Skip to content

От къде знаем, че значи това: женските фигури

януари 31, 2017

Продължавам поредицата, в която разказвам причините, заради които смятам, че определен тип рисунки от Магура имат конкретно значение и заради които смятам, че съм ги прочел вярно. Вярно ще рече така, както са имани предвид от техния автор.

Естествено, значението може да е и съвсем друго, може да се дискутира и да предлагат най-различни прочити. Но тук става дума за причини, които мога да обясня и да покажа нагледно – същите причини, заради които мисля така 🙂

В предната статия, където разказвах защо и как съм стигнал до прочита на символа Т като бог и като построение, представих 10 стъпки, подредени в логическа последователност, които помагат на човек да построи размислите си систематично и да представи аргументите си. Ето ги отново:

 1. Да се има предвид, че правя прочита от гледна точка на магурския запис. Тук се търси смисъла на символа вътре в границите на Магура. Този символ може да има, а може и да няма същото значение на други места и в други записи. Това не е важно, защото по никакъв начин не е задължително скалните рисунки тук, скалните рисунки на друго място и символите в някоя религия или учение да имат нещо общо помежду си – може да са възникнали напълно независимо. Така че, ако и на друго място фигура със същата форма има същото значение като в Магура, това е добре и говори за пренос на познания и култура, а ако няма – това никак не смущава магурския прочит;
 2. Да се даде общият вид на символа;
 3. Да се представят всички образци на символа, намиращи се в записа;
 4. Да се направи обобщение на вариантите в изобразяването на символа;
 5. Да се анализира структурата на символа;
 6. Да се представят всички ситуации (сцени, групи от рисунки), в които изследваният символ се намира в някакво взаимодействие с други рисунки;
 7. Да се провери дали определени вариации на символа преимуществено се отнасят до специфични ситуации;
 8. Да се направи предположение за смисъла на символа;
 9. Да се провери дали това предположение дава смислен прочит;
 10. Да се допусне, че символът не значи това и да се провери дали се получават смислен прочит там, където символът участва.

 

Записът от Магура е просто невероятен с това, че е много богат – той съдържа стотици рисунки. По-точно, 712 рисунки и още 319 по-прости по формата си фигури, които също носят смисъл и допълват разказа. Освен това, в записа от Магура се използват множество варианти на няколко основни символа и това позволява да разчетем значението на един базов символ и да го пренесем към неговите варианти, т.е. има си система на прочита. Така имаме огромна база за анализ и сравнение вътре, в рамките само на Магура. На други места се намират по 4-5 скални рисунки, които са различни една от друга – така човек не може да хване логиката, просто няма достатъчно материал за анализ и сравнение. Там човек трябва да се надява, че някога и някъде ще види подобни символи, че ще узнае нещо за техния прочит и тогава ще може да го пренесе и да провери дали има смисъл на неговото място. В Магура такива проблеми не съществуват.

Онези, които са правили рисунките, са направили записа достатъчно богат и систематичен, за да е самодостатъчен. Така се гарантира просветлението на бъдещите поколения независимо от случващото се. Гениално, много грижовно и имат моите почитания за избрания подход в предаването на информацията, защото тяхното решение работи.

Както в случая със символа Т, така и в настоящата статия вие ще видите как магурските рисунки са напълно достатъчни, за да се направи по тях истински анализ и сравнение, което да доведе до действително смислен и обоснован прочит.

Общ вид на символа

650

Типичен представител на групата на женските фигури

Разбирате, че стените на пещерата не са плоски и това довежда до леки изкривявания в някои рисунки. Отделно от това, всяка от рисунките изразява различно състояние и затова те имат разлики помежду си. Но общият вид на една женска рисунка от Магура може да се опише така:

 • тяло: тялото има формата на два триъгълника, събрани с върховете си в онова място, което съответства на кръста в човешкото тяло;
 • глава: главата се намира върху горната страна на горния триъгълник на тялото, като главата може да има различна форма, а глава може и да не е нарисувана;
 • крака: краката се намират под долната страна на долния триъгълник. Някои женски фигури са нарисувани с крака, а други – без крака;
 • ръце: ръце винаги са изобразени и те се намират във вдигнато положение около главата под формата на дъги с различни параметри – отворени, затворени, повече или по-малко извити;
 • „колан“: всички женски фигури от Магура задължително имат хоризонтална черта или по-сложен елемент на основата на хоризонтална черта през мястото на събиране на двата триъгълника на тялото си, т.е. в условния си кръст.

Всички образци на този символ, намиращи се в Магура

И тук, както и в предната статия се позовавам на картата на всички рисунки от Магура, която направих, за да мога да съм сигурен, че виждам всички рисунки наведнъж и, че мога да ги преброя една по една:

aa-map-font-no-background

Картата на всички рисунки от пещера Магура

С помощта на картата можах да съставя каталог на рисунките:

Веднъж като разполагам с този каталог, мога да си подбера от него всички рисунки от определен тип:

 

zheni-1

Всички женски фигури от Магура

Варианти на изобразяването на символа

Това е една малко по-трудна задача, защото виждате, че няма две еднакви женски фигури. Ако при пет от тях „коланът“ е права черта, то те се различават по формата на главата, по наличието на крака или по някакъв друг признак. Затова ще представя варианти на изобразяването на отделните елементи, иначе трябва просто да прерисувам рисунките една по една, защото няма две еднакви:

types

Варианти на конструктивните елементи на женските фигури от Магура

Структура на символа

Символът „женска фигура“ е най-сложният символ в Магура, защото се състои от най-много на брой конструктивни елементи.

Вижда се, че ако променим формата на един от елементите, се получава малко по-различна рисунка, която следователно има по-различно значение. Понеже всяка рисунка изразява някаква идея, някакво състояние на жената, то ни става ясно, че всеки елемент носи смисъл. Прибавянето на елемент към някоя фигура обогатява и конкретизира нейния смисъл, а премахването на елемент намалява конкретизацията.

При това положение (на други места по света, където има скални рисунки, този принцип може и да не важи, но в Магура това е основен принцип на рисунките), всяка рисунка е съвкупност от смислите на изграждащите я елементи.

 • Тяло: обърнатият нагоре плътен триъгълник символизира стремежа на духа да се освободи от формата, т.е. от материята. Този триъгълник е символ на Бога-Баща, който в основното си състояние е свободен дух – който не участва в състава на проявената материя и не е ангажиран с изпълнението на някаква задача. Обърнатият надолу плътен триъгълник символизира стремежа на духа да придобие форма, т.е. материя. Този триъгълник представя Богинята-Майка, която създава материята (думата материя произлиза от думата матер – майка), като втъкава духа в образ. Съчетанието на двата триъгълника означава вечен кръговрат на духа между материя и свободно състояние (разграждане на образа и на материята). В символа канатица тези два триъгълника значат „Вечен живот“, което е същото като вечния кръговрат на духа между материя и свободно състояние;
 • „Колан“: „коланът“ ясно и еднозначно обозначава, че фигурата е женска. За сравнение, вижте всички мъжки фигури от Магура:mazhe-1Всички мъжки фигури от МагураТе изглежда като женските, но нямат „колан“. Потвърждението ще видите по-късно, когато се прави анализ на отношението на символа с други рисунки от пещерата;
 • Глава: ако няма глава, това значи, че фигурата се намира в състояние подобно на медитацията. В такъв случай фигурата е съсредоточена не върху собствената си гледна точка, а проявява в света по-висш от себе си принцип. Наличието на глава значи обратното – плътната част на главата значи „задача“. Такава глава показва, че в това състояние фигурата е отдадена на осъществяването на своята задача, т.е. тя действа от собствена гледна точка и заради себе си, заради собствената си задача. Не знам какво означават някои от формите на главата, особено онези с две точки или кръгчета отстрани. Прави впечатление също, че при женските фигури има по-разнообразни форми на главата в сравнение с мъжките фигури. Значението на това предстои да се изясни;
 • Крака: Когато една фигура няма крака, това значи, че нейното състояние не е насочено към проявяване на резултат в действителния свят. Това, което фигурата прави в това си състояние, е насочено към експериментиране, познание, наблюдение. Наличието на крака показва, че фигурата се стреми да постигне някакви конкретни резултати в действителността.fig 30
  Поредни равнища на осъществяване на някаква идеяТова е, когато краката са прави. Но има и крака, на които са нарисувани ходила. В едни случаи те сочат на ляво, а в други – на дясно. Все едно фигурата отива в едната или в другата посока. Това е предмет на допълнителни изследвания, но може да е свързано с двете посоки на прочита в Магура. Когато четем от дясно на ляво, то ние четем причините за явленията – това е посоката на причините. Намиращото се от дясно е причина, а намиращото се от ляво е следствие. Когато четем от ляво на дясно, то ние четем фактологичната поредност на събитията.
  Онова от ляво е деятелят, който действа според причината. Онова от дясно е причината, която поражда поведението на деятеля. Затова е възможно насочеността на ходилата в едната или в другата посока да не е случайна, ами да има смисъл във връзка с изложеното, но и тази тема трябва да се направи същия анализ само, че с тема „крака“ и да се види в какви случаи краката са прави, в кои – са на дясно и в кои – на ляво. Много е работата в Магура, защото всеки елемент на рисунките значи нещо.
  И тука е добър момент да изразя възхищението си и дори недоумението си за степента на съзнателност и интелигентност на онези, които са направили рисунките – как може човек през цялото време толкова много да внимава кое краче в коя посока сочи, каква е формата на колана, как са извити ръцете и т.н. На нас може да ни изглежда в първия момент, че виждаме просто някакви рисунки, ама като ги проучим, разбираме, че всяка част от тях нарочно е направена така и това значи нещо. И удивителното е, че онзи човек или онези хора са били наясно с всичко това и са го направили нарочно. Представяте ли си какви гениални, колко интелигентни хора са били те. Би било страхотна възможност да поговорим с тях. Винаги е добре човек да се докосва до такива творения, защото става като тях. Затова не е добре човек да се докосва до чалга, защото все повече ще заприличва на нея. А Магура е точно обратното – там имаме възможност да изживеем възторга от работата на невероятни гении. Жалкото е само, че все още, 40 000 години след първите рисунки сред нас има такава тъпота и неразбиране, че и досега в беседите се говорят глупости, а посетителите остават с впечатлението, че са видели сцени от бита на примитивни хора просто, защото никой не го ебава да обърне внимание върху гениалната същност на рисунките, пък аз годишно не успявам да разкажа на повече от 1000 – 2000 човека за тях. Хах, под „никой“ имам предвид разни институции и хора на власт в момента. Иначе има наистина много хора, които мислят, че работя в правилна посока и ми помагат по най-различни начини да разказвам още и още. Направо се удивлявам – идват при мен хора, които виждам за пръв път, прекарваме един или два дни заедно, а те разказват на други, пращат ги, пишат публикации, насочват ме към едно или друго, правят каквото могат, за да се разчуе – наистина ми изглежда невероятно и все едно се случва насън;
 • Ръце: ръцете около главата символизират съзнанието. Ето тринадесетте етапа на развитие на съзнанието, които се описват от наличието и разположението на ръцете:02-raw-of-transformationВсичко това е свързано с различни цикли на битието, с цикли на развитие на духа:
  но по тази тема разказвам в публикациите Магура йога и Хороскопът от Магура.
  Ръцете около главата имат няколко основни форми, които показват състоянието на съзнанието:saznaniyaРазличните състояния на съзнанието, представени чрез формата на ръцете около главата

И така, продължаваме напред до представянето на

Всички ситуации, в които женските фигури се намират във взаимодействие с други рисунки

Припомням причината да правим това като част от проучването: същността на явленията се разкрива и чрез тяхното взаимодействие с околния свят. Затова трябва да проверим в какви отношения влизат женските фигури с другите рисунки.

01%d0%b0

„Ловната“ сцена

Тая сцена се нарича „ловна“ по стара традиция, защото в нея има четирима души и едно куче, които ловуват. По-внимателният анализ на сцената показва, че ловците са само малка част от нея. На горния ред се случва нещо удивително – там има примитивни хора, които биват „примамени“ от две женски фигури и отведени до учител, който ги учи да вършат конкретни неща.

Примитивните хора от „ловната“ сцена

Примитивните хора се познават по много схематичното си представяне, което показва, че са натурални, естествени, необразовани и неокултурени. Силно подчертаната ерекция показва, че са инстинктивни, а не разумни и съзнателни.

Тук те биват привлечени или дори подведени чрез сексуалната им енергия от две женски фигури (частта в червено). След това натуралният човек бива обучен от мъжката фигура (в зелено) и така се създават хора, умеещи да извършват конкретни дейности. Забележете, че всеки от ловците използва различно пособие. Това показва специализация на труда и уменията, а кучето показва опитомяване на природата. Това са признаците на цивилизацията, по което разбираме, че в тази сцена е показано как се създават цивилизациите.

02

Сексуална сцена от Магура

sex 02

След това стигаме до сексуална сцена от Магура, в която мъжката фигура се познава много лесно – тази от дясно, с ерекцията. Това е мъжка фигура във възбудено състояние. Следователно, фигурата от лявата страна е женска.

03

След това стигаме до участък, в който има две сексуални сцени.

04

В първата отново лесно разпознава мъжката фигура във възбудено състояние, следователно и женската фигура – другият участник в сцената.

sex 04

После стигаме до една по-сложна сексуална сцена, която се състои от две части:

05

SEX 05

И тук лесно разпознаваме мъжката фигура във възбудено състояние, т.е. лесно разпознаваме и женската фигура – другата фигура в сцената.

05

human history

Тази сцена пък представя следването на глобален катаклизъм в епохата Водолей преди около 25 400 години, когато лентата на живота бива прекъсната и след това променена. Явява се висока мъжка фигура, на която главата е символът Т, т.е. Бог-Слово. Така явило се като човек сред хората, Словото доминира над жените и ги кара да извършват ритуал към Т. Така Словото идва на земята и дава нова религия. Словото се явява като мъж и прекратява Култа към Богинята-Майка, която създава човека по-рано – преди 42 680 години в епохата Дева.

07

Следващата сцена с участието на женска фигура е сцената с прераждането и създаването на божествени владетели. Част от сцената е специален сексуален акт, чрез който се зачева божествения владетел:

sex 06

Тази сцена е за зачеване и затова в нея има трима частника – мъжка фигура във възбудено състояние, женска фигура и душата, която ще се преражда.

06

Тук в дясната страна участват две женски фигури, но не мога да разбера ролята им, тъй като не знам за какво се говори в сцената.

07

В тази сексуална сцена пак има трима участника и тя също води до зачатие, но вече не на божествени владетели. Тук най-десният участник е дух със съдба, който търси подходящи родители за своята съдба. И отново лесно разпознаваме мъжката фигура във възбудено състояние, както и женската фигура.

08

Последната сексуална сцена представя „даряващата жена“. Насочените навън длани показват, че говорим за съзнание, което дарява. Това е част последните етапи на развитие преди постигането на вечния живот като съзнателен дух:

01-raw-of-transformation

В изброените примери многократно се набива на очи следното:

мъжката фигура във възбудено състояние изглежда така:

237

и много лесно го разпознаваме по нарисуваната ерекция.

В същото време знаем, че става дума за сексуални сцени, защото в едната е описана и бременността и раждането. Следователно, това са сексуални сцени между мъж и жена, защото от хомосексуалните сцени нищо не се ражда. Тогава знаем, че другият участник в тези сцени задължително е жена. И така разбираме, че женските фигури изглеждат по следния начин:

650

За да сме сигурни, трябва да се направят две допълнителни проверки. Първата трябва да анализира произхода на фигурата като образ, а втората трябва да допусне, че това не е женска фигура.

Има една теза, че и двата вида рисунки са все женски фигури:

като причина за такова допускане е, че и двете изглеждат облечени с рокли. Вижте, има един много основен момент в човешкото мислене и той е, че ние виждаме познати неща. Така се прави размишлението в посока, че рисунките представят натурални образи. Това ще рече, че рисувалият е художник, който се е опитал да изобрази онова, което вижда – както са изглеждали хората. И тогава се стига до идеята, че проявлението е причина за формата на рисунките, че роклите са причина за тази форма.

Моето твърдение е точно обратното – че формите представляват идеи и принципи, а формата на нашето тяло и дрехите, които използваме, са проявления на тези принципи. Считам, че рисунките от Магура представят принципите и идеите, а не човешките тела и облекло.

На допускането, че и двете фигури са женски възразих с това, че в сексуалните сцени виждаме само фигури от тези с „колана“, което ще рече, че той показва женственост. Тогава беше изказано предположението, че липсата на колан показва, че жената все още не е станала жена. В това твърдение има много голям смисъл и може да е вярно. Затова правим следната проверка:

виждаме, че женските фигури и женските, т.е. творящите духове са много подобни помежду си. В същото време мъжките фигури и мъжките духове също са много подобни помежду си:

От което е очевидно, че едните могат да се изграждат от другите по следния начин:

figura-elementi-malka

Ако върху символа на духа добавим символа за плът, ще се получи човешка фигура. В подкрепа на това твърдение е фактът, че в Магура съществуват следните символи:

Вижте, това не са съблечени рокли, както би трябвало да се тълкува по разбирането, че „художникът“ е рисувал онова, което е виждал, но аналогията е много близка. Това са символи на плътта, на нещо, което е станало материално, на покриването на нещо с материя. Това е тялото, което се „надява“ върху духа и по този начин донякъде е подобно на съблечена дреха.

COSMOGONY

С това виждаме, че човешките фигури без „колан“ произлизат от символите на духа, който няма хоризонтална черта, а човешките фигури с „колан“ произлизат от символите на духа, които имат такава. Следователно, фигурите с „колан“ и фигурите без „колан“ не са едни и същи и не са все женски.

Тези без „колан“ произлизат от лъчите на слънцето и трябва да са оплождащи, т.е. мъжки. Символите с „колан“ биват създадени от Богинята-Майка

creation-of-female-spirit-types

female-spirit-creation

чрез добавянето на символа Т към съответния символ на мъжкия дух, което отговаря на притчата за създаването на Ева от реброто на Адам. Човешките фигури с „колан“ трябва да са женски, което се потвърждава от сексуалните сцени.

Да допуснем, че тези фигури не са женски

Ако фигурите от този вид

650

не е женска, тогава няма как такава фигура да бъде бременна и да роди.

Повече от този аргумент не е необходимо. С изложеното тук става еднозначно ясно, че това са женски фигури и, че ги разпознаваме по наличието на „колан“ през кръста.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: