ми как да направя някаква магия за нещо си“, а рядко питаме какво е магията и как работи в дълбочината си.

Мислете за магията не толкова като за някакви практики и заклинания, колкото за инженерното дело, чрез което битието работи и се проявява. Заради това, че всяко проявление съдържа трите изначални съставки, то създаването на проявления изисква „смесването“ им по определен начин. Именно тази грамотност да се съчетават трите начала е точен аналог на съвременната инженерна дейност, защото знаем изходните продукти, знаем законите на тяхното взаимодействие и измисляме начини да ги накраме да взаимодействат така, че да получим предварително търсено проявление.

Ето накратко принципите на взаимодействие на трите начала:

  • Енергията следва построението (описанието) и го кара да функционира в някакво пространство;
  • Построението задава пътя и начина на движение на енергията;
  • Всяко от тези взаимодействия се случва в някакво място, пространство.

Значи, Духът има естествен и почти непреодолим стремеж да задвижва, опложда Словото. Словото има естествена и почти непреодолима потребност да бъде оживявано от Духа. Това неизменно се случва на фона на Пространството.

Затова мъжът бива привличан от жената, защото той е Дух, а тя е Слово. Затова жената търси мъжа, защото у него е живителната сила за нейното Слово. Но телесното проявление на този изначален творчески принцип е повърхността на нещата. В дълбочина, самите изначални съставки се стремят да взаимодействат помежду си, което е случване на магия, защото в едно се събират трите нейни съставки.

По този начин понятието за сексуално взаимодействие може да се разшири не само до телесните взаимодействия, но и до разговорите, обмяната на енергии, изпитването на чувства, общите вълнения и стремежи. Това ще става все по-ясно с напредването на статията.

Зачеването на дете е едно от проявленията. Мъжът и жената заедно имат огромната мощ да зачеват събития и явления, все едно дали съзидателни или разрушителни.

01

В тази сцена виждате, че пенисът на мъжката фигура сочи към колана на женската. Това значи насоченост на задвижващата енергия на мъжа към Словото у жената, чието седалище е матката, която също има формата на символа Т (Слово).

Това невинаги е така.

01

Тук виждате ключовата фигура, за която се оказа при проучване, че характерни части на рисунките се разполагат точно по нейните нива. Тези нива представляват равнища на взаимодействие между фигурите. Ние можем да взаимодействаме помежду си само на определи равнища, където имаме канали за взаимодействие. Това е така, защото самата Вселена има равнища на проявление и взаимодействие.

Затова пенисите на мъжките фигури в различните случаи сочат към различни части на женските фигури, с което се показват различни намерения от страна на мъжките фигури.

В същото време, в Магура онова от дясно е причината, а онова от ляво е проявлението на тази причина. Така в повечето (5 от 9) сексуални сцени мъжката фигура във възбудено състояние се намира от дясно, а женската фигура е от ляво. Следователно, възбуденото състояние на мъжа е цел на жената. Причината е в това, че Словото у нея бива привлечено от насочената творческа енергия. Насочената творческа енергия е внимание, затова жените търсят внимание, но не толкова за тялото си, колкото за Словото у себе си.

Наличен ли е мъж в състояние на творческо внимание, той е много интересен за жените.

Тук трябва да се каже и нещо допълнително: понеже в повечето случай мъжката фигура в състояние на творческо съсредоточение се намира от дясно и е причина, то подходът на мъжа към жената определя нейния отклик. Това е изключително мощен инструмент за съзнателните мъже, защото така можем да предизвикваме състоянията на жената. Следващите редове ще направят това съвсем ясно.

189-190

Следващата сексуална сцена е по навик. Виждате, че тук няма съзнание, а има закърняване. Правенето на неща по навик води до закърняване и не води до творчество.

Сексуално взаимодействие е също така да мислим за нещо, да кроим планове. По принцип, плодородието или сполучливото случване на нещата изисква идеите да бъдат оплодени във все още непроявеното битие. Ако мъж сам мисли планове, те няма да бъдат оплодени и няма да се случат. Това е като онанизма – приятен, но безплоден. Ако жена сама мисли планове, те няма да се случат.

Но това не трябва да се ограничава само до мъжа и жената. Възможно е да има идеи, които сами по себе си са женски и имат нужда от оплождане. Тогава те могат да спохождат както мъже, така и жени. Тогава всички ние се проявяваме като мъжки фигури и оплождаме тези идеи. Възможно е и обратното – да не спохожда оплодително вдъхновение, което да оплоди идеи в нас.

Изобщо, става дума за оплождането на идеи от страна на вдъхновение. В една своя част това се проявява като сексуално взаимодействие между мъжа и жената.

seks 2

Следва сексуалната сцена на проституцията. В нея мъжката фигура принася дар на женската и е по-малка, т.е. намира се в зависимо положение. Пенисът сочи под колана, сочи към тялото, а не към ума и Словото. Ръцете на женската фигура са силно завъртени навътре, което е съзнание стремящо се да получава. Коланът е прав и равнодушен – няма желание за участие нито има готовност за зачеване.

От такъв мъжки подход към идеите, а и към жените нищо няма да се роди.

04

Следващата сексуална сцена е сложна, защото се състои от два етапа. Първият е от дясно, а вторият – от ляво.

Тук коланът на женската фигура е ветрилообразен, което значи, че е готова да зачене и се вълнува от случващото се. Навярно знаете, че яйчниците се движат и променят конфигурацията си по време целия менструален цикъл?

В първата част мъжката фигура е във възбудено състояние, но няма нарисувана ерекция, което значи, че не се осъществява обмяна на творческа енергия.

Това е, когато мислиш с желание за нещо, сякаш го вкусваш, но все още не го докосваш. Все едно се „настървяваш“.

Във втората част ерекцията вече е нарисувана, което значи обмяна на творческа енергия. Но пенисът не е насочен към готовата за зачатие матка (Слово), т.е. целта не е зачеване, макар да има готовност за него. Целта е постигането на просветление, символизирано от двете хоризонтални черти над мъжката и женската фигури. Спомнете си смисъла на хоризонталната черта:

fig 5 trite elementa

Така се постига познание за законите и принципите на Битието.

От моя опит: имам умението да се вживявам в някаква идея, в някакъв въпрос. Това вживяване е почти чувствено, но моята цел не е да я правя или осъществявам. Тогава на мен ми се разкрива логиката на идеята. Намирам, че точно същия познавателен процес е представен в тази сцена. Пак напомням, че може да е както секс между мъж и жена, така и всякакво енергетично взаимодействие във фините светове.

05

Следва сексуалната сцена за зачеване. В нея имаме мъжка фигура във възбудено състояние, женска фигура във вълнение и готовност да зачене, но имаме и готов за въплъщение дух на този, който ще се преражда. Тук ясно става дума за раждането на нещо ново, което може да бъде и човек. Виждате, че пенисът сочи към Словото у жената. Така може да се зачене и събитие, не само човек. Нужно е да се улови духът на все още несъществуващото събитие.

В тази сцена мъжът и жената преднамерено улавят в сексуалния си акт точно определен дух, който да бъде заченат и роден. Така човек или двойка мъж и жена могат да подбират съдбата си.

06

В следващата сцена от дясно имаме дух със съдба (1), който спохожда мъжка фигура във възбудено състояние и готова да зачене, вълнуваща се женска фигура. Духът в дясно е причината за творческото привличане между мъжа и жената – то идва от енергията на този дух. Пенисът отново сочи към Словото у жената.

Така до нас идват идеи и задачи, които ни вдъхновяват, а ние изпълняваме или им даваме магическо начало на проявлението.

Трябва да се има предвид, че не само децата имат този цикъл от 13 етапа на развитие. Този цикъл изминава всяка идея, всяко явление и събитие. Идва като плътна точка – съдържа само идеята в себе си. От нея се получава дух със съдба. После се явява като пеленаче (ето тук е творческото взаимодействие между мъжка и женска същност). След това пеленачето става натурален човек, все още необразован и неокултурен. После бива образован и окултурен. След това достига до творческото (и/или сексуално-творческото) съсредоточение. След това става съзнателен човек или явление. Вече има собствен живот и път на развитие.

Това в общи линии е дейността на мага – да намери или направи зародиш, да да предостави или намери Утроба-Слово, да предостави или намери съсредоточена творческа енергия, да зачене бъдещото проявление, да го износи (евентуално – това е, когато изживяваме 330 зора до появяването на идеите ни на бял свят), да си ограмоти и ошлайфа творението и да го остави то да се развива според себе си.

Затова магът може да работи по много творения наведнъж.

Понеже етапите са 13, може минимума нужно време да е 13 дни или пък за една година едно творение да изминава 13 етапа от по 28 дни всеки. Трябва да се мисли по тези въпроси, още не мога да хвана добре нишката, обаче в Магура има сведения за оформянето на яйцеклетката (зародиша) за 28 дни, има посочени тринадесетични цикли и т.н. и вероятно в това се крие разковничето на планирането на творенията по време, а също и появяването на резултатите от нашите мисли и действия, за които сме забравили, а после оставаме изненадани приятно или неприятно.

07

В предпоследната сексуална сцена от Магура жената е от дясно, значи е причината. Дланите й са насочени навън, т.е. в позиция „дарявам“. Възбудена, готова да зачене женска същност, която дарява? Разбира се, че това привлича мъжките същности, чието поведение сега е следствие.

Помислете за следното: ако сте в конфигурацията на тази женска същност, то към вас ще се обръщат много и много хора да им свършите някаква работа, защото сте осъществител на замисли. Аз лично твърде дълго време привличах хора да ми казват какво си мислят, пък аз да го осъществявам. Тук мъжките фигури са хора и същности, които желаят да им се свърши някаква работа, да им се въплъти идея и т.н.

1018

В последната сексуална сцена мъжката и женската фигури не са ясно разграничени, ролите са неясни, неясно е също дали това довежда до зачеване и осъществяване и т.н.

Но в Магура са показани два начина да си божествен – да си просветлен или просто да си инстинктивен. Мисля, че тук става дума за инстинкт и тази сексуална сцена е точно преди последните три рисунки, в които духът е постигнал просветлението и вечния съзнателен живот без тяло и където духът човешки живее сред животните или в близост с животните. Тук мъжът и жената са като животни – изненадващ край на поредицата на сексуалното и просветително развитие, не е ли?

И така, от моя опит видях, че общението с подходяща жена довежда до много бързо случване на събитията, за които говорим с нея. Така ми се показа на практика, че мъж и жена да се вълнуват от едно и също и да говорят за него с желание е като ефирния еквивалент на полово взаимодействие между тях – така те зачеват събития. С това ми се показаха някои съществени магически аспекти на сексуалните взаимоотношения, а пък познанията ми по Магура ми позволиха да ги прочета по стените на пещерата.

Advertisements
One Comment
  1. Милена Малинска permalink

    Така е.Прочита ти е гениален!Имам същата информация от съвсем различен източник,а има и един психоаналитик който развива много добре тази тема ,казва се Лакант,но начина по който извличат същите изводи от рисунките на Магурата ме оставя без думи.Както казва Норбеков мислиш чрез Озарение а после го подреждаш логически 🙂

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: