Skip to content

Мисионери на Магурската школа – ограмотяването на света

януари 25, 2013

Прави впечатление, че всевъзможни народи по света имат древни вярвания, че при тях от далечни земи и често по море са идвали богове, които са ги научили на земеделие, занаяти, математика, астрономия, медицина и много други полезни знания и умения. Винаги, преди пристигането на боговете, тези народи са били едни неорганизирани и слабо развити групи от хора, а боговете идват и им донасят не само знанията и уменията, но и общественото устройство.

Очевидно, съществува една общност на „богове”, която изпраща свои мисионери всеки път, когато някъде има нужда да се посеят семената на нова култура и цивилизация. Това означава, че някъде съществува център, в който се съхраняват древни знания, които се използват при всяка цивилизационна катастрофа за възстановяването на човечеството.

Прави впечатление също, че „боговете” са винаги човекоподобни и еднакви с хората във всичко, освен в знанията и културата си. Набива се на очи и фактът, че боговете винаги донасят със себе си изключително напредничави знания и учения, до които местното население не е успяло да достигне само по така любимия на науката еволюционен път. Някой от тези древни знания съвременната наука тепърва догонва и смогва да обясни, а други – все още не.

Винаги древните велики цивилизации се появяват напълно развити и с времето западат. Изглежда, че неизменно в началото някакви групи от полудиви хора получават мощен цивилизационен тласък, който с времето утихва.

Кои са тези „богове”, от къде идват и от къде имат знанията си?

Има редица сведения, че Балканите се явяват епицентър на цивилизационни вълни, на епохални промени. Отдавна е известно, че цивилизациите от Месопотамия възникват от народ, за който не се знае откъде е дошъл и какви са корените му, но изведнъж поставя началото на силно развита цивилизация и строи първите градове Ур, Нипур, Урук, Шурупак (всички те неузменно съдържат сричката УР). Това не е изолиран и единичен случай – подобна е историята на всеки велик народ.

Известно е също, че най-древното съкровище на света е намерено във Варненския некропол и то е с 1 200 години по-старо от шумерската цивилизация, но никой не помисля за възможна връзка между двете. Известна е слънчевата обсерватория от село Оходен, Врачанско, която е на възраст над 8 000 години, а също и културата от Лепенски вир, която е на възраст от 9 000 години – цели 3 700 години по-стара от шумерите. Известни са и рисунките от Магура, които датират по последни оценки отпреди 14 000 години. Но отново никой не прави връзка между едното и другото.

Не е ли логично по-старата култура да е дала началото на по-новата? Логично е и само така може да бъде, но явно това не се нрави на официалната наука по някакви причини, които може да са и много банални като, например, най-обикновена традиция в мисленето!

Смятам, че основата на човешките цивилизации е в района на Белоградчик, а рисунките от Магура са записите, които служат за възстановяване на човечеството при всяка катастрофа, която го спохожда и унищожава.

Защо мисля така и как се случва това, ще разкрия постепенно.

Историческата наука счита, че единствената възможност за културен и цивилизационен обмен е, когато един народ предприеме преселение и попадне в земите на друг народ. Това довежда до там, че внезапно в земите на народа-гост се появяват артефакти от народа-посетител, каквито допреди това не се срещат. Тогава и само тогава науката е не само склонна, но и принудена да признае, че действително развитието на един народ е повлияно от културата на друг народ. Като друга възможност се приема търговията, като и за нея се счита, че задължително трябва да доведе до изменения в материалната култура.

Възражения срещу търговията като начин на културен обмен могат да се дадат много. За да променим светогледа си, на нас ни трябва много повече от това да купим от някого стоки или да му ги продадем. Чудесен пример са болестите, които са резултат от начина на живот, а той на свой ред – от навиците, които се пораждат от начина на мислене. Значи, често дори смъртната опасност за човека не е достатъчен стимул да промени начина си на мислене и начина си на живот, да не говорим дреболия като покупко-продажбите да направи това.

Горният аргумент е валиден дори при преселението на народи. Въпреки петте века турско робство българите не станаха турци по начина си на мислене, а си останаха българи. И дори не приехме тяхната религия. Наличен е все пак културен обмен, защото времето е много, това са 20-25 поколения, но размерът на този обмен е много малък като за това време. Българите не са били никога впечатлени и изкушени от културата на своите съседи и поробители. Така че и двата начина на културен обмен, които науката признава, не са пълна гаранция и могат да търпят сериозни и основателни критики.

Но едва ли това са единствените възможни начини. Ако посещението е от малка група мисионери, придвижващи се без особен запас от вещи, то няма да са налични никакви материални следи от тяхното посещение, но ще е налично нещо много по-значимо: цивилизационен и културен скок на посетения народ. А такива събития в историята са признат факт и присъстват в изобилие. Това означава единствено, че на цели народи е било повлиявано, без при тях да се преселват други народи. Нали за всеки е ясно, че на идващ нов народ никога не се гледа с добро око? Това не поражда нищо друго, освен съпротива и желания за изтребление. А при поставянето на основите на цивилизациите става дума за нещо съвсем друго – пълно и доброволно приемане на новостите.

И, както стана дума по-рано, най-добрият начин да се даде нова култура на една общност е, като я накараме сама да я поиска, т.е. като я представим като форма на развитие на тяхната собствена култура. И още по-добре по такъв начин, все едно те сами са се досетили за принципите на това развитие. За това не е потребно да нахлуе нов народ, не. Напълно достатъчни са само няколко души и това винаги се е правело точно по този начин. На няколко души е лесно да се доверим, на цял народ – невъзможно.

Съществуват описания на начина, по който християнските мисионери са постигали целите си. Те се разполагали в близост до общността, която целели да покръстят, но не прекалено близо, така че да не смущават и притесняват хората, с което биха породили неприязън към себе си. Там се отдавали на продължително наблюдение и размисли. Те мислели върху това как да проведат покръстването, а също и за възможните трудности и начините за преодоляването им. Представяли си как правят и всички подробности. Това създавало мисловна структура, която се разпростирала върху мястото и подготвявла хората. Там тя била долавяна от най-отворените за новости членове на общността и те започвали да си задават необичайни дотогава въпроси. Когато достатъчно много хора били вече готови за новия мироглед и моментът назреел, мисионерите се появявали като носители на отговорите. Тогава тяхната дейност била вече желана и търсена. Но, ясно е, че Християнството има дълга предистория. Поради това е напълно възможно то да е заело не само философията, но и похватите си от предишни учения. Изглежда много логично този подход да е използван от вестителите на Магурската култура, още повече като се има предвид, че те са били майстори на съзнанието и магията.

Моето предположение е, че районът на Белоградчик е мястото, където първоначално човекът е бил окултурен и му е дадена човешка душа. И до ден днешен това е най-доброто място за интелектуално и духовно израстване и прозрение. Там на първите истински хора е дадено познанието и разбирането със задачата да се грижат за просветлението на народите и най-вече за това винаги да възстановяват цивилизования свят след катаклизми. Това знание може да е дадено от приносител – същества или личности, които са били в контакт с хората. Но може да е дадено и чрез подтикване на хората да се вглъбяват в света на архетиповете, където се съхраняват всички възможни образи. Нямам достатъчни основания да посоча единия от начините за единствено верен.

Възможно е тези знания да са останали от много по-древна цивилизация, която е погинала, но тогава пак изниква въпросът от къде предходната цивилизация е имала знанията.

Библиотеката и класната стая на това просветителско начинание е залата с рисунките в Магура. Там са се обучавали магове – способни хора, а най-способните от тях са наричани Магребал – владеещи осъществяването както бог. Този бог е Бал, откъдето идва името на полуострова и на Стара планина – Балкан. А това значи Домът на Бал (бог), а също и Където Бал (бог) Изтъка Душата. Предполагам и, че названието „българин” също идва от Бал и значи служител на Бал (бога).

Самите Магребали не са богове, но са богоравни. Това са много добре обучени и осъществени хора, които са изпращани да полагат основите на нови цивилизации. Това са „боговете” от митовете и легендите, които поставят основите на науките, занаятите и на човечеството. Именно Магребалите са обоготворени, те са смятани от местните за богове. Вероятно, те са подпомагани в работата си от маговете и българите, като последните са били не толкова народ, колкото съсловие от много високо квалифицирани изпълнители – нещо като инженери, например.

С напредването на главите тази теза ще става все по-приемлива и ще се превърне в най-логичното обяснение.

Advertisements

From → изводи

Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: