Skip to content

Бал, Баал, Бел

февруари 8, 2013

Бил ли е той в Белоградчик? Това ли е градът на БЕЛ?

По онова време изчетох няколко форума, в които се намира информация за Бал. До това име стигнах сам две години преди да прочета, че изобщо съществува и, че наистина е почитан бог с такова име в миналото. Не съм чел нищо по въпроса преди, а по-късно намерих изключително много за него. Така се движи информацията понякога и затова е добре да се доверяваме на идеите си, дори да изглеждат налудничави. В настоящия момент може да нямаме потвърждение, но след време да намерим.

Името Бал изведох от името Магребал, което всъщност е по-скоро титла и се отнася за хора, който са постигнали голямо умение в осъществяването. Знаех, че МАГ значи умел, способен. Това е човек, който владее РЕ като БАЛ, а РЕ е въплъщаването на образа в съществуване. От това следваше, че Бал умее това най-добре и навярно въплъщаването на образа в съществуване е самата му природа. Следователно, Бал трябва да е самият бог. Така разсъждавах, но то беше по-скоро интуитивно. Едва сега, като познавам донякъде значението на буквите мога да го изкажа по-аргументирано.

Думата Магребал ми стана известна в близките няколко дни, след като сънувах един от най-впечатляващите си сънища – този за Звездата на Магребал. Ползвам отдавна една техника за намиране на отговори – това е целият да се превърна във въпрос и да се отнеса към това, което ме интересува. Това е един вид вглъбяване, медитация. След това идва период, в който отгроворът идва като усет и като подсказки чрез привидно случайни събития. Отговорът никога не е натрапчив. Нужно е човек да има нагласата да обръща внимание на дребни неща, за да може да го чуе и види.

Конкретно за Звездата се питах от къде е, но усещах, че по-правилният въпрос е на кого е и започнах да се питам. Бях се занимавал с подобни неща и преди и затова имах опит и развито донякъде умение. Мислено минавах през буквите от азбуката и търсех първата. При тази техника, когато попаднем на нея, можем да почувстваме, че тя има различно отношение към темата в сравнение с останалите букви. Така изясних името Магребал, което се заех да търся в интернет. Оказа се, че това име изобщо не съществува. Единственото най-близко е планината Магреб в Северна Африка. Тогава още нищо не знаех, но по-късно се оказа, че Северна Африка има отношение към магурските въпроси. От Магребал установих, че най-висшата същност следва да е Бал. Знаех, че е свързан с рисунките от Магура, но не ми беше много ясно как, даже минаха години, преди да намеря няколко връзки между тях.

Можах да видя връзките благодарение на тази снимка:

Изображение на Баал (Бал).

Изображение 1. Баал (Бал).

В статията се уточнява, че този мъж е заел позата на Бал и носи типична за него шапка. Разбира се, това не е Бал, защото бал е фундаментален бог, който единствено може да се опише като сияен равностранен триъгълник, обърнат нагоре. Това вероятно е Магребал – някой човек, който е могъл да сподели с останалите мъдростта и умението.

Беше много полезно да науча, че тази поза е характерна на Бал, защото вече я бях виждал и веднага можах да я позная.

Баал от Магура?

Изображение 2. Баал от Магура?

Ето го Баал, нарисуван преди около 14 000 години (по последни данни).

Прочетох също, че символи на Баал били кръгът с точка в средата му и шестоъгълникът. Звездата на Магребал определено съдържа и двете. Освен това, четири години след съня я намерих издялана на скала до Белоградчик, но почти напълно разрушена, както показах малко по-назад.

Звездата на Магребал.

Изображение 3. Звездата на Магребал.

Друг символ на Бал (Бел) и силата му Кибела (Ки – ци – чи + бел) били „бичите“ рога. Аз си мисля, че става дума най-вече за рогата избощо, отколкото конкретно за тези на бик. Накоро установих, че рогата като символ на мощ и сила са представени отново в Магура. Това са архетипове, който представляват най-древни и изначални образи. Поради това те са вплетени в осъществяването на света, както като рога на животни, така и като вдигнати в полукръг около главата ръце – както това е в Магура.

А не каза ли Ванга, че откъдето са минели българите, все са оставяли Бел град след себе си?

Възможно ли е Белоградчик, който определено се намира на Балканите, да е бил домът на прадревния схръхчовек Бал, който е бил обожествен? Мисля, че е възможно. Защото в Белоградчик е издялана звездата на неговите ученици и помощници. А името на града също произхожда от едно от имената на Бал – Бел. Затова смятам за напълно вероятно и даже в голяма степен доказано, че Бел е обитавал района на Белоградчик, ако е бил личност. Ако е само съзнание, то Белоградчик е мястото, от където то е започнало делото по просветляването на човечеството. Фактически, в района на Белоградчик съзнанието на Бел е осенило човека.

Става ясно от многото общи признаци между Магура и Богомилството, че богомилите са опит да се възстанови древната философия, която е била силно изкривена и манипулирана от Църквата. „Основателят“ й не се казва Богомил. Това в действителност е съществително, което означава деец по отношение на бога. След това се превръща в име. Истинското му име е било Боян и има сведения, че в действителност това е княз Боян, внук на Борис Покръстителя. За пещерата Лепеница до Белоградчик се говори, че там е живял Боян Мага – вторият след поп Богомил. Дали не е един и същи човек, а това да е само игра на думи? Защото Богомилството е изключително сродно на записаното в Магура, която също като него е създавала магове.

Освен това, Богомилството води цяла Западна Европа до подем и до Ренесанса. Както преди това десетки пъти е правела Магура за цялото човечество чрез своите Магребал. Дали наистина Магребал са съществували и дали наистина са били обучавани в Магура и околността на Белоградчик? Близо до пещерата Магура се намира село Макреш, там изобщо всичките села имат особени имена, които изглеждат да са много древни. Възможно е в далечното минало Макреш да се е казвало Магреш или Магреж, като това да значи, че там е била и школата на Магребал.

Намирам поради много причини, че Богомилството е продължение на Магурската философия и познание и, че всъщност води началото си от Бал, от когото водят началото си и българите. То е било опит да се запази първохристиянството, т.е. действителното християнство  идващото от Бал, а не измисленото на църковните събори.

Търсенето ми продължи с голям успех. Попаднах на тази статуетка на бога на етруските:

Бога на етруските.

Изображение 4. Статуетка на бога на етруските.

Обърнете внимание на дантелата около главата му. Това по принцип е ореол и, както виждаме, такъв има изобразен много преди светците на църковното Християнство. Смятам, че цветята са разположени именно според конфигурацията на Звездата. Това е указание, че той е свързан с Баал и най-вече с подобните му Магребал. Цветята са едно художествено представяне на самата геометрична постановка, както и ореолите са графично представяне на духовното извисяване на човека.

Най-вероятно етруският бог е бил Магребал – много развит в способностите и разбирането си ЧОВЕК, който е бил обожествен поради огромните си заслуги към този народ. Етруският бог има рога (уши), които са завити като дъга нагоре. Това също е магурско. То се среща първо там и произлиза от вдигнатите в полукръг ръце над главата – те са представяне на изначален праобраз.

Друго изображение отново на Баал:

Баал с цилиндрична шапка.

Изображение 5. Баал с цилиндрична шапка.

Има цилиндрична шапка точно като човека с вдигнатите ръце над главата от Магура – Изображение 2. Предположението ми е, че това също е Магребал, защото самият Бал не е човек, а сияен равностранен триъгълник, от който излизат всепроявяващите трептения. Но един Магребал е много лесно да бъде наречен Бал, защото Магребал е надраснал личността си и фактически няма такава, защото тя не се проявява в мислите и делата му. Той се превръща в съвършен проводник на Бал. Ясно е, че определяме цвета на стъклото по това кой цвят пропуска, а не по цветовете, които поглъща, защото тях не виждаме. По същата причина Магребал се явява на човека като Бал, защото това нещо провежда и Бал е този, който се вижда от всеки Магребал. Това обяснява защо са смятали, че изобразяват Баал, когато всъщност са изобразили човек, а не абстрактната идея, която създава лъченията.

Баал.

Изображение 6. Баал.

Друго изображение на Баал – Изображение 6. Държи предмет, който много прилича на магурска рисунка. Вижда се колко са малки човекът и лъвът в сравнение с него. Това е указание за изключителната му мощ и способност.

Баал като символ на силата и нейното призоваване.

Изображение 7. Баал като символ на силата и нейното призоваване.

Баал като художествено представен символ.

Изображение 8. Баал като художествено представен символ.

Отново изображение на Баал, на което той е представен силно подобен на магурска рисунка, свързана със силите и лъченията – Изображение 7. Затова не е чудно, че Баал се превръща в бога на гръмотевиците и бурите (като е възможно да е праобраз на Зевс) за народите от Месопотамия. Ушите под рогата са пълна глупост според мен – Изображение 8. Те идват от оприличаването му с бик заради „рогата” и потентността – способността да прави. Важни са „рогата“ и правото тяло. Това е символ на призоваването на силата и самата сила в същото време, а рогата са свързани с мълниите. От личния си опит мога да потвърдя, че магурските фигури с „рога”, които направих от тел, действително предизвикваха мълнии. Затова е лесно да се предположи, че този месопотамски Магребал е впечатлил местните с умението си да създава бури и мълнии, а това умение той имал, защото произходът му е магурски.

Магурски символи на силата и нейното призоваване.

Изображение 9. Магурски символи на силата и нейното призоваване.

Възможно е на някакъв етап народите от Близкия Изток да са влезли в тежък конфликт с някой Магребал, който силно е злоупотребил със знанията си в опит да потуши конфликт със сила. Това може да е причината за ненавистта на тамошните народи към него, но то си остава само предположение. Най-вероятната, според мен, възможност е да е опитал да унищожи в зародиш тамошния стремеж към създаване на властови центрове, защото е можел да предугади далечното бъдеще, в което стремежите за запазване и увеличение на властта и богатството ще доведат до гибелта на собствената му Балканска цивилизация. Логично е да е направил опит да постигне това чрез обучение и просветление, но идеите му да не са били възприети и дори към него да е подходено с жестокост.

Най-накрая пресметливи хора като юдеите и сродните им народи го обявяват за дявол, за да проправят пътя за лъжебоговете си и да изкопаят гроб за народите от Балканите. Те вече трайно го изобразяват като животно, което иска жертвоприношение. Но нека си спомним, че жертвоприношението не е било на почит на Балканите, а продължава да не е и до днес, освен за поислямченото население. От това можем да си представим колко дълбоко в психологията ни е залегнало това разбиране, че животът е свещен и не трябва да се отнема. Затова е много трудно да си представим, че един най-изявен представител на древната ни култура би поискал да му се принесе жертва. А от друга страна знаем, че жертвоприношението е начинът на народите от Близкия Изток да измолват облаги от боговете си. И, разбира се, че те виждат като зъл всеки, който не играе по техните правила. От Магребала вероятно се е искало да овласти някого за сметка на останалите, като е бил въвлечен в жестоки сплетни и коварства. Но понеже не се е поддал, местните са започнали да го хулят.

Баал, представен като демон, искащ най-съкровена жертва.

Изображение 10. Баал, представен като демон, искащ най-съкровена жертва.

Баал, обаче е толкова смислен във философията си и толкова незаменим за развитието, че се завръща като Бафомет – вече силно преиначен от тамплиерите и масоните. За него те научават от богомилите, но са чули-недочули. Заслепени от алчността си, те успяват да го разберат само като изпълнител на желанията им да се обогатяват и да властват.

Богомилите са най-пряк път към философията от Магура. Така нещата отново се връщат там. Затова Баал е в основата на всички днешни богове, дяволи и ангели. Така да се каже, той е „разчленен“ на различните си аспекти и по този начин са направени те. Дори боговете на монотеистите са само бледи сенки на пълнотата и завършеността на Баал.

Молох (Баал).

Изображение 11. Молох (Баал).

Молох (Баал) – 18 век н.е. Вече трайно насаден в представите като дявол. Отново магурски атрибути. Вдигнатите ръце от Магура са преживели дълъг път на изопачаване, докато накрая биват представяни като рога на дявол. Възможно е това да се дължи на системни злоупотреби със силата от владеещите я и затова с времето те да са придобили образа на демони в очите на хората. Дори и така да е, по-вероятно е да са били провокирани да се държат така от набезите на народи, изкушени от богатството на балканските култури, а също и от тяхната дружелюбност. Всички знаем, че недоразвитите общности не проявяват никаква толерантност, а искат сега и веднага да се облагодетелстват. Те навярно са били истинско бедствие за населението на Балканите и накрая са го довели до поголовно погиване.

За себе си съм убеден вече, че Баал е магурски в основите си.
Представете си само какво могъщо въздействие върху съзнанието на хората – образ и философия, които не са заглъхнали напълно вече поне 14 000 години. Само най-великите неща имат такава жизненост.

Той е математика, геометрия. Цялото това доукрасяване само е изкривило нещата – придаване на животински, човешки и демоничен образ и по всяка вероятност показва какви хора са го представили по този начин, защото всеки вижда света наспоред себе си.

На земята може да има само Магребали – способните като Бал хора, еднаквите с него. А самият Бал е всичкото, което изобщо някога е било, е и ще бъде възможно. Той е над Триединството, защото то е само негово вторично сияние. Най-вярното изображение на Бал, което може да се направи, е сияещ равностранен триъгълник, защото това е единственото, което може да се съзре и то е чак на етапа на вторичното сияние, когато едното взаимодейства със себе си и става три. Преди това за никакъв образ изобщо не може да става дума, да не говорим за бог-дявол, на когото се принася жертва. Това са невероятни измислици, които най-често са плод на злонамереност.

Справедливо е образът му да бъде изчистен.

Advertisements
One Comment
  1. Още нещо, относно Бал, можете да прочетете тук.
    http://borisbalkh.wix.com/balkhara#!zaimetobalgarsko/cys1

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: