Skip to content

Жречески познания от Магура относно степените на съзнание и видовете полово общение. Решение на проблеми със зачеването

октомври 22, 2015

Едно време хората са разполагали с много знания, ама изглежда, че знанията са били предавани само на посветени и не се е допускало да се разпространяват свободно и за масова употреба. Такова свидетелство има в пещерата Магура, където 700 скални изображения разкриват особено задълбочено познание за света и неговите закони. Рисунките са направени дълбоко в пещерата, където не е било безопасно да се влиза – не всеки е можел и не всеки е бил допускан там. А мястото е избрано така, че да даде максимална дълготрайност на записа – единствената суха и земетръсно стабилна галерия в пещерата.

Интересно е това явление, при което знанието е трябвало да бъде съхранено за стотици поколения, но да не става масово. По всичко личи, че върху него е упражняван монопол, но подбудите за това не са докрай известни. Дали някой е искал да се облагодетелства от монополното си положение на посветен или пък така са били ограничавани възможностите за злоупотреба и профанизация? – кой да знае.

Там има и сцена, която сега наричат „Ловната“ поради объркване, че става дума за бита на хората от праисторията. Такива обърквания са нормални за казионната наука. Сцената съдържа запис за това как вече посветени магове окултуряват примитивни хора и така създават цивилизацията, като изграждат у тях специализирани знания и умения. Но, докато посветените магове са изобразени със силно развито съзнание, то деятелите (обучените на конкретни умения хора) са значително безсъзнателни – те са подобия на програмирани роботи и на тях не е даден този най-съществен дар. Такава е и нашата цивилизация – огромен сбор от праволинейни хора, програмирани за определени дейности, но без достъп да познанието. Но кой ръководи всичко това?

В същата сцена в Магура е записано, че маговете осъществяват ръководството на човешките дела чрез посредник – там е използвана една фигура с буквално значение „шаман“, но в случая е по-смислено да се чете като проводник. Нима ние не биваме манипулирани чрез откритията, които „правим“, и чрез страстите, които ни насаждат. Но това остава някъде отвъд възможностите ни да видим. Така считаме, че сами избираме.

Това знание от Магура е било ползвано многократно за просветлението на човечеството, като следите от тези дейности са изобилни. Името Магура може да се намери на повече от 2 000 места по света, като навсякъде значи едно и също, а и на повечето от тези места и до сега са останали божества със същите епитети като на Богинята-Майка от Магура. Същите символи се намират в алхимията, в астрологията, от там произлизат руните, буквите от Кирилицата. Там се намират корените на Християнството и Будизма. Магура е един древен център, от където просветлението е разнасяно по света и такава е нейната задача.

Разнасяно е, но никога не е ставало масово – то е ползвано когато и за каквото трябва. Масови са ставали само неговите отзвуци и частични тълкувания под формата на религии.

Като се има предвид, че първите рисунки бележат възникването на тази култура преди 42 000 години, че последните рисунки са от преди около 14 000 години и, че Християнството и Богомилството имат идейните си основи пак там, то става ясно, че Магура е школа, работила в продължение на цели 41 000 години, ако не дори и до ден-днешен.

Това е изначалната школа на човечеството и нейната дейност е впечатляващо дълговечна, а и несравнимо резултатна, тъй като поне 2/3 от световната територия е обитавана от хора, носещи всевъзможни културни разклонения от Магура.

Сега изглежда сякаш тя вече не функционира. Поне не ми се е удавало да намеря някъде човек, който да е посветен в записаните там познания. Затова ми се наложи сам да търся смисъла им. Така се самопосветих, но не без помощта на самите рисунки, които са така направени, че ти дават всичко необходимо да ги прочетеш, а ти трябва само да вложиш нужното време и внимание.

Мисля, че към днешна дата съм единственият посветен – по описаните причини. И не знам точно каква трябва да е правилната линия на поведение – дали да мълча за наученото или да го споделям. В крайна сметка го споделям, защото хем имам ненавист към криенето на познания, хем мисля, че човечеството трябва да знае.

Реално, колкото и да го споделям, колкото и да го обяснявам, пак ще го разберат само някои хора. Така че, за пръв път през последните хилядолетия, а може би и за последните десетки хилядолетия това знание се гребе от там с пълни шепи и се предоставя за масово сведение и посвещение.

Естествено, имам някои притеснения. Тези магурски знания могат и да се прилагат в ежедневието и аз самия не веднъж съм го правил, по-често с експериментална цел, ама понякога и с користна.

А в тази статия ще говоря за сексуалното развитие на човека и за пътя към развитието на съзнанието. Двете са свързани помежду си – така казва Магура. Намирам го за вярно. Тук има големи възможности за злоупотреби, защото открих, например, как мога почти безотказно да предизвиквам сексуалното желание на жените. И сами разбирате, че това може да бъде доста злотворно познание.

Както и да е, за пръв път имате възможността да разполагате с жречески познания, датиращи от преди повече от десет хилядолетия.

Осемте сексуални сцени от Магура

Осемте сексуални сцени от Магура

Разгледайте ги. Те са разпръснати из Галерията с рисунките в определен ред. Най-нисшите съм поставил в ляво, а най-висшите – в дясно, за да е привично за нашето разбиране за посоката на развитие, иначе в Магура се чете от дясно на ляво.

Разпределението им в галерията е такова, че човек не може веднага да види техния ред и последователност – те идват сякаш несвързани помежду си, разделени една от друга от различни сведения. Казионната наука ги нарича танци, но нейните изследователи никога не са отделяли достатъчно време и внимание да забележат детайлите им, че да схванат, че всички тези изображения са от една и съща смислова група. Те не са отделяли достатъчно време и внимание да ги пречертаят и подредят заедно. Затова този магурски разказ е останал невидим и непознаваем за тях.

В галерията най-нисшата е в самото начало, а навътре следват след по-висши сексуални сцени. Нормално е с оглед на това, че процесът на посвещение във все по-задълбочени познания тече навътре в галерията.

Тук съм ги представил съвсем нагледно.

Преди да продължа със смисъла им, нужно е да направя въведение в това, какво изобщо е човекът според Магура.

Не би било възможно да знам, яко някога още в началото не бях се заел да групирам различните изображения по стилово подобие.

dscn27361 dscn27391

Това е потребно за ума, за да схване някаква логика в нещата, иначе рисунките изглеждат като пълен хаос и действително човек може да ги възприеме за детински драсканици, плод на някакви религиозни, примитивни хора.

Но в крайна сметка ми се изясниха три типа рисунки. Като ги разгледах допълнително, видях, че рисунките от всеки тип могат да бъдат подредени от най-прости към най-сложни – сякаш се образуват една от друга чрез усложняване. Лесно беше да зацепя, че съществуват три най-прости рисунки, които са началата на съответните поредици. Това ми беше най-същественият пробив, защото така можах да разпозная трите начала – Дух, Душа и Пространство. След това можех вече да разпознавам тези отделни елементи вътре в по-сложните рисунки и, в крайна сметка, да се науча да ги чета.

Ето тук едното начало – това на Духа:

Magura cosmogony

Обърнете внимание, че всички символи от този тип произлизат от Слънцето („слънцето“) и имат различни вариации – това са ядрото на „слънцето“ заедно с различните му лъчи. Това са най-различни състояния и честоти на душа и това е мъжкия аспект.

how a Magura male figure is constructed

След това можете да видите как различните мъжки фигури произлизат от мъжките символи на духа чрез уплътняване. Ето разни примери:

another process pf materialization the origin of heart-shaped hands

Това, че тялото има формата на пясъчен часовник, не значи, че това е женска фигура в рокля – това са си наши, културно обусловени интерпретации.

След това се случва нещо друго:

female spirit creation  creation of female spirit types

Чете се от дясно на ляво и виждаме, че единия от трите аспекта на Богинята-Майка взима основния лъч на слънцето и неговото ядро със все двете точки вътре. Това е като изваждането на ребро от мъжа. След това Богинята-Майка добавя към този мъжки дух символа Т, който значи ум, промисъл и така създава женския символ на духа – творящия дух.

На основата на това се създава цяла поредица от женски символи на духа:

Magura female spirit symbols

Познават се по „коланчето“, което е наследство от добавения символ Т, който е от Началото на Душата.

След това възникват множество женски фигури чрез уплътняване на творящия, женски дух:

the costruction of a Magura female figure

the origin and materialization of a belt typewhere a type of belt comes frommaterialization of the heart shape from a spirit symbol to human shape

И така, набързо разказах как според Магура са създадени мъжът и жената. Но имайте предвид, че тези фигури не са техните тела, а са техните души. Душата се ражда от уплътняването на духа.

И какво имаме? – в нормално състояние мъжките и женските души изглеждат по този начин. Но, когато двете се намират близо, то мъжката душа се променя коренно:

conscious sexual actprostitutiontantrathe sexual act for conceptionsexual act as a grant

Видяхте ли? – далеч от женската душа, мъжката прилича на развит, съзнателен човек. Близо до нея, мъжката душа се превръща във възбудено състояние, което е примитивно.

От къде знам, че това състояние е примитивно?

Magura symbols of death

Ето това са различни символи на плътен дух, който няма развитие, но има заложба. Той се стреми да се осъществи. Затова е и смъртен, защото с изчерпването на заложбата умира – приключва се.

mortal symbols and actors

На основата на тези плътни символи на смъртния, програмиран дух се създават всички рисунки на деятели – да, във възбудено състояние мъжката душа се превръща в деятел, който се стреми да се осъществи.

Какво значи душите да са близо и мъжът да се възбуди от жената?

Телата може да са близо, но душите да са далече – тогава няма възбуда. Но телата може да са далече, а душите да са близо – тогава има възбуда.

Важното е душите да попадат в близка област от менталното пространство – това е най-вече, когато мислим за едно и също. Тогава мъжката душа попада близо до женската и преминава във възбудено състояние.

Осемте сексуални сцени от Магура

Осемте сексуални сцени от Магура

Сега обърнете внимание на това, че има две безлични сцени – първата и третата. След това, от останалите 6 сцени, в 5 от тях мъжката фигура се намира от дясно, което значи, че тя предизвиква възбудата.

Значи, случва се следното: мъжката душа попада близо до женската, възбужда се и предизвиква сексуалните отношения. В тези случай мъжката душа е инициатор. Само в най-дясната, най-висша форма жената е инициатор, но до тогава пътят е дълъг.

След това обърнете внимание на още неща: навсякъде и мъжките, и женските души имат разлики в изобразяването, което значи, че са налични различия в отношенията. Щом мъжът е инициатор, това значи, че неговото конкретно състояние предизвиква точно определен отговор от страна на жената – и всички възможни видове са описани в Магура.

Къде е приложната стойност на това? Ами гениално е – искате секс? – тогава постарайте се да мислите малко и да чувствате заедно с жена си – душата ви ще отиде при нейната и ще настъпи възбуда. Тогава можете да изберете в кой мъжки тип възбуда да се намирате, от което зависи с какво сексуално отношение ще ви отвърне жената – това зависи от мъжа, освен в последния случай, в първия и в третия.

Това е приложната сила на познаването на магурското учение.

След това, нека ви представя различните сексуални отношения:

a lower type of sexual act - driven by instincts

Фигура 1. Най-нисшата форма на сексуално общение – инстинктивната и животинска.

Магурският разказ за сексуалното развитие на човека е в пряка връзка със степента на развитие на неговото съзнание. На Фигура 1 и двамата участника имат конфигурацията на деятели – тела като чертички и плътни, топчести глави, които символизират нисше съзнание. Те са водени от инстинктите си и не разгриначат мотивите си от себе си. Те правят секс като животните – без осъзнаване, само под действието на сили, които ги заставят да правят така – нагоните. Тук дори мъжът и жената не са стилово диференцирани, което допълнително указва за липсата на разграничаване от тяхна страна – когато нагонът ги завладее, те повече не са себе си, а само негови изпълители.

conscious sexual act

Фигура 2. Осъзнато сексуално общение.

На фигура 2 вдясно виждаме мъжка същност в сексуално възбудено състояние. Интересно при мъжките същности в Магура е, че в нормалното си систояние те имат пълноценно човешка конфигурация, както е показано на Фигура 46. Когато мъжката същност се намира близо до женска същност, тя преминава в своето редуцирано състояние на деятел от Фигура 2. Това значи, че мъжът в състояние на сексуална възбуда частично губи съзнанието си и се превръща в инструмент, чрез който се осъществява определен природен принцип. Понеже е от дясната страна, мъжът е инициаторът на сексуалното общение.

В това второ равнище на сексуално общение женската фигура е съзнателна. Нейният колан е с изтънени краища, което значи, че тя не желае бременност. Нейното съзнание е затворено – тя не е отдадена на сексуалното общение, макар да участва в него. Ръцете сключват леко сърцевидна форма, което означава преднамереност. Това е сцена на сексуален акт от любопитство или просто, защото така се прави.

sexual act by habit

Фигура 3. Сексуално общение по навик.

След като сексуалното общение е съзнателно изучено при Фигура 2, то идва ново негово равнище, показано на Фигура 3, където сексуалното общение е по навик – в него няма възбуда, няма съзнание, няма пълноценни човешки същности, няма дори деятели.

prostitution

Фигура 4. Проституция.

Следващото равнище на развитие на сексуалното съзнание е проституцията – Фигура 4. При нея коланът на жената е равен, което значи, че нейната детеродност е равнодушна – тя не желае бременност, не е възбудена, безразлична е към мъжа. Ръцете й, обаче, са силно завити навътре, което означава преднамереност и стремеж към придобиване. Това е моментът, когато женската същност осъзнава, че може да изпозлва сексуалното общение за придобиване.

tantra

Фигура 5. Тантра.

Фигура 5 разкрива следващо равнище на сексуалното общение. Тази сцена се състои от две части, като дясната е началото, тъй като в Магура се чете от дясно на ляво. В дясната част мъжката възбудена същност е изобразена без ерекция, което значи, че сексуалният акт не се консумира. Това е трантрическа практика, при която сексуалната енергия се възбужда, но не се разходва. Тези практики водят до това, че в тялото се отделят множество хормони. Те са символизирани от отровната гъба по средата на сцената, която указва за това, че съзнанията преминават в изменено състояние – като при наркоза, но под въздействието на естествените телесни хормони, отделени от жлезите с вътрешна секреция.

В следствие на тази практика, съзнанията на участниците преминават на ново равнище, което се символизира от чертите над главите им – те се свързат с небесата. Това е сексуална практика за просветление.

Тук коланът на женската фигура е ветрилообразен, което значи, че жената е възбудена и готова за зачатие.

В тази нова степен на съзнание, която идва след идеята сексът да се ползва за придобиване, вече е налична идеята, че сексът може да се ползва за по-висша форма на придобиване – т.е., за просветление.

the sexual act for conception

Фигура 6. Сексуално общение за зачатие.

Шестото равнище на сексуално осъзнаване е сексуалното общение с цел зачатие. В него коланът на жената е ветрилообразен, а съзнанието й не се стреми към придобивки. В сцената има и трети участник – най-вляво – душата, която ще се прероди чрез този сексуален акт. Без нея не може да има зачатие.

sceni 001

Фигура 7.

За съжаление, още не съм разпознал сексуалното отношение от Фигура 7. Тя има следните особености: истинският двигател на мъжкото щение към жената е плътен дух (най-вдясно), който иска да се осъществи. Жената е готова да зачене и е възбудена наистина, което се познава по ветрилообразния колан. Но съзнанието й е затворено (ръцете около главата), обаче пък иска да придобие или да изживее. Освен това, това сексуално отношение идва след зачатието и е по-висше от него, но не се сещам какво е, навярно защото не съм го изживявал.

В предната сцена душата за прераждане е следствие на акта – тя идва, привлечена от него. Тук може би има кармично определен дух за прераждане, който кара мъжа да го зачене – това трябва да се осмисли по-задълбочено.

sexual act as a grant

Фигура 8. Сексуалното общение като благословия.

След цялото посочено дотук сексуално развитие, съпътвствано от същевременно развитие на съзнанието, идва седмото равнище на сексуално осъзнаване и общение (Фигура 8), при което дланите на ръцете на жената са насочени нагоре. Това значи, че женската същност служи на нещо извън себе си – прави това за някакъв друг принцип, извън нейната същност. Коланът й е равнодушен – тя не е възбудена от мъжа, нито желае да зачене. Тук жената е от дясно, което значи, че тя инициира сексуалното общение. Причината за това е, че сексуално успешният мъж е много по-успешен в живота си, защото подхожда към делата с по-добър заряд. Жената, чието съзнание е достигнало връхното си развитие, знае това и благославя мъжа чрез секса, за да бъде той успешен в делата си.

Според Магура, основното сексуално развитие се пада на женската същност – развива се нейното съзнание, от което зависи и видът сексуално общение. Мъжката същност прави само една крачка на развитие, очевидно под въздействието на развитието на женското сексуално съзнание.

Може да се обобщи, че според Магура сексът е пътят за развитие на човека от състояние на деятел до състоянието на божествен, просветлен човек с развито съзнание.

the result of tantric sexual practice described in Magura cave

Фигура 9. За какво е нужно сексуалното развитие и възбуденото състояние на мъжа.

Фигура 9 показва за какво е потребно да се овладее възбуденото мъжко състояние без консумация на половия акт. Най-вдясно се вижда един от символите на духа,  вътре в който има точка. Това значи концентрация, а именно концентрацията създава сексуалната възбуда. Опитайте – съсредоточете се много силно върху нещо, ако сте мъж, и много скоро ще усетите мощно напрежение в простата. Ще получите желание веднага да излеете това напрежение. Но, ако задържите концентрацията и не предприемете освобождаване, то вие ще се намирате в състоянието на мъжа от дясната страна на тантрическата сексуална сцена, чиято сексуална енергия е възбудена, но не се разходва. Същият символ е изписан и във Фигура 9 – този долу по средата. Показано е, че това състояние поражда три нови обекта – така се създава пространството, което е потребно за осъществяване, за материализация на мисловните построения.

В крайна сметка, Магура се отнася до магията и затова се казва Магура. Желал бих да споделя пълните сведения за името Магура, които събрах през годините, но с това изложението ще нарастне двойно. Само набързо ще спомена, че едно от значенията на името е следното: сричката МАГ значи обучен, просветлен, умел човек, а сручката УР значи място. Заедно двете значат мястото на умелите, школата. Иска ми се да разкажа повече и за магическите познания, записани чрез рисунките, но е нужно да огранича това изложение до разумен обем. Съвсем накратко, в Магура е записано по няколко начина, че едно, което е отнесено само към себе си, поражда три нови, което е основата на сътворението с мисъл, т.е. в основата на магията. Това е записано във Фигура 9 и затова жената от последното равнище на сексуално осъзнаване дарява мъжа си със секс, за да му помага да бъде ефективен осъществител на замислите си. Трите елемента са причината броят на описаните тук фигури да е незименно кратен на числото 3, както и на числото 27, което е три на трета степен.

Нужно е и едно уточнение относно сексуалните сцени – сред тях няма никакъв хомосексуализъм. Дали хората от онова време да практикували хомосексуализъм или не са, не мога да кажа. Обаче в Магура става дума за философията на плодородието, т.е. на материализацията на мисловните и енергетични построения. Затова са нужни мъжка и женска същности и то не толкова телесни, колкото духовни и душевни. Това условие не се изпълява от съчетанието на мъжки и мъжки или на женски и женски същности и енергии и затова няма никаква хомосексуална сцена в Магура – защото от това нищо не се ражда.

От къде идва това, че ветрилообразната форма на колана значи, че жената е готова да зачене?

На скалата Чачин камък съществуват няколко ритуални кладенеца, изсечени в скалната площадка. Една съществена част от скалата е оттрошена, навярно за добив на строителни материали, но все пак е останало достатъчно, за да се види нагледно наличието на въпросните щерни. Те не са с ествествен произход и явно са създадени за определи цели. Наличието им определя мястото като светилище.

Най-големият от ритуалните кладенци има форма на утроба. Той е яйцевиден, с по-широк заден край, и е отворен само от северната си страна, като там отворът образува една издължена шийка. Съвпадението с формата на матката е пълно.

щерна на Чачин камък

div 4

matka 1

Това е нетипично за ритуалните кладенци сред Белоградчишките скали, които са в по-голямата си част кръгли. Следва, че този кладенец е имал по-особено предназначение. В същото време, кладенецът е значително голям, поне в сравнение в останалите споменати, чиито размери обикновено са до 60-70 сантиметра в диаметър. Утробният кладенец е с дължина около 1,2 метра и ширина около 80-90 сантиметра. Той е достатъчно голям, че да побере в себе си човек, ако човекът е там в свита поза. Изпънат човек не може да се събере вътре. Следва кладенецът да е бил създаден за лягане вътре в ембрионална поза.

Двата факта са в пълно съзвучие: утробен кладенец, в който се ляга в ембрионална поза. Явно е, че кладенецът е създаден за обредно наподобяване на бременността.

Имало е такива обреди на различни места по света. Много от тях са описани в книгата „Златната клонка” на Джеймс Фрейзър. Например в Индия, ако човек бил погрешка обявен за мъртъв, той не можел просто да се върне в живота си. Трябвало първо отново да се роди ритуално, за която цел човекът лягал във вана с вода, наситена с масла и билки, която пресъздавала околоплодните води. След това повтарял нагледно излизането от утробата.

Утробният кладенец на Чачин камък позволява да се случи подобен обред. Той е така направен, че гърлото му, което съответства на шийката на матката или пък- на вагината, може да бъде преградено с парче кожа. Така кладенецът може да се напълни с вода, а в нея да се вложат различни признаци. В нужния момент преградата може да се махне – водите да изтекат и „бебето” да се роди.

Даденото предположение за употребата на утробния кладенец най-добре от всичко съответства на неговите форма и размери.

Не е само това. На около 1,5 км на изток от Чачин камък се намира малък скален „мемориал”. Той е с размери от 15 на 6-7 метра. От източната му страна скалите са оформени по отворена на юг дъга. От западната му страна известен брой големи и по-малки камъни са подредени във ветрилообразна форма – като парче пица, като тясната страна на тази фигура се намира на юг и там тя е отворена.

Това оградено ветрилообразно място прилича на гроб. Неговата форма е силно подобна на формата на утробния кладенец, както и на матката.

div 7

Да видим общото. Докато кладенецът е свързан с раждането и началото на живота и е отворен на север, то вероятният гроб следва да е свързан със смъртта и с края на живота. Той пък е отворен на юг. Налично е подобие по форма и противоположност по посока. Това може да се тълкува така: подобната форма значи, че нещата се отнасят до едно и също – до живота; обратната посока значи, че се отнасят до неговите противоположни състояния  – раждане и смърт. Дотук няма нарушения в логическата верига, която произлиза от фактите.

Следва друга поредица от факти.

На първо място, в пещерата Магура съществува сцена, в която една дълга лента, състояща се от 13 сегмента, е прекъсната, скъсана от обект с ветрилообразна форма, чийто тесен край е насочен надолу, което е условния юг. Поредицата от свързани сегменти е най-логично да символизира поредица от събития. Непрекъснатият ход на такава лента се отнася до нещо, което продължава да се случва. Прекъсването на лентата символизира нарушаването на хода на нещата. За всяко едно нещо, неговото нарушаване и прекъсване е неговата смърт. Тук може да се направи изводът, че насоченият надолу ветрилообразен обект, който къса лентата, е смъртта.

lenta 01

Дотук разполагаме с точно съвпадение по форма, ориентация и предполагаем смисъл с предполагаемия гроб.

Следващият пункт е такъв: в Магура всяка една фигура произлиза от по-проста фигура от същия вид – имаща същата конфигурация. Фигурите произлизат една от друга чрез усложняване и чрез взаимстване на елементи. На един етап фигурите сякаш придобиват плът и започват да приличат на хора. Придобиването на плът става чрез добавянето към основаната фигура-родител на два плътни триъгълника, събиращи се с върховете си в това, което изглежда да е кръстът на човешката фигура.

primer 1

primer 2

Двата плътни триъгълника са обърнати един срещу друг и силно наподобяват двете противоположни ветрилообразни форми на утробния кладенец и на гроба. Още повече, че при някои човешки фигури от Магура от долната страна на долния триъгълник и от горната страна на горния триъгълник има изпъкнали дъги, с които те напълно наподобяват ветрилообразните форми на утробния кладенец и на гроба.

Стана по-сложно да се следи логиката, но добиването на плът от страна фигурите следва да символизира това, че те вече са живи, но и това, че те вече са смъртни. Единият триъгълник показва, че са живи, а другият – неизбежната им смърт.

Ето как на още едно място се намери потвърждение на предполагаемия смисъл на кладенеца и гроба.

В Магура има още едно потвърждение: там са налични 8 сексуални сцени, свързани с 8 различни равнища на съзнанието. Там наличието на „колан” през кръста на човешката фигура я определя като женска. Коланът е свързан с утробата, символизира нея тъй като това е най-съещствената разлика между мъжкото и женското тяло, а „коланът” пък е единствената разлика между мъжките и женските фигури в Магура. Освен това, „коланът” преминава там, където действително се намира утробата.

В някои от по-нисшите сексуални сцени „коланът” е водоравен и прав, което значи, че матката не „се вълнува” от случващото се или, че жената не е готова да зачене. В четирите най-висши сексуални сцени от Магура, навсякъде „коланът” става ветрилообразен от двете си страни – все едно на женската фигура е сложена папионка. Такъв е коланът именно и в сцената, в която жената зачева и ражда. Недвусмислено, ветрилообразната форма на „колана”, т.е. „ветрилообразното състояние на матката” е свързана с готовността да зачене. А да зачене значи да даде плът. Даде ли плът, това значи, че дава и смърт.

sceni 01

Дотук първоначалното допускане за смисъла на формата на кладенеца и гроба се потвърждава по множество начини – пренасянето на смисъла на символа дава смислен прочит на множество места. Следва смисълът да е този. Иначе някъде би довел до безсмислици. То е като да знаеш смисъла на една дума – в колкото и книги да я намериш, тя значи едно и също.

И така: освен, че мъжът може да избира как да му отвръща жената и какво сексуално отношение да има към него (избира това, отнасяйки се към нея по съответния начин, символизиран от точните особености на символа за възбуден мъж в съответната сцена), какво друго приложно значение може да се намери в рисунките и предаденото чрез тях знание?

Едно много важно нещо, касаещо силно двойките които не успяват да заченат!

Само една от всичките 8 сцени води до зачатие – шестата.В нея е описано как мъжът трябва да подходи към жената, за да добие тя нужното душевно разположение, единствено при което се получава зачатие. Е, имам още да чета рисунките, за да разбера какво точно значи тази мъжка фигурка и какво точно е това отношение, но вярвам, че неуспеха в зачеването се дължи на неправилния мъжки подход и нагласа. Тогава, лечението на липса на зачатие следва да е значително просто и да е постижимо с промяна на отношението към жената.

Вярвам също, че отношението на мъжа към жената може така да се управлява, че да се изпитва голямото удоволствие на изпразването вътре, без жената да зачева – просто трябва да се избере някои от подходите, описани в другите сцени.

За първи път на едно място се намира пълната вселенска сексуална философия и познание.

И това не са глупости. Изпробвал съм част от нещата. Например, мога да възбудя силно жена, с която си говорим, като ползвам станалите ми известни познания. Да, това може да ме превърне в изверг, ако злоупотребявам, но магурските сведения работят. Затова съм уверен, че рисунките не грешат и по отношение на зачатието и, че то е въпрос единствено на съответния подход.

Е, нужно е и условието да е налична и душата за прераждане, но тя тук е описана като следствие.

Много благодаря за отдаденото внимание! Когато разбера точно какъв е нужният подход от страна на мъжа за получаването на зачатие, ще пиша, защото това е важно за много хора.

8 Коментари
 1. Големи измислици!Тук няма сексуални сцени, а символи на мъжкото и женското!

  • Г-н jk, естествено, че има символи „на мъжкото и женското“ и, ако се задълбочите да мислите системно, можете дори да разпознаете кои са „на мъжкото“ и кои – „на женското“, както ги наричате.
   Направите ли това, ще можете да разберете още много други неща, например, че това са сексуални сцени 🙂
   Хайде със здраве и се подгответе по-добре.
   Не се беше случвало скоро да отговарям на коментари, ама вашият просто ме втрещи.

   • И аз се втрещих,щом не ви стана ясно,че символите са Енергийни символи,нямат нищо общо със зачеване на хора!
    Вие като ще правите тълкувания,първо приет ли сте за Маг У РА??Това не е работа на всеки!

    • Какво значи „енергийни символи“? На мен ми се струва, че си говорите някакви общи прикази. Мога да покажа нагледно целия аналитичен процес, който доказва, че съм прав.
     Има символи на духа/енергията, но не са тези. Пък и, в крайна сметка, можете да виждате там каквото си пожелаете 🙂

 2. Всеки може да доказва през физическото!Докажете през енергийното!

  • В изложението съм показал достатъчно ясно и нагледно кое от къде идва. Уверен съм, че съм доказал тезата си.
   От тук нататък вие може да имате някаква друга теза, но тя не става ясна. Ясна става само една заядливост, а това не е доказателство за правота.
   Вървете си оправете подходите и похватите и елате да говорим пак.

 3. Къде се вижда заядливост не знам!Не дадохте отговор за Маг У РА!!Такъв ли сте?

  • Слушайте сега. Ето я заядливостта „Големи измислици!“ – това не е аргументирано изказване, нито е добронамерено.
   Рисунките са налични, можете да си ги изследвате и обяснявате колкото искате и както искате. Тук вие нямате теза – просто изскачате с някакво изявление.
   Хайде майната ви и на добър път – предостатъчно време ви отделих. Когато имате ясно структурирана мисъл и доказателства – напишете статия. Иначе, Трайко Костов.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: