Skip to content

Магурското посвещение в сексуалните познания и умения

септември 4, 2014

Рисунките от пещерата Магура са като сън – те не трябва да се четат буквално. Не, че това не може да се направи, но не е истинския замисъл и осакатява разбирането. Както образите в сънищата, така и магурските рисунки са символи и имат абстрактно и метафорично значение.
Много от рисунките са изобразени самостоятелно, а други са включени в сцени. Самото наличие на сцени ясно показва, че чрез образите са предадени смислени, цялостни и завършени идеи.
Освен това, рисунките като цяло са така организирани, че от входа на Галерията с рисунките до Утробната (Слънчевата) зала и обратно предават едно завършено познание. Това е една още по-сложна организация, която показва, че самото рисуване в тази галерия е имало ясна и определена цел. Тя все още има да се изяснява.
Първите рисунки в галерията са най-реалистични и ежедневни, доколкото това изобщо може да се каже за изображенията от Магура, и с навлизането по-навътре стават все по-абстрактни. Това е и смисълът на посвещението – един човек с ежедневен ум (но навярно със заложби) да бъде преведен така, че да бъде посветен в тайните отвъд сетивата. Накрая този човек трябва да се завърне по нов начин, все едно е бил отново в утробата на Вселената и се е родил наново, но на качествено различно равнище.
Рисунките от Магура посвещават в множество знания, всичките гравитиращи около магията. Магията е самият начина на сбъдване на действителността.
Преди не съм го предполагал заради културни норми и внушения, но сексът е много важна част на магьосничеството. За мен сексът през по-голямата част от живота ми е бил почти най-нисшето човешко занимание и стремеж, напълно несъвместим с висшите познания на маговете. Доста години трябваше да гледам рисунките, за да разбера, че без сексуалната енергия никаква магия не може да съществува. Най-малкото, става дума за взаимодействието на мъжкото и женското начало, което е в основата на магията. След това става дума и аспектите, смисъла и културата на това взаимодействие.
Освен другите рисунки, в Магура има седем сексуални сцени, които описват седем вида сексуални отношения.

Естествено, тук става дума не само за секса, както ние го познаваме, но и за състоянията на духа и душата. Магурските рисунки показват едновременно случващото се на всички равнища, но изглежда наблягат на фините действителности. Самите рисунки показват не толкова хората с техните тела, а показват поведението и състоянията на душите.
Преди да се премине към самите сексуални сцени, трябва да се направи едно важно разграничение.

00

Тук не става дума за сексуална сцена. Фигурата вдясно не е сексуално възбуден мъж. В Магура той има съвсем друг начин на представяне. Фигурата вдясно е натурален човек – който е неограмотен, неокултурен, подвластен на нагоните си, на страстите и инстинктите.
Вертикалната черта, завършваща с плътно кръгче (тялото с главата) означават „деятел“, „извършител“. Малкото плътно кръгче за глава символизира материално концентрираното съзнание. Ерекцията символизира нагона и инстинкта и показва, че тази душевна същност се намира в описаното натурално състояние.
В лявата страна се намира дувешната същност на божествения човек. Тук божественият човек с неговото разгърнато съзнание се явява просветител за натуралния човек.
В Магура няма нито един намек за хомосексуални отношения и е ясно защо. Тъй като рисунките говорят за магия и сътворение, а това се прави само чрез мъжко и женско начало, то е разбираемо, че две еднообразни енергии не творят.
Сега нататък към сексуалните сцени.
Ето какви са магурските сексуални сцени в тяхната смислова последователност:

01

На първо място посвещаваният вижда натуралното сексуално отношение, при което мъжът и жената са в състояние на деятели. Това е инстинктивният секс на културно неповлияни душевни същности.
Тук посвещението си е едва в началото си и се предполага, че посвещаваният се намира в същото грубо и недоравнито душевно състояние. Навярно тези душевни същности не могат да разграничат секса от кое да е друго инстинктивно занимание.

02

По-навътре следва втората сексуална сцена, показана на снимката отгоре.
Изразното средство в Магура е образът и чрез него се предава цялото знание. Всеки елемент в отделния образ носи смисъл и промяната на един елемент променя целия смисъл.
„Коланът“ през кръста показва, че фигурата е женска. Това е женска душевна същност. Коланът символизира матката и способността за зачеване, т.е. женствеността. Това, че коланът е прав означава, че тук женската душа е равнодушна към мъжкия участник. Тя не изпитва чувства, нито желае бременност.
Вдигнатите около главата ръце символизират съзнанието. Тук съзнанието е затворено.
Тук има съзнание за това, че се прави секс. Тук има отличаване на секса от останалите дейности. Тук вече сексът е въпрос на съзнателен избор, затова тук възниква и срамът, тайната и т.н. Но женската същност е безразлична спрямо мъжката. Това може да се причисли към първите сексуални актове, които никога не са пълноценни от психическа гледна точка и са водени предимно от любопитството.
В сексуалните сцени от Магура мъжката душевна същност претърпява превръщане. Мъжката душевна същност в нормално състояние изглежда ето така:

03

Всяка мъжка душевна същност в Магура, когато не се намира близо до женска душевна същност, изглежда по този начин. Това е нейното нормално състояние. Когато мъжката душевна същност се намира близо до женска, тя се трансформира и добива следния вид:

04

Според Магура, в близост до жена, мъжът се възбужда. По-точно, в близост до женска душевсна същност, мъжката душевна същност преминава в сексуално възбудено състояние. Има се предвид, че в ежедневието си човекът може да променя душевната си конфигурация от мъжка в женска и дори в неутрална според мислите, чувствата си и обстановката. Естествено, всеки човек има една основна душевна същност, към която се завръща в състояние на нормален покой.
Та така, ако мъжката същност е в нормално състояние на покой и в близост има женска същност в своето нормално състояние, то мъжката преминава в сексуално възбудено състояние и се редуцира до вида на деятел или извършител. Дори образованият и окултурен мъж се връща почти в състоянието на натуралния сексуални възбуден човек. Мъжът става извършител, деятел, инструмент със силно ограничено и уплътнено съзнание.
За разлика от мъжката същност, женската много по-слабо променя конфигурацията си.

Третата сексуална сцена по пътя на посвещението е следната:

05

Това е ежедневен секс, основаващ се навика да се прави секс и на липсата на навик да се свържа сексуалната енергия. Тук дори не става дума за някакъв особен нагон или потребност – тук сексът се е превърнал в нещо подобно на гледането на телевизия. Той е обезличен, по навик е, без съзнание и почти без присъствие. Има само безсъзнателни деятели дори под нивото на натуралния човек. Но и през този етап трябва да се мине.
Почти всички хора ан света правят този вид секс.

Четвъртата сексуална сцена изглежда така:

06

Това е проституцията. Тук е осъзнаването от страна на женската същност, че чрез секса може да придобива. Това е проституцията както като професия, така и от страна на съпругата, предлагаща секса срещу власт и т.н. – проституция изобщо. Това е осъзнаването, че сексът е стока и власт.
Тук коланът е прав, което показва равнодушие към мъжката същност и към самия секс. Бременността е нежелана. Ръцете, символизиращи съзнанието, са завъртени навътре, което значи намерение.
Мъжката фигура е с ерекция, което значи, че сексуалният акт се извършва, той се консумира, т.е. прави се секс.

Петата сексуална сцена изглежда така:

07

Тази сцена има два етапа. В магура се чете от дясно на ляво и затова дясната страна е първия етап, а лявата страна е втория етап.
Вдясно виждаме мъжка същност без ерекция, но във възбудено състояние. Това е тантрическа практика, при която сексуалната енергия се предизвиква, но не се раходва. Целта е сексуалната енергия да захрани жлезите с вътрешна секреция и предизвика отделянето на естествените наркотици, които се символизират от гъбата като халюциноген.
Жената в дясната част има намерения и очаквания от секса, което се познава по извитите в сърцевидна форма ръце. Коланът й е ветрилообразен, което значи, че тя е готова и за бременност. Значи също, че наистина се вълнува от секса и от мъжа.
Предизвиканото отделяне на хормони довежда ума и съзнанието до ново равнище на функциониране, близко или еднакво с просветлението.
В лявата част сексуалният акт се консумира, което се познава по нарисуваната ерекция. Над двете фигури има нарисувани хоризонтални черти, които символизират връзката с небесата, т.е. постигнатото просветление.
След употребата му за придобиване на блага от предната сцена, тук сексът вече се използва за постигането на духовно развитие. Това е преломен момент, имащ отношение към израстването на човека.
Овладяването на сексуалната енергия е основата на магическото творчество. Това е основата и на земния и материален успех.

Шестата сексуална сцена има следния вид:

08

В досегашните осъзнати сексуални сцени мъжката същност е подбудителят, защото се намира отдясно. Тук е обратното – женската същност е подбудител на сексуалния акт. Тук коланът е прав, което значи, че сексът и мъжката същност не вълнуват женската същност. Дланите на ръцете са вдигнати нагоре, което значи, че женската същност прави това и служи на по-висш принцип. Съзнанието е нормално отворено. Тук женската същност прави това за мъжката същност, но не с цел да добие нещо. Напротив, тук целта е да даде.
Това е висша степен в женското сексуално израстване. Практически, според Магура, мъжката същност има само една крачка на растеж в секса, докато женската същност търпи сексуално развитие във всяка следваща сцена.
Този вид секс помага на мага да материализира. Той помага на мъжа да бъде успешен.

Накрая идва последната, седма сексуална сцена:

09

Това е сцената на зачатието. То има три участника – мъж, жена и душа за въплъщаване. Зачатие без душа за прераждане е невъзможно – трябва да има живот, който да насели утробата, иначе просто яйцеклетката няма да бъде оплодена.
Вижда се, че в Магура има цели седем вида секс според неговата същност, което е една особено богата сексуална култура. Сексът за зачатие е най-висшата степен. За това има безбройни причини. Една от най-важните е, че особено голямо значение има с какви чувства и с какво намерение се прави секскът, когато се зачева. От това огромна степен зависи темперамента и характера на човека, който ще се роди.
Мъжът тук е в познатото ни сексуално възбудено състояние. Женската същност е с ветрилообразен колан, което значи готовност за забременяване, чувства и вълнение от мъжа и от половия акт. Съзнанието е нормалано – без намерения, очаквания или служене.
Ние сега, като съвремие, кажи-речи само си говорим за секс и правим основно сексуалните отношения до четвърта сцена включително. Много пъти даже и не знаем и не разбираме какво правим и какво ни се случва. В ония времена жреците са познавали секса напълно, както и подготовката за качествено зачеване, достойно за въплъщаването на земния цар.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: