Skip to content

Има няколко равнища на магията

юли 10, 2014

Като се има предвид, че съществуват седем равнища на уплътняване/осъществяване, разбираемо е, че всяко от тези равнища поражда следващото. Осъществяването се движи през тях и преминава от една крайност в друга.
Условно да го наречем „най-висшето“ (защото това е крайност и може да е и най-нисша от друга гледна точка) равнище е това на чистия потенциал, което е напълно непроявения дух. Това е Я-действителността. Преди много време достигнах до идеята, че има седем букви, които описват седемте равнища на уплътняване.
Я-действителността е чист дух, но там няма никаква форма.

Я ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Я-действителността е странно място, което не може да бъде описано, защото няма проявления. То е безкрайно потентна енергия в съвършено непроявен вид, която може и се стреми да заеме всички възможни форми. На по-долните равнища на уплътняване тази енергия образува нишки (енергийни лъчи), които последователно се спрягат все повече и повече и образуват все по-плътни действителности и проявления.
Най-правилно е да го определим със символа кръг, защото то е еднакво във всичките свои посоки и обеми. Неговата особеност е безкрайният стремеж към материализация и затова от кръга би следвало да излиза един лъч, който може да се представи и като стрелка. Това е, практически, магурска фигура на силата или символа за мъж.
На това равнище съществува магия, която обаче е тайнство, защото няма механизъм, който да ни е известен. Тази магия създава Ю-действителността.

Ю ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Ю-действителността е по-разбираема. Тя се ражда от действието на Я-действителността, която е винаги в стремеж към материализация. Отнасяйки се сама към себе си, Я-действителността поражда три нови проявления – задвижваща енергия (дух), но който вече е насочен в нишка, т.е. енергийно влакно; пространство; елементарно построение – отношението.
Символизира се от кръг с насочена надолу черта, стигаща до друга, хоризонтална черта, т.е. самата буква Ю, но завъртяна наляво.
Отнасянето на Я-действителността към себе си обуславя и поражда действието на елементите на Ю-действителността. Тук всичко е съвсем безплътно от наша гледна точка, но има собствена плътност. Ю-действителността е света на Триединението – тук е тройният бог.
От своя страна, събитията в Ю-действителността пораждат Р-действителността. Ю-магията създава Р-света.

Р ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Р-действителността е света на въображението. Съвсем буквално. Тук духът от Ю-действителността се въобразява, т.е. втъкава се в образ. Така потенциалният дух, превърнат в нишка, приема образ. От наша гледна точка, това са безплътни образи, но те си имат своята субстанция на това Р-равнище. Субстанцията е тъканта, която се получава от въобразяването на дъха.
На равнището на въображението, а и на по-горните равнища, няма време. Във въображението ни няма време – затова образите и виденията са по-скоро статични или изпълняват съвсем кратки „действия“.
Въобразяването е магията на въплъщението на духа в образ, т.е. пълноценен етап от придвижването от едната крайност в другата. От въображението започват човешките божествени и магически способности. Бог твори и се въплъщава чрез въображението. Понеже имаме въображение, то ние имаме творящия бог у себе си.
Тук енергията следва множество елементарни построения (отношения) Т и така се въобразява на фона на дискретното, шахматно пространство. Всяка клетка на това пространство е една „стая“ или един „мехур“, в който се извършва въображение. Всяко въображение се извършва в собствено такова, отделно пространство. Затова по-надолу, поради наследяване на първичните наични и свойства, всяко нещо се развива в мехур или черупка (което е пак мехур).
Събитията във въображението са магията, която предопределя формирането и съществуването на следващата, Н-действителност. Взаимната подредба на елементите на Р-действителността е магията от тази действителност.
Начинът за работа в Р-действителността е въображението.

Н ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Н-действителността е света на трайно установените отношения – това е душата. Тук духът е трайно и здраво въобразен. Затова спомените, травмите, предпочитанията, навиците и т.н. са трайни и могат да се пренасят от един живот в друг.
Тук плътността е още по-висока, а формата е значително по-сложна. И тук няма време. Затова човек не се променя просто така – с времето, а се променя чрез силни събития, които имат заряда да променят установените отношения вътре в душата. Събията могат да са и по-слаби и да променят по-малки отношения.
Душата е дискретна, т.е. на порции – прилича на шахматно поле на множество равнища – множество шахматни полета едно под друго. Във всяко от тях, във всяко поле е вписано установено отношение със своята форма и енергия. Размерностите на полетата са различни на различните равнища и съдържат различна енергия. Най-дълбоките полета са с най-голяма енергия и са невероятно трайни – затова изглежда, че има някаква случайна еволюция в продължение на милиарди години, а всъщност става много бавна промяна на записаните установени отношения в полетата, защото нарядко се намират толкова заредени събития, че да променят записите в полетата. Други са с по-малка енергия, като навиците, и се променят по-лесно. А трети са просто краткотрайна памет за моментни дейности и съществуват съвсем кратко.
Способността да се впечатляваме е способността да вписваме нови трайно установени отношения.
Подредбата на трайните отношения на Н-действителността е магията, която формира М-действителността.
Начинът за работа в Н-действителността е вникването, т.е. вглъбяването.

М ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Към М-действителността се отнася умът, но той не се намира вътре в нея, нито е част от нея. У-М значи въвеждане в М, т.е. умът е само възможността и способността за въвеждане в М-действителността.
Времето се появява в М-действителността, затова и думата ВРЕМЕ значи „материализация под формата на (буквата В) образ/построение (буквата Р), който/която се осъществява (буквата Е) в плътността М (буквата М) и това всичкото се осъществява (буквата Е)“, като не се казва къде се осъществява.
Времето пак е привидност. То представлява промяна на едно нещо от една стойност в друга, т.е. количеството изменение между две състояния – колкото е по-голямо количеството изменение, толкова по-голямо е времето. Колкото по-малко е количеството изменение, толкова по-малко е времето.
Отново битието е реализирано в дискретни шахматни полета чрез трайно установени отношения, но тук, за разлика от Н-действителността, изменението на стойностите на отношенията не се случва при намиране на събитие с достатъчна енергия. Тук има постоянно бягащи енергийни вълни, които носят такт, който от своя страна постоянно причинява максимуми и минимуми на енергията в кутииките и така предизвиква постоянна периодична промяна на стойностите. Затова в М-действителността има време. Самата буква М символизира енергийна вълна.
В М-действителността са мислите и логиката – те се основават на времето. И двете има времева обвързаност, докато във въображението няма. Но не може да се мисли без време – мисълта винаги се основава на времето и на периодичната промяна на състоянията.
В тази плътност са и думите. Д значи нещо като чертеж, като ясно определно построение. ДУМА значи въвеждане на чертежа в М-действителността и задействане на чертежа (А значи „започни да работиш/действай“). Затова думите са команди в М-действителността, т.е. това са същества или обекти там.
Протичането на мисълта зависи от построението на душата, т.е. от трайно установените отношения там – те създават нещо като път, по който се движи енергията на мисълта – затова всички мислим различно, защото у всеки от нас трайно установените отношения на Н-действителността са различни. Ето така магията от Н (подредбата на отношенията там) формира поведението на М (движението на мисълта).
След това, поведението на мисълта (магията от равнището М) определя развитието и поведението в равнището Л.
Начинът за работа в М-действителността е мисленето.

Л ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Л-действителността е равнището на тялото. Ясно е сега, че движението на мисълта определя поведението на тялото.
Начинът за работа тук е движението.
Подредбата на телата поражда действията, т.е. магията в Л-действителността поражда събитията от Й-действителността.
Магията в телесната действителност се нарича наука и това са различни форми на инженерни дейности. Например, направата на двигател е подредба на елементите от Л-действителността, като това поражда действия, т.е. двигателят работи. Затова е много хубаво да си инженер, за да учиш магия.
Магията на Л-действителността е чисто и просто познантата ни промяна на подредбата на физически тела – ако щеш, прегради с бент една река и това е магия от Л-действителността.
Същото е вярно и за боя, спортовете и т.н.

Й ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Й-действителността е крайната точка на материализация и приемане на образ.
От тук следва връщане нагоре към състоянието на чистия непроявен дух. Защото магията от Й-действителността (предприемането на конкретни действия) влияе на телесната действителност – например, едно тяло може да бутне друго, да му препречи пътя, да го убие или какво ли не още, включитлено и позитивни въздействия, което от своя страна опвлиява ума и мислите, те повлияват душата и т.н.

Очевидно е едно нещо – каквото и да искаш да правиш, премисли на кое равнище искаш да е резултатът и прецени от кое равнище трябва да действаш, т.е. на кое равнище да направиш магията.
Ако искам някой да мисли по някакъв начин, ще трябва да променя душата му, за което ще трябва да се вглъбя в него. Това наистина работи, защото има техника, при която с ерешават конфликти, като си представяш, че разговаряш с някого и му обясняваш своята гледна точка – това променя човека. Изслушай и неговите доводи. При следващия разговор тези въпроси се оказват някак решени от само себе си. Всъщност, не е от само себе си, а от вглъбяване в душата на другия.
И т.н. – според целта – нужното равнище и механизъм ан въздействие.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: