Skip to content

Магурският проблем с епохите и стиловете. Как разказ се продължава хиляди години след началото му без всякакво смислово прекъсване?

май 3, 2016

 

Рисунките от пещера Магура се делят най-малко на две основни възрасти, като това се познава по степента им на изпъкналост от стената.

Скалната стена е варовик, който с времето изветрява. В Галерията с рисунките това става много по-бавно от обикновено (отколкото на открито) заради липсата на въздушни течения, липсата на абразивни фактори и липсата на течаща вода. В Галерията с рисунките условията са дотолкова постоянни, че надпис с молив от 1940 година изглежда като направен вчера, а скалната стена е покрита с няколко милиметра поресто вещество, което представлява изветряла скала, която не може да падне, защото няма какво да я събори.

Отдолу виждате примери за изпъкналост на рисунките, като бих могъл да направя и по-добри снимки, но засега разполагам само с тези.

095

Фигура 1. Пример за изпъкнали рисунки.

DSCN3770

Фигура 2. Пример за изпъкналостта при някои рисунки.

Малко повече от 100 рисунки, което съставлява 10% от всички рисунки в галерията, са изпъкнали от стената, като в някои случаи изпъкването достига до 1 см. Причината за изпъкването е, че боята на рисунките, която е прилепно гуано, запечатва стената точно под рисунката и спира нейната ерозия. Околната, незащитена скала продължава да ерозира, с което бавно се отдръпва назад и оставя рисунката изпъкнала на фона на стената.

Разбираемо е, че при тази особено ниска скорост на процесите в галерията, е било нужно много време за толкова голямо отдръпване на стената. В публикация от Стефан Гайд срещнах изказани предположения, консултирани с геолог, че за това били нужни между 40 и 100 хиляди години.

Отговорно признавам, че не разполагам с друго, освен с косвени данни за възрастта на рисунките, заради които смятам, че най-старите рисунки са на 42-43 хиляди години. Поради тази причина тук няма да коментирам точната възраст на рисунките, а само няколко съвършено очевидни факти.

На първо място е фрапиращата разлика в изпъкналостта на рисунките, която при 10% от тях е до 1 см, а останалите са плоски, което навежда на идеята, че са рисувани в много отдалечени във времето периоди.

aa map front

Фигура 3. Картата на всички рисунки от Магура с означение кои от тях са изпъкнали. Черните рисунки са плоски, а червените са изпъкнали.

Картата се развива от горния ред надолу и от дясно на ляво. Всички изпъкнали рисунки са близо до входа на галерията, като началото на рисунките е на едната стена, а краят им е от другата страна, с което началото и края на рисунките се падат един срещу друг на срещуположните стени.

На пръв поглед се вижда, че почти не съществуват стилови разлики между старите (изпъкнали) и новите (плоски рисунки). Плоските рисунки съставляват около 90% от всички рисунки.

На първо място искам да обърна внимание върху наличието на рисунки на животни, каквито понастоящем не съществуват на територията на Балканския полуостров.

078

088094

081

Искам да обърна внимание и на рисунката, която считам, че е жираф. Много хора, като посещават Магура и видят тази рисунка, казват, че тя им прилича на лама. Около 80% от хората я оприличават на жираф.

lama

Лама.

giraffe

Жираф.

giraffe 081

Не мисля, че остава много поле за разисквания какво е животното на рисунката.

animals

А ето ги и всички рисунки на животни от Магура. Плоските (нови) са черни, а изпъкналите (стари) са червени.

Освен въпроса, кога на Балканите са живели жирафи, та жирафът е използван в рисунките като разпознаваем символ, изниква и въпросът за изминаването на толкова много време между двата основни етапа на рисуване, че растителните и животинските видове са се сменили до неузнаваемост.

В старите рисунки на животни няма коне и елени. В новите рисунки няма жирафи, камили, пещерни мечки, щрауси и други.

Дори са оставим настрана изпъкналостта като доказателство за различните епохи на рисуване, то различните животински видове говорят предостатъчно, а двата фактора наведнъж не оставят никакво място за съмнение, че между първия и втория етап на рисуването са изминали хилядолетия.

Въпреки огромната разлика във времето, старите и новите рисунки са почти напълно в един изобразителен стил, с изключение на животните, които са се променили тотално.

fd

И тук старата рисунка е червена, а новите – черни.

femalehoramalesmd 1md 2md 3OXYzz

Виждате групи от подобни рисунки, намиращи се на различни места в галерията и участващи в различни сцени. Независимо дали са изпъкнали или плоски, те са еднакви по стил поне на 80-90%, а по-често са еднакви на 100%. Ясно е, че не съществува стилово прекъсване и загуба на традиция, въпреки че светът се е променил толкова много, че животинският свят станал неузнаваем.

Има и разлики. Сред плоските рисунки се появяват нови образци, които нямат по-ранен аналог:

grebeni 1III 1III 2III 3IIII 1T1T2T3zvezdi 1

В старите рисунки няма символ Т и неговите разновидности, няма поредици от вертикални черти, няма звезди, няма шахматни полета, почти няма прототипи на азбуки. Изглежда, че тези концепции са по-късни.

Но:

classification 1

classification 2

classification 3

classification 4

classification 5

classification 6

classification 7

Вижда се, че независимо дали са плоски или изпъкнали, всички рисунки от Магура попадат в един цялостен геометрически ред и представляват неотличима част от него. Рисунките споделят едни и същи елементи, подредени по един и същи начин, независимо от възрастта си. Не е само това, но и прочитът на старите и новите рисунки е по едни и същи правила и на основата на едни и същи значения, идващи от еднаквите елементи.

Следователно, рисунките от Магура са цялостен и непрекъснат разказ в един стил, на основата на едни и същи геометрични елементи и предаващ завършена идея, без значение, че разказът е започнат хиляди години преди да бъде завършен.

Как е възможно една мисъл да бъде започната в някакъв момент и след много хилядолетия да бъде завършена така, сякаш никакво време не е минало?

Имам две основни хипотези.

 1. Познанието в рисунките и вдъхновителят им са външен за хората източник

Съществува информационен носител, който може да внушава мисли и идеи, който е външен за човека. Това може да е някакъв бог. Той започва разказа си много назад във времето и го прекъсва по някаква причина. Хиляди години по-късно довършва разказа си, с което се завършва и записът.

Ако правилно съм прочел Сцената на човешката история:

human history

то в епохата Дева (дева значи бог) преди около 42 000 години бог прави откровение пред хората и те считат началото на историята си от тогава, защото тогава са получили просветление и са се осъзнали като хора. Около 26 до 28 хиляди години по-късно бог завършва откровението си, когато отново е епохата Дева.

2. Хората са изоставили Балканите за дълъг период от време, но са си тръгнали от тук със знанията си и по-късно са се върнали и са довършили разказа

orion

В пещера в долината Ач в Германия е намерена ето тази плочица от слонова кост с магурско изображение на нея. Възрастта на плочицата е 38 – 32 хиляди години и се счита, че е пренесена в Германия от изток с миграцията на кроманьонците.

Плочицата е косвено доказателство, че магурските рисунки са съществували преди поне 32 000 години, а дори и преди 38 000 години, което съвпада с тезата ми, че най-старите, изпъкнали рисунки са на 42-43 хиляди години.

nature03103-f1.2

Пътят на кроманьонците минава през Северозападна България преди 40-43 хиляди години и стига в Германия преди 37-38 хиляди години. Отлично съвпадение.

Плочицата показва, че от магурските рисунки са правени преписи, които са били пренасяни.

От какво са избягали хората от Балканите? Преди около 39 000 години изригва особено мощен вулкан на юг от Сицилия, който покрива Централна и Източна Европа с над един метър пепел. Възможно е да са бягали от това бедствие.

По-късно се връщат в земите на Магура и довършват записа, като използват и нови символи.

Advertisements
6 Коментари
 1. Ра-ѝко permalink

  Възможно ли е все пак стената да е с по-голямо изветряне поради близостта ѝ с входа, т.е. повече разлики в температурата, влажност, различен от вътрешността химически състав на въздуха и т.н.?

  • Възможно е. Мислил съм и за този вариант.
   Малките разлики между плоските и изпъкналите и липсата на някои типове символи при вторите говори за различно време на рисуването. Така мисля на тоя етап.

  • Мисля, че трябва да се измери изпъкналостта на всички рисунки и да се види дали се променя плавно с влизането навътре или стъпаловидно. Тогава ще се доуточни моделът на изработването.

 2. Никола permalink

  Последната табличка с градивни елементи, фигура -19. Виждал съм такъв кръст с рогца отгоре, в музея в Преслав. Чудех се тогава какво правят рогата върху кръста. Традицията явно е продължавала и по това време.

  • Това е страхотно! 🙂
   В бъдеще ще се съберат много такива подобия.

  • Може би отделни майстори са знаели нещо са предали по скришен начин.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: