Skip to content

Историята на човека започна преди 42 000 години в епохата Дева с „раждане“ от Девата

февруари 20, 2013

Става дума за съвременния човек – способен да мисли абстрактно, имащ развит говор и език, способен на взаимодействие и просветление. Проучването дотук показва нещо наистина странно – той е „роден“ преди 42 680 в началото на периода Дева и то именно… от Девата.

В поредица от постинги до тук се изясни, че рисунките от Магура са направени по времето на Второто Слънце – преди 14 600 години (вижте различни предположения за тяхната възраст).

Древна сцена от пещера Магура, показваща началото на човешкия живот и настъполите промени в него.

Изображение 1. Древна сцена от пещера Магура, показваща началото на човешкия живот и настъпилите промени в него.

Схематичен модел на човешката история според древните рисунки от пещера Магура.

Изображение 2. Схематичен модел на човешката история според древните рисунки от пещера Магура.

Интересно е, че тези наши древни предци са имали спомени за едно доста далечно от тяхна гледна точка минало – цели 28 080 години назад! Ние сега не помним такива периоди от време, а имаме себе си за много развити и дори наистина сме. Как тогава успяха хората от преди 14 600 години да запазят в спомените си историята на съвременния човек, която е започнала почти 30 000 години по-рано?

Навярно съществува тайна традиция на предаване на познанията, която включва и историята на човечеството. Това става лесно разбираемо и добре отговаря на всичко останало, ако се вгледаме по-задълбочено в рисунките от Магура и не бързаме да ги класифицираме според съвременните догми. Оказва се, че рисунките от Магура са запис на изключително сложно и всеобхватно познание, което е толкова мащабно и фундаментално, че най-добрият начин да се представи е чрез образи. Това знание трябва да е било достъпно по някакъв начин за хората – дали са го видели някъде, дали сами са достигнали до него или им е било дадено, факт е, че едва сега силно развитата ни наука дава обяснения, които чудесно съвпадат с конфигурацията и пропорциите на рисунките.

Но не само че хората са го получили – те са го и разпространявали. Намират се стотици следи, които сочат, че в продължение на хиляди години символите от Магура са разпространени сред множество народи. Това значи, че е действала някаква древна школа, която е просветлявала човечеството.

Оказва се, че такава школа възниква поне в околността на сегашния град Белоградчик преди около 40 000 години и след това се разпространява и в Западна Европа. Следите от нея се намират в пещерата Козарника, където са намерени първите следи от абстрактни записи. Такива има дори и от по-старо време – от преди 1,4-1,6 милиона години пак в същата пещера, но интересният момент е 42 680 години назад. Може би, защото от него са останали повече наблюдаеми следи поради по-близкото разположение във времето. Същата история може да се е разигравала многократно и в по-далечно минало, но за нея няма толкова сведения.

Понеже рисунките от Магура ясно указват, че историята започва преди 42 680 години, а следи от развит местен живот на подобна възраст се намират около Белоградчик, стана много интересно да се разбере какво толкова значимо се е случило тогава. Една бърза проверка из интернет за това какво според историческата наука се е случило преди 40 000 години показва, че по онова време рязко е нараснало разнообразието от използвани сечива и технологии, развил се е езикът, хората са започнали да мислят абстрактно и да си съдействат – да организират дейността си. А това е изключително много. На практика това е всичко, върху което се гради съвременното човечество.

Следите от това са много и всеки сам може да провери. Датата 40 000 г. пр. н. е. се споменава навсякъде като граница в развитието на човечеството, а това е именно 42 000 години назад. Смятам, че си заслужава да се доверя на рисунките от Магура, които дават дори по-конкретната дата 42 680 години назад. Съвпаденията са наистина много.

Та ето как нашите предци преди 14 600 години са знаели какво се е случило 28 080 години преди тях. Имало е систематизирано предаване на познанията. Това по своята същност е школа, а предаването е било изключително точно и надеждно – без съществени изменения в смисъла. Тук още веднъж много добре се очертава ролята на рисунките в един такъв процес – достатъчно е хората по традиция да ги везат на дрехите си, да ги рисуват на делвите си и да ги татуират по телата си. Но едва ли е било само това. Това вероятно е било само допълнителна мярка. Най-същественото знание се е предавало от учители на ученици, но едва ли всички да били посвещавани. Затова тази школа е била скрита, тя е била окултна. Това изключително добре съвпада с някои тълкувания, че началото на окултните школи е поставено преди около 42 000 години с направата на първите пещерни рисунки като тези от пещерата Ласко във Франция. Само дето рисунките от Ласко са едни животни и нищо повече, а рисунките от Магура са апотеоз на абстрактната мисъл – трудно проумявана дори днес.

Та, ако е имало наистина древна окултна школа, това е била Магурската школа. Но откъде все пак идват нейните знания? Отговорът на този въпрос е даден от самите рисунки. Сред тях има три бременни женски същества, които имат Т над главите си. Това значи, че те владеят промисълта и са едно и също с нея. Те знаят всичко. Те са не само родителите на телата ни, но и на менталността ни.

Откъде идват те? Това може и да е посочено, но не ми е известно. След това рисунките разказват, че мъжете имат основно формата на Y, а жените – основно формата на X, а това е твърде лесно за нас, защото познаваме генетиката. Това са X и Y хромозомите, като първите се предават от жената, а вторите – от мъжа. За мен това е указание, че тези бременни същества-майки са майки и в един доста буквален смисъл. Те са създали ново и по-добро човешко тяло. Но освен това са донесли и просветление на човека.

Една от Белоградчишките скали, имаща форма на глава и силно наподобяваща изображенията на Богинята-майка от Магура.

Изображение 3. Една от Белоградчишките скали, имаща форма на глава и силно наподобяваща изображенията на Богинята-майка от Магура.

Това е една скала близо до Белоградчик. Изглежда, че в нейното оформяне е имало и изкуствена намеса (това не е изключение при Белоградчишките скали – чудесен пример е пещерата Лепеница). Тя изключително много прилича на главата на един от образите на съществата-майки от Магура.

Древно изображение на Богинята-майка от Магура, което силно наподобява една от Белоградчишките скали. Навярно родителката на човечеството.

Изображение 4. Древно изображение на Богинята-майка от Магура, което силно наподобява една от Белоградчишките скали. Навярно родителката на човечеството.

А сега вижте, че става дума и за същото тяло.

Уникалната скала от Белоградчик, която е напълно еднаква с древната рисунка на Богинята-майка от Магура. Тя поставя основите на първата изобщо окултна школа.

Изображение 5. Уникалната скала от Белоградчик, която е напълно еднаква с древната рисунка на Богинята-майка от Магура. Тя поставя основите на първата изобщо окултна школа.

Преди време се установи, че скалите играят важна роля в израстването на човека, когато той достига до района на Белоградчик. Много хипотези са възможни. Едната е, че скалите са материален образ на някакви съзнания. Друга – че това са вкаменени древни същества. Трета – че някои скали са дооформени изкуствено по подобие на действителни същества от дълбока древност. Кое е вярното – кой знае? Факт е, че богинята-майка е представена чрез рисунка именно в околността на Белоградчик – в Магура, както и че пак в същата околност я има и като скала. Това, в комбинация с бума на абстрактното мислене, когато човекът идва в тази околност ме кара да си мисля, че богинята-майка е живяла там и от там е просветлявала човечеството.

Тя е девата, тя е жената, от която всичко се ражда. Но тя няма нужда от мъж в този смисъл, който ние влагаме. В нейната вагина не влиза пенис. Тя „зачева“ и ражда по друг начин, което 40 680 години по-късно се приписва на една друга дева – майката на Исус. Но хората не си измислят истории, а само ги украсяват или преиначават.

Тази древна Дева „ражда“ съвременния човек именно в епохата Дева. И точно след епохата Дева древните ни предци създават рисунките. Дали защото Девата отново им е проговорила тогава? Можем само да гадаем, но виждаме, че епохата Дева и в двата случая е била благоприятна. И как няма да е, щом това е времето на майката. Знаем, че всяка майка полага грижи за децата си.

Интересното за тази Дева е, че тя е рептил. Не се плашете, в това няма нищо лошо. Ние всъщност сме рептили дълбоко в себе си. Най-вътрешното ядро на мозъка ни е рептилско и всеки път, когато гледате един човек, вие гледате и един гущер. За гущерите е присъща изключителната символика и по-различен начин на мислене. И двете се наблюдават сред рисунките от Магура. Това е школата на майката. МА – майка. ГУРУ – учител. Първата окултна школа в света.

След това се навъждат множество статуетки по цял свят, който показват все богинята-майка, Девата.

Статуетка на Богинята-майка от Месопотамия, която очевидно посочва, че Девата е рептил.

Изображение 6. Статуетки на Богинята-майка от Месопотамия, която очевидно посочва, че Девата е рептил.
В тези статуатки е запазена древната магурска символика при изобразяването на човешкото тяло, според която горната част на тялото от раменете до кръста образува обърнат надолу равностранен триъгълник.

Девата-рептил - родителка на човечеството и негов учител. Много по-късно представяне на Богинята-майка от магурските рисунки.

Изображение 7. Девата-рептил – родителка на човечеството и негов учител. Много по-късно представяне на Богинята-майка от магурските рисунки.

Друга интерпретация на Богинята-майка, култът към която започва с Магурската култура и школа.

Изображение 8. Друга интерпретация на Богинята-майка, култът към която започва с Магурската култура и школа.

Преддинастическа египетска статуетка на Богинята-майка, която е откровено изобразена като магурска  рисунка. Можем да се досетим от кого са се учили великите египтяни.

Изображение 9. Преддинастическа египетска статуетка на Богинята-майка, която е откровено изобразена като магурска рисунка. Можем да се досетим от кого са се учили великите египтяни.

Статуетка на Богинята-майка от Пазарджик. Има пълно образно сходство с рисунките от Магура.

Изображение 10. Статуетка на Богинята-майка от Пазарджик. Има пълно образно сходство с рисунките от Магура.

Съществуват и много други, но и от тези добре се вижда, че богинята-майка в дълбока древност е била откровен рептил. Този рептил обаче се грижи за нас много добре. Навярно той се явява като образа на змея. Да оставим настрана злините, които му се приписват. Знае се, че юнаците се раждат, когато човешка жена бъде обладана от змея в неговото леговище. Що е то? Дава нови знания на сина си – да. Но едва ли е само това. Наскоро е установено, че в човешката ДНК се съдържат хиляди редове генетичен код, които са в пасивно състояние, но могат да се активират. Дали змеят не прави това от време на време, като така подобрява човешкия род и отключва наши способности, за които дори не подозираме?

Advertisements
2 Коментари
  1. Mitko permalink

    Едно изследване на гените на праисторическите хора в Европа, публикувано тази година, потвърждава датировката ви и древните миграции, свързани и с измененията на климата, и с установените културни промени при праисторическите хора, и вероятно и с причините за създаване на рисунките преди около 14 хил. години – новата вълна нашественици в Европа, влизащи през Балканите. Генетика, археология, заледявания и стопляния, рисунките от Магурата потвърждават едни и същи явления и датировка. Мисля, че сте гений в тълкуването на тези рисунки. http://www.sci-news.com/genetics/ancient-dna-study-genetic-history-europeans-03833.html В текста има линк и към публикуването на цялото изследване.

    • Много благодаря за информацията! 🙂
      И много се радвам всеки път, когато се намери потвърждение, защото ги чета без предварителни знания, а само по следването на логиката на самите рисунки 🙂 – един вид, „на сляпо“ 🙂

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: