Skip to content

Важна нова крачка – пресечна точка на речта и въображението

юли 30, 2014

Впечатляващо е познанието за смисъла на буквите. То ми се разкри, докато много усилено се занимавах с търсенето на смисъла на рисунките, защото в рисунките намерих много от буквите, а също и символи, които в някои случаи могат да се разбират и като букви. Започна се със символа Т, който е идеограма за бог, божествено, за построени, замисъл и т.н. Мина се през О, което е множество, обем. Премина се през отворената дъга С, което се отнася до свързаването и съзнанието. Така стана ясно, че буквите имат смисъл отвъд речта и този смисъл ставаше очевиден в самите рисунки. Именно, защото смисълът на буквите идва от равнището на образа, който е по-високо от равнището на речта. След това стана ясно, че това разбиране за буквите може да се пренесе към самата реч и с това се установи, че думите са нещо като математически изрази, в които подредбата на смислите ан буквите показва как работят самите думи. Думите „вземат“ една енергия и я преработват. Ако наредим буквите с техните смисли, всяка в едно квадратче от шахматно поле, то това значи, че сме създали матрица, която извършва някаква логика. Остава само лъчът енергия да влезе в матрицата и така се получава едно осъществяване на така изградената логика.
Интересно е, че в Магура са дадени всички естествени „шахматни полета“, т.е. тези, които са „разбираеми“ за Вселената. Затова е потребно да се измисли как и какви думи да се подредят в тях, защото тези „шахматни полета“ имат предварително ясни размери – затова думите и подредбата им трябва да се мислят внимателно. Но често думите са твърде дълги или пък къси. Намирам, че това е причината да има синоними изобщо – потребността на маговете през вековете и хилядолетията да материализират мислите чрез записване на подредби от букви (думи и изречения) е довело до необходимостта да се разработят други думи, които вършат същата или подобна работа, но да имат различна дължина.
Набюдавам себе си, защото много често правя на себе си такива магии с вписване на текст в шахматни полета, като ползвам най-вече с размер 9х6 квадратчета. Това ме заставя да измислям смислени и полезни за мен словосъчетания, които да се побират в тази матрица, без да има пренасяне на думите от един ред на друг. Това е важно. С времето забелязвам как умът се конфигурира подходящо за задачата (това става само за един-два дни) и започва спонтанно да ми предлага фрази, които се побират в споменатата матрица. Понякога ползвам и други матрици и тогава умът ми започва да работи според тяхната размерност.
Затова знам, че някой, който прави това много често, ще започне да мисли и да говори само в тази размерност. Намирам, че така са възникнали стихотворенията. В много от тях трябва да има изказ с точно определен брой букви или срички и в това няма никаква случайност. Стихотворенията поне от този тип са отдавна забравена магия.
Идва ред и на римата. Наблюдавал съм (забележете, че за мен наблюдението е почти единствения източник на познание, освен вдъхновението), че когато съм задълбочен в някаква тема и пиша, то ми се получава следното: може в продължение на много редове една и съща дума да ми се появява точно под същата дума на горния ред. Затова знам, че на един маг в задълбочено състояние, който прави качествени магии с букви, ще му се получават колонки от повтарящи се мотиви от думите, което и ще създаде рима. Римата е добра за магията с букви, защото създава ритъм, а енергиите се движат точно под формата на ритъм – те имат честота и тон. Затова знам, че развитието на езика се дължи на работата на маговете през хилядолетията – техните потребности да осъществяват и търсенията им в тази посока са били движещата сила за развитието на речта. Развитието изобщо се дължи на маговете, без значение в коя област.
Така са възникнали и кръстословиците и онези игри, в които има много букви и трябва да намерим думите в тях.
Сега към друго, което от години се чудя как да направя, но днес сутринта направих една крачка към него – да намеря вярната система за разбиране на магурските фигури. Няколко статии назад предложих разделяне (анализ) на една фигура на нейните съставни части. Тази сутрин задълбочих и доразвих разделянето и се получи това:

chovek 01

Една пълноценна магурска фигура съдържа в себе си много и много други фигури, които са изобразени поотделно в пещерата. Това е конструкцията на човешката същност.

chovek 02Всеки от тзи символи може да се прочете и като буква, сричка или дума – ще го покажа.

chovek 03Ето тук прозрението на деня – нещо, за което съм се чудел от години. Елементите на една дигура очевидно са на нива, като знаенето на нивата може да позволи фигурата да се опише математически и като граф, което е важна стъпка към бъдещото й превръщане в математически израз, който да може да се обработва с компютър. Това също може да позволи създаването на компютри от нов клас, които да „изчисляват“ чрез образи – важното е да се знаят елементите (все едно числата), както и значението на техните позиции,
Има седем равнища на осъществяването – Я, Ю, Р, Н, М, Л и Й – това е описано назад в статиите. Равнището Я е непроявено, затова фигурите има шест равнища – както е показано на схемата отгоре. Така всеки елемент от фигурата се отнася към едно равнище на осъществяването, като вертикалните черти са взаимодействия, действия, т.е. действие от едно равнище към друго, което значи също и осъществяване в по-плътно равнище.

chovek 05chovek 04По принцип фигурата е изградена от идеограми, които са нейни елементи – това са идеи, знания и принципи, представени чрез съответните им образи. Това е света на въображението, на образа. Затова елементите могат да бъдат преплетени помежду си, защото там няма време и отношенията могат и да не са линейни.
При свеждането на нещата до равнището на ума М, вече възниква времето и представянето е линейно. Затова речта е линейна и буквите и думите следват една друга в смислен ред. Изобщо „смислен“ значи С М – свързано с ранището М, осъществено в него. Това е и причината неподреденото по линеен начин да изглежда, че няма смисъл.
Ето тук разяснение как символите се четат и като букви и срички.
Хоризонтална черта на нисък ред значи Л.
Хоризонтална черта на среден значи М, което е равнището на променящите се отношения Т – затова можем да мислим, защото отношенията са променливи.
Хоризонтална черта на висок ред значи Н – душата – равнището на трайно установените отношения Т.
Затова умът е посредник между душата и тялото. Душата дава трайно установените пътища на енергията на мисълта, а мисълта пък дава поведението на тялото.
Две вертикални чертички на долен ред (краката), излизащи от Л-чертата значат Й, което е действието. Дейсвията произхождат от телата. Двойно Л в много езици се чете като Й.

el

Вертикалната черта се чете като гласна буква Е, И или А, което значи действие, т.е. поток на енергия.
Вертикална черта с хоризонтална черта от ниска позиция се чете АЛ, ЕЛ или ИЛ. Така получаваме латинската буква L.
Обратното е Т. Като ги съчетаем, се получава ТЕЛ, което е наставката за деятел – учител, строител, гадател и т.н.
Когато отгоре има отворена дъга С, а надолу има знал за ИЛ, то това е сила.
Буквата ни Р преди е писана така:

RПричината е, че на равнището Р духът се втъкава в образ, т.е. това е въ-образяването. Духът пък заема много състояния, които са емоциите – затова всички символи на силата (духа) имат специфични особености. Именно емоциите ни приемат образ, когато изпозлваме въображението си, т.е. правим магия от най-висше равнище – втъкаваме вибрациите в образ и правим едно от първите уплътнявания по пътя към материализацията.

rilТук пък имаме сричката РИЛ, която е съставна част от името Кирил. И т.н. – всяка фигура може да се изговори и така е създаден езикът ни с работата на много и много магове в продължение на хилядолетия. А всичко е започнало с даденото ни знание, което е изобразено в Магура и неспирните опити на много поколения за неговото пълно разбиране. От това се е родило цялото ни развитие и то е дело на маговете.
Думи и образи имат пресечна точка и днешният ден за мен започна с нейното напипване. Разбира се, това не е станало изведнъж – то имаше дълго подготвяна почва, но първите листенца се показаха.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: