Skip to content

Историческите чудеса и загадки на пещера Магура

юли 4, 2016

Напълно напук на традиционното историческо и археологическо мислене и представи, пещера Магура и най-вече нейните рисунки поставят непренебрежимо голям брой загадки и въпроси, които те карат да се чудиш къде сгрешихме.

Местните легенди за пещерата

Още около лето 1870, след 30-годишно проучване на фолклора из Северозападна България се издава книгата „Българска етнография“, в която са записани и местни легенди от селищата около Магура. Според легендите, пещерата и езерото до нея са бездънни и свързани помежду си, а в дълбините им живеели митични същества с невъобразими познания и способности. Интересно, но пещерата и езерото действително се оказват свързани помежду си, за което ние научаваме едва наскоро. Най-малко една река, течаща под пода на пещерата, се влива в езерото. Тук въпросът е, от къде са знаели? А допълнителният въпрос е: щом са били прави за тези две неща, не са ли прави и за третото – че някога в дълбините са живели по-особени обитатели?

Къщи в пещерата

В пещерата са установени поселища на хора от праисторията, като няколко от поселищата са имали свои къщи, построени вътре. Чакай малко, хората не живееха ли в пещерите, понеже бяха примитивни и не можеха да строят къщи?

Тронът

трона

Точно преди входа на Галерията с рисунките се намира образуванието Трона – единственото, върху което има изсечен символ. Той прилича на буквата Ш. Тронът е допълнително обработван, така че да може да се сяда в него.

Проходът към Галерията с рисунките

Трудно се е стигало при самите рисунки. Само там не са намирани кости от животни, докато в цялата останала пещера – да. И сега коридорът, по който се влиза в галерията е тесен, а някога е бил пък съвсем тесен. При благоустрояването на пещерата той е разширен, за да може човек да върви прав навътре.

Галерията

Избраната галерия за направата на рисунките пък е единствената суха в цялата пещера и по стените й няма никакви следи от изронване или земетръсни разрушения. Тази галерия е избрана нарочно, за да осигури вечно съществуване на рисунките.

Хелоиоцентричен модел на Слънчевата система

Magura cave paleolithic paintings S3G0

27

Докато гърците още ходели по плоска земя или дори хиляди години преди това, в Магура изобразили Земята да обикаля около Слънцето, като записали, че тази обиколка се дели на четири части, като всяка част включва по три лунни месеца.

Не стига това, ами символа за Земята по време на зимното слънцестоене е изобразен най-близо до слънцето, а този за лятно слънцестоене – най-далече, което отговаря на астрономическата истина.

Слънцето

478

Незнайно как и по какви съвпадения, Слънцето в Магура е изобразено с ядро и мантия – точно както е в действителност, а вътре в ядрото две точки взаимодействат помежду си. Наистина в ядрата на звездите две водородни ядра се сливат в ядро на хелия, като при това се отделя много енергия под формата на гама лъчи. По странно съвпадение, ядрото на водорода се изобразява именно с една плътна точка, а две такива ядра – с две плътни точки.

Гама лъчението от ядрото бива преобразувано в по-меки лъчения в мантията и накрая излъчено от короната под формата на видима светлина и на няколко други лъчения. А в Слънцето от Магура вътрешните и външните лъчи често са различни, което говори за преобразуване. Излизащите от него лъчи са с различна дължина, което е чудесен начин чрез рисунка да се говори за различни честоти на лъченията.

Произход на елементите

Magura cosmogonyMagura spirits

Цял ред от символи произхождат директно от Слънцето – от ядрото и неговите лъчи. Точно така се създават химическите елементи – в ядрата на звездите, а пък сред магурските рисунки са налични всички символи от алхимията:

alchemy

Произход на човека

03

Магура разказва за това, как слънчевите лъчи биват уплътнени и с това се получават хората. Това са алхимическите процеси на трансмутация и трансформация на духа.

Странен вид числа

ex 03

В множество от символите са втъкани точни математически пропорции. От една страна, щом това са лъчите на Слънцето, то различните числа описват съответните им честоти. От друга страна, всеки химически елемент си има своя резонансна честота, а видяхме, че тези символи значат и химическите елементи.

Месеци

В Магура са записани два вида месеци – синодичен и орбитален – точно какво е в действителност.

29

Орбиталният месец е 27 денонощия и много трудно се определя, защото липсват видими признаци. Сезоните в Магура се основават на групи от по три орбитални месеца.

40

На друго място пък се говори за половината от месеца, която е с продължителност 14.5 дни или става дума за синодичния месец, който е свързан с фазите на Луната. Затова и цялата сцена започва с един полумесец, който е символ на новолунието.

Менструален цикъл

menstruation-Model

Същата сцена дава сведения и относно протичането на менструалния цикъл.

Прецесионен цикъл и прецесионна спирала

478

На друго равнище на прочита Слънцето може да се чете като планетата Земя. Тогава около него се виждат четирите фази на Луната:

27

А пък един от лъчите, който тук играе ролята на полюс, чертае спирала около Земята. Удивително, тази спирала е напълно идентична с изчислената от съвременните учени траектория на северния полюс по звездното небе в следствие на явлението прецесия на равноденствията, което се случва за 25 920 години:

the precession spyral

Коледа

27

Интересно е, че символът, използван за обозначаването на Земята по време на зимното слънцестоене, е много подобен на сурвачката, а тях пък се използва точно тогава и само от българите.

26

Този символ е част от поредица от символи, които произлизат от стилизираното изображение на Богинята-Майка, която със смяната на полярностите от женска на мъжка бива заместена от Бога-Баща и „понижена в ранг“ до Божията Майка. Божията Майка пък ражда Младенеца на Коледа…

Огромни символи

geoglif-shema (1)

Целият район на Белоградчик се намира вътре в една огромна буква Ф, изобразена чрез самия терен, която сочи право в изгрева на зимното слънцестоене. В средата на този геоглиф се намира по-малкият Върбовски кръг:

krugut

който отново има формата на буквата Ф.

Символът Ф е изобразен и в Магура и то точно със същите особености – с потъмнена дясна част и без съмнение става дума за едно и също:

f

Символът Ф пък произхожда от стилизирания образ на Богинята-Майка:

BM

А пък до Белоградчик има скала с точно същите особености като на рисунката на този бог от Магура:

20

Да седиш и да се чудиш.

Стари и нови рисунки

animals

Част от рисунките в Магура са изпъкнали на фона на стената, което се дължи на нейната бавна ерозия. Възрастта на тези рисунки е огромна. Интересно е, че те съдържат само животински видове, които много отдавна са живели на Балканите, докато новите рисунки, които са плоски, съдържат само съвременни видове. Следователно, минало е много време между двата етапа на рисуване. Впечатляващо явление е, че стилът на рисунките се е запазил. Представете си – когато са рисувани старите рисунки, все още не е имало елени и коне, защото такива не са изобразени, а в Европа има елени поне отпреди 30 000 години. Как стилът и смисълът на рисунките са се предали през период от хиляди години?

Интересен артефакт

orion

В Германия е намерена плочица от слонова кост на възраст 32 500 – 38 000 години (тогава в Европа още са живели мамути), на която има точен аналог на тип рисунки от Магура. Счита се, че плочицата е пренесена там с пътя на миграция на кроманьонеца, който преди 40 000 – 42 000 години е преминал през района на Магура:

nature03103-f1.2

Очевидно е, че рисунките от Магура са съществували още тогава, щом от тях е направено копие.

Историята, записана в Магура

Magura cave paleolithic paintings S1G0

Една сцена от Магура съдържа данни за най-важните събития от човешката история. Сцената позволява датиране:

HUMAN HISTORY

Началото на историята

Магура казва, че човекът има внезапна история, започваща преди 42 680 години – точно когато кроманьонецът преминава в нейния район.

galactic-center

Ако този обект се чете като Земята, около него могат да се разположат месеците и съответно зодиите. Понеже лъчът от долу чертае спиралата и тя започва от него, то това е началото на всички събития. Така по допълнителен начин е отбелязано началото на историята и то е именно в края на Лъв и началото на Дева – точно както беше разчетено в лентата на човешката история.

Катаклизъм

Според същата сцена, преди около 25 000 години се случва катаклизъм, който почти затрива човечеството. Действително, Последният ледников период започва именно тогава.

36

Интересно сведение за катаклизма се открива и в съседната сцена. Там един символ със значение на бог-смърт се намира на границата на епохите Риби и Водолей.

Глобална съдба

lentata i zvezdata

Въртенето на една звезда с 13 лъча в съседната сцена пък поражда всички събития по лентата на човешката история. Разгънатият линеен вид на звездата точно съвпада с дължината на лентата и събитията по нея.

Осветление

Над повечето рисунки таванът е опушен, ,защото хора са влизали вътре с факли – нормално, нали тогава технологиите са били примитивни. Но съществуват три разклонения, където има оригинални рисунки, а таваните над тях са чисти. Излиза, че рисунките са правени с помощта на друг източник на светлина, който не дими, а по-късно когато рисунките са четени, са използвани факли. Когато са записвани рисунките, технологиите са били по-развити, след това идва регрес.

Атланти?

081

Много висока човешка фигура е нарисувана до жираф, като жирафът е използван за сравнение и за символ на висок ръст.

Учител

BM

Единият аспект на Богинята-Майка е нарисуван с пламък в ръката си, което значи просветление. На главата й е символът Т, който значи слово, промисъл, ум. Тя е Учителят и в древността се считало, че всяко знание и умение произхожда и се дава от нея.

Името й е Ма, а посветеният от нея става маг. В древността думата маг значена умел, посветен, способен човек – разбира се, защото е учил. Думата маг е корен на думите магистър и магистрат, които също са учили, умели и посветени. В знак за завършеното им посвещение и магистрите, и магистратите получават шапки с формата на буквата Т – от къде ли идва това?

Триединство

3 aspects

Богинята-Майка от Магура е триединна. И става дума за хиляди години преди официалното възникване на Християнството.

Създаване на жената от реброто на мъжа

46

female spirit creation

Триединната Богиня-Майка взима един лъч от Слънцето и към него добавя своя символ Т, като с това създава символа на жената от символа на мъжа.

Първо Пришествие и Спасител

Magura cave paleolithic paintings S1G0

В сцената на човешката история, когато лентата на живота бива скъсана, се явява една висока мъжка фигура, на която главата е с формата на символа Т, т.е. това е въплъщение на Словото като човек. Това е Първото Пришествие, но то се случва преди 25 000 години, а не преди 2 000. Някъде някой лъже жестоко.

Същата фигура е и Спасител, защото след нейното идване лентата на живота е възстановена.

Числа и математика

Една трета или 33% от рисунките в Магура са числа, записани по над десет различни начина:

numbers-Layout1

Сред тези числа се намират основни космически цикли като 27, 29, а дори и числото 365:

numbers 2

Магурската система на числовите записи е почти еднаква с египетската.

Азбуки

drevno tyurkskifinikiiskikeltski runiLA LBlinear B comparedprabalgarskifinikiiskilinear B compared

Сред рисунките от Магура се намират много точни аналози на поне девет азбуки. Включително и на тази:

bukvite ni

Дали учениците на Климент Охридски създадоха нова азбука, използвайки за прототип гръцката азбука? Или се е случило нещо друго, датиращо отпреди поне десет хилядолетия?

Разпространение на магурската култура:

magura name map

Ето къде по света можете да намерите името Магура. На картата са нанесени 400 позиции, а общият списък достига 2 400. На цели 200 от местата името се изписва точно Магура, а на останалите – папура, Магора, Махура, Масура и т.н.

Когато името не е на населено място, винаги е на един от три вида обекти: извори и реки, хълмове, пещери – ясно указание за единен произход на името. Само на едно място в целия свят съществува Магура, която е едновременно пещера, която се намира в хълм и от която извира езеро – това е Магура в Северозападна България, което я определя като единствения вероятен първоизточник на разпространението.

В допълнение, там където има много магури по света, има и божества с подобни имена и с точно същите характеристики като Богинята-Майка от Магура.

 

И така, този разказ в забързан стил може да продължи още два пъти по толкова, тъй като отделих девет години да проучвам въпроса. А ги отделих, защото Магура поставя въпроси, на които не са дадени отговори или пък са дадени отговори, които не удовлетворяват.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: