Skip to content

С какво осветяваха в Магура, когато правеха рисунките?

май 2, 2016

По презумпция (без да има някакви доказателства или конкретни причини, но по предварително мнение, за което някак всички са съгласни) се счита, че праисторията е безпросветно и нискотехнологично време, когато хората са разполагали само с най-прости материални средства, включително и такива за осветление. Заради това се смята, че рисунките в пещера Магура са правени с помощта на факли или на подобни средства в ролята на източници на светлина.

Факлите използват различни масла, които горят и така дават светлина. Маслата и смолите горят, отделяйки значителни количества сажди, които поради това, че са нагрети, се издигат на известно разстояние нагоре. Достигайки до по-ниските места на тавана, саждите се залепват там и могат да останат на мястото си с хилядолетия, тъй като представляват въглерод и не се разлагат.

Следователно, ако за направата и за по-късния прочит на рисунките в Магура са използвани факли, то трябва още да личат следите от това, таваните над рисунките трябва да са опушени. Това е още повече валидно поради големия брой на рисунките (1031 според преброяването което направих за съставянето на Картата и Каталога на рисунките). Колкото повече има да се рисува и да се чете, толкова по-дълго хората трябва да се задържат под сравнително ниските тавани и толкова по-опушени трябва да са те. Друг фактор е наличието на големи сцени, включващи до 40 рисунки, над които сцени следва да се наблюдава съществено опушване.

Това действително е именно така.

С навлизането в Галерията с рисунките, първите 40 метра от нея не съдържат рисунки. В тези 40 метра таванът е чист, защото там хората са преминавали по-бързо, а и защото там височината на тавана е по-голяма – около 4 метра.

С наближаването към първите рисунки започва да се наблюдава плавно потъмняване на тавана. Над рисунките пък таванът става съвсем черен, което идеално отговаря на модела за създаване и прочит на рисунките с помощта на факли – човек се задържа повече там, където има обект, представляващ интерес.

tavan 1

Илюстрация 1. Таванът в началото на галерията, където той е по-висок и е чист.

tavan 2

Илюстрация 2. Опушване на тавана.

tavan 3

Илюстрация 3.Опушване на тавана.

tavan 4

Илюстрация 4. Опушване на тавана.

Вижда се нагледно, че факли и други димящи средства за осветление са били използвани много пъти. И това е съвсем нормално с оглед на предполагаемото и дори доказано ниско технологично равнище на хората в старите времена.

Но вижте сега няколко примера, които рязко се различават от основния модел.

Съществуват няколко нищи, разклонения и ръкави на галерията, в които също има рисунки. Рисунките там са от същия стил и по своята степен на изпъкналост са идентични с рисунките, над които таванът е опушен. Но в тези ниши няма никакви следи от опушване на тавана.

tavan 5tavan 6tavan 7

Вижда се, че на въпросните места таванът е нисък и би трябвало съвсем лесно и обилно да бъде опушен, но нищо такова не се наблюдава. Да беше само на едно място, можеше да е случайност, но това са три различни места в галерията – и на трите места виждаме едно и също, което значи, че липсата на опушване там е закономерна и произхожда от начина, по който са правени и ползвани рисунките там.

Какво е различното между тези и останалите рисунки? Различното е, че тези са в значителна степен скрити и отделени от основния „посетителски поток“. Значи, ако човек отива там със слаб източник на светлина, например факла, е много вероятно да не забележи наличието на нишите и на рисунките в тях. Следователно е много вероятно човекът да не застане с факлата си пред тези рисунки и да не опуши тавана над тях, макар той да е много нисък.

Ето го моделът:

Рисунките от Магура са правени с употребата на недимящи източници на светлина и първоначално таванът е бил чист над всички рисунки. По-късно настъпва технологичен упадък и на хората не са били достъпни недимящите осветителни средства. Като резултат от това те вече влизат с факли и опушват тавана, но в огромната част от случаите подминават няколкото ниши и така таваните на тези ниши остават чисти.

Ако това твърдение (извод) е вярно, то добре съответства с друг факт: в рисунките от Магура са описани орбитален и синодичен лунен месец, движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята, показано е разстоянието между Слънцето и Земята, показано е развитието на ембриона, алхимични знаци, поне десетина азбуки произлизат от магурските рисунки и т.н., което говори за високите познания на онези, които са правили рисунките. Не е никак чудно такива хора да са си светели с нещо различно от факла.

Допълнение

Имах един случай, в който много се вглъбих в образите на рисунките и неочаквано и изневиделица на тавана на стаята се появи дъговидна ивица с равномерна дебелина от слаба жълта светлина. Ивицата стоя там около половин час и изчезна пак така внезапно.
Тогава още нямах хубав фотоапарат и не можах да я снимам. Опитвах с телефона, обаче не се получаваше – не можеше да я хване.
Ивицата не продължаване надолу по стените, а беше ограничена само по тавана. Светлината не идваше отвън, защото заставах на прозореца и не хвърлях сянка върху ивицата.
От тогава смятам, че има и други начини за осветяване на помещения, различни от техническите средства.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: