Skip to content

Атлантите ли създадоха рисунките от Магура? Може би да

януари 29, 2013

Честно да си кажа, винаги ми се е искало атлантите да нямат нищо общо с Магура и Белоградчик. И винаги, когато съм мислел върху магурските въпроси, съм държал атлантите настрана в ума си, защото не съм много сигурен колко общо имат те с нас. Но, от друга страна, всеки път ми се набиваше на очи, че представените в Магура знания и най-вече начинът на представянето им не са типични за човека. Винаги мога за пореден път да доловя следите от някакъв чужд ум – много откровен, свободен от егоцентризъм, хладен и някак безразличен. Но грижовен, старателен и много прецизен. Ум, който е поем голяма отговорност, но не взима страна – това е толкова нечовешко! Липсата на всякаква следа от его е силно шокираща. Това е напълно различно от познатия ми свят, където всяко действие е оцветено от някаква емоция, породена от личната гледна точка. Докато рисунките от Магура представят емоциите, но по напълно беземоционален начин – без да се ангажират лично с тях.

Намирам се принуден да призная, че в тях се долавя нещо нечовешко и няма как да избягам от него. А всичко казва, че те са оставени от цивилизация, която е дори по-стара и по-развита от Дунавската. Последната е само техен ученик. Тези ми терзания продължиха, докато не обърнах повече внимание на една пренебрегвана дотогава рисунка.

Без да са първостепенни, рисунките на животни в пещерата имат своето значение. За съжаление, им се придава прекомерна важност на едно много повърхностно ниво. От там се правят изводите за „пещерни хора“, които са били примитивни. Твърди се, че са изобразили ежедневието си и битовите си занимания. С това така и не успях да се съглася, това твърдение никога не успя да ме убеди в правотата си.

Ако се разгледат и останалите рисунки, ще се види, че предположението за примитивизъм и битовизъм съвсем не е вярно. Освен ако ежедневието на тези хора не е било изпълнено със знания и занимания по астрономия, генетика, математика и много сложен символизъм, което пък изобщо не ги определя като примитивни. Както се вижда, дори допускането, че са изобразили ежедневието си като едни типични примитивни хора води до извода, че са били изключително развити.

Кои са били тези хора, от къде са дошли и какво е станало с тях? Какво общо имаме ние с тях? Напълно ли са изчезнали или са останали по някакъв начин и най-вече като генетика? Ако са останали, всичко ли са забравили с времето?

Попаднах на една статия за атлантите, която доста добре отговаря на известното ми до момента за рисунките и за района на Белоградчик.

В статията се твърди, че атлантите са дошли от космоса и са създали хората (нас) чрез генетични манипулации. В пещерата има изобразени три същества-родоначалници, без определен произход. Това би трябвало да означава, че тези същества са изначални поне от наша гледна точка, но вероятно са изначални и за самите атланти, тъй като атлантите са представили себе си съвсем малко преди човека в еволюционното развитие, а съществата са представени съвсем в началото му. Това налага да се приеме, че ако действително рисунките и хората са създадени от атлантите, то последните са направили това като доразвитие на начинанието на тези много по-изначални същества, а не са действали по собствена воля. Допълнително към това, много от фигурите указват някакви важни неща с X и Y форми. Такива навярно са хромозомите, определящи пола. При женските фигури в рисунките е вложен образът X, а при мъжките – образът Y, както е и в генетиката на човека. До тук твърденията на статията и проведеното до момента тълкуване на рисунките се припокриват много добре. За това, че човекът е създаден от същества от космоса би могла да свидетелства и приликата на всички женски фигури с конфигурацията на съзвездието Орион.

Възможно ли е наистина създателите ни да са атлантите? Има една рисунка, която до онзи момент силно пренебрегвах – Изображение 1.

Рисунка от Магура. Може би това е атлант?

Изображение 1. Рисунка от Магура. Може би това е атлант?

Защо точно жираф, а не друго животно? Защото жирафът е много точен указател. Свързва се с височина. Ако някой се е надявал да има интелект и след него, и е искал да укаже каква е била височината на нещо, то е нужно да използва именно символ, което изобразява височина.

За атлантите се знае, че с времето ръстът им се е понижил заедно с духовното им западане. Към края на съществуването им е бил между 3 и 4 метра. Следователно, имало е период, в който са били високи и над 4 метра, както това е показано в Изображение 1.

В споменатата статия се казва, че атлантите са създали хората, за да им слугуват. Подобно твърдение може да се подкрепи от някои от рисунките – Изображение 2.

Хората-слуги да изобразени на долния ред, а атлантите-господари - на горния?

Изображение 2. Хората-слуги да изобразени на долния ред, а атлантите-господари – на горния?

На долния ред са хората, които се занимават със съвсем човешки неща. Без размножаване, обаче! На горния ред фигурите са малко по-високи и се занимават с много различни от човешките занимания, като основно изглежда, че заниманието им е някакво магьосничество. Там има и размножаване. Логиката е такава, че отгоре са „ръководителите“, а отдолу – подчинените.

Какво дойде от небето и как промени живота на хората?

Изображение 3. Какво дойде от небето и как промени живота на хората?

В статията се казва още, че атлантите са имали технологии, с които са можели да оформят релефа по собствено желание. Натъквал съм се на следи от подобна дейност: изкуствено дълбани пещери, изграждане на цели скални комплекси и оформяне на огромен район така, че да прилича на точно определен символ. Истината е, че всеки жител на Белоградчик и околностите му се натъква всекидневно на такива следи, но не обръща особено внимание.

Интересно е и кога са правени рисунките – преди около 12 000 – 14 000 години според последни оценки, а навярно и много по-отдавна. Изглежда, че по това време е имало грандиозен катаклизъм, при който са изчезнали цели цивилизации – Изображение 3. Разбира се, тази сцена може да се чете и в обратната посока – че онова, което дойде от небето, донесе знания, умения и благоденствие. Не е пресилено да се каже, че фигурите го приветстват.

„Нишката на живота“ е била прекъсната. Има се предвид, че начинът на живот е бил променен. Възможно е това събитие да е било някакъв катаклизъм, въпреки че фигурите изглежда го приветстват. Такъв грандиозен катаклизъм от миналото е потъването на Атлантида.

Възможно е оцелели атланти да са оставили цялото или част от знанието си, за да го спасят. Възможно е и да е оставено от хора, които не са разбирали всичко докрай, и много важни детайли да липсват или да не са предадени точно. Но опит за спасяването му и за предаването му на следващите хора е направен.

И този опит се е оказал много важен защото и до днес в много култури, религии, науки и философии могат да се намерят следи от магурската култура. Тя е била използвана като основа за изграждането на човечеството наново. Всички развити цивилизации в новата история (последните 14 000 години) са от магурски тип. Който е имал знанието, е претърпявал огромно развитие.

Очевидно, постаралите се да го запишат трябва да бъдат удовлетворени. Или не съвсем.

Отхвърлял съм тезата за атлантите, защото съм отхвърлял и тезата, че хората сме само продукт от продукта – т.е., доста нисши и много отдалечени от първоизточника. А вероятно сме точно това. Създадени в грях, мизерия и безпросветност. Дори не се е предполагало, не се е очаквало и не се е допускало от нас да се получи нещо повече от тела. И то не съвършени.

Но всичко това може да не е съвсем така. Знаем, че всеки съди за останалите според себе си. Възможно е твърдението, че сме създадени като слуги на атлантите да е само поредната брънка в робското мислене на човека или пък в манипулативните изказвания на властолюбците, за които е изгодно постоянно да ни внушават, че сме роби на някого. Идеята на това е да свикнем с тази мисъл и изобщо да не поглеждаме в друга посока. Смятам, че ако атлантите ни бяха създали като свои роби, нашите шансове да преживеем катаклизма биха били дори по-малки от техните. Но напротив, те са знаели, че е време да се оттеглят, а ние да живеем. И дори мисля, че са се погрижи да преживеем тези събития и да започнем от висока база  – с цялото тяхно познание, дадено ни наготово.

Защо е тази жертвоготовност? Защото е имало дълбоко разбиране. Всяка форма на съществуване е само етап от развитието на цялото. За цялото е полезно всяка конкретна форма да се яви и да си отиде в точния момент. Вероятно атлантите от части са се съпротивили на този принцип и затова е било потребно насила да си тръгнат. А може би е трябвало да си тръгнат така, за да не останат прекалено много и очевидни следи от тях. Това е благоприятно за нашето развитие, защото така се уповаваме предимно на себе си, а не чакаме все някой да се завърне и да ни води. Така нашата психика и дух имат шанса да не бъдат смачкани от наблюдаването на невероятни съоръжения и артефакти.

За атлантите е показано, че са само предходен етап преди човека. Те са били нужни за нашето създаване. Преди тях е имало други, които също са си отишли и в това няма никаква драма, освен ако няма вкопчване в телесното съществуване.

Но да си тръгнат и да се погрижат за нас е било от полза и за тях, защото ние сме атлантите, преродени в човешки тела. Така ние в тяхна форма сме подготвили сцената за настоящото си представление. В действителност, няма нужда да изпитвам някакъв ужас от тях. Този ужас е бил породен от предчувствието за злоупотреба целяща да ни внуши, че сме длъжни на някого. Това не е истина, защото сме длъжни единствено сами на себе си. И много се надявам това да се разбере добре и да дойде ден, в който повече никой няма да предявява претенции към човешкото съзнание, че му дължи нещо, още повече прислужване и робство.

Ние можем да бъдем благодарни и признателни, но не и длъжни.

Към тази Изображение 1 трябва да се направят някои пояснения, за да не се злоупотребява с нея. Изобразен е жираф, а добре знаем, че те живеят в Африка. Това може да послужи като предпоставка да се твърди, че рисунките са направени от народи, дошли от там. Но това не е задължително. Има поне две други възможности. Едната е следствие от високото равнище на културата, която е създала рисунките. То й е позволявало да пътува и, може би, е била толкова глобална, колкото е и нашата сега. Затова не е било изобщо странно да се изобрази жираф, защото той е бил известен като вид на всички. Другата възможност е част от рисунките да се отнасят до бъдещето и да е било добре известно какво ще бъде това бъдеще както и, че в него жирафът ще е известен на всички. Естествено, по-вероятно е по онова време жирафът да е бил добре известен на населението от Балканите, което значи, че са пътували доста.

Ако действително атлантите са оставили рисунките, това обяснява високото равнище на знанията, вложени в тях, което е основна предпоставка за използването му за създаването на цивилизациите. И също значи, че вероятно нашата цивилизация трябва се вгледа по-добре в тях, защото там може да открие много полезни знания и указания.

Във връзка с атлантите съществува един много важен въпрос и той е имало ли ги е наистина? Ако действително са съществували, следва да са останали някакви следи от тях. Легендата гласи, че тяхната цивилизация и раса са били жестоко пометени от невиждан катаклизъм, който ги заличил от лицето на земята. Възможно е заличаването да се е случило в такава степен, че почти никакви артефакти да не са останали от тях. Но понякога се намират огромни човешки кости, които следва да са хора с ръст над три метра. Разбира се, за тях науката никога не говори, те официално изобщо не съществуват и, ако чакаме официално изявление за съществуването им, то винаги ще е, че никакви гиганти никога не са съществували. Известно е, обаче, че хората никога не измислят нови неща, а единствено украсяват и предават онова, което са наблюдавали.  Тогава е логично да се допусне, че историите за атлантите имат действително основание.

Лично никога не съм виждал атлант, нито останки от такъв. Обаче в годините на масов произвол от 90-те на XX век, до първото, че и второто десетилетие на XXI век из България иманярството и трафикът на антики станаха популярни занимания. По всяка вероятност всеки от нас е познавал поне един иманяр или трафикант на антики. Те имат йерархия на прекупвачите, като някои по-големи прекупвачи държат по няколко области от страната и през тях минава всичко, което е намерено там и представлява интерес за износ. От такъв човек до мен достигнаха сведения, че през него са минавали няколко броя човешки бедрени кости с огромни размери, които според изчисленията му следвало да са на хора с ръст около три метра и половина. Тези кости са намирани из Северозападна България.

Официално тези кости не са документирани – не са стигнали до науката или са стигнали, но не са отчетени. Не съм ги и виждал. Обаче типичният психологически профил на занимаващ с бандитска дейност като основно занимание човек изключва „летенето из облаците”, фантазирането, бленуването. Това, разбира се, нищо не доказва, но е по-вероятно тези истории да не са измислица. Напълно е възможно на Балканите действително да са живели гиганти. Естествено, официалната наука никога няма да ни каже за тях, дори да намери цели влакови композиции с техни артефакти. Така че остават само слуховете и другите видове косвени доказателства.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: