Skip to content

Боровишки светилищен комплекс, Белоградчишко

януари 16, 2014

В събота, на 11 януари 2014 направихме много приятен и интересен поход в околността на Боров камък над село Боровица, Белоградчишко, където установихме съществуването на светилищен комплекс.

Боров камък

Боров камък

Това беше първият организиран белоградчишки поход след много години, като занапред ще правим редовно такива походи до интересни места. Първоначално идеята ни беше да минем през Боровишкия манастир, който доскоро е бил черква, но сега там е изградена обител и са се заселили монаси-старостилци, и да продължим до прекрасната и могъща скала на снимката. За наше щастие, имахме вдъхновения късмет да объркаме пътя и да направим малка обиколка.

Боровишката черква е двора на Боровишкия манастир

Боровишката черква в двора на Боровишкия манастир

Скалата с първото светилище върху нея. Намира се при червената точка

Скалата с първото светилище върху нея. Намира се при червената точка

Като сгрешихме пътя и продължихме по него, стигнахме до едно познато място – върха на едно възвишение, където се намират два оброчни кръста. Те се намират точно под скалата с първото светилище и със сигурност в това няма нищо случайно.

Изглед от скалата на първото светилище. Оброчните кръстове се виждат вляво от червената точка

Изглед от скалата на първото светилище. Оброчните кръстове се виждат вляво от червената точка

По-старият от двата кръста. Отзад се вижда скалата Боров камък, която се намира право на изток от кръста

По-старият от двата кръста. Отзад се вижда скалата Боров камък, която се намира право на изток от кръста

При поставянето на оброчен кръст до него се сади дъб и се отглежда специално, за да стане вековен. При по-стария кръст, от дъба не е останала и следа. Зад по-новия кръст е останал изгорял при жестоките пожари от преди 15 години дънер на вековен дъб. В него може да влезе човек с разперени настрани ръце. Диаметърът му е бил над 170 сантиметра, по което се съди, че въсрастта на дървото е била 400 години, преди да изсъхне. От това разбираме, че по-новият оброчен кръст е поставен преди около 450 години или повече. Тези два кръста са оцелели в пожарите, без да понесат никакви щети. До единия са изгорели сухите останки на вековен дъб, но кръстът дори не е обгорял.
Един от туристите в групата се качи върху скалата над оброците, а планът не беше такъв. Но заради неговото качване, се качихме и ние. Там намерихме първото светилище.

Магурски знак в скалите от първото светилище

Магурски знак в скалите от първото светилище

Още с качването на скалата ни стана ясно, че тя е сечена изкуствено, като обаче следите бяха твърде изветрели. Забеляза се тази магурска фигура. Намери се и друго, което е много интересно – една жреческа молитвена обител.

Жреческата молитвена обител на първото светилище

Жреческата молитвена обител на първото светилище

Прозорец на обителта

Прозорец на обителта

Поглед отвътре

Поглед отвътре

Поглед през прозореца. Гледа право към Боровишкия манастир

Поглед през прозореца. Гледа право към Боровишкия манастир

Обителта има сферична форма и стената и от юг прилича на черупка на яйце. В нея има изсечен прозорец с формата на правоъгълен триъгълник. Когато се погледне през него, Боровишкият манастир се вижда точно в средата на прозореца. Това идва да каже, че в миналото на мястото на манастира е съществувало някакво светилище, с което тази обител е била функционално свързана.
Продължихме нататък след еуфорията, която изживяхме на това място. Нито знаехме за него, нито сме очаквали да го намерим. След това минахме през пещера-проход, която влиза от едната страна на един скален масив и излиза от другата му страна. Това е единствената такава пещера сред Белоградчишките скали и всички много се радвахме на нещо толкова нетипично.

Пещерата-проход

Пещерата-проход

Импровизиран олтар в скална ниша на пещерата-проход

Импровизиран олтар в скална ниша на пещерата-проход

Вътре в тази много приятна и вдъхновяваща пещера-проход намерихме, в едно от разклоненията, естествена ниша в стената, която е използвана като олтар за пожелания. Тя е пълна с равномерно разпределени плоски камъчета от всякакъв вид. Всяко камъче е носело пожелание. Точно срещу този олтар, на другата стена са изсечени няколко резки.

Резки на стената срещу импровизирания олтар

Резки на стената срещу импровизирания олтар

Вътре на един камък е издялана подкова

Вътре на един камък е издялана подкова

Съвсем близо до изхода на прохода е входът на друга интересна пещера.

Двете пещери. Вляво - пещерата-проход, вдясно - другата пещера над село Боровица

Двете пещери. Вляво – пещерата-проход, вдясно – другата пещера над село Боровица

След пещерите тръгнахме към Боров камък и минахме през бивши ливади, които сега са запустели. Един от туристите мина по-встрани и попадна право на едно кръгло каменно корито.

Кръглото каменно корито на ливадата сред скалите

Кръглото каменно корито на ливадата сред скалите

Изказаха се различни предположения за предназначението му. На мен лично ми прилича на ритуално пособие.

Най-накрая се качихме на великия Боров камък.

Вдясно е Боров камък, а под червената точка е скалата с второто светилище, за което все още не знаехме

Вдясно е Боров камък, а под червената точка е скалата с второто светилище, за което все още не знаехме

За преминаването на душите в отвъдното са потребни върхове. Колкото по-остри и високи са, толкова по-лесно и по-добре става преминаването. Боров камък е съвършен в това отношение. На него имах изживяване, свързано с телесната ми смърт и отделяне на фините тела едно по едно. За тази цел човек трябва да отиде сам, защото другите пречат. Боров камък е толкова силен в това отношение, че засмуква дори душата на жив човек, ако той отиде сам и се отпусне за 20 минути.
Гробището на село Боровица е разположено само на няколкостотин метра под Боров камък, точно до манастира. Сега става ясно защо гробището е разположено на това място.

Боров камък, гледан от задната страна. Душите преминават през процепа в дясно

Боров камък, гледан от задната страна. Душите преминават през процепа в дясно

Ние отидохме на терасата на тази канара. Тя е на 1/3 от нейната височина и е мястото, до което стигат хората. За по-нагоре трябва да си по-особен. От тази тераса се минава през прохода на човешките души.

Терасата на Боров камък

Терасата на Боров камък

Върхът на Боров камък, гледан от терасата

Върхът на Боров камък, гледан от терасата

От Боров камък отидохме на второто светилище, но още не знаехме за него. Просто преминахме един дол и попаднахме на зид от хан. На отсрещна скала видяхме, че иманяри са разкопали крепостен зид и отидохме да го видим. Когато Римската империя започва да строи крепости тук, тя прави това на местата на вече съществуващи наши светилища. На скалите зад зида се намира много интересно светилище.

Ниши за греди на постройки във скалите на второто светилище. Правоъгълната ниша може би е имала друго предназначение

Ниши за греди на постройки в скалите на второто светилище. Правоъгълната ниша може би е имала друго предназначение

В скалите са изсечени стъпала

В скалите са изсечени стъпала

Най-интересно стана, когато намерихме жреческите изображения в скалите.

Символите гледат право на изток. Кръгът е символ на Слънцето

Символите гледат право на изток. Кръгът е символ на Слънцето

znaci

Вътре в кръга, а също над и под него има допълнителни знаци. На 6-7 метра вляво се намери и кръг с център и диаметър, изсечен в хоризонталната плоча на една скала.

kryg 1

kryg 1a

Намирането на толкова сложни изображения в скалите на това място беше не само много вълнуващо, но и много полезно, защото страхотният и сложен Петроглиф от Белоградчик вече не е нещо изключително, а е нещо нормално за този район в древността.
Белоградчишките скали са силен концентратор на земни и космически енергии. Освен това, легендата казва за тях, че са вкаменени древни същества. Скалите влияят изключително силно на човека и поради тази причина тук се случват две удивителни събития. Едното е първото символно мислене отпреди 1,2-1,6 милиона години, оставило следи в пещерата Козарника. Второто са рисунките от пещерата Магура, които нямат аналог във времето си. Заради скалите човешкият ум тук достига нови висини отвъд всякакъв еволюционен път на развитие. И хората в миналото са използвали тези особености. Изглежда дори, че всяка една скала е била своеобразно светилище, помагащо за някакъв аспект от човешкото развитие. На някои от скалите, където има скални площадки и благоприятно разположение, са изграждани и по-засукани светилища като това тук. Другите скали са били ползвани в естествения им вид, като само на места са правени плитки ритуални кладенци.

Белоградчишкият район се пренебрегва изключително силно и системно, защото не се разбира. Доскоро мислех, че е нарочно, но вече знам, че е защото е труден за разбиране. Докато на другите места светилищата са явни, защото са градени по подобие на познати изкуствени неща като жилищата ни, то светилищата по Белоградчишките скали са от естествен тип с много малки изкуствени вмешателства. Затова науката тук трудно намира нещо, понеже не го познава. Поради това с времето се е установила нагласата, че ние в този край нямаме богата история и култура, но това изобщо не отговаря на действителността. Напротив, изключително богата е.
Но тук никога не са били нужни изкуствени постройки, които и не вършат работа толкова добре, колкото скалите.
Ние обиколихме само три скали около Боров камък и намерихме две светилища. На това място се намират още: двата оброчни кръста плюс трети от другата страна на Боров камък, манастирът, който е построен върху нещо по-древно, пещера с олтар за пожелания и кръгло култово корито. Тази площ няма и половин квадратен километър, а съдържа толкова много.

Скалата точно срещу кръга от второто светилище, т.е. точно на изток. Иззад нея изгрява луната

Скалата точно срещу кръга от второто светилище, т.е. точно на изток. Иззад нея изгрява луната

Белоградчик тепърва ще става известен център на човешкото развитие, защото ще се породи разбиране.
На 18 април 2014 се открива туристическият сезон в Белоградчик, като тази година той ще е по-особен. За четирите дни на Великденските празници ние предлагаме промоционални разходки до интересните места, включващи откривателство и беседи, освен цялата красота на района. Участието в групите е безплатно, като предстои да изясним точната програма. Боровишкият светилищен комплекс ще бъде част от посещенията.
Повече информация и почти безкрайно количество снимки можете да намерите в страницата Аз обичам Белоградчик. Заповядайте.
Advertisements
One Comment
  1. Анонимен permalink

    wie ste pylni KUKUWCI!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: