Skip to content

Рисунките от Магура са „извлек“ от света на архетиповете?

януари 28, 2013

В един от дните се заех да разгледам по-подробно една от рисунките от Магура – тази от Изображение 1.

Рисунка от Магура

Изображение 1.

Тя се намира почти до входа на галерията с рисунките и това следва да означава, че е от образите, които са добили плътност и телесност, а това личи и от самото ѝ построение. По-навътре, към дъното на галерията, където е „изворът“ на рисунките, се намират други рисунки, носещи „родителски белези“ по отношение на тази – Изображение 2.

Наличен е един повтарящ се елемент, който изглежда, че е в вплетен в нещо като развитие, в някаква еволюция. Това, в действителност, се отнася за всички рисунки.  Всяка рисунка е съчетание от елементи от други рисунки. Без съмнение, това е указание за приемственост и свързаност между рисунките и категорично доказателство, че те не са просто случайни изображения, а са част от някакъв процес на развитие на образа. Възможни са два начина да се постигне това. Единият е чрез дорисуване на нови рисунки – например, по няколко на стотина години. Новите наподобяват предишните, защото така е прието. При този вариант се получават случайни изменения, но като цяло новите рисунки в значителна степен наподобяват предходните. Другият начин е да са нарисувани наведнъж с предварителен и цялостен замисъл, така че да се изобрази някакъв еволюционен процес от света на архетиповете или пък процес на свеждането на сложните архетипове до прости и разбираеми образи и идеи.

В пропорциите на фигурата е вплетено отношението 1:1.5 или още 2:3, което го прави много приятно за наблюдаване –  Изображение 3. Това, че тази магурска фигура въплъщава в себе си точни пропорции следва да означава, че тя не е нарисувана импулсивно, а с предварителен замисъл и дори навярно е предварително разчертана на стената, преди да бъде нанесена баграта. Разбира се, възможно е тези пропорции да са постигнати по случайност – просто от вдъхновението на художника. Но по-нататък предствои да видите, че всички фигури от Магура се основават на точни пропорции. Това значи, че изобразяването име  било много старателно, а това е необходимо само, когато чрез тях се представят много точни идеи.

Линия на унаследяване на графична особеност.

Изображение 2.

Докато се занимавах с пропорциите на тази магурска фигура, случайно попаднах на рисунка, която е напълно в детски стил – Изображение 4. Това, всъщност се случва твърде често – такива случайни съвпадения.

Конфигурацията на момиченцето е точно същата. Измерих пропоциите на главата му – същите са като на показаната фигура от Магура. А за всички е ясно, че хората нямат, нито такива тела, нито такива глави. Но въпреки това, децата обичат да рисуват по този начин. Възможно е това да е архетип, а ето какво значи това:

Архетип (от гръцки ρχέτπος, означаващо модел, пример) в психологията е модел на обект, личност или начин на поведение. Понякога терминът се използва със значението на стереотип, а в други ситуации може да означава аналогична гледна точка.

Архетиповете съществуват във фолклора и литературата в продължение на хилядолетия. Основателят на аналитичната психология Карл Густав Юнг през 20-ти век определя компонентите на колективно несъзнаваното като архетипове. Това са образи и фигури, които навлизат неконтролируемо в съзнанието под формата на съни-ща, фантазии, халюцинации или биват проектирани върху външни обекти.

Анализ на пропорциите на магурската рисунка.

Изображение 3.

Рисунките от Магура представят развитието на образите и отношенията изобщо. И, понеже ние сме съвкупност от образи, те представят и нашето изграждане и разивтие. Това е един наръчник по еволюция на образа. Най-старата книга изобщо, която навярно е съставена чрез съзнателно извли-чане на познание от света на архетиповете под формата на образи.

Вероятно е рисунките от Магура да са пресъздаване на света на архетиповете, откъдето чрез медитативни и други практики са извличани знания, които са били записани. Понеже подсъзнанието е общо за всичко съществуващо – онова, което не съз-наваме – то архетиповете произлизат от него и са божественото откровение. Това са онези образи, които спонтанно възникват при развитието на вселената и може би е правилно да се нарекат нейна мисъл. Поради това, те се съдържат в цялото съще-ствуване и представляват логиката на неговото построение и развитие. Оттам идва и изключителното значение на рисунките като разказ за откровението на бог относно начина, по който е създал света.

Това значи, че познанието от Магура има огромна приложна сила, защото може да ни позволи също така да творим като самия живот.

Рисунка в типично детски стил от унгарската илюстраторка Ириш Агош.

Изображение 4. Рисунка в типично детски стил.

По-нататъшно развитие на учението за архетиповете представлява морфогенетичното поле на Шелдрейк. То е интересно с това, че представлява висш организиращ принцип, който управлява съчетаването на отделните части в едно функциониращо цяло и е в основата на магическото изкуство и разбирането на фините светове.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: