Към съдържанието

Магурските рисунки са поне на 32 500 години. От тях са правени преписи върху плочици и така са създадени иконите.

декември 18, 2014

НАКРАТКО

Новите факти потвърждават старите предположения, че рисунките от пещерата Магура са запис на драматични събития от идването на кроманьонците на Балканския полуостров. Освен това, новите сведения указват, че рисунките са правени на два пъти: първите са напарвени преди около 42 000 – 43 000 години; преди 14 000 – 15 000 години те са били реставрирани и обогатени.
Намериха се данни, че първообразът на иконите са били преписи на магурските рисунки върху плочици отпреди повече от 32 000 години.

Преди няколко години ми дойде идеята, че съсвременните храмови стенописи произлизат от магурските рисунки. Рисунките са използвани за посвещаване в определени знания, както това би трябвало да се прави при проповедите в храмовете. Това ми даде идеята, че по този начин са произлезни и иконите, като образите в тях са много по-реалистично представяне на отделни магурски фигури.

Фигура 1. Част от сцена от пещерата Магура. Такива сцени са първообраза на храмовия стенопис, тъй като сцените от Магура са били изпозлвани за посвещение в свещени знания с помощта на учител.
Фигура 2. Пример за православен храмов стенопис.
След като изчетох значителен брой научни публикации и обобщения относно хеандерталците и идването на кроманьонците в Европа, ми стана ясно, че първоначално скалните и пещерни изображения са били изключително абстрактни (преди 40 000 години и назад във времето), а в по-ново време те стават все по-реалистични. Всички знаци, оставени от ненадерталците са изключително абстрактни и в тях няма никакви конкретни образи. С отмирането на неандерталците пещерните изображения започват да стават все по-реалистични и сред тях все по-често започват да се намира образи на хора и животни. Тази тенденция очевидно достига до пълен реализъм при стенописите. Древните абстрактни изображения представят различни принципи и сили. По-късно те биват персонализирани, като вече различни ангели се приписват за управители на тези закони и сили. Изобразяването им става натуралистично и древните символи се превръщат в хора.
Щом това се е случило със стенописите, то по сроден начин са възникнали и иконите. Според моето виждане, иконите са възникнали, защото посвещаваните в Магура са правели преписи върху различни повърхности – по принцип плоски. Това са били различни меки камъни, дърво, кожа, кости и други подходящи.
Фигура 3. Пример за праобраз на икона. Рисунка от пещерата Магура. Представете си я придадени реалистични човешки черти и изрисувана върху кожа.
Фигура 4. Икона.
Съвършено лесно е да се види, че типичните за Магура вдигнати ръце около главата са се превърнали в ореолите около главите в иконите. Причината е, че в Магура ръцете около главата означават съзнание, което е особено развито при светците и затова на иконите около техните глави продължава да стои този древен кръг, наследен още от магурските рисунки. Магурското човекоподобно изображение не е човек, а е състояние на душата. По-късно магурските изображения са били натурализирани и на иконите се появяват човешки тела, които всъщност са изкривено преповтаряне на рисунките от Магура.
Дълго време това беше само една хипотеза, за която нямах никакви преки потвърждения. Както казваха някога критиците на тезите в този блог, липсваха артефакти.
Артефакти обаче има, но техните откриватели хабер си нямат от Магура, което си е някакъв порок повсеместно – наблюдавам, че български и чуждестранни археолози и тълкуватели не са и чували за рисунките от Магура, което силно осакатява техните изследвания. Ако имаха хабер от Магура, щяха да разберат по-добре какво откриват. Сега аз горе-долу случайно попадам на техните открития и разбирам, че това са моите липсващи артефакти.
Фигура 5. Плочка от слонова кост, намерена в пещера в долината Ач в Германия.
Фигура 6. Нечии интерпретации върху плочката.
Плочката от Фигура 5 е изработена от слонова кост. На нея е изобразена човешка или човекоподобна фигура с вдигнати около главата ръце, както и с тяло с формата на пясъчен часовник. Това са все особености на магурските рисунки. Тези особености не се срещат на други места – в други пещери с палеолити рисунки и по скални заслони, т.е. това не е обичаен стил на изобразяване от древността. Затова тези особености ясно и категорично кои изображения по света принадлежат на културата, която е създала рисунките в Магура. С други думи, когато видим тези особености на едно място, значем, че изображението е част от магурската философия, което и помага да се проследи разпространението на магурската култура по света.
След това, на Фигура 6 някой е правил интерпретации върху изображението от плочката. Вижда се, че неговата идея е, че това е човек с вдигнати около главата ръце. Точно такова впечатление имат всички, които са виждали рисунките от Магура. А на човека, който е правил интерпретацията, тази идея му е дошла, без никога да е виждал магурска рисунка. Всъщност виждал е, но тази от плочката, а не тези от пещерата.
Преценено е, че плочката принадлежи на т.нар. Оринякска култура (Aurignacian). Плочката е намерена в пещера в долината Ач в Германия. Нейната възраст е оценена на 32 500 години, което означава, че магурските образи съществуват поне от толкова време, щом е било възможно да се създаде тяхно пълно подобие.
Но как да знаем, че тази плочка не предхожда изображенията от Магура?
За Оринякската култура се знае достатъчно.
Фигура 7. Главни средища на Оринякската култура.
Фигура 7 показва главните средища на Оринякската култура, както те са установени досега от археологията.
Фигура 8. Придвижване и разпространение на Оринякската култура. Точките показват средища, след които потоците се разделят. Числата до тях показват показват десетки хиляди години назад във времето. Например 40/43 означава преди 40 000 – 43 000 години.
Фигура 8 показва какъв е бил пътят на разпространение на културата. Тези хора стъпват в Европа преди около 46 000 години и преди 40 000 – 43 000 години вече са на Балканите, като техни средища е имало в Северна България и особено в Северозападна. Двете точки там са особено близо до пещерите Козарника и Магура.
Тези хора се движат основно покрай река Дунав, около която възниква и т.нар. Европейски анимизъм, който е също Европейския култ към плодородието или това е именно Магурската философия, изписана в пещерата. Но, когато се има предвид „култ към плодородието“, виждам, че разбирането на хората за това е силно ограничено и се имат предвид само статуетките на „венери“. Записът от Магура съдържа това, но и много повече.
Фигура 9. Виждане за произхода на религиите по света.
Фигура 9 показва едно виждане на автора на The Human Odyssey за произхода и развитието на религиите. Според събраната от него информация, Европейският анимизъм възниква 40 000 пр.Н.Е. или преди около 42 000 години.
Фигура 10. Европейският анимизъм е символизиран от женска фигура с вдигнати около главата ръце.
Фигура 10 показва, че Европейският анимизъм се символизира от женска фигура с вдигнати около главата ръце, което е съвършено магурски символ – там всички човекоподобни фигури изглеждат така.
Фигура 8 показва, че тези заселници на Европа достигат до околностите на Магура преди 43 000 – 40 000 години. Фигура 10 показва, че Европейският анимизъм възниква преди 42 000 години, а мащабните археологически проучвания в района на Белоградчик от последното десетилетие показват, че в пещерите наоколо има следи от внезапно и масово човешко присъствие отново от преди около 40 000 години. Всичко потвърждава идването на тези хора в околностите на Магура и възникването на напълно нов мироглед в резултат на това.
Такава теза имах отдавна, но без всякакви доказателства – само по логиката на това, че рисунките от Магура се явяват уникални и видимо изначални, т.е. биха могли да са единствено началото на нещо, но не съществува нито една следа, която да показва, че са наследени от някого и пренесени тук.
Освен това, имах и друга хипотеза, според която авторите на магурските рисунки са заявили чрез една от сцените, че човешката история започва преди 42 680 години.
Фигура 11. Сцената на човешката история от пещерата Магура.
Фигура 12. Моя интерпретация на част от сцената.
Тези предположения ги имах, още преди да разполагам с настоящата информация. Тя се намери на по-късен етап. Всичките ми предположения, които сега се потвърждават, бяха направени само на основата на чтенето на рисунките от пещерата и никакъв досег с външна информация. Това сега се оказва много полезно, защото е фактическа проверка на истинността и състоятелността на записите от Магура. Щом само по тях човек може да прочете всичко това, без специална допълнителна информация, то магурският запис е направен така, че да предаде всички нужни сведения дори при пълната липса на каквито и да било знания и цивилизация по света. Това е потвърждение, че рисунките са направени във връзка с екстремално събитие, след което се е очкавало повече никакви знания да не съществуват и затова е трябвало да се направи запис, който да казва всичко сам по себе си. Самите рисунки обучават как да бъдат четени, ако им се отдели достатъчно време. Това е като саморазархивиращият се архив, при който няма нужда да имаме програмата на компютъра си, защото всички нужни алгоритми са вложени в него.
Дотук предположенията ми, направени само по прочита на рисунките, се оказват верни – хората са дошли тук преди 43 000 – 40 000 години. Но Лентата на човешката история казва нещо странно – човекът се появява внезапно преди 42 680 години. Хубаво, хората идват тук – значи са съществували и преди това. Но изведнъж те заявяват чрез рисунките, че са се появили внезапно и то точно по времето, когато възниква и Европейският анимизъм – тяхната философия.
Нещо странно се е случило тогава, което е отразено като внезапното начало на човешката история. Сякаш онези хора са считали, че не са били хора, преди да получат своята нова философия. Щом магурските рисунки дават верни сведения, които се потвърждават от съвременни открития, то те са прави и за внезапното начало на човечеството. Навярно се има предвид развитието на душата и съзнанието, което именно прави човека човек. Може би заради някакъв фактор онези хора изведнъж са се развили наистина и са се осъзнали като човеци, и са осъзнали, че дотогава не са били такива. Защото телата ги е имало, но няма сведение кой ги е населявал дотогава.
Какво се е случило? – кой знае. Друга част от моите предположения от времето преди тази нова информация бяха, че самата околност на Белоградчик и по-точно Белоградчишките скали са причинили тази промяна и са вселили човек в човешкото тяло. Сега тя сякаш се потвърждава, защото пристигането им в този район съвпада по време с възникването на тяхната магурска философия, която поставя началото и на това човекът да счита себе си за човек.
По-късно тази култура се разселва и в Западна Европа. Затова в Германия се открива тази плочица от слонова кост с магурско изображение на себе си – защото тя е пренесена от изток, от територията на Северозападна България, т.е. от околността на Магура. Така че, магурските рисунки са по-стари от 32 500 години, което е възрастта на плочицата.
Но как може едновременно да са по-стари (на около 42 000 години) и да са създадени, според прочита ми, преди 14 600 години? Възможно е! Имало е два периода на рисуване. Веднъж рисунките са направени в самото начало преди 42 680 години заедно с появата на магурската философия. Следи от тях личат и сега. Има десетина изображения, около които пещерната стена се е отдръпнала назад с милиметри. Самото багрило заздравява стената и рисунката не ерозира, но околната стена ерозира и се оттегля назад. Освен това, на много места по сцените личат някакви избледнели петна, сякаш сегашните магурски рисунки са били нарисувани върху нещо старо, което на мести си личи, че е било издрано.
Рисунките са възстановени преди 14 600 години. Тогава е нарисувана и Сцената на човешката история, защото вече историята е била известна.
И понеже това е било най-същественото събитие, то това са били на-съществените рисунки. Това е и причината именно те да са в основата на цялото последващо човешко развитие. Затова ги намираме в множество религии, включително и като първообраз на стенописите и иконите.
Изследването ми за разпространението на името Магура по света потвърждава този генерален извод.
Колкото повече данни събирам, толкова повече се оказва, че съм бил прав за всичко онова, което имах като интуиция. Още повече разбирам защо толкова ме беше яд, че никой не знае за рисунките от Магура. А много учени биха разбрали собствената си работа, ако само знаеха за тях.
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: