Skip to content

Богинята Венера от Кодекс Коспи и подобията с рисунки от Магура

януари 29, 2013

Докато четях книгата „Загадката на кристалните черепи”, попаднах на едно изображение, което много ме заинтригува, защото вече го бях виждал в Магура:

Богинята Венера от Кодекс Коспи

Изображение 1. Богинята Венера от Кодекс Коспи

Това, което ме впечатли най-силно, е един от атрибутите на богинята Венера според маите:

Атрибут или епитет на богинята Венера според маите.

Изображение 2. Атрибут или епитет на богинята Венера според маите.

Ние използваме подобен символ за планетата Венера, а също и за Жена – Изображение 3.

Символ на планетата Венера и на Жена.

Изображение 3.

Това е много древен символ. Очевидно, толкова древен, че е повлиял не само народите от Европа, но и от Америките. За последните съществуват сведения, че са били повлияни в развитието си от финикийците, които са обитавали земите на днешна Либия, а е известно, че там се намира планината Магреб, което е единственото открито от мен до сега съвпадение с титлата Магребал, отнасяща се до най-просветените ученици на Магурската школа. Именно Магребал са разнасяли просветлението по света. Поради това съществува голяма възможност финикийците да са били повлияни от познанието на Магурската култура и на свой ред да са повлияли народите от Средна Америка.

Един от трите аспекта на богинята-майка, изобразени в Магура.

Изображение 4. Един от трите аспекта на богинята-майка, изобразени в Магура.

На снимката горе е показан един от трите аспекта на Богинята-майка, която поражда поредица от такива символи. Затова може да се каже, че те са нейни епитети или, че са нейно проявление. Понеже Богинята-майка е женски аспект, то тя следва да се отнася и до богинята Венера и до нейния символ.

Сред рисунките има две потенциални сведения за времето, когато са рисувани:

Второто слънце?

Изображение 5. Второто слънце?

Едната възможност е това да е станало по времето на „Второто слънце“, а другата – по времето на „Третото слънце“.

Третото Слънце?

Изображение 6. Третото Слънце?

Интересни са сведенията за заселването на Америките и за произхода на индианците, които ни дава книгата „Кукулкан слиза от небето” на Богомил Герасимов. Става дума за предполагаемото преминаване на човека през Беринговия проток и заселването на американските континенти:

Това са били „модерни” хора, с напълно развит мозък и говорим език.

Друг е въпросът кога е станало това преселение. Позовавайки се на датирани археологически находки, някои учени смятат за най-вероятен периода 12 000 години преди н.е., други – преди 30-40 000 години, а в последно време (края на 80-те години на XX век) се говори и за преди 100 000 години.

Тук виждаме пълен съвпад на предполагаемите периоди на преселване с предполагаемите периоди на създаване на рисунките от Магура. Става дума за напълно същите предположения – преди повече от 100 000 години; преди около 40 000 години, когато местната култура от Козарника повлиява народите от Западна Европа; преди 14 000 години, което е последното предположение на науката за възрастта на рисунките. Това не може да е случайно съвпадение. Не и три пъти поред.

По-нататък четем:

Появили се хипотези, според които за населяването на Америка трябва да бъдат държани отговорни финикийци, египтяни, шумери, китайци, индийци, японци, дори едно или повече от „десетте изчезнали племена на Израел”. Италианският лингвист Марк Гатони Чели смята, че през XII век преди н.е. в Америка са емигрирали етруски.

Обърнете внимание особено на народите от Близкия Изток и Северна Африка, защото има множество подобия между тях и народите от Средна Америка в културно отношение, като най-впечатляващи са жертвоприношенията и погребенията в делви, а също и строежът на пирамиди и огромни мегалитни комплекси. Последните служат за подобряване на връзката с божественото и са една от разликите между народите на Бал и народите-жертвоприносители. Народите, свързани с културата на Бал не принасят жертви и не градят мегалити.

Всички народи от Близкия Изток и Северна Африка са били в древността под окултуряващото въздействие на Балканите, но впоследствие поемат по свой път. Ако те наистина са пренесли културата си в Америките, това добре обяснява как типично магурското изобразяване на жената и Венера се оказват разпространени там. Това пренасяне на магурска култура и познания е добре обяснимо и с етруските. Както много нагледно ще се види по-късно, техният бог е бил Магребал.

Слънцата са епохи, но те имат различна продължителност. Според същата книга Първото Слънце е продължило 4 008 години и е завършило с потоп. Второто Слънце е продължило 4 810 години и е  завършило с унищожение, предизвикано от бури и урагани. Третото Слънце е продължило 4 804 години и е завършило с унищожителен огън.
Маите са живели по времето на Четвъртото слънце, което продължило около 5 000 години, а ние живеем  в Петото слънце. Ако точките в слънцата от магурските рисунки действително са указания за времето на рисуването, то началото на Третото Слънце е било преди около 9 800 години, а на второто – преди около 14 600 години. Ако рисунките действително са правени по времето на Второто Слънце, то това добре съвпада с последните научни предположения за тяхната възраст – между 14 000 и 12 000 години за по-старите и между 8 000 и 6 000 години за по-новите, които излиза, че са правени по времето на Третото Слънце. Съвпаденията са удивителни. Те показват и нещо друго – че отчитането на епохите чрез „слънца” води началото си от Балканите и по-точно от магурската култура, която е повлияла дори и народите от Средна Америка! А това е наистина впечатляващо.

Второто слънце от Магура дава характерни черти на много от рисунките – двете точки в кръга, а Третото слънце добавя и трета точка, като предава тази особеност на някои рисунки. Тези изображения може и да не са указания за времето на създаването на рисунките. Може да са указания, че в тези периоди се постига някакво ново равнище, което се вгражда в еволюцията на живота. Така по-нататък ще бъде разгледан и друг прочит на тези Слънца, където ще се види, че това може да е историята на собственото ни Слънце и на Слънчевата система, която се развива чрез поредица от преобразувани, като на всяка следваща стъпка се добавят нови качества. Но, понеже светът винаги се създава от общото към частното и от голямото към малкото, то със сигурност логиката на изграждане на голямото и общото се пренася в частното и малкото. Затова е напълно възможно и двата прочита да са напълно верни, като така се получава структура, подобна на фрактал – където една и съща логика се повтаря в непрекъснато смаляващи се участъци и така се изгражда цялото. Тогава не е чудно, че по-малките земни епохи съответстват на огромните епохи на Слънчевата система.

Във връзка със „Слънцата” се открива една много интересна нишка на развитието на народите. Оказва се, според изследванията на Дунавската цивилизация, че до около 3 000 година пр.н.е. хората са живели в „златния век”, като не са познавали войната, а вероятно и властта. След това тази цивилизация бива опустошена.

Интересни неща се казват в преданията на маите. Според тях четвъртото слънце е започнало през 3114 година пр.н.е., когато Венера е започнала да властва на небето. Венера не бива директно да се отъждествява с Великата богиня-майка, защото последната няма кръвожаден аспект. Това е период на тъмнина, страдания и кръвопролития, което много добре отговаря и на съдбата на Дунавската цивилизация.

На Балканите жертвоприношението е било неизвестно, а вероятно и убийството – това е била райската градина. Преходът от 3114 година пр.н.е. се случва горе-долу по времето на старозаветните събития. А те са очевидно написани от много кръвожаден народ, за когото жертвоприношението и войната са били нещо нормално, затова представят своя бог по подобен на себе си начин – отмъстителен, властолюбив, убиец. По същото това време в Близкия Изток обявяват Бал за дявол, а Йехова – за бог. Възможно е стремежът българите да бъдат унищожени да датира от тогава, а това е същото място, където изопачават философията от Балканите и скалъпват Християнството, като го превръщат в съвършен инструмент за потъмняване и манипулиране на съзнанието. По-късно пак там създават и Исляма, който е дори още по-ужасен в последствията си върху съзнанието и развитието.

Има много сведения, че културата на маите е била много силно повлияна от финикийците, които пък са били запознати с културата на Египет. Затова не е случайно, че маите почти са се самоунищожили чрез жертвоприношения. При тях това е било доведено до своята крайност – те са измислили всевъзможни занимания, при които някой губи главата си. Това е изключително кръвожадно, но не е чудно, защото те се явяват близки по културата си с Близкия Изток.

Вижда се, че разликите между основните древни култури са огромни, въпреки усилията за просветляване. Един клон от балканските народи някога заселва Месопотамия и създава там велики цивилизации, които обаче тръгват по друг път. Възможно е това да е клонът на „изгонените от Рая”, като Паисий Хилендарски твърди, че тези народи действително са потомците на Каин. В това свое твърдение той със сигурност се опира на някакви аргументи. Тези хора стават много материалистични, а навярно са били откъснати и от източника на прозрението. Затова започват да строя мегалити, докато това на Балканите не се прави, защото не е потребно – там връзката с бог си е налична.

Далечните ни родственици от Близкия Изток освирепяват и се израждат. Възможно е в това да имат пръст старозаветните богове, за които се знае, че са много на брой и имат кръвожаден светоглед. Те изобретяват и робството, което след това гърците (роднини на евреите) донасят на Балканите. Тогава Бал, Балканите и българите биват набелязани за врагове и подложени на системно преследване и организиран тормоз, който продължава и до сега. За целите на това мероприятие се създават всевъзможни идеологии, според които едните са избран народ, а другите заслужават единствено да бъдат роби. Пак същите идеологии въвеждат понятия като езичество и варварство, а също не се свенят да грабят чужда история и чужди постижения, които обявяват за свои. Продължение на същата политика е и натискът българите да бъдат определяни като нашественици на Балканите. Това ще позволи след време към земите им да бъдат предявени претенции.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: