Skip to content

Маркашница 3 -особено старото светилище до Белоградчик, подобно на светилището Белинташ

ноември 18, 2016

В района на Белоградчик съществува културата всички останки от изкуствена работа по скалите да се наричат „римски калета“, все едно преди Римската империя тук никой не е живял, все едно Първа римската империя създава въобще нещо тук. Това е останало от времето на социализма, когато авторитетите и държавната политика са били много силни. Едва, едва много късно се заговори за тракийското племе Трибали, които са живели тук. Преди това в масовото местно съзнание нещата стигаха назад само до 3-4 век от Новата ера и толкова. Където имаше изкуствена дупка по скалите, всичко беше отвори за монтаж на греди от разни постройки.

Ама, като знаеш какво представлява ритуалното кладенче, можеш да видиш, че по скалите има много такива. Има и други изсичания, очевидно от култова дейност. За да не съм голословен, показвам конкретно: вижте този албум във фейсбук страницата ми, би трябвало да може да се отваря от всички. В него съм качил снимки на най-различни места по скалите, където съм намирал изкуствени изсичания.

Освен това, историята на района на Белоградчик не започва от Римската империя и от 3-4 век от Новата ера. Да спомена само находките от пещерата Козарника, датиращи от преди 1,6 милиона години, преминаващи периоди от преди 300 – 350 хиляди години, следва работилница за украшения и амулети отпреди 40 000 години, статуетка на Богинята-Майка на 25 000 години и много други. Или пък масовите находки в пещерите наоколо от преди 39 000 – 40 000 години, рисунките от Магура и т.н. Тука хора са си живели и са творили.

Тази година започнах системно да правя обиколки по скални групи, където преди това не съм бил, за да видя какво има там. Обстойното оглеждане на скалите става бавно. Като отидеш в един район, трябваш да обиколиш скалите там от всички страни, да минеш през разни процепи, да се качиш, където е възможно. Много и много пъти обикаляш около тях, за да се постараеш да не пропуснеш нещо. Така за един ден обикаляш около 150-160 декара. Може да не звучи много, но ти трябва и да отидеш до тоя район, а после и да се върнеш. Колкото по-далечни са районите, толкова по-затруднена ще бъде работата.

А общата площ на Белоградчишките скали е 80 квадратни километра или 80 000 декара. С тези темпове на проучване (а има толкова скали, които могат да се огледат само с дрон!) пълното обхождане на скалите ще отнеме 500 – 550 дни. Представяте ли си за какво нещо става дума. Реално, аз съм огледал обстойно само 20-30% от тях, покрай други съм минавал, а трети само съм гледал от далече.

Та от миналата седмица обикалям района Маркашница, разположен между Белоградчик и съседното село Извос, който е с площ от 2 000 декара. За сравнение, площта на Белоградчик е около 1 500 декара. Значи, голяма територия, която мислено съм поделил на части, които обследвам една след друга.

Така се стигна до експедицията Маркашница 3, по време на която попаднах на следната скална площадка:

82

Става дума за сравнително плоската скала между снимащия и високия скален масив в другия край. Площта на тая площадка е около 8-10 декара, т.е. голяма е.

Върху тази площадка намерих 19 ритуални кладенеца и 3 линейни изсичания, разположени в една ограничена част малко зад и в лято от отделния камък на по-преден план. Всичко това на площ от около декар. Но освен добре личащите изсичания, се виждат и почти напълно заличените следи от още много ритуални кладенци, пак върху същата ограничена площ.

Какво да се прави, дори скалите се рушат и изветрят и онова, което е изсечено върху тях, избледнява с времето. Но тука има нещо малко по-интересно.

Следващите снимки показват какви изсичания има по околните скали, т.е. в района някога се е извършвала сериозна култова и светилищна дейност:

 

А ето сега какво има върху площадката Маркашница 3:

Всичко това е съсредоточено върху малка част от обширната площадка. Без съмнение става дума за светилище. Но защо не е разположено върху цялата плоча?

Ето тук е времето за съвсем малко теория.

01

Белоградчишките скали са утаечни – трупали са се пласт по пласт и затова, ако им направим разрез във вертикален план, ще видим множество разнородни пластове, натрупани един върху друг. Действително, огромният натиск и милионите години добре са слепили пластовете, но всеки от тях е с различна здравина, с различен състав, а границите между тях са слабо звено.

Вижте какво се получава, когато слънцето грее скалите. То грее върху най-горния пласт и го нагрява най-силно, заради което той се разширява. През него преминава някаква топлина, която затопля по-долния пласт, но много по-малко отколкото повърхността. Долният пласт се разширява, но по-малко и между двата пласта възниква напрежение, което се стреми да ги отдели един от друг по тяхната граница. Това се случва между всеки два пласта.

Когато скалите започнат да изстиват, най-силно изстива най-горният пласт, а все по-навътре скалата остава все по-топла. Затова най-горният пласт се свива най-много, следващият по-малко и така нататък. И при охлаждането възниква напрежение поради неравномерното свиване.

По тези причини най-външният пласт се напуква и се отлепва от по-вътрешния.

02

Да кажем, че това е една скала – ето какво се случва на повърхността й.

А това се случва на следващия етап:

03

Като минат стотици и хиляди години, тези пукнатини се разширяват, в тях влиза вода, отделят се парчета от плочата, те с времето се отдалечават, падат от скалата и т.н. Такива парчета има почти по всички скали и този процес се вижда в изобилие.

Интересно е, че ако върху цялата площадка е имало изсичания, то някои от тях се запазват върху отделните „люспи“. Ето два такива примера от Маркашница 3:

24

Това се намира в близост.

07

А това е върху самата площадка.

Тук се опитах да документирам някои от „люспите“, които все още не са паднали от площадката:

115119120

Това са три случая, в които личи, че старата повърхност на светилището не е оцеляла в първоначалния си вид и, че някогашната площ на изсичанията е намаляла поради това „отлюспване“. Това обяснява защо изсичанията се намират само върху ограничена площ – просто останалите части от площадката отдавна са се отчупили по този начин и са си заминали заедно с изсичанията върху тях.

На едно място върху площадката забелязах това:

12104

Този объл камък предпазва скалата под него от ерозия заради дъжд и прегряване. Можете да видите, че някогашната площадка на светилището Маркашница 3 е била много равна и доста гладка. Просто е минало достатъчно много време.

Подравняването на скални площадки по Белоградчишките скали не е изолиран случай. Следи от такава дейност има на няколко места, включително и на Лепенишката звездна карта, намираща се на километър от Маркашница 3.

Ето две снимки от площадката на звездната карта:

lep%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2

Отново същия модел: подравнена скална площадка с изсичания по нея и оставени някакви по-големи камъни като обелиски. Двете са близо едно до друго и са в някаква степен подобни, поне по технологията на подготвяне на площадката.

Обаче, степента на износване на Маркашница 3 е много по-голяма, отколкото при всички други скални светилища из района. Другите светилища още не са се нацепили на такива люспи, много по-свежи са, а пък са стари.

Например, пещерата Лепеница е на около 7 000 години, изображенията от Чачин камък имат символика, която се е ползвала преди 5 000 – 7 000 години, а Лепенишката звездна карта е свързана и с Чачин камък, и с Лепеница и следва да има подобна възраст. Но Маркашница 3 видимо е много, много по-стара. Там просто скалата вече не е издържала.

Затова мисля, че Маркашница 3 е останка от предтракийския период. Тя е била голяма по площта си: 8 – 10 декара. Съдържала е десетки изсичания и върху нея са били разположени няколко обелиска. Може да се сравни с Белинташ.

Маркашница 3 е десетки пъти по-голяма от всички други светилища из района, дори взети заедно.

Тя е правена от по-стара, много по-добре развита и много по-способна култура, която се е затрила. По-късно хората само са се опитвали да наподобяват правеното по онова време. Мисля, че Маркашница 3 е някъде от времето на късните рисунки от Магура – 14 000 – 15 000 години.

Advertisements
One Comment
  1. Тук трябва да отбележим още някои пояснения: Три Бали е Древнобългарско племе и това се доказва и от името му Бали / Бъли на името на БаЛ Древнобългарската Богиня (Ба / Бъ) на Светлината (Лъ) кръстница на народа ни. Името Бал е широко разпространено в географските топоними на този район – село Балей например. Древнобългарското почитание на Богинята Прамайка на човечеството можем да видим и в топонима Маркашница – МаРа е едно от имената на Богинята на дедите ни и затова и до днес жените в ргиона се обръщат една към друга с „мари“, „ма“. Можем да видим това почитание и в топонима Рабиша РаБа Богинята Ра Създателка на първите хора древните българи – ОРа-та.
    Скалите са служили за ориентир на Древнобългарските жреци, които са отбелязвали върху тях движението на слънцето и придружаващите го луна и звезди през различните годишни времена. Дупките по тях са скалната проекция на позирионирането на звездното небе в различните периоди – обикновено дупките са били пълнени с вода и по отблясъка им се отчита положението на луната в различните периоди от годината. Това е началото на най-древната астрология на човечеството и тя е Древнобългарска.
    Мегалитните обелиски върху скалистите върхове от друга страна пък са служели за пренасочване, засилване на геомагнитната енергия, която съчетана със слънчевото греене е имала лечителски ефект върху кости, ум, тяло на Дедите ни. Светилищата са позиционирани на точно определени планиснки върхове с точния каменен кристален състав, подземни води и ориентираност спрямо изгрева на Слънцето. Скалните ниши, пещери, провиралки са били използвани със същата цел – лечителския геомагнитен поток на скалите на България.
    http://www.aliya.blog.bg

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: