Skip to content

Рисунките от Магура

януари 24, 2013

Рисунки от Магура (Магурата). Древно изображение на съвъкупление (секс), както и изображение на митично същество.

Изображение 1. Рисунки от Магура (Магурата). Древно изображение на съвъкупление (секс), както и изображение на митично същество. Тези и още няколко подобно рисунки служат на съвременната наука да заяви, че всички рисунки от Магура представят древния бит на хората и техните ритуали.

Рисунки от Магура (Магурата), които според науката представят древни религиозни ритуали. Те очевидно не могат да се отнесат към бита.

Изображение 2. Рисунки от Магура (Магурата), които според науката представят древни религиозни ритуали. Те очевидно не могат да се отнесат към бита. Явно е, че са силно стилизирани, което идва да покаже, че навярно изобразяват същества и сили от по-фини светове – ангели, светци, демони и др.

Изключително стилизирани и абстрактни рисунки от Магура (Магурата). Нивото на абстракция е доведено до такава стеен, че навярно става дума за древна окултна наука.

Изображение 3. Изключително стилизирани и абстрактни рисунки от Магура (Магурата). Нивото на абстракция е доведено до такава стеен, че навярно става дума за древна окултна наука. Отношенията на дължината на дъгата към дължината на „крачето“ са 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:8, а вероятно са представени и други, който все още не са измерени. Това е направено нарочно от древните им автори, което показва, че по онова време на Балканите е съществувала силна развита цивилизация, която е имала своя наука.

Поредици от успоредни черти от пещерата Магура (Магурата) край Белоградчик.

Изображение 4. Поредици от успоредни черти от пещерата Магура (Магурата) край Белоградчик. Това е много важна връзка със следите от пещерата Козарника също намиращара се близо до Белогардчик. Там преди 1,6 – 1,4 милиона години човекът изведнъж започва да изобразява абстрактни идеи под формата на поредици от успоредни черти и зигзаги, без предварително да преминава през познатите етапи на изобразяване на сцени от бита. Това ще рече, че по някаква причина на територията на Белоградчик древните хора постигат изключителен скок в развитието на интелекта си, а Магура прави очевидно, че тази традиция на представяне на абстрактни идеи се е запазила и доразвила в района. Навярно това е указание за съществуването на древна научна школа.

Още поредици от успоредни черти от пещерата Магура (Магурата).

Изображение 5. Още поредици от успоредни черти от пещерата Магура (Магурата).

Древна историческа сцена от Магура (Магурата), която има изключително значение за познаването на човешката история.

Изображение 6. Древна историческа сцена от Магура (Магурата), която има изключително значение за познаването на човешката история. Също виждаме един обект, дошъл от небето, който променя развитието на човечеството.

Изключително абстрактни и наситени с познания рисунки от Магура (Магурата), които навярно се отнасят до астрономията.

Изображение 7. Изключително абстрактни и наситени с познания рисунки от Магура (Магурата), които навярно се отнасят до астрономията.

Неразбрани и до сега рисунки от Магура (Магурата). Някои от тях имат силна прилика със строежа на протона, който е изграден от три кварки.

Изображение 8. Неразбрани и до сега рисунки от Магура (Магурата). Някои от тях имат силна прилика със строежа на протона, който е изграден от три кварки.

Изображения от Магура (Магурата), едното от които е астрономическият символ за Земя, а също има значение и в алхимията.

Изображение 9. Изображения от Магура (Магурата), едното от които е астрономическият символ за Земя, а също има значение и в алхимията.

Рисунки от Магура (Магурата), представящи женски аспекти на битието, а също и две букви от съвременната българска азбука, изобразени в пещерата преди 14 600 години.

Изображение 10. Рисунки от Магура (Магурата), представящи женски аспекти на битието, а също и две букви от съвременната българска азбука, изобразени в пещерата преди 14 600 години. Освен тези двете, налични са общо първообразите на над 15 наши букви и то именно от Кирилицата. Това идва да покаже, че бълкарската култура е всъщност магурска и, че нашият народ има много дълбоки корени на Балканския полуостров.

Напълно абстрактни символи от Магура (Магурата), в които не може да се намери и следа от битовизъм, още повече че те съдържат в себе си строги математически отношения. Това е по силите само на цивилизация и култура с развита философия.

Изображение 11. Напълно абстрактни символи от Магура (Магурата), в които не може да се намери и следа от битовизъм, още повече че те съдържат в себе си строги математически отношения. Това е по силите само на цивилизация и култура с развита философия.

Типични "танцуващи" образи (фигури) от Магура (Магурата).

Изображение 12. Типични „танцуващи“ образи (фигури) от Магура (Магурата). Наричаме ги „танцуващи“, защото на това ни приличат, но символиката на тези изображения е много по-дълбока от просто изобразяване на човек в танц.

Едно от трите изображения на Богинята-майка от Магура (Магурата).

Изображение 13. Едно от трите изображения на Богинята-майка от Магура (Магурата). Първообраз на богинята Хеката, а и на много други. Този образ се свързва с „уцелването отадалече“, т.е. с управляването на събитията от отвъдното. Около него са изобразени и символи на пространството – карираните полета, значещи, че Богинята-майка се намира отвъд видимия свят – в друга действителност.

magura44Друг аспект на Богинята майка от Магура (Магурата), който поражда ред символи, свързани с женския аспект. По-късно тези символи се вплитат в сложна еволюция на образа и участват в състава на женските образи от Магура.

Изображение 14. Друг аспект на Богинята майка от Магура (Магурата), който поражда ред символи, свързани с женския аспект. По-късно тези символи се вплитат в сложна еволюция на образа и участват в състава на женските образи от Магура.

На тази снимка се вижда и третия образ, който за съжаление не е уловен добре.

Изображение 15. На тази снимка се вижда и третия образ, който за съжаление не е уловен добре. Тази древна магурска богиня е имала три образа и три същности поне 12 000 години преди Християнството да формулира своя бог. Това показва, че на Християнството никакъв бог не е разкрил тайните са, а просто е направена заемка от много по-древно божетство, като дори е скрито, че е жена и е излъгано, че е мъж.

Още древни абстрактни знаци от пещера Магура (Магурата).

Изображение 16. Още древни абстрактни знаци от пещера Магура (Магурата). Отново се демонстрира тежката несъстоятелност на твърдението, че по онова време хората са били недоразвити.

Образът в средата е вероятно най-сложният съставен образ от всички рисунки от Магура (Магурата).

Изображение 17. Образът в средата е вероятно най-сложният съставен образ от всички рисунки от Магура (Магурата). В него са вплетени почти всички налични сред рисунките геометрически мотиви и символи.

Друг много сложен образ от Магура (Магурата), който съчетава множество основни символи в себе си.

Изображение 18. Друг много сложен образ от Магура (Магурата), който съчетава множество основни символи в себе си. Заради предмета на ръката си, науката заявява, че този образ е царица. Но това е мислене по навик. В действителност, никоя от рисунките изобщо не е показана като властваща или управляваща останалите. Те са от съвсем друг период, когато хората не са били заразени от властта.

Древни рисунки от пещерата Магура (Магурата), Белоградчишко.

Изображени 19. Древни рисунки от пещерата Магура (Магурата), Белоградчишко.

Рисунки от Магура (Магурата).

Изображение 20. Рисунки от Магура (Магурата). В средата се виждат фигури на мъж и жена в сексуални отношения. На основата на тази и още 3-4 такива сцени науката прави изводи, че става дума за свещен храмов секс. Може и това да е, но мисля, че по-дълбокият смисъл е, че рисунките от Магура са един вид учебник и библиотека. Т.е., там е записано знанието за създаването и живота на човека.

Абстрактни образи от Магура (Магурата), които са значително трудни за разбиране, ако допуснем, че са драсканици на примитивни хора.

Изображение 21. Абстрактни образи от Магура (Магурата), които са значително трудни за разбиране, ако допуснем, че са драсканици на примитивни хора. Ако предположим, че са наука на развита цивилизация, записана по нетипичен за нас начин, разбирането им идва много по-лесно и естествено.

Рисунки от пещерата Магура (Магурата), разположена близо до Белоградчик и Белодрадчишките скали.

Изображение 22. Рисунки от пещерата Магура (Магурата), разположена близо до Белоградчик и Белодрадчишките скали.

Магурски рисунки.

Изображение 23. Магурски рисунки.

"Слънцето" от Магура (Магурата) и част от най-стария в света Слънчев календар.

Изображение 24. „Слънцето“ от Магура (Магурата) и част от най-стария в света Слънчев календар. Това е едно изключително интелектуално и начуно постижение на нашите предци от много дълбока древност.

Абстрактни философски образи от Магура (Магурата). Сред тях има такива, които се отнасят до душата и интуицията.

Изображение 25. Абстрактни философски образи от Магура (Магурата). Сред тях има такива, които се отнасят до душата и интуицията.

Рисунки от Магура (Магурата) - стилизирани, абстрактни и взаимосвързани в една цялостна древна наука. Навярно окултна и езотерична.

Изображение 26. Рисунки от Магура (Магурата) – стилизирани, абстрактни и взаимосвързани в една цялостна древна наука. Навярно окултна и езотерична.

Рисунки от пещерата Магура (Магурата), който се отнасят до пхисиката, ума и съзнанието.

Изображение 27. Рисунки от пещерата Магура (Магурата), който се отнасят до пхисиката, ума и съзнанието.

Магурски рисунки.

Изображение 28. Магурски рисунки.

Зигзаги от Магура (Магурата).

Изображение 29. Зигзаги от Магура (Магурата). Те са безценна препратка към изключителна древната история на човешкото абстрактно мислене от пещерата Козарника. Макар да изглеждат много прости, зигзагите и поредиците от успоредни черти са най-сложните за проумяване рисунки.

Женска фигура от Магура (Магурата).

Изображение 30. Женска фигура от Магура (Магурата). Разпознават се по „колана“, който имат през кръста си. Мъжките фигури от Магура нямат такива.

Отново древни идеи, представени чрез образи в пещерата Магура (Магурата).

Изображение 31. Отново древни идеи, представени чрез образи в пещерата Магура (Магурата).

Едно от най-важните изображения от Магура (Магурата) - знакът на осъществяването.

Изображение 32. Едно от най-важните изображения от Магура (Магурата) – знакът на осъществяването. Свързан е с Луната и Земята, а също се намира в околността на Белоградчик като огромни и загадъчни фигури, изобразени чрез самата топография – геоглифи.

Знаци от Магура.

Изображение 33. Знаци от Магура (Магурата).

Безглава женска фигура от Магура (Магурата). Сред рисунките от Магура по принцип главите не се представят или, когато са представени, това е чисто схематично и без подробности.

Изображение 34. Безглава женска фигура от Магура (Магурата). Сред рисунките от Магура по принцип главите не се представят или, когато са представени, това е чисто схематично и без подробности.

"Сексуалната" сцена от магура (Магурата). Твърди се, че представлява ритуален храмов секс с употребата на халюциногенни гъби.

Изображение 35. „Сексуалната“ сцена от магура (Магурата). Твърди се, че представлява ритуален храмов секс с употребата на халюциногенни гъби. Интересна е символиката на мъжа и жената преди след секса, като е изобразено емоционалното им състояние и психическата им настройка чрез вплетените в телата им геометрични примитиви.

Още една сексуална сцена от Магура (Магурата).

Изображение 36. Още една сексуална сцена от Магура (Магурата).

Женска и мъжка фигура от Магура (Магурата). Мъжката фигура има признаци на сексуално намерение, типично за жените, но не се намира в полова готовност, нито в полов акт.

Изображение 37. Женска и мъжка фигура от Магура (Магурата). Мъжката фигура има признаци на сексуално намерение, типично за жените, но не се намира в полова готовност, нито в полов акт. Навярно това е сексуална практика, при която половата сила не се разводва, а се натрупва, така че да доведе човека до просветление и огромна магическа мощ.

Избледняла женска фигура от Магура (Магурата).

Изображение 38. Избледняла женска фигура от Магура (Магурата).

Образ от Магура (Магурата), който единствен има нетипична пропорция на ширината на раменете към височината на трупа - 1:3. При всички останали телесни фигури, а също и при абстрактните символи с "колан през крачето" това отношение е 1:2.

Изображение 39. Образ от Магура (Магурата), който единствен има нетипична пропорция на ширината на раменете към височината на трупа – 1:3. При всички останали телесни фигури, а също и при абстрактните символи с „колан през крачето“ това отношение е 1:2.

Два образа от Магура (Магурата), при които добре се вижда, че телесните фигури са еволюция на безтелесните - на силите.

Изображение 40. Два образа от Магура (Магурата), при които добре се вижда, че телесните фигури са еволюция на безтелесните – на силите. Еволюцията на образа е особеност на рисунките от Магура и навярно показва как човекът е бил вътворен чрез уплътняването на духа.

Рисунки от Магура (Магурата).

Изображение 41. Рисунки от Магура (Магурата).

Поредици от успоредни линии от Магура (Магурата).

Изображение 42. Поредици от успоредни линии от Магура (Магурата).

Особен и като цяло нетипичен магурски образ, който наподобява Кибела - жанският аспект на Бал.

Изображение 43. Особен и като цяло нетипичен магурски образ, който наподобява Кибела – жанският аспект на Бал.

Рисунки от Магура (Магурата).

Изображение 44. Рисунки от Магура (Магурата). Навярно зигзагите дават допълнителна информация за останалите образи.

Магурски рисунки от групата на силите (тоновете). Пропорциите им съдържат точни отношения от рода на 1:1; 1:2, 1:3, 1:4, 1:8.

Изображение 45. Магурски рисунки от групата на силите (тоновете). Пропорциите им съдържат точни отношения от рода на 1:1; 1:2, 1:3, 1:4, 1:8.

Фигури от Магура (Магурата).

Изображение 46. Фигури от Магура (Магурата).

Една от сексуалните сцени от Магура (Магурата). Геометричните образи съдържат задълбочена информация за осихическити състояние на мъжа и жената по време на акта.

Изображение 47. Една от сексуалните сцени от Магура (Магурата). Геометричните образи съдържат задълбочена информация за осихическити състояние на мъжа и жената по време на акта.

Зигзаги от Магура (Магурата).

Изображение 48. Зигзаги от Магура (Магурата). Може би някои от тях означават и епохата на Водолея, която е специално представена в една от изобразните сцени.

Един от най-важните и най-многобройните символи от Магура (Магурата).

Изображение 49. Един от най-важните и най-многобройните символи от Магура (Магурата). Означава „божествена промисъл“ и изобщо ум, идея. Произлиза от дългите връзки към небето, които се намират над трите образа на Богинята-майка.

Част от Ловната сцена от Магура (Магурата).

Изображение 50. Част от Ловната сцена от Магура (Магурата). Науката се хваща за нея като удавник за сламка, защото е нещо познато, което може да нарече примитивно по аналогия на скалните рисунки от Африка. В същото време пренебрегва почти всички останали рисунки. Ловната сцена показва смао последния етап от създаването на човека.

Друга част от Ловната сцена от Магура (Магурата).

Изображение 51. Друга част от Ловната сцена от Магура (Магурата).

Изображения от пещера Магура (Магурата).

Изображеие 52. Изображения от пещера Магура (Магурата).

Магурска рисунка. Една от изпъкналите от стената. Навярно с невъобразима възраст.

Изображение 53. Магурска рисунка. Една от изпъкналите от стената. Навярно с невъобразима възраст.

Рисунка от Магура (Магурата). По всяка вероятност представя атлант / гигант.

Изображение 54. Рисунка от Магура (Магурата). По всяка вероятност представя атлант / гигант.

Рисунка от Магура (Магурата).

Изображение 55. Рисунка от Магура (Магурата).

Магурска рисунка.

Изображение 56. Магурска рисунка.

Advertisements
6 Коментари
 1. ..... permalink

  Интересни са тези глави на Богинята-Майка с някакви окръжности около тях. От една страна ми напомнят на една древна статуетка на Богинята-Майка.

  http://www.art-prints-on-demand.com/a/harappan/figure-of-a-mother-goddes-4.html

  От друга страна напомнят на Pashupati. Някои го наричат Шива Пашупати, Господарят на животните. Но на тази рисунка той има три лица, които са въплъщение на трие Бога – Брахма – Създателят на Вселената, Вишну – Поддръжникът на Вселената и Шива – Разрушителят. Едното лице има блажен вид – това е Създателят, другото има неутрален вид . това е Поддръжникът, а последното има зъл вид – това е Разрушителят.

  Главите на Богинята може и да нямат общо с тези древни божества, но наподобяват на тях.

 2. Здравей, Кико! Погледни по-горе изображение 55 и после виж изображението над тази статия за епигенетиката: http://nauka.offnews.bg/news/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_16/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_14047.html
  За мен приликата е адски поразителна заради неправилната форма и раменните съотношения. А под хикса от изображението в статията има какво… – досега необяснимите зигзази.

 3. Здравейте! Видяхте ли това: http://megavselena.bg/150-000-godishni-trybi-udivyavat-uchenite-v-kitay/

 4. Анонимен permalink

  Всички рисунки са фалшиви.Не ви ли е срамно за такава измама?

 5. Всички рисунки са фалшиви.Не ви ли е срамно за такава измама?

  • Срамно ни е, но търпим!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: