Skip to content

Цивилизоването на натуралните хора в Дома на Бог преди 43 хилядолетия

октомври 22, 2014

Най-важната и интересна особеност на пещерата Магура са нейните праисторически рисунки. Те разказват история, от която косите на учените настръхват. История, която показва защо човечеството се развива и кой стои зад това – един фактор, може би все още намиращ в подземията в средата на Балканите. Затова рисунките никога не са изследвани наистина, затова са потулвани и претупвани. Дори е чудно как не са били издраскани и заличени.

Разни рисунки от Магура

Разни рисунки от Магура

Различните автори и изследвания дават възраст на рисунките от преди 40 000 до преди 3 000 години. С това те твърдят, че рисунките са направени през много дълъг период от време чрез дорисуване на нови изображения.

Стената преди рисуването

Стената преди рисуването

Някакво първично рисуване

Някакво първично рисуване

Някакво по-късно дорисуване

Някакво по-късно дорисуване

Самите рисунки говорят против това. Всички те са стилово и смислово обвързани помежду си.

Тези фигури са събрани от цялата галерия и от всички сцени

Тези фигури са събрани от цялата галерия и от всички сцени

Смисълът и стилът не биха могли да се запазят толкова постоянни за всичките тези 37 000 години, защото през това време културите са се зараждали и са рухвали неведнъж.

Освен това, подобни символи с подобно значение и стил участват във всички сцени, а дори като отделни изображения.

Очевидно рисунките са правени в тесен времеви интервал и с един цялостен замисъл. Не е възможно да са рисувани в толкова разтеглен времеви интервал и да участват с подобен вид и смисъл навсякъде из галерията.

То е все едно една книга да се пише в продължение на 40 хиляди години – езиците и литературните похвати в нея няма да са еднакви. Ако беше така, рисунките трябваше да са значително различни, а те не са – те представляват хомогенна цялост.

Откъде тогава идва стремежът на академиците да ги разпределят в толкова голям времеви диапазон? Причината е, че сред изображенията има множество абстрактни символи, които далеч надрастват стандартната представа за възможностите на хората отпреди 14 -15 000 години.

Съществуват притеснения такива абстрактни символи да бъдат отнесени в толкова дълбока древност. Затова се казва, че изображенията с по-примитивен вид са наистина много стари, а абстрактните символи са съвсем отскоро. Така се избягва притеснението да се обяснява откъде и как са се взели тези научни и философски концепции преди повече от 14 000 години.

Символи. Събрани от цялата галерия и от всяка сцена

Символи. Събрани от цялата галерия и от всяка сцена

Сред рисунките има отделни изображения и цели сцени. Наличието на сцените е много важно, защото в сцената имаме осмислени взаимоотношения между отделните й елементи. Направата на сцената изисква концепция, изисква замисъл. Една сцена е една цялостна идея, предадена наведнъж чрез смислено подреждане на елементите.

Ако рисунките бяха само единични изображения, то бихме имали основание да ги приемаме за примитивни и дори за случайни. Но наличието на сцени съществено променя тяхното качество, защото говори за цялостен изказ и послание.

Когато човек навлиза навътре в Галерията с рисунките, първата сцена, която се показва пред него, е т.нар. „Ловна сцена“.

"Ловната" сцена

„Ловната“ сцена

Едно име, което е напълно в тон с представите ни, че хората в древността са били примитивни. Едно име, което потвърждава, за успокоение на всички нас и най-вече за устоите на академизма, че всичко е наред. Че и рисунките от Магура също са примитивни.

Защо тя се нарича „Ловна“? Причината е, че е именована по времето на социализма, когато господстващите концепции за света са материализъм, дарвинизъм и еволюционно развитие. Според тези схващания, човекът е произлязъл от маймуната и чрез един процес на дълго и плавно развитие е достигнал до съвременния човек, който е короната на развитието.

Така се получава, че според тези концепции, съществуват времена, отвъд които е немислимо и дори забранено да съществуват абстракция и философски концепции. За граница се приема края на Ледниковата епоха, или около11 000 години назад. А рисунките от Магура по повечето оценки са на възраст от 12 до 14 000 години, т.е. те са по-стари от тази психологическа граница.

Разбира се, академиците са умни хора с големи познания и за тях следва скоро да е станало ясно, че виждат пред себе си символи и абстрактни записи. Но не са могли да си позволят да говорят за подобно нещо. А при някои инерцията може да е била толкова голяма, че дори да не са забелязали символите. Каквото и да е било точното положение, те са били длъжни да останат в рамките на дарвинизма и със собствените си изследвания да потвърдят по-стари теории. Така трябва да бъде в науката – новите изследвания трябва да се основават на предишните и да ги потвърждават. Науката не обича революциите.

В т.нар. „Ловна“ сцена има около 40 изображения, като десет от тях сякаш участват в ловен процес.

Долу виждаме точно десет фигури, които участват в "лов" - едно куче, четири човека и пет "птици"

Долу виждаме точно десет фигури, които участват в „лов“ – едно куче, четири човека и пет „птици“

Това е дало основание да се направи един паралел между рисунките от Магура и отдавна разтълкуваните скални изображения от Африка, където са описани сцени от бита и живота. Рисунките от Африка отдавна са наложени като еталон в тълкуването и разбирането на праисторическите сведения.

Бързо и лесно се заключава, че рисунките от Магура също представят сцени от бита и на тази основа се прави изводът, че изобщо магурските рисунки са примитивни. Че са буквални и, че се отнасят до ежедневието.

А изобщо изображенията в цялата пещера, за които може да се твърди, че се отнасят до ловуване, са по-малко от двадесет. Всички рисунки пък са повече от 700 и не само това, ами представляват символи и абстракции.

Значи, на една много малка база е било заключено за цялото. Академиците са намерили бързо, лесно и безпроблемно решение, както и в случая с датирането на рисунките. Те издигат т.нар. „Ловна“ сцена в стожер и пренебрегват останалите рисунки, за които не искат да говорят. Така избягват всяко неудобство. Едновременно остават в тон с времето си и неговите материални и дарвинистнки догми, а и трудовете им потвърждават правотата на по-ранни трудове. Така никой не би имал никакви въпроси към тях и всички са били доволни.

Но тук са пропуснати важни детайли от рисунките, тълкуванието е направено прибързано и сцената прибързано е обявена за ловна. Не трябва да се пропускат детайлите, защото записите са направени чрез рисунки. В тях всяка чертичка е на мястото си и носи част от смисъла на общото. Дори в текста запетайките могат да променят цялостния смисъл, какво остава за изображенията, където всеки детайл носи смисъл.

Нужно е десетте фигури да се разгледат по-внимателно.

"Ловците"

„Ловците“

"Птиците"

„Птиците“

На първо място имаме куче, което е нарисувано без уши. Това е типично за бойните кучета. Тях ушите ги правят уязвими, защото врагът може да ги хване за ушите и така да провали атаката им. Действително, кучето подхожда на лова и е нормално да приемем, че виждаме ловна сцена. Но липсващите уши са фактор, който трябва да вземем предвид.

Може да се оспори, че това е просто грешка на художника, обаче при останалите рисунки се вижда, че грешки не са допускани. Кучето нарочно е изобразено така и това трябва да носи информация за нас.

Човешката фигура най-вляво е човек с центробежна прашка. Това действително е подходящо ловно снаряжение, но е подходящо и за война. В миналото бойците с центробежни прашки са били най-ефективни срещу бойците с лъкове.

Следва фигура с копие, тежък щит и шлем. Особено удивителен тук е шлемът. Това снаряжение не е подходящо за лов. Защо в лова е нужен щит? А защо е нужен шлем? Напротив, това снаряжение е подходящо за война.

Следва друга човешка фигура с копие и тежък щит.

Накрая идва стрелец с лък. Това е единствената реална асоциация с лова. От всичките десет фигури само тази дава истинско основание да смятаме сцената за ловна. Останалите са в противоречие с тази теза.

Тук виждаме армия. За армията е характерно да има различни родове войски, тъй като всеки род войска е ефективен срещу точно определени войски и е почти беззащитен срещу други.

От дясната страна имаме пет фигури, за които се твърди, че са на животни. Само най-лявата от тях действително прилича на щраус или ему и реално такова животно е съществувало. Следват двукраки птицеподобни, които обаче не са птици. Не същестуват и не са съществували птици с рога, ушни миди и дори ръце. Съществуват размисли, че това са всъщност елени, но на други места сред рисунките виждаме, че елените са рисувани съвсем кадърно и по напълно различен начин. Т.е., нямаме основания да поставяме под съмнение изобразителните умения, ами трябва да приемем, че детайлите са изобразени така нарочно, за да ни дадат специфична информация.

Най-дясното от животните пък е откровен динозавър

Ако настояваме това да е наистина ловна сцена, то трябва да признаем, че хората са снаряжени неподходящо за лов и, че са ловували странни и митични същества. В тази посока по-скоро можем да допуснем, че това е митичен разказ. Изобщо, всичко клони натам, че това не е реалистична битова сцена, а че представлява метафора.

И най-накрая, снаряжението ясно указва, че става дума за военни действия.

Тук можем да прочетем сцената по два начина – буквално и метафорично. Изобщо, трябва да се има предвид, че рисунките от Магура говорят метафорично – те са символи и абстракции.

При буквалния прочит имаме война срещу някакви подобия на животни.

Метафоричният прочит е по-сложен и изисква допълнителна подготовка.

Поради създаденото с годините впечатление, че рисунките от Магура са буквални и изобразяват ежедневни сцени, се е наложило разбирането, че те наистина са такива. Затова в медиите те почти винаги се илюстрират само чрез тези десет фигури, имайки се предвид, че всичките са от този тип. Така публиката се въвежда в заблуждение. От цялото богатство на рисунките се показват само тези десет фигури, сякаш те са обобщение на целия магурски запис.

А всъщност те представляват само долния ред на цялата сцена. Сцената е организирана на два ясно откроени реда. На долния ред са по-нисшите и ежедневни дела – тук са обикновените и нормални хора като мен и повечето от вас.

На втория ред са изобразени друг вид хора. Това са божествените хора, чиято душевност е развита. Тялото им е представено като два обърнати един срещу друг равностранни триъгълника, съединени с върховете си в кръста. Това са мъжкото и женското божествени начала. Ръцете около главата пък символизират съзнанието.

12 11

13

Вижда се, че божествените хора ясно се различават стилово от ежедневните хора на долния ред.

Тук разбираме, че са изобразени два свята. Горният свят е на посветените и ръководителите. Долният свят е на деятелите, на изпълнителите.

Така научаваме, че изпълнителите действат според указанията и волята на божествените хора, като в този процес има посредници – един шаман и два мага. Те заемат междинно положение между двата реда и тяхната задача и функция е да сведат указанията на божествените хора до изпълнителите. По отношение на войската те имат ролята на офицери.

Вляво - шамана. Вдясно - единият маг

Вляво – шамана. Вдясно – единият маг

Виждаме процес на създаване и функциониране на организирана структура. В исторически план армията и войските са основата на държавната организация и са символ на центрирализирана власт, закон, ред и цивилизация. Ето за това става дума в тази сцена – създаването на цивилизацията и държавата.

Родовете войски символизират различните допълващи се дейности, т.е. това е разделението и специализацията на труда. Докато при примитивните общества всеки знае и умее всичко и сам произвежда всички свои блага, то в цивилизацията има разделение и специализация. Един произвежда дрехи, друг – обувки, трети – храна, четвърти управлява и т.н.

Тук различните видове войски символират именно разделението и специализацията на труда и с това създаването и функционирането на цивилизацията.

Този процес се ръководи и инициира от божествените хора. Сред тях виждаме един друг вид хора – натуралните хора.

Божествен човек (вляво) окултурява натурален човек (вдясно)

Божествен човек (вляво) окултурява натурален човек (вдясно)

Божествен човек (горе вляво) окултурява натурален човек (вдясно)

Божествен човек (горе вляво) окултурява натурален човек (вдясно)

Те са изобразени схематично, което значи, че нямат ясно изявени качества и, че не са школовани – те са в натуралното си състояние. Освен това са със силно подчертана ерекция, която показва, че са подвластни на нагона и инстинкта. Те не разсъждават и имат съвсем ограничено съзнание. Мотивите на техните действия са техните инстинкти.

На горния ред божествените хора обучават натуралните хора и ги превръщат в деятели, след което ги включват във войските.

Тук е показан процес на цивилизоване и окултуряване на примитивните хора, но без всякаква еволюция, а чрез обучение от други, по-висши същности.

Обратно при военните действия от долния ред, виждаме, че врагът е символизиран от някакви митични и нереални същества. Гледано метафорично, това са задачите и проблемите пред цивилизацията. Животните са символ на дивото, неуправляемото – на това, което може във всеки момент да разруши света и цивилизацията. Най-важните цели на цивилизацията са да победи в битката с унищожителното диво и затова са организираните и целенасочени действия срещу него.

Тази сцена казва нещо достатъчно странно. Че ние, съвременните хора сме били примитивни и, че не сме се развили еволюционно. Сцената казва, че ние сме били обучени и, че цивилизацията ни е дадена. Сцената казва също така, че цивилизацията се създава и се ръководи от други същества, които са божествените хора. Не от нас.

Да видим към кое време се отнася сцената.

Сред рисунките има една сцена, която се отнася до човешката история като цяло. В нея е налична Лентата на живота, изобразяваща отделни етапи от историята ни и наблягаща на три момента – началото, края и едно много важно събитие.

Сцената на човешката история

Сцената на човешката история

Лентата е затворена в десния си край и е отворена в левия край. Това значи, че историята започва в дясната част, а лявата част е отворена към бъдещето. С това става ясно, че в Магура се чете от дясно на ляво.

Ясно е изобразено, че началото на човешката история е взезапно и без еволюция, като се има предвид не историята на тялото, а на душата, на онова, което е човекът. Вижда се, че краят е отворен, т.е. има развитие към бъдещето, но то не е изобразено, защото не е било известно. Така разбираме, че този отворен край се отнася до времето на създаването на рисунките – той бележи онзи момент. За да прочетем историята, трябва да определим момента на създаването на рисунките и след това да отброим назад по лентата.

Това е възможно, защото рисунките не са правени в продължение на 37 000 години и без връзка помежду си, а са направени в кратът период от време и като една смислова цялост. Така едни рисунки и сцени дават информация за други рисунки и сцени.

"Слънчевият" календар

„Слънчевият“ календар

В Слънчевия календар централно място заема Слънцето. В него са изобразени две точки, които имат множество смисли, един от които е епохата Второ слънце. Така е обозначено кога са направени рисунките.

Една такава епоха продължава около 5 000 години. Ние живеем в началото на Шестото слънце, т.е. около 15 000 години след направата на рисунките. По-точно 14 600 години.

продължителността на едно квадратче.

Връщаме се отново при Слънчевия календар и Слънцето. В Магура един символ може да значи няколко неща според контекста и равнището на прочита. Така Слънцето може да значи и Земя. Около Земята виждаме изобразена прецесионната спирала и научаваме, че в календара на тези древни хора са отброявани зодиакалните космически епохи с продължителност от 2 160 години всяка.

Връщаме се с това знание при лентата на човешката история и обозначаваме отворения край преди 14 600 години – това се пада около края на епохата Дева. След това броим назад по лентата, като всяко квадратче е една зодиакална епоха. Виждаме голямо събитие в епохата Водолей преди един прецесионен цикъл, което е свързано със скъсването на лентата на живота. То е настъпило преди около 25 000 години според тази сцена.

Интерпретация на Лентата на живота

Интерпретация на Лентата на живота

Действително, по това време започва Последната ледникова епоха, която протича мълниеносно и замо за няколко десетилетия сковава цяла Европа в лед. Това е било катастрофално събитие точно от същото време. Събитие, което прекратява живота на мнозина и на цяла една цивилизация.

Но сцената от Магура казва, че скъсването се дължи на небесен обект. Това може да е комета или астероид. Установено е, че в ледници по цялата земя от това време се намират значителни следи от метали с космически произход. Може да се заключи, че преди 25 000 години Земята е преживяла удар с космическо тяло, заради който навлизаме в ледниковата епоха. Виждаме, че сцената от Магура дава верни сведения, ако знаем как да я четем.

По-късно ще се върнем отново към това събитие.

Сега да видим началото на човешката история според Магура. Връщайки епохите назад по лентата, стигаме до началото, което се пада преди 42 680 години в епохата Дева.

Рисунките от Магура силно застъпват идеята за Богинята-Майка, която създава човека, а Дева значи именно бог, богиня. Интересно съвпадение е, че тези хора считат, че имат внезапно начало точно в епохата на Богинята-Майка, която ги е родила. Става дума не за тялото, а за неговото съдържание – това не човекът. Тялото е средство на това съдържание да се изявява.

Да разгледаме времената преди около 42 000 години, за да видим дали и този път Магура дава верни сведения.

Знае се, че съвременното човешко тяло се появява перди около 200 000 години в Африка. Някъде между 50 и 40 хиляди назад това тяло бива подгонено от промени в средата и започва да странства. Част от човешките тела преминават от Африка на Балканите и тук с тях се случва нещо особено.

Името Балкани идва от корена Бал, който значи бог или сила. Балкан значи домът, царството на бог. А Магура е точно в геометрическия център на Балканите. Опишете една окръжност около нея и тая окръжност ще обхване целия полуостров.

Магура и Белоградчик в средата на Балканите

Магура и Белоградчик в средата на Балканите

Значи, Магура е в средата на дома или царството на бог. И точно в Магура са изобразени сцени, според които човекът бива създаден като психика, бива окултурен и цивилизован. Твърдя, че това събитие е станало именно в околността на Магура. Ако то се беше случило на друго място, рисунките щяха да бъдат направени другаде – близо до съответното място. Големи и удобни пещери има по целия полуостров, но там такива рисунки няма. Това доказва, че събитето по цивилизоването на човека се е случило в магурската околност.

Преди около 42 000 години телата масово преминават от Африка на Балканите. В пещерите около Белоградчик и Магура се намират множество следи от това. Установено е, че в околните пещери масово и внезапно се появява човешко присъствие преди около 40 000 години.

Установено е също, че хората от Белоградчишката и магурската околност са се развивали различно и изпреварващо спрямо популации, отдалечени само на стотина километра. Това значи, че в магурския район е бил наличен допълнителен и особен фактор, вляещ върху човешкото развитие.

Самите рисунки казват какъв е бил този фактор – това са били божествените хора. А натуралните хора са били човешките тела, които са дошли от Африка.

Това е една действително странна история.

Магура твърди, че хората се появяват или стават хора внезапно преди 42 680 години. Археологията казва, че тогава хората са дошли тук от Африка. Това се случва в епохата Дева, а магурските рисунки отделят значително внимание на Богинята-Майка, която ражда човека. Магура казва, че тук натуралните хора са били обучени от божетсвените хора, а археологията казва, че местната популация се е развивала различно и изпреварващо.

В същото време световната наука определя култа към Богинята-Майка като Европейски анимизъм, възникнал преди около 42 000 години. За негов символ дава „танцуващо” женско тяло с ръце около главата – пълно подобие на рисунките от Магура. Отново завръщане към същата дата, отново сочене към магурските рисунки и произхода на тяхната филофосия преди 42 000 години не просто в Еропа, ами в центъра на Балканите.

Какво се случва след това?

Лентата на живота казва, че след създаването на човека дълго време животът е вървял правилно и добре – за около 8 600 години или до края на епохата Близнаци от предния прецесионен цикъл. След това условията започнали да се влошават и преди около 25 000 години в предишната епоха Водолей животът бил прекъснат. Тогава се случва удар с космическо тяло и заради това Европа, а и голяма част от световната суша бързо се покрива с ледове.

Хората бягат от тук обратно в Африка, където отнасят със себе си знанията и културата. Затова сега в Северна Африка имаме берберите, споделящи магията Хуна, която много пълно съответства на философията в магурските рисунки. Част от берберите са туарегите, които са имали традицията да носят отпред на тялото си дрехи с формата на два равностранни триъгълника, събиращи се с върховете си в кръста. Това е точно подобие на фигурите на божествените хора от Магура. Част от берберите са и догоните, които имат за себе си следната легенда: те са наследници на гости от космоса – от звездната система на Сириус. Те се приземили с кораба си на Земята, в следствие на което се образувало свещено езеро, обитавано от първите посетители, донесли знанията и мъдростта. Догоните имат свещена пещера на познанието, в която има рисунки, подобни на тези от Магура.

Аналогията е пълна. До Магура е Рабишкото езеро, за което науката твърди, че се е образувало чрез рядък тектонски процес, т.е. не се знае как се е образувало. Има легенда, че в него живее митично същество. Метсните легенди твърдят, че в дълбините на Магура и на езерото живеят митични същества с големи знания. В Магура има рисунки, съдържащи мъдрост. Съвпаденията са точни и са много на брой. Дотолкова, че по всяка вероятност става дума за една и съща култура.

Как е станало така?

Хората избягали от тук заради ледниковата епоха и отишли в Северна Африка с голяма част от знанията, получени от божетсвените хора на Балканите. Преди около 17 000 години отново настъпва епохата Дева и хората се завръщат към древните си знания. Към края на Дева, т.е. преди около 15 000 години част от ледниците се оттеглят и много от хората от Северна Африка се завръщат на Балканите.

Знанията са били пазени и предавани от школи и затова не е била забравена 28 000-годишната човешка история до момента. Затова тя е могла да бъде записана. Хората се връщат отново в Магура и създават рисунките преди около 14 600 години.

Нужно е било да се върнат при учителите си, отново през епохата Дева. Очевидно активността на Богинята-Майка и божествените хора е най-силна през тази епоха и по някаква причина се проявява в центъра на Балканския полуостров.

Затова философията и смисълът на рисунките е на 42 000 години, а изобразяването им е с 28 000 години по-късно, когато помнещите хора са могли да се върнат тук. Скоро, благодарение на върналите се знания и чудесните условия на Дунавската равнина, възниква великата Дунавската цивилизация, съществувала от 12-о до 6-о хилядолетие преди новата ера.

И накрая, най-странното от всичко. Човекът сам по себе си не еволюира. Оставени сами на себе си, ние, хората деградираме или най-много поддържаме същото равнище. Такава е природата ни. Нашето развитие винаги е било повлиявано от божествени хора. Това е причината през цялата човешка история внезапно да възникват напълно завършени и развити култури и цивилизации, които после постепенно уласват и залязват.

Рисунките от Магура разказват точно тази история и точно този принцип на нашето развитие. Така наречената „Ловна” сцена представя начина, по който ние сме били цивилизовани. И не само това. Тя показва, че щом днес ние продължаваме да се развиваме, то това е заради скритите от нас божествени хора, които ни въздействат чрез своите посредници.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: