Skip to content

Най-пълен за сега комплект снимки на рисунките от Магура

март 14, 2013

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия е в процес на обработка. Поради големия й обем, няма да бъде завършена скоро.

Това са последните снимки от на рисунките от пещерата Магура, които направих. Снимките са от 23 февруари 2013 година.

Преди това правих снимки през март 2008 година и на тяхна основа след това разсъждавах върху смисъла на рисунките. Тогавашните ми снимки бяха малко на брой, а и с недостатъчно качество както като размер на снимката, така и като композиция. Тогава не предполагах колко потребни ще ми бъдат след време много по-детайлни изображения.

В процеса на изследване на предишните снимки, с които разполагах, достигнах до необходимостта да имам много по-детайлни изображения, снимани възможно най-перпендикулярно, за да мога да правя измервания върху тях. Но в началото на 2008 година Община Белоградчик спря достъпа до Галерията с рисунките, за да бъдат те съхранени. Затова дълго време не можеше да се снима. Възползвах се от една възможност да снимам, която изникна във връзка със заснемането на кадри за документален филм. Пак не успях да направя пълно заснемане, но вече разполагам с много повече материали за анализ и осмисляне. Споделям ги тук с всички, защото съм наясно, че е много трудно да бъдат видяни и заснети сега. Надявам се да са от полза на всички любопитни. Не могат да заменят усещането, което човек изпитва там, но поне могат да бъдат видяни от всички.

Надявам се също да помогнат на всеки, който желае да ги изучи по-задълбочено.

Тази публикация е огромна по размерите си и най-вероятно ще е от интерес основно за по-задълбочени изследователи. Навярно няма да може да се преглежда напълно дори за един ден. Съдържа 213 снимки на рисунки от пещерата Магура, разделени по групи според местоположението си. Към снимките е даден коментар, както и връзки към статии, където конкретното изображение е подложено на анализ. Всяка група от снимки се предхожда от схема на Галерията с рисунките, където е обозначено разположението на групата.

Може би това са едни от последните детайлни снимки на тези безценни рисунки. Истината е, че те са подложени на жестоко и безотговорно унищожение от съвременното ни безхаберно общество и особено по времето на масов достъп. Също и по времето на див преход, когато пещерата остава безстопанствена. За съжаление, много от рисунките са необратимо повредени, а други са напълно загубени. От това сме загубили всички ние, защото вече не можем да научим от тях цялата история, която ни е била завещана. Съществува възможност да са запазени снимки на рисунките от първите им изследователи и тя трябва да се проучи. До тогава това тук е най-пълният и нарочно направен набор от снимки, предназначен не толкова за разглеждане, колкото за конкретен анализ.

ОБЩА ИДЕЯ НА СТАТИЯТА

Схема на Галерията с рисунките от пещера Магура.

Изображение 1. Обща схема на Галерията с рисунките от пещера Магура.

На Изображение 1 е представена обща схема на Галерията с рисунките в пещера Магура. Това е едно разклонение на пещерата, в което нашите древни предци са избрали по ред причини да направят тези изображения. Входът на тази галерия е един тесен тунел. По принцип преминаването през тесни проходи широко се използва при посвещаването като символ на отказването от носения товар. Човек трудно може да мине през тесен процеп, ако носи товар със себе си. Трябва да избере – дали да запази товара си или да получи просветление.

Товарът символизира притежанието и всичко, в което сме се вкопчили – както материално, така и ментално – вещи, знания, модели на мислене и разбиране, представи. Преминаването през тесен процеп при посвещаване значи, че посвещаваният трябва да остави онова, което знае, което си мисли, че знае, онова, с което е свикнал. Само тогава може да види и възприеме новото.

Тесен проход в началото на Галерията с рисунките в пещера Магура. Този проход е символ на отказването от моделите на мислене.

Изображение 2. Тесен проход в началото на Галерията с рисунките в пещера Магура. Този проход е символ на отказването от моделите на мислене.

Изминаването на Галерията с рисунките представлява изминаването на път на посвещението. Решилият се да навлезе в тесния проход вероятно има множество съмнения дали проходът няма да е все така тесен и дали наистина си заслужава да навлезе в него. Веднага след преминаването му посвещаваният попада в сравнително широка зала.

Първата награда за решилия се да мине през тесния проход.

Изображение 3. Първата награда за решилия се да мине през тесния проход.

След преминаването през тесния проход (Изображение 2) посвещаваният се оказва в един нов свят. В тази част няма никакви рисунки и е възможно да се помисли, че това е всичко – търсенето е завършено. Това впечатление се допълва особено силно от илюзията, че пещерата свършва заради завоите и осветлението. Еднаквият цвят на стените и избледняващата в далечината светлина ги карат привидно да се сливат. Тук човек може спокойно да реши да приключи посвещението, мислейки, че то се е състояло в това да надделее над иснстинктите си и да мине през прохода.

И тук Галерията с рисунките все още нищо не предлага на посвещавания.

Изображение 4. И тук Галерията с рисунките все още нищо не предлага на посвещавания.

Продължавайки още навътре, човекът все още нищо не открива, а илюзията за край на галерията е все така постоянна. Това може да обезкуражи човека или да затвърди убеждението му, че всичко е изчерпано и ясно.

Първи рисунки пред погледа на посвещавания.

Изображение 5. Това е мястото, на което се намират първите рисунки при навлизането навътре в галерията.

Това е един вид психологически тест – каква е нагласата на човека. Дали ще продължи да търси или е склонен да направи прибързаното заключение, че всичко вече му е ясно.

ПЪРВИ РИСУНКИ ПРИ НАВЛИЗАНЕТО НАВЪТРЕ В ГАЛЕРИЯТА

Ако се има предвид установената за сега посока на четене на рисунките в Магура – отдясно наляво, то най-вероятно това трябва да е и пътят на посвещавания през самата галерия – на влизане погледът и вниманието да са насочени към дясната стена. Разбира се, човек винаги ще гледа и двете стени, това е неизбежно.

рисунки от Магура (188) рисунки от Магура (189)

 

Рисунката отгоре е първата от всички, която се разкрива изобщо. Тя се намира на дясната стена, когато се навлиза навътре. Следователно, това е първото нещо, което трябва да се осмисли. Аз вече не мога да кажа какви са нормалните мисли на виждащия това изображение за пръв път, защото мисля над рисунките от пет години и първите ми впечатления за конкретните рисунки са заменени с нови. Със сигурност този символ има своето незаменимо значение като въвеждане в посвещението от Магура изобщо, щом е поставен на първо място.

Когато се види тази рисунка, все още никакви други рисунки не се забелязват, а са скрити зад лекия завой, който прави галерията. Впросната рисунка е много странна, защото на първо място извиква представата за човек с две глави. Навярно това е състоянието на посетилия рисунките за пръв път. Макар да е минал през тесния проход и символично да се е разделил с товара си, ясно е, че човекът все още носи външния свят в себе си, но за пръв път добива и осъзнаването, че и вътрешният свят също има съдържание. Тази двойнственост се разкрива с още по-голям смисъл само няколко метра по-навътре, където се появява „Ловната сцена“.

рисунки от Магура (118) рисунки от Магура (115)

рисунки от Магура (116)

214 рисунки от Магура (192)

рисунки от Магура (191)

рисунки от Магура (190) рисунки от Магура (117)

Следват рисунките, които са показани отгоре. Всички те се намират на лявата стена с изключение на последната, която изглежда като К, което ражда. Това е една от уловките на рисунките. Като се гледат тези от лявата страна, докато все още се навлиза към Утробната (Слънчевата) зала, се създава прибързаното заключение, че нещата са пределно ясни – рисунки на животни, на съвокупляващи се хора. Ами нормално, нали? Всички знаем, че в дълбоката древност хората са били недоразвити, с малко познания и доста тесен мироглед – на това ни учат от малки. Затова е напълно естествено тук да се затвърди представата, с която влизаме от външният свят.

„ЛОВНАТА СЦЕНА“ ОТ МАГУРА

Местоположение на "Ловната сцена" в Галерията с рисунките и точно местоположени на сцената върху стената.

Местоположение на „Ловната сцена“ в Галерията с рисунките и точно местоположени на сцената върху стената.

Следващата група от рисунки е т.нар. „Ловна сцена“. Тя се пада отдясно на навлизащия в галерията човек – т.е., тя е от нормалния път на посвещение. Ако не знаем, че е наречена „Ловната сцена“, можем и да не я възприемем като такава, защото единствената препратка към лова в нея е един лък и нищо друго.

рисунки от Магура (101)

Едно по-самостоятелхно вглеждане в тази сцена показва, че тя е ясно и нарочно изпълнена на две различни равнище, като това е подчертано дори със самия релеф на стената. Спомнете си първата рисунка вдясно – „човешка“ фигура с две „глави“, а тук виждаме общество на две равнища, живот на две равнища. Хората на горното равнище не са изобразени реалистично и навярно тези символи дори не ознавачат именно хора. Това е равнището на боговете, на посветените. Ясно личи, че техните занимания са съвсем различни от тези на долния ред.

рисунки от Магура (102) рисунки от Магура (114)

рисунки от Магура (187) рисунки от Магура (107)

рисунки от Магура (110) рисунки от Магура (111)

рисунки от Магура (103)

рисунки от Магура (104) рисунки от Магура (105)

рисунки от Магура (106)

Като се обърне по-сериозно внимание на долния ред на „Ловната сцена“ се вижда ясно, че тя се откроява силно от всички останали рисунки в пещерата по няколко особености. Първо, начинът на изобразяване на хората е различен от този на всички останали рисунки. Второ, тази сцена привидно показва типово занимание, а никъде другаде в пещерата не е показано нещо подобно. Има конкретни събития, но не и ежедневни занимания. От това следват две възможности.

Първата е долният ред на „Ловната сцена“ да е фалшификат, който е дорисуван от първите изследователи на пещерата, за да й се придаде някакъв африкански привкус и да се смечки символизма на останалите рисунки. Представете си рисунките без тези – за съзнанието те автоматически се превръщат в една библиотека със символи. Но добавянето на само тези няколко фигури променя всичко и вече дава пълни основания да се говори за примитивизъм, реализъм и битовизъм.

Втората възможност е това да е автентична сцена. Но това прави нещата още по-странни. Вижте, само единият човек може да се нарече ловец, защото носи лък и се е приготвил да стреля с него. Останалите хора са въоръжени с два различни вида копия, щитове и прашка. Те повече приличат на различни родове войски, отколкото на ловци. От другата страна са „птиците“, като само най-лявата от тях действително може да се нарече птица. Останалите същества са нещо друго. Допълнително към това, те, също като въоръжените хора, не се намират в безразборно разположение. В подредбата им  личи някаква организация. Ако тази сцена не е лов, а древна войа, при която човекът е извоювал земята от предхождащ вид? В моите очи такова допускане има логика.

рисунки от Магура (108) рисунки от Магура (109)

Каквато и да е истината за „Ловната сцена“, тя се явява вододел на съзнанието. Нейното разположение е такова, че от впечатлението и нагласата, които добием от нея, се определя цялото ни отношение за всички останали рисунки. От това какво ще видим тук зависи и всичко, което ще видим по-натам.

Тук е мястото, където посвещаваният има пълното основание да счете посвещението за приключило и масовите представи за потвърдени. Дори да придължи навътре, човек с тази нагласа няма да види нищо повече – за него посвещението приключва тук. Ако рисунката е автентична, то става ясно защо „птиците“ са толкова странни, а снаряжението – толкова разнообразно. Това са все нетипичности, които трябва да помогнат на съзнанието да остане отворено и за друга истина. Това са детайли, които следва да накарат ума да се усъмни, че вижда това, което си мисли, че вижда.

ФИГУРИ ЗАД „ЛОВНАТА СЦЕНА“

рисунки от Магура (92)

рисунки от Магура (93)

рисунки от Магура (94)

рисунки от Магура (95)

рисунки от Магура (96)

рисунки от Магура (112)

рисунки от Магура (113)

УКАЗАНИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ ПО ПЪТЯ

галерия 16

В тази част на чалерията преобладават рисунки от лявата страна на влизащия, които добиват своя най-пълен смисъл при разглеждане на излизане от глаерията, тъй като в Магура установената посока на четене е отдясно наляво.

рисунки от Магура (97)

рисунки от Магура (98)

рисунки от Магура (99)

рисунки от Магура (100)

рисунки от Магура (48)

рисунки от Магура (49)

рисунки от Магура (50)

рисунки от Магура (51)

рисунки от Магура (59)

рисунки от Магура (60)

рисунки от Магура (61)

рисунки от Магура (62)

рисунки от Магура (63)

рисунки от Магура (64)

 

рисунки от Магура (73)

рисунки от Магура (74)

 

рисунки от Магура (81)

рисунки от Магура (82)

рисунки от Магура (83)

рисунки от Магура (84)

рисунки от Магура (85)

рисунки от Магура (86)

рисунки от Магура (87)

рисунки от Магура (88)

Дотук са рисунки все от лявата страна, които посвещаваният вижда, но няма големи шансове да разбере. Те са прекалено символични за човек, който току-що е видял „Ловната сцена“. Прекалено символични и неясни са и за мен, въпреки годините размисли върху смисъла им, така че няма нищо притеснително в това да не ги разберем особено още в началото на посвещаването.

рисунки от Магура (89)

рисунки от Магура (90)

рисунки от Магура (91)

Трите рисунки отгоре се намират на дясната стена при навлизането. За сега има само едно много добро предположение за последната от тях – трите зигзаговидни линии. То твърди, че те са трите пътя, които има да се изминат до просветлението. По-навътре в галерията действително зигзаговидните линии стават две, а съвсем в Утробната (Слънчевата) зала остава една.

ПЪЛНО ВЪЗДИГАНЕ ЧРЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ ОТВЪД СЕКСА

ГАЛЕРИЯ 15

Сексуалните сцени в Магура се намират основно в този тесен коридор, който предшества влизането в Утробната зала, а тя е именно мястото на най-съкровеното посвещение. Следователно, преди да се добие то, има много работа, свързана със секса.

Всички сексуални сцени са различни по използваната в тях символика. Чрез извивките на ръцете, разположението на тялото и т.н. се предава много информация за емоционалното и психологическити състояние на хората в тях. Това е вид силно синтезиран урок по сексуалност в нейните дълбоки аспекти. Като се гледат различията в изпозлваната символика, става видно, че са изобразени сексуални сцени с различна цел.

рисунки от Магура (66)

рисунки от Магура (67)

рисунки от Магура (68)

рисунки от Магура (69)

рисунки от Магура (70)

рисунки от Магура (71)

рисунки от Магура (72)

рисунки от Магура (75)

рисунки от Магура (76)

рисунки от Магура (77)

рисунки от Магура (78)

рисунки от Магура (79)

рисунки от Магура (80)

рисунки от Магура (65)

рисунки от Магура (185)

рисунки от Магура (186)

Влиза се в Утробната зала, едва след като се подминат сексуалните сцени. В това има много символика и много указания за най-съществената част от Магурското откровение. Онова съзнание, което все още е в плен на сексуалното изживяване, няма що да търси там. Дори да посети Утробната зала, смисълът е само бегъл.

Първо трябва да се надживее секса. Както се вижда, точно с последните сексуални сцени галерията прави рязък завой и започва сравнително стръмно изкачване – единственото в галерията. Значи, това място е избрано нарочно, за да подчертае нещата. Тези сцени биха могли да бъдат изобразени и къде да е другаде, ако това нямаше значение.

Рязък завой – символ на отвръщане и смяна на посоката. Изказчване – въздигане, израстване. Взети заедно – минаване отвъд. Значи, едва след минаването отвъд секса е възможно постигането на ядрото на Магурското учение. Едва тогава посвещението може да стигне до края си.

ДЪЛБОКО СПУСКАНЕ В УТРОБАТА

ГАЛЕРИЯ 14

рисунки от Магура (53)

рисунки от Магура (54)

рисунки от Магура (55)

рисунки от Магура (56)

рисунки от Магура (57)

рисунки от Магура (58)


рисунки от Магура (176)

рисунки от Магура (177)
рисунки от Магура (179)

рисунки от Магура (180)

рисунки от Магура (181)

рисунки от Магура (182)

рисунки от Магура (183)

рисунки от Магура (184)

рисунки от Магура (193)

 



В „СЛЪНЧЕВАТА ЗАЛА“, КОЯТО БИХ НАРЕКЪЛ „УТРОБНАТА ЗАЛА“

ГАЛЕРИЯ 7

рисунки от Магура (178)

рисунки от Магура (166)

рисунки от Магура (165)

рисунки от Магура (19)

„СЛЪНЧЕВИЯТ КАЛЕНДАР“

ГАЛЕРИЯ 8

 

рисунки от Магура (121)

рисунки от Магура (207)

рисунки от Магура (52)

рисунки от Магура (156)

рисунки от Магура (134)

рисунки от Магура (135)

рисунки от Магура (136)

рисунки от Магура (137)

рисунки от Магура (138)

рисунки от Магура (139)

рисунки от Магура (140)

рисунки от Магура (141)

СЦЕНАТА С ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТОТО

ГАЛЕРИЯ 9


рисунки от Магура (157)

рисунки от Магура (158)

рисунки от Магура (122)

рисунки от Магура (119)

рисунки от Магура (202)

рисунки от Магура (206)

рисунки от Магура (194)

рисунки от Магура (195)

рисунки от Магура (196)

рисунки от Магура (197)

рисунки от Магура (198)

рисунки от Магура (199)

рисунки от Магура (200)

рисунки от Магура (201)

рисунки от Магура (120)

рисунки от Магура (123)

рисунки от Магура (124)

рисунки от Магура (125)

рисунки от Магура (126)

рисунки от Магура (127)

рисунки от Магура (133)

рисунки от Магура (128)

рисунки от Магура (129)

рисунки от Магура (130)

рисунки от Магура (131)

рисунки от Магура (132)

БОГИНИТЕ-МАЙКИ – СЪЗДАТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ НА ЧОВЕКА

ГАЛЕРИЯ 10

рисунки от Магура (29)

рисунки от Магура (30)

рисунки от Магура (31)

рисунки от Магура (32)

рисунки от Магура (33)

рисунки от Магура (34)
рисунки от Магура (167)

рисунки от Магура (168)

рисунки от Магура (169)

рисунки от Магура (171)

рисунки от Магура (172)

рисунки от Магура (173)

рисунки от Магура (42)

рисунки от Магура (174)

рисунки от Магура (170)

рисунки от Магура (35)

рисунки от Магура (36)

рисунки от Магура (37)

рисунки от Магура (38)

рисунки от Магура (39)

рисунки от Магура (40)

рисунки от Магура (41)

РАЗДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ“

ГАЛЕРИЯ 11

рисунки от Магура (208)

рисунки от Магура (209)

рисунки от Магура (210)

рисунки от Магура (211)

рисунки от Магура (142)

рисунки от Магура (143)

рисунки от Магура (144)

рисунки от Магура (145)

рисунки от Магура (146)

рисунки от Магура (147)

рисунки от Магура (148)

рисунки от Магура (149)

рисунки от Магура (150)

рисунки от Магура (151)

рисунки от Магура (152)

рисунки от Магура (153)

рисунки от Магура (154)

рисунки от Магура (155)

рисунки от Магура (175)

рисунки от Магура (43)

рисунки от Магура (44)

рисунки от Магура (45)

рисунки от Магура

рисунки от Магура (1)

рисунки от Магура (2)

рисунки от Магура (3)

рисунки от Магура (4)

рисунки от Магура (5)

рисунки от Магура (6)

рисунки от Магура (7)

рисунки от Магура (24)

рисунки от Магура (25)

рисунки от Магура (26)

РАЗДЕЛ „ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ“

рисунки от Магура (203)

рисунки от Магура (204)

рисунки от Магура (205)

рисунки от Магура (8)

рисунки от Магура (9)

рисунки от Магура (159)

рисунки от Магура (160)

рисунки от Магура (161)

рисунки от Магура (162)

рисунки от Магура (163)

ВЪВЕЖДАЩИ СВЕДЕНИЯ, ЛЯВА ЧАСТ

ГАЛЕРИЯ 13

рисунки от Магура (164)

рисунки от Магура (10)

рисунки от Магура (11)

рисунки от Магура (12)

рисунки от Магура (13)

рисунки от Магура (14)

рисунки от Магура (15)

рисунки от Магура (16)

рисунки от Магура (17)

рисунки от Магура (18)


рисунки от Магура (20)

рисунки от Магура (21)

рисунки от Магура (22)

рисунки от Магура (23)

рисунки от Магура (27)

рисунки от Магура (28)

ВЪВЕЖДАЩИ СВЕДЕНИЯ, ДЯСНА ЧАСТ

рисунки от Магура (46)

рисунки от Магура (47)

Advertisements
2 Коментари
  1. Анонимен permalink

    Огромни благодарности за чудесната работа. Едва ли занапред ще имаме възможност да видим отново в такива детайли уникалните рисунки от мистичната Магура:)

Trackbacks & Pingbacks

  1. An excerpt of my Magura cave paintings study | Великото сияние на Магура

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: